Restaurants (ចាប់ផ្តើមជាមួយ Y)

Y Bok Mouy (KH) Y Kimchi (KH) Y. Ei Coffee and Khmer Noodle (KH) Ya Nin Pizza (KH) Ya Sandwich (KH) Ya Ya Boklahong (KH) Ya Ya Buk Lahong 168 (KH) Ya Ya Coffee (KH) Ya Ya Ktes Chha 168 (KH) Yahornsoleil Soup (KH) YaKiToRi LaB (KH) Yaksa Cafe (KH) Yam Huor Lok Tear Kvai Jruk Kvai & Sach Phak Lov (KH) Yamatoya Tofu (KH) YAMI Restaurant (KH) Yang Cha (KH) Yang Zhou Fried Rice (KH) Yani Bay Man Chhnganh Ning Soup (KH) Yanin Pizza (KH) Yanker Shop - 盐津铺子 (KH) Yanntea Bubble Tea & Coffee (KH) Yanut Coffee (KH) Yanut Restaurant (KH) Yasmine Restaurant (KH) Yasu Sushi Bar Omakase (KH) YaTa Coffee & Tea (KH) Yatai Cafe (KH) Yaun Tea House (KH) Yaun Tea Phsa Deum Tkov (KH) Yavong Coffee (KH) Yay Mora Coffee Shop (KH) YaYa Bok Lhong Thai (KH) YaYa Bok Lhong Thai I (KH) YaYa Bok Lhong Thai II (KH) YaYa Coconut Coffee & Milk Tea(Chhouk Meas) (KH) YaYa Coffee (KH) YaYa Japanese Chestnuts (KH) Yaya Num Pang Keap (KH) Yaya Pizza​ & Coffee (KH) YAYA UDON (KH) Yaya Vegetarian Food (KH) YayaSangvak Battambang (KH) YBP Cafe & Bar (KH) Yean Yean Coffee (KH) Yeay Barang Lok Kuy Teav (KH) Yeay brahok (KH) Yeay Chruy 8888 (KH) Yeay Hup Lurk Bay (KH) Yeay Kuyteav (KH) Yeay Leng Banchao (KH) Yeay Loum Num Banhjok (KH) Yeay Mab Bay Cha (KH) Yeay Mach Bay Chhar Brohet Chhing (KH) Yeay Mean Restaurant (KH) Yeay Nom Banh Chok 79 (KH) Yeay Penh Mean Lok Cha Kdao (KH) Yeay Phak lhov 168 (KH) Yeay Rong Kuy Teav Kho Kor (KH) Yeay Sot Akor Ktis Nom Pang Pate Prek Leap (KH) Yeay Srey Meatball Bread & Fast Food (KH)