bg-pattern

Domino's Mga Presyo ng Menu (PH)

Mga Average na Presyo

Hindi nauugnay ang PriceListo sa Domino's (PH)

Inedit ni: Admir S., PriceListo Editor
Na-update noong: February 26, 2024

Menu

Beta Ang data ng pagbabago ng presyo na ipinapakita sa ibaba ay ang pagkakaiba sa pagitan ng nakaraan at huling tala sa aming database. Ang dalawang talaan ay maaaring makuha mula sa magkaibang pinagmulan, at dahil dito, dapat lamang gamitin bilang mga pagtatantya.
0.00
batay sa 0 items ratings
PHP prices currency
₱409.10
Average na Presyo ng Item

Ikaw ay tumitingin karaniwan Domino's (PH) mga presyo mula sa 15 mga lokasyon sa aming database.

Disclaimer:

Kinokolekta ng PriceListo ang aktwal na impormasyon sa pagpepresyo mula sa mga mapagkukunan tulad ng mga pagbisita sa site, mga website ng negosyo, at mga panayam sa telepono. Ang mga presyong iniulat sa webpage na ito ay nagmula sa isa o higit pa sa mga mapagkukunang iyon. Natural, ang mga presyong iniulat sa website na ito ay maaaring hindi napapanahon, at maaaring hindi nalalapat sa lahat ng lokasyon ng isang partikular na brand ng negosyo. Upang makakuha ng kasalukuyang pagpepresyo, makipag-ugnayan sa indibidwal na lokasyon ng negosyo na interesado ka.

Tungkol sa Domino's (PH)

What are the most popular items on the Domino's (PH) menu?

Domino's Deluxe

A crowd-pleaser with Pepperoni, Onions, Green Bell Pepper, Mushroom, Black Olives, and Italian Sausage.

Spinach & Feta

A vegetarian delight with Spinach, Feta Cheese, Havarti Cheese, and Garlic Seasoning.

5 Cheese Pizza

A cheesy masterpiece with Mozzarella, Cheese Sauce, Feta, Parmesan, and Cheddar.

Aloha Pizza

Tropical flavors unite with Ham, Bacon, Pineapple, Red Bell Pepper, and Havarti Cheese.

Havarti & Bacon Spinach

Indulge in Spinach, Feta, Havarti, Bacon, Mayonnaise, and Garlic Seasoning.

Cheesy Baked Macaroni

Classic comfort with Macaroni Pasta, Cheese Sauce, Mozzarella, and Cheddar.

Ultimate Pepperoni Pizza

Bold flavors with Pepperoni, Havarti, Parmesan, and Oregano Leaves.

Pizza Carbonara

A creative twist with Diced Bacon, Bacon Strips, Parmesan, Oregano, and Garlic Seasoning.

What are the pricing like at Domino's (PH)?

Domino's (PH) offers budget-friendly prices. Classic Pizzas start around ₱351, Finest Pizzas at ₱461, and Pasta at ₱252. Domino's Rice Bowls are priced at ₱197, ensuring a satisfying meal without breaking the bank.

What are the opening hours of Domino's (PH)?

Domino's (PH) caters to customers with flexible opening hours, typically starting from 10:00 AM and closing around 11:00 PM or midnight. It's advised to check local branches for specific timings.

Does Domino's (PH) have a kids' menu?

While Domino's (PH) lacks a dedicated kids' menu, it offers kid-friendly options like "Cheese Mania" or "Pepperoni" pizzas and "Cheesy Baked Macaroni" pasta.

Are there any vegan, vegetarian, or gluten-free options at Domino's (PH)?

Domino's (PH) has vegetarian options like "Spinach & Feta" pizza but currently lacks vegan or gluten-free choices.

Can I order Domino's (PH) for delivery?

Yes, customers can conveniently order Domino's (PH) through their website at https://www.dominospizza.ph or popular delivery platforms like Foodpanda and GrabFood.

What is the current best-selling pizza topping combination at Domino's (PH)?

The best-selling "Domino's Deluxe" pizza with Pepperoni, Onions, Green Bell Pepper, and more remains a customer favorite.

Which desserts are most recommended at Domino's (PH)?

Indulge in Domino's (PH) sweet offerings like the decadent "Marbled Cookie Brownie" or the warm and comforting "Cinnastix."

What are the deals and promotions offered by Domino's (PH)?

Domino's (PH) regularly treats customers to enticing deals, including discounts on combos and limited-time offers. Check the website or local branches for the latest promotions.

What are the sizes and price ranges for pizzas at Domino's (PH)?

Domino's (PH) caters to various appetites with Classic Pizzas starting at ₱351 (10"), Finest Pizzas at ₱461, and combo options like the Double Deal Family at ₱985.

Who are the competitors of Domino's (PH)?

Shakey's Pizza (PH)

Known for its iconic thin-crust pizzas, Shakey's Pizza in the Philippines offers the beloved "Shakey's Special," a classic combination of ham, pepperoni, beef, Italian sausage, and assorted vegetables.

Pizza Hut (PH)

Pizza Hut in the Philippines is celebrated for its diverse pizza options, with the "Hawaiian Supreme" pizza, featuring ham, bacon, pineapple, and bell peppers, standing out as a popular choice.

Yellow Cab (PH)

Yellow Cab's Shaw Blvd branch in the Philippines is recognized for its New York-style pizzas, with the "Charlie Chan" pizza leading the pack, offering a unique blend of sweet and spicy flavors.

Lanz Pizza - Pajo (PH)

Lanz Pizza in Pajo, Philippines, is popular for its "Lanz Special Pizza," loaded with ham, pepperoni, Italian sausage, ground beef, and an array of vegetables, providing a flavorful pizza option.

Pizza Avenue - Torres Street (PH)

Pizza Avenue on Torres Street in the Philippines stands out with its delectable "Avenue Special" pizza, featuring pepperoni, ham, beef, bell peppers, onions, mushrooms, black olives, and pineapple.

Pizza Pedrico's - Gaisano Grand Cordova (PH)

Pizza Pedrico's at Gaisano Grand Cordova in the Philippines is known for its budget-friendly "Super Supreme" pizza, catering to those seeking an affordable and satisfying pizza option.

Mamita's Pizza - MP Yap Street (PH)

Mamita's Pizza on MP Yap Street in the Philippines is celebrated for its locally cherished "Mamita's Special" pizza, offering a delightful mix of ham, pepperoni, Italian sausage, bell peppers, onions, mushrooms, and pineapple.

 

 

Category Restaurants
Domino's (PH) prices

Popular Mga restawran