Dolce Vita ລາຄາເມນູ (LA)

ລາຄາທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ
PriceListo ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Dolce Vita (LA)
ແກ້ໄຂໂດຍ: ພະນັກງານບັນນາທິການ
ອັບເດດເມື່ອ: September 27, 2022
ທ່ານກໍາລັງເບິ່ງ Dolce Vita (LA) ລາຄາຢືນຢັນໂດຍ PriceListo ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕໍ່ໄປນີ້:
Kaoyort Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Vientiane City, 01000 LA 85620521215758562055
ລາຄາສະແດງຢູ່ໃນ: LAK
ເບຕ້າ ຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ສະແດງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບັນທຶກທີ່ຜ່ານມາແລະສຸດທ້າຍໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ. ບັນທຶກທັງສອງສາມາດມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະດັ່ງນັ້ນ, ຄວນໃຊ້ເປັນການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.
ລາຍການ ລາຄາ ປ່ຽນແປງ

ປະເພດຕໍາ

ຕໍາປຸມ້າ
1 ຄົກ
₭25,000.00 - -
ຕໍາຖາດບ້ານນາ ₭30,000.00 - -
ຕໍາຫອຍແຄງ ₭30,000.00 - -
ຕໍາປາມຶກ ₭30,000.00 - -
ຕໍາກຸ້ງສົດ ₭30,000.00 - -
ຕໍາປາແຊວມ໋ອນ ₭30,000.00 - -
ຕໍາໝີ່ໄວໄວ ₭15,000.00 - -
ຕໍາລ້ອນ ₭15,000.00 - -
ຕໍາໝີ່ຂາວ ₭15,000.00 - -
ຕໍາຕີນໄກ່ ₭15,000.00 - -
ຕໍາໝູຍໍ ₭15,000.00 - -
ຕໍາໝາກຫຸ່ງ ₭10,000.00 - -
ຕໍາໝາກແຕງ ₭10,000.00 - -
ຕໍາຖົ່ວ ₭10,000.00 - -

ປະເພດຍໍາ

ຍໍາຫອຍແຄງ
1 ຈານ
₭30,000.00 - -
ຍໍາກຸ້ງ ₭30,000.00 - -
ຍໍາທະເລລວມ ₭35,000.00 - -
ຍໍາປາມຶກ ₭30,000.00 - -
ຍໍາປູມ້າ ₭30,000.00 - -
ຍໍາເລັບມືນາງ ₭25,000.00 - -
ຍໍາສະໃບນາງ ₭25,000.00 - -
ຍໍາຢໍ່ໝູ ₭25,000.00 - -
ຍໍາຊີ້ນງົວ ₭30,000.00 - -
ຍໍາປາແຊວມ໋ອນ ₭30,000.00 - -

ປະເພດເຂົ້າ

ເຂົ້າຜັດປາມຶກ ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າຜັດງົວ (ນ້ອຍ) ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າຜັດງົວ (ໃຫຍ່) ₭25,000.00 - -
ເຂົ້າຜັດປູ (ນ້ອຍ) ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າຜັດປູ (ໃຫຍ່) ₭25,000.00 - -
ເຂົ້າຜັດໝູ (ນ້ອຍ) ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າຜັດໝູ (ໃຫຍ່) ₭25,000.00 - -
ເຂົ້າຜັດທະເລ (ນ້ອຍ) ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າຜັດທະເລ (ໃຫຍ່) ₭25,000.00 - -
ເຂົ້າຄຸກກະປິ ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າລາດໜ້າກະເພົາໝູກອບ ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າລາດໜ້າກະເພົາທະເລ ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າລາດໜ້າກະເພົາງົວ ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າລາດໜ້າກະເພົາໝູສັບ ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າລາດໜ້າປາມຶກຜັດໄຂ່ເຄັມ ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າຂາເປັດ ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າມັນໄກ່ ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າທອດໝູໄຂ່ເຄັມ ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າໄຂ່ຈຽວ ₭10,000.00 - -
ເຂົ້າໝູແດງ ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າໄຂ່ດາວ ₭10,000.00 - -
ເຂົ້າຂາໝູ ₭15,000.00 - -
ເຂົ້າຈ້າວ ₭10,000.00 - -
ເຂົ້າຜັດປາມຶກດິຈິຕອນ
ຈານໃຫຍ່
₭25,000.00 - -
ເຂົ້າຜັດກຸ້ງ ₭25,000.00 - -

ປະເພດເສັ້ນ

ເຂົ້າປຽກ (ນ້ອຍ)
1 ຖ້ວຍ
₭10,000.00 - -
ເຂົ້າປຽກ (ໃຫຍ່) ₭25,000.00 - -
ເຝີ (ນ້ອຍ) ₭15,000.00 - -
ເຝີ (ໃຫຍ່) ₭18,000.00 - -
ລາດໜ້າເສັ້ນໃຫຍ່ໝູ ₭15,000.00 - -
ລາດໜ້າເສັ້ນໃຫຍ່ງົວ ₭15,000.00 - -
ລາດໜ້າເສັ້ນໃຫຍ່ທະເລ ₭15,000.00 - -
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: PriceListo ລວບລວມຂໍ້ມູນລາຄາຕົວຈິງຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນການໄປຢ້ຽມຢາມ, ເວັບໄຊທ໌ທຸລະກິດແລະການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ. ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນຫນ້າເວັບນີ້ມາຈາກຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍແຫຼ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ຕາມທໍາມະຊາດ, ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນປະຈຸບັນ, ແລະອາດຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ກັບທຸກສະຖານທີ່ຂອງຍີ່ຫໍ້ທຸລະກິດ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຄາໃນປັດຈຸບັນ, ຕິດຕໍ່ສະຖານທີ່ທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານສົນໃຈ.
Back to Top