Beijing Մենյու գներ (AM)

Ստուգված գներ
PriceListo-ի հետ կապված չէ Beijing (AM)
Դուք դիտում եք Beijing (AM) գները հաստատված են PriceListo հետեւյալ վայրում:
33 Sayat-Nova Ave, Yerevan, 0001 AM 3(741) 054-5342
Գները նշված են: AMD
Բետա Ստորև ներկայացված գների փոփոխության տվյալները մեր տվյալների բազայի նախորդ և վերջին գրառումների տարբերությունն են: Երկու գրառումները կարող են ստացվել տարբեր աղբյուրներից, և որպես այդպիսին, պետք է օգտագործվեն միայն որպես գնահատումներ:
Նյութ Գին Փոփոխություն

Top sellers

Թավայի վրա Հորթի միս դ5.700,00 - -
Թթու-քաղցր-կծու սոուսով Հորթի միս դ5.100,00 - -
Կծու Հորթի միս դ5.100,00 - -
Ֆիլադելֆիա կլասիկ դ4.900,00 +դ400.00 +8.89%
Կալիֆորնիա սյակե դ4.900,00 +դ400.00 +8.89%
Տոմ Յամ ապուր մանրածովախեցգետնով դ4.600,00 - -
Թթու-քաղցր-կծու սոուսով Հավի միս դ4.400,00 - -
Գում-Բաո Հավի միս դ4.400,00 - -
Ին-Յան
Նորի,բրինձ,աղմոն, թյունոս
դ3.500,00 - -
Հիյաշի չուկա
Չուկա, չուկա սոուս,քունջութ
դ2.500,00 - -

Աղցաններ

Մանրածովախեցգետնով և ավոկադոյով դ5.600,00 - -
Աղցան Կայսր Ցին դ4.900,00 - -
Մանրածովախեցգետիններ շամպինյոններով դ4.800,00 - -
Թանաքաձուկ շամպինյոններով կծու սոուսում դ4.700,00 - -
Չինական սև սնկեր հորթի մսով դ4.500,00 - -
Հավի աղցան կծու համեմունքներով դ3.100,00 - -
Աղցան «Կեսար» դ2.900,00 - -
Քաղցր-թթու պիստակ կանաչիով դ2.900,00 - -
Չինական «Ֆըն-Սե» աղցան հավի մսով դ2.800,00 - -
Կարտոֆիլով և հորթի մսով աղցան դ2.800,00 - -
Աղցան ծովային կաղամբով և սոյայի ծիլերով դ2.800,00 - -
Աղցան «Խոզի ականջներ» դ2.800,00 - -
Աղցան սոյայի ծիլերից
Սոյայի հատիկի ծիլեր,գազար,վարունգ
դ2.800,00 - -
Աղցան ծովային կաղամբով դ2.800,00 - -
Աղցան <<Կարմիր Հրեշ>> դ2.600,00 - -
Աղցան թարմ բանջարեղենով դ2.200,00 - -
Աղցան «Պիկուլի» կարրիով դ2.000,00 - -
Կծու վարունգ չինական ձևով դ1.900,00 - -

Ապուրներ

Տոմ Յամ ապուր մանրածովախեցգետնով (Ապուրներ) դ4.600,00 - -
Կայսերական ապուր մանրածովախեցգետնով դ4.400,00 - -
Ապուր ծովային հրաշալիքներով դ4.200,00 - -
Ձկնապուր չինական ձևով դ2.500,00 - -
Չինական «Ֆըն-Սե» ապուր հավով դ2.100,00 - -
Ապուր ջրային բույսերով դ1.900,00 - -
Սնկով կծու ապուր դ1.900,00 - -
Կծու-թթու ապուր
Թարմ վարունգ,հավի միս,սոյոյր սոուս,կծու սոուս,սպիտակ և սև ծառի սունկ
դ1.900,00 - -
Ապուր հավի մսով և թարմ վարունգով դ1.800,00 - -

Նիգիրի Սուշի

Սաղմոն դ1.300,00 +դ200.00 +18.18%
Ծխեցրած սաղմոն դ1.300,00 +դ200.00 +18.18%
Թունա ձուկ դ1.200,00 - -
Վագրե մանրածովախեցգետին դ1.200,00 - -
Ունագի դ1.200,00 - -
Իկա դ700,00 - -
Հոտատե դ700,00 - -
Տակո դ700,00 - -

