bg-pattern

City Sushi Menu Ceny (SK) (Jeruzalémská 31, Trnava)

Overené ceny

PriceListo nie je spojené s City Sushi (SK)

Ceny potvrdené PriceListo si prezeráte na nasledujúcej stránke City Sushi (SK) umiestnenie:
Jeruzalémská 31, Trnava, SK

Menu

Vylúčenie zodpovednosti:

PriceListo zhromažďuje aktuálne informácie o cenách zo zdrojov, ako sú návštevy na mieste, obchodné webové stránky a telefonické rozhovory. Ceny uvedené na tejto webovej stránke pochádzajú z jedného alebo viacerých z týchto zdrojov. Prirodzene, ceny uvedené na tejto webovej stránke nemusia byť aktuálne a nemusia sa vzťahovať na všetky miesta danej obchodnej značky. Ak chcete získať aktuálnu cenu, kontaktujte konkrétnu obchodnú lokalitu, ktorá vás zaujíma.

Popular Reštaurácie