Chatime Harga Menu (MY)

Harga Disahkan
PriceListo tidak dikaitkan dengan Chatime (MY)
Diedit oleh: Kakitangan Editorial
Dikemas kini pada: September 27, 2022
Beta Data perubahan harga yang dipaparkan di bawah adalah perbezaan antara rekod sebelumnya dan terakhir dalam pangkalan data kami. Kedua-dua rekod boleh diperoleh daripada sumber yang berbeza, dan oleh itu, hanya boleh digunakan sebagai anggaran.
item harga Ubah

Coconut Series

Coconut Original Smootea
It is so original - closes to the real coconut topped with coconut jelly
RM14.50 - -
Coconut Banana Smootea
A mixture of coconut creamy with banana drizzle topped with coconut jelly
RM14.50 - -
Coconut Taro Smootea
A perfect combination of coconut & taro topped with coconut jelly
RM14.50 - -

BT21 Boba Blitz

Galaxy Set
1 BT21 beverage & 1 face mask
RM39.90 - -
Shimmer Set
1 BT21 beverage & 1 magnetic bookmark
RM19.90 - -
Hearty Set
1 BT21 beverage & 1 cup holder
RM29.90 - -
BT21 Face Mask
1 Pc
RM24.90 - -
BT21 Magnetic Bookmark RM7.90 - -
BT21 Cup Holder RM14.90 - -

Signature Milk Tea

Pearl Milk Tea (Small) RM8.50 - -
Pearl Milk Tea (Regular) RM9.50 - -
Pearl Milk Tea (Hot) RM10.50 - -
Grass Jelly Roasted Milk Tea (Small) RM8.50 - -
Grass Jelly Roasted Milk Tea (Regular) RM9.50 - -
Grass Jelly Roasted Milk Tea (Hot) RM10.50 - -
Horlicks Milk Tea (Small) RM9.50 - -
Horlicks Milk Tea (Regular) RM10.50 - -
Caramel Milk Tea (Small) RM9.50 - -
Caramel Milk Tea (Regular) RM10.50 - -
Caramel Milk Tea (Hot) RM11.50 - -
Hazelnut Milk Tea (Small) RM9.50 - -
Hazelnut Milk Tea (Regular) RM10.50 - -
Hazelnut Milk Tea (Hot) RM11.50 - -
Red Bean Pearl Milk Tea (Small) RM9.50 - -
Red Bean Pearl Milk Tea (Regular) RM10.50 - -
Red Bean Pearl Milk Tea (Hot) RM11.50 - -
Jasmine Green Milk Tea (Small) RM9.50 - -
Jasmine Green Milk Tea (Regular) RM10.50 - -
Jasmine Green Milk Tea (Hot) RM11.50 - -
Chatime Milk Tea (Small) RM8.50 - -
Chatime Milk Tea (Regular) RM9.50 - -
Chatime Milk Tea (Hot) RM10.50 - -
Roasted Milk Tea (Small) RM8.50 - -
Roasted Milk Tea (Regular) RM9.50 - -
Roasted Milk Tea (Hot) RM10.50 - -
Honeydew Mlik Tea (Small) RM9.50 - -
Honeydew Mlik Tea (Regular) RM10.50 - -
Red Bean Matcha Milk Tea (Small) RM9.50 - -
Red Bean Matcha Milk Tea (Regular) RM10.50 - -
Red Bean Matcha Milk Tea (Hot) RM11.50 - -
Matcha Latte (Small) RM9.50 - -
Matcha Latte (Regular) RM10.50 - -
Matcha Latte (Hot) RM11.50 - -
Grass Jelly Fresh Milk (Small) RM9.50 - -
Grass Jelly Fresh Milk (Regular) RM10.50 - -
Grass Jelly Fresh Milk (Hot) RM11.50 - -
Vanilla Milk Tea (Small) RM9.50 - -
Vanilla Milk Tea (Regular) RM10.50 - -
Vanilla Milk Tea (Hot) RM11.50 - -

Smoothies

Regular
Mango Smoothie RM10.50 - -
Honeydew Smoothie RM10.50 - -
Strawberry Pudding Au Lait RM10.50 - -
Cocoa Smoothie with Oreo RM11.50 - -
Passion Fruit Smoothie RM10.50 - -
Horlicks Smoothie RM10.50 - -
Matcha Red Bean Smoothie RM10.50 - -
Mango Au Lait RM10.50 - -
Peach Smoothie RM10.50 - -
Caramel Pudding Smoothie with Oreo RM11.50 - -

Fresh Tea

Mango Green Tea (Small) RM8.50 - -
Mango Green Tea (Regular) RM9.50 - -
Passion Fruit Green Tea (Small) RM8.50 - -
Passion Fruit Green Tea (Regular) RM9.50 - -
Passion Fruit Green Tea (Hot) RM10.50 - -
Honey Green Tea (Small) RM8.50 - -
Honey Green Tea (Regular) RM9.50 - -
Honey Green Tea (Hot) RM10.50 - -
Lemon Green Tea (Small) RM8.50 - -
Lemon Green Tea (Regular) RM9.50 - -
Lemon Green Tea (Hot) RM10.50 - -
Plum Green Tea (Small) RM8.50 - -
Plum Green Tea (Regular) RM9.50 - -
Plum Green Tea (Hot) RM10.50 - -
Fresh Green Tea (Small) RM8.50 - -
Fresh Green Tea (Regular) RM9.50 - -
Fresh Green Tea (Hot) RM10.50 - -
Taiwan Plum Juice (Small) RM9.50 - -
Taiwan Plum Juice (Regular) RM10.50 - -
Honey Lemon Aloe (Small) RM9.50 - -
Honey Lemon Aloe (Regular) RM10.50 - -

Chocolate

Strawberry Chocolate (Small) RM9.50 - -
Strawberry Chocolate (Regular) RM10.50 - -
Superior Pure Cocoa (Small) RM9.50 - -
Superior Pure Cocoa (Regular) RM10.50 - -
Superior Pure Cocoa (Hot) RM11.50 - -
Hazelnut Chocolate (Small) RM9.50 - -
Hazelnut Chocolate (Regular) RM10.50 - -
Hazelnut Chocolate (Hot) RM11.50 - -
Cocoa Latte (Small) RM9.50 - -
Cocoa Latte (Regular) RM10.50 - -
Cocoa Latte (Hot) RM11.50 - -
Horlicks Cocoa (Small) RM9.50 - -
Horlicks Cocoa (Regular) RM10.50 - -

QQ Juices

Mango QQ (Small) RM8.50 - -
Mango QQ (Regular) RM9.50 - -
Passion Fruit QQ (Small) RM8.50 - -
Passion Fruit QQ (Regular) RM9.50 - -
Lemon QQ (Small) RM9.50 - -
Lemon QQ (Regular) RM10.50 - -
Lychee QQ (Small) RM8.50 - -
Lychee QQ (Regular) RM9.50 - -
Peach QQ (Small) RM8.50 - -
Peach QQ (Regular) RM9.50 - -
Penafian: PriceListo mengumpulkan maklumat harga sebenar daripada sumber seperti lawatan di tapak, tapak web perniagaan dan wawancara telefon. Harga yang dilaporkan pada halaman web ini berasal daripada satu atau lebih daripada sumber tersebut. Sememangnya, harga yang dilaporkan di tapak web ini mungkin tidak terkini dan mungkin tidak digunakan untuk semua lokasi jenama perniagaan tertentu. Untuk mendapatkan harga semasa, hubungi lokasi perniagaan individu yang anda minati.
Back to Top