Մակի

Ունագի մակի դ2.700,00 - -
Սփայսի Թունա մակի դ2.600,00 - -
Սյակե մակի դ2.500,00 +դ300.00 +13.64%
Էբի չիզ դ2.500,00 - -
Սյակե կունսեյ մակի դ2.500,00 +դ400.00 +19.05%
Սփայսի Սյակե մակի դ2.500,00 - -
Մագուրո մակի դ2.200,00 - -
Սփայսի Կիոտո մակի դ2.200,00 - -
Ավոկադո մակի
Նորի,բրինձ,ավոկադո8 հատ,
դ1.400,00 - -
Կապա մակի դ1.100,00 - -

Մեծ Հոսոմակի

Գեյշա դ5.900,00 +դ500.00 +9.26%
Պեկին դ4.200,00 - -
Օկինավա դ3.900,00 - -
Կատանա դ3.800,00 - -
Ին-Յան (Մեծ Հոսոմակի) դ3.500,00 - -
Ցեզար դ2.900,00 - -
Գեյշա լայթ դ2.700,00 - -

Ռոլլեր

Բլեք դրագոն դ7.700,00 - -
Կանադա դ5.700,00 +դ500.00 +9.62%
Մաորի ռոլլ դ5.500,00 - -
Ռեյնբոու դ5.400,00 - -
Գեյշա ռոլլ դ5.400,00 - -
Ֆիլադելֆիա ունագի դ5.300,00 +դ600.00 +12.77%
Տոկուգավա ռոլլ դ5.200,00 - -
Կալիֆորնիա սյակե (Ռոլլեր) դ4.900,00 - -
Ֆիլադելֆիա կլասիկ (Ռոլլեր) դ4.900,00 - -
Կենզո ռոլլ դ4.700,00 - -
Կալիֆորնիա էբի դ4.500,00 - -
Արիգատո ռոլլ դ4.500,00 - -
Ստենդալ ֆիրմային ռոլ դ4.500,00 - -
Կալիֆորնիա Բլեք ռոլլ դ4.400,00 - -
Օսակա դ4.200,00 +դ400.00 +10.53%
Ֆիլադելֆիա լայթ դ4.200,00 +դ500.00 +13.51%
Կիոտո դ4.200,00 - -
Բլեք սեգան դ4.200,00 - -
Սյակե Կատո դ4.000,00 - -
Չես դ3.900,00 - -
Բոնիտա դ3.900,00 - -
Հիյասի ունագի դ3.800,00 - -
Կալիֆորնիա կանի դ3.700,00 - -
Բեկոն դ3.700,00 - -
Գրին րիվեր դ3.700,00 - -
Կինոա ռոլլ դ3.700,00 - -
Ալասկա դ3.600,00 - -
Չիզ տոբիկո դ3.500,00 - -
Ռոք Ն Ռոլ դ3.100,00 - -
Յասայի դ2.700,00 - -

Սեթեր

Բանզայ սեթ դ46.000,00 - -
Սեթ շեֆ-խոհարարի կողմից դ29.000,00 - -
Սեթ Ֆոր Սիզնս դ26.000,00 - -
Ֆուդզիամա սեթ դ24.000,00 - -
Սեթ Նրբություն դ23.000,00 - -
Սեթ Օրիգամի դ22.000,00 - -
Սեթ Իմպերիալ դ21.000,00 - -
Օկինավա սեթ դ20.000,00 - -
Ընտանեկան դ19.000,00 - -
Սեթ Կուադրո դ18.000,00 - -
Պեկին (Սեթեր) դ17.000,00 - -
Սոգուն սեթ դ17.000,00 - -
Սեթ Շուանխի Դաբլ Հեփինես դ17.000,00 - -
Սեթ Սի Սայդ Ֆրեշնես դ15.000,00 - -
Հինատա սեթ դ14.000,00 - -
Քինգ սեթ դ14.000,00 - -
Սեթ Գեյշա դ14.000,00 - -
Սեթ Սամուրայ դ13.000,00 - -
Մակի սեթ դ9.000,00 - -

Տաք Ռոլլեր

Ֆիլադելֆիա թխված տաք ռոլլ դ5.700,00 +դ800.00 +16.33%
Ունագի տեմպուրա դ4.800,00 - -
Կալիֆորնի հոթ դ4.800,00 - -
Կալիֆորնիա Տեմպուրա տաք ռոլլ դ4.700,00 - -
Ֆիլադելֆիա Տեմպուրա տաք ռոլլ դ4.700,00 - -
Էբի տեմպուրա դ4.500,00 - -
Սյակե տեմպուրա դ4.400,00 - -
Մեգա տեմպուրա դ4.400,00 - -
Սմոքի Բեկոն տաք ռոլլ դ4.200,00 - -
Վուլկան տաք ռոլլ դ4.100,00 - -
Բեկոն տեմպուրա դ3.800,00 - -
Ֆուջի մակի դ3.600,00 - -
Կեսար տեմպուրա դ3.600,00 - -

