Apores Menu Ceny (SK)

Overené ceny
PriceListo nie je spojené s Apores (SK)
Prezeráte si Apores (SK) ceny potvrdil PriceListo na nasledujúcom mieste:
Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, bratislava, SK
Ceny uvedené v: EUR
Beta Údaje o zmene ceny zobrazené nižšie predstavujú rozdiel medzi predchádzajúcim a posledným záznamom v našej databáze. Tieto dva záznamy môžu byť odvodené z rôznych zdrojov a ako také by sa mali používať len ako odhady.
Položka cena Zmeniť

DENNÉ MENU - PONDELOK

Pondelok 2:
Polievka 0,33l
€6,20 - -
Pondelok 3:
Polievka: 0,33
€6,20 - -
Samostatná polievka
0.33 l / obsahuje:
€1,30 - -
Pondelok 4:
polievka 0,33 l
€5,80 - -
Pondelok 5: €5,80 - -

DENNÉ MENU - UTOROK

Utorok 1:
Polievka: 0,33 l
€8,10 - -
Utorok 2:1
Polievka: 0,33l
€6,20 - -
Utorok 3: €6,20 - -
Samostatná polievka (DENNÉ MENU - UTOROK)
0,33l
€1,30 - -
Utorok 4:
polievka:0,33l
€5,90 - -

DENNÉ MENU - STREDA

Streda 5:
Polievka: 0,33
€8,50 - -
Streda 2: €6,20 - -
Streda 3: €6,20 - -
Samostatná polievka (DENNÉ MENU - STREDA) €1,20 - -
Streda 4:
polievka 0,33l
€5,80 - -

DENNÉ MENU - ŠTVRTOK

Štvrtok 1: €8,00 - -
Štvrtok 2:
Polievka:0,33l
€6,20 - -
Štvrtok 3: €6,20 - -
Samostatná polievka (DENNÉ MENU - ŠTVRTOK)
0.33 l
€1,20 - -
Štvrtok 4: €6,20 - -
Štvrtok 5: €7,40 - -

DENNÉ MENU - PIATOK

Piatok 1:
Polievka:
€0,00 - -
Piatok 2: €6,20 - -
Piatok 3: €6,20 - -
Piatok 4:
polievka: 0,33l
€6,20 - -
Piatok 5 :
polievka:
€1,20 - -

DENNÉ MENU - SOBOTA

sobota 1- €6,20 - -
Sobota 2: €6,00 - -

DENNÉ MENU - NEDEĽA

Nedeľa 1:
polievka: ,33 l
€6,20 - -
Nedeľa 2:
polievka:,33 l
€6,20 - -
Vylúčenie zodpovednosti: PriceListo zhromažďuje aktuálne informácie o cenách zo zdrojov, ako sú návštevy na mieste, obchodné webové stránky a telefonické rozhovory. Ceny uvedené na tejto webovej stránke pochádzajú z jedného alebo viacerých z týchto zdrojov. Prirodzene, ceny uvedené na tejto webovej stránke nemusia byť aktuálne a nemusia sa vzťahovať na všetky miesta danej obchodnej značky. Ak chcete získať aktuálnu cenu, kontaktujte konkrétnu obchodnú lokalitu, ktorá vás zaujíma.
Back to Top