Սաշիմի

Ունագի սաշիմի դ4.500,00 - -
Սյակե սաշիմի դ4.000,00 +դ800.00 +25.00%
Էբի սաշիմի դ3.800,00 - -
Մագուրո սաշիմի դ3.600,00 - -

Տեմպուրա

Մանրախեցգետնով տեմպուրա դ4.900,00 - -
Կաղամարի օղակներ դ4.300,00 - -

Ճապոնական աղցաններ

Ծովամթերքով դ4.900,00 - -
Ունագի ֆենսայ դ3.500,00 - -
Հիյաշի չուկա (Ճապոնական աղցաններ) դ2.500,00 - -

Գունկան

Իկուրա դ2.500,00 - -
Տակո (Գունկան) դ1.700,00 - -
Սփայսի ունագի դ1.400,00 - -
Տոբիկո դ1.300,00 - -
Սփայսի Էբի դ1.200,00 -դ1,500.00 -55.56%
Սփայսի Մագուրո դ1.200,00 -դ1,100.00 -47.83%
Սփայսի Սյակե դ1.000,00 -դ1,200.00 -54.55%

Սոուսներ

Սոյայի սոուս դ350,00 - -
Կծու սոուս դ350,00 - -
Վասաբի դ350,00 - -
Կոճապղպեղ դ350,00 - -
Տերիյակի սոուս դ350,00 - -
Կիկոմա սոուս դ350,00 - -

Խրթխրթան

Խրթխրթան Գորտի թաթիկներ դ15.000,00 - -
Խրթխրթան Բադ դ8.400,00 - -
Խրթխրթան Սաղմոն դ8.300,00 - -
Խրթխրթան Հորթի միս դ4.500,00 - -
Խրթխրթան Հավի միս դ4.200,00 - -

Շամպինյոնով սոյայի սոուսում

Շամպինյոնով սոյայի սոուսում Մանրածովախեցգետիններ դ15.000,00 - -
Շամպինյոնով սոյայի սոուսում Բադ դ8.200,00 - -
Շամպինյոնով սոյայի սոուսում Հորթի միս դ4.700,00 - -
Շամպինյոնով սոյայի սոուսում Խոզի միս դ4.400,00 - -
Շամպինյոնով սոյայի սոուսում Հավի միս դ4.200,00 - -

Բամբուկով և Շիիտակե սնկերով

Բամբուկով և Շիիտակե սնկերով Բադ դ7.900,00 - -
Բամբուկով և Շիիտակե սնկերով Հորթի միս դ4.700,00 - -
Բամբուկով և Շիիտակե սնկերով Խոզի միս դ4.500,00 - -
Բամբուկով և Շիիտակե սնկերով Հավի միս դ4.100,00 - -

Սմբուկով և լոլիկով թավայի վրա

Սմբուկով և լոլիկով թավայի վրա Գառ դ6.100,00 - -
Սմբուկով և լոլիկով թավայի վրա Հորթի միս դ5.300,00 - -
Սմբուկով և լոլիկով թավայի վրա Խոզի միս դ5.100,00 - -
Սմբուկով և լոլիկով թավայի վրա Հավի միս դ4.800,00 - -

Բրոկկոլիով սոյայի սոուսում

Բրոկկոլիով սոյայի սոուսում Հորթի միս դ4.700,00 - -
Բրոկկոլիով սոյայի սոուսում Հավի միս դ4.100,00 - -

<<Կյան-Սո>> սոուսով

<<Կյան-Սո>> սոուսով Մանրածովախեցգետիններ դ15.000,00 - -
<<Կյան-Սո>> սոուսով Հորթի միս սև սնկերով դ5.400,00 - -

«Ֆու-Ջու» չոր ծնեբեկով

«Ֆու-Ջու» չոր ծնեբեկով Հորթի միս դ5.100,00 - -
«Ֆու-Ջու» չոր ծնեբեկով Խոզի միս դ4.900,00 - -
«Ֆու-Ջու» չոր ծնեբեկով Հավի միս դ4.700,00 - -

Կարրի սոուսով

Կարրի սոուսով Հորթի միս դ4.600,00 - -
Կարրի սոուսով Հավի միս դ4.200,00 - -

«Չեն-Չուան» սոուսով

«Չեն-Չուան» սոուսով Հորթի միս դ4.800,00 - -
«Չեն-Չուան» սոուսով Հավի միս դ4.400,00 - -

Բարակ կտրատված կծու մսի կտորներ քունջութով

Բարակ կտրատված կծու Հորթի մսի կտորներ քունջութով դ4.900,00 - -
Բարակ կտրատված կծու Խոզի մսի կտորներ քունջութով դ4.600,00 - -

Այլ Ուտեստներ

Վագրե մանրածովախեցգետին պակսիմատով դ15.000,00 - -
Խորոված մանրածովախեցգետիններ  դ15.000,00 - -
Բադի կտորներ գարեջրով` կրակի վրա դ8.800,00 - -
Գառան միս գարեջրով դ6.600,00 - -
Գառան միս կանաչ սոխով  դ5.900,00 - -
Հորթի մատեր «Գուանչժոու» քյարաուզով և չիլի բիբարով դ5.500,00 - -
Տապակած կաղամարի օղակներ դ5.500,00 - -
Շոգեխաշած հորթի միս կծու սոուսով դ5.400,00 - -
Հավի կտորներ մանրածովախեցգետնով  դ5.300,00 - -
Կծու խոզի միս չինական սնկերով կրակի վրա դ4.800,00 - -
Հորթի միս գյուղական ձևով դ4.600,00 - -
Հավի թևիկների տապակա<<Չոն-Չին>> դ4.600,00 - -
Հավ <<Կեշյու>> ընկույզով դ4.600,00 - -
Տապակած հորթի միս պակսիմատով և պիստակով դ4.500,00 - -
Կտրատված խոզի մսի տապակա չինական ձևով դ4.400,00 - -
Խոզի միս տոմատով և սխտորով դ4.400,00 - -
Խոզի մատերի տապակա սոյայի սոուսով դ4.300,00 - -
Խոզի մատերի տապակա դ4.300,00 - -
Հավի միս վասաբիով և սոյայի սոուսով դ4.300,00 - -
Տապակած հավ նարնջով/ կիտրոնով  դ4.300,00 - -
Հավի բդիկների տապակա չինական ձևով դ4.100,00 - -
Հավի խորոված չինական ձևով դ4.100,00 - -
Մանրածովախեցգետնի չիպսեր դ3.000,00 - -

Թավայի վրա

Թավայի վրա Վագրե մանրածովախեցգետիններ դ15.000,00 - -
Թավայի վրա Գորտի թաթիկներ դ15.000,00 - -
Թավայի վրա Ութոտնուկ դ14.000,00 - -
Թավայի վրա Թանաքաձուկ դ9.000,00 - -
Թավայի վրա Սաղմոնի ֆիլե դ8.400,00 - -
Թավայի վրա Բադ դ7.800,00 - -
Թավայի վրա Ճագար դ7.700,00 - -
Թավայի վրա Ստերլետի ֆիլե դ7.400,00 - -
Թավայի վրա Գառան միս դ6.200,00 - -
Թավայի վրա Հորթի միս (Թավայի վրա) դ5.700,00 - -
Թավայի վրա Խոզի միս դ5.300,00 - -
Թավայի վրա Հավի միս դ4.900,00 - -

Թթու-քաղցր-կծու սոուսով

Թթու-քաղցր-կծու սոուսով Բադ դ8.200,00 - -
Թթու-քաղցր-կծու սոուսով Հորթի միս (Թթու-քաղցր-կծու սոուսով) դ5.100,00 - -
Թթու-քաղցր-կծու սոուսով Խոզի միս դ4.700,00 - -
Թթու-քաղցր-կծու սոուսով Հավի միս (Թթու-քաղցր-կծու սոուսով) դ4.400,00 - -

Շամպինյոնով / սև սնկով բամբուկի մեջ

Շամպինյոնով / սև սնկով բամբուկի մեջ Մանրածովախեցգետիններ դ15.000,00 - -
Շամպինյոնով / սև սնկով բամբուկի մեջ Բադ դ8.200,00 - -
Շամպինյոնով / սև սնկով բամբուկի մեջ Հորթի միս դ5.100,00 - -
Շամպինյոնով / սև սնկով բամբուկի մեջ Խոզի միս դ4.700,00 - -
Շամպինյոնով / սև սնկով բամբուկի մեջ Հավի միս դ4.600,00 - -

Կծու

Կծու Վագրե մանրածովախեցգետիններ դ15.000,00 - -
Կծու Գորտի թաթիկներ դ15.000,00 - -
Կծու Բադ դ8.400,00 - -
Կծու Ճագար դ6.600,00 - -
Կծու Գառան միս դ5.800,00 - -
Կծու Հորթի միս (Կծու) դ5.100,00 - -
Կծու Խոզի միս դ4.600,00 - -
Կծու Հավի միս դ4.400,00 - -

Գում-Բաո

Գում-Բաո Մանրածովախեցգետին դ15.000,00 - -
Գում-Բաո Գորտի թաթիկներ դ15.000,00 - -
Գում-Բաո Սաղմոն դ8.400,00 - -
Գում-Բաո Խոզի միս դ4.700,00 - -
Գում-Բաո Հավի միս (Գում-Բաո) դ4.400,00 - -
Գում-Բաո Սմբուկ դ3.500,00 - -

Կարտոֆիլով և քունջութով սոյայի սոուսով

Կարտոֆիլով և քունջութով սոյայի սոուսով Հորթի միս դ4.700,00 - -
Կարտոֆիլով և քունջութով սոյայի սոուսով Խոզի միս դ4.500,00 - -
Կարտոֆիլով և քունջութով սոյայի սոուսով Հավի միս դ4.200,00 - -

Սև սնկով թթու-քաղցր-կծու սոուսով տախտակի վրա

Սև սնկով թթու-քաղցր-կծու սոուսով տախտակի վրա Հորթի միս դ5.400,00 - -
Սև սնկով թթու-քաղցր-կծու սոուսով տախտակի վրա Խոզի միս դ4.900,00 - -
Սև սնկով թթու-քաղցր-կծու սոուսով տախտակի վրա Հավի միս դ4.700,00 - -

«Սյան-Գու» կրակի վրա

«Սյան-Գու» կրակի վրա Բադ դ7.900,00 - -
«Սյան-Գու» կրակի վրա Գառան միս դ5.900,00 - -
«Սյան-Գու» կրակի վրա Խոզի միս դ4.500,00 - -
«Սյան-Գու» կրակի վրա Հավի միս դ4.100,00 - -

Մանրածովախեցգետնով բամբուկի մեջ

Մանրածովախեցգետնով բամբուկի մեջ Հորթի միս դ5.900,00 - -
Մանրածովախեցգետնով բամբուկի մեջ Խոզի միս դ5.500,00 - -
Մանրածովախեցգետնով բամբուկի մեջ Հավի միս դ5.300,00 - -

Բանջարեղենով սոյայի սոուս ում

Բանջարեղենով սոյայի սոուս ում Մանրածովախեցգետիններ դ15.000,00 - -
Բանջարեղենով սոյայի սոուս ում Բադ դ7.600,00 - -
Բանջարեղենով սոյայի սոուս ում Ճագար դ6.700,00 - -
Բանջարեղենով սոյայի սոուս ում Հորթի միս դ4.800,00 - -
Բանջարեղենով սոյայի սոուս ում Խոզի միս դ4.400,00 - -
Բանջարեղենով սոյայի սոուս ում Հավի միս դ4.100,00 - -

«Ին-յան» թթու-քաղցր սոուսով  

«Ին-յան» թթու-քաղցր սոուսով  Սաղմոն դ8.200,00 - -
«Ին-յան» թթու-քաղցր սոուսով  Ստերլետի կտորներ դ7.700,00 - -
«Ին-յան» թթու-քաղցր սոուսով   Խոզի միս դ4.400,00 - -
«Ին-յան» թթու-քաղցր սոուսով   Հավի միս դ4.100,00 - -

ԽՈՀԱՐԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

Բադ պեկինյան ձևով դ25.000,00 - -
Ճագարի կտորներ գարեջրով` կրակի վրա դ9.000,00 - -

Բանջարեղենով ուտեստներ

Տապակած սմբուկ «Պեկին» դ3.500,00 - -
Սոյայի սոուսով տապակած սմբուկ դ3.500,00 - -
Լոտուսի ձևով սմբուկ և լոլիկ սոյայի սոուսով դ3.500,00 - -
Տապակած շամպինյոն բանջարեղենով կծու սոուսով դ3.400,00 - -
Սոյայի սոուսով սմբուկ, կարտոֆիլ, պղպեղ դ3.300,00 - -
Բանջարեղենային տեսականի դ3.200,00 - -
Բարակ կտրատված կարտոֆիլ պղպեղով և սև սնկով դ3.100,00 - -
Գարնանային բլիթներ դ3.000,00 - -
Տապակած կարտոֆիլ սոյայի սոուսով դ2.800,00 - -
Տապակած եգիպտացորեն չինական ձևով դ2.700,00 - -
Տապակած կաղամբ սև սնկով դ2.600,00 - -
Կարտոֆիլ ֆրի բանջարեղենով դ2.500,00 - -
Կարտոֆիլ ֆրի դ1.500,00 - -

Տապակած բրինձ

Տապակած բրինձ Մանրածովախեցգետնով դ3.700,00 - -
Տապակած բրինձ 3 տեսակի մսով դ3.100,00 - -
Տապակած բրինձ Հորթի մսով դ3.100,00 - -
Տապակած բրինձ Խոզի մսով դ2.500,00 - -
Տապակած բրինձ Ճտի մսով կարրի սոուսով դ2.400,00 - -
Տապակած բրինձ Հավի մսով դ2.100,00 - -
Տապակած բրինձ Բանջարեղենով դ1.900,00 - -
Տապակած բրինձ Ձվով դ1.700,00 - -
Տապակած բրինձ Թարմ սոխով դ1.600,00 - -

Տապակած լապշա

Տապակած լապշա Մանրածովախեցգետնով դ3.900,00 - -
Տապակած լապշա 3 տեսակի մսով դ3.500,00 - -
Տապակած լապշա Հորթի մսով դ2.600,00 - -
Տապակած լապշա Խոզի մսով դ2.400,00 - -
Տապակած լապշա Հավի մսով դ2.300,00 - -
Տապակած լապշա Բանջարեղենով դ2.200,00 - -

Տապակած Ֆըն- Սե

Տապակած Ֆըն- Սե Մանրածովախեցգետնով դ3.700,00 - -
Տապակած Ֆըն- Սե 3 տեսակի մսով դ3.500,00 - -
Տապակած Ֆըն- Սե Հորթի մսով դ3.100,00 - -
Տապակած Ֆըն- Սե Խոզի մսով դ2.900,00 - -
Տապակած Ֆըն- Սե Հավի մսով դ2.700,00 - -
Տապակած Ֆըն- Սե Բանջարեղենով դ2.500,00 - -

Բրինձ

Վայրի բրինձ բանջարեղենով դ3.800,00 - -
Բրինձ «Պեկին» խոզապուխտով և կանաչ սոխով դ3.300,00 - -
Տապակած պելմենի դ3.200,00 - -
Եփած պելմենի դ3.000,00 - -
Թայլանդական բրինձ դ2.900,00 - -
Եփած բրինձ դ1.100,00 - -
Չինական հաց դ400,00 - -

Աղանդեր

Քաղցր Կեշյու քունջութով դ5.500,00 - -
Մրգի տեսականի դ3.000,00 - -
Տապակած միրգ կարամելով   դ2.800,00 - -
Տապակած պաղպաղակ դ1.900,00 - -
Պաղպաղակ դ1.300,00 - -

Երեխաների համար

«Մու-շու» հավի խորոված փայտիկների վրա դ2.900,00 - -
Խրթխթան «Կրի-կի» հորթի դ2.500,00 - -
Կարտոֆիլ ֆրի քյարաուզով դ2.500,00 - -
Կարտոֆիլ ֆրի բանջարեղենով (Երեխաների համար) դ2.500,00 - -
Խրթխթան «Կրի-կի» հավի դ2.200,00 - -
Տապակած բրինձ «Պոնգ» բանջարեղենով դ1.600,00 - -
Կարտոֆիլ ֆրի (Երեխաների համար) դ1.500,00 - -
Հրաժարում պատասխանատվությունից: PriceListo-ն հավաքում է փաստացի գնագոյացման տեղեկատվություն աղբյուրներից, ինչպիսիք են տեղում այցելությունները, բիզնես կայքերը և հեռախոսային հարցազրույցները: Այս կայքում ներկայացված գները բխում են այդ աղբյուրներից մեկից կամ մի քանիսից: Բնականաբար, այս կայքում ներկայացված գները կարող են ընթացիկ չլինել և չեն կարող վերաբերել տվյալ բիզնես ապրանքանիշի բոլոր վայրերին: Ընթացիկ գնագոյացում ստանալու համար դիմեք ձեզ հետաքրքրող անհատական բիզնեսի վայրին:
Back to Top