Βλέπετε Food Boutique (CY) τιμές που επιβεβαιώνονται από PriceListo στην παρακάτω τοποθεσία:
Petrou Tsirou 45, limassol, CY
Οι τιμές εμφανίζονται στο: EUR
Βήτα Τα δεδομένα αλλαγής τιμής που εμφανίζονται παρακάτω είναι η διαφορά μεταξύ της προηγούμενης και της τελευταίας εγγραφής στη βάση δεδομένων μας. Οι δύο εγγραφές θα μπορούσαν να προέρχονται από διαφορετικές πηγές, και ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως εκτιμήσεις.
Είδος Τιμή Αλλαγή

CHINESE STARTERS & SOUPS

Crispy Vegetable Spring Rolls
4pcs
€8,00 +€0.80 +11.11%
Crispy Chicken Spring Rolls €8,40 +€0.80 +10.53%
Crispy Prawn Dumplings €10,80 +€1.00 +10.20%
BBQ Spare Ribs €10,40 +€1.70 +19.54%
Spicy BBQ Spare Ribs €10,40 +€1.70 +19.54%
Prawn On Toast €12,10 +€0.20 +1.68%
Crunchy Sesame Prawns €12,10 - -
Salt and Pepper Prawns €14,90 +€3.00 +25.21%
Crispy Chili Calamari + side dish €14,90 - -
Quarter Crispy Aromatic Duck
Served with pancakes, sauce, cucumber, fresh onion, and carrots
€16,00 +€0.70 +4.58%
Half Crispy Aromatic Duck €28,00 +€0.60 +2.19%
Prawn Crackers €3,90 +€0.10 +2.63%
Sweet Corn Soup €7,00 +€0.50 +7.69%
Chicken and Sweet Corn Soup €7,00 +€0.50 +7.69%

NOODLES

Vegetables Noodles
With mushrooms, cabbage, carrot, and bell pepeprs
€6,70 +€0.70 +11.67%
Chicken Noodles €9,20 +€0.90 +10.84%
Noodles With Prawns €13,00 +€0.30 +2.36%
Spicy Exotic Noodles With Vegetables €9,70 +€1.00 +11.49%
Exotic Noodles With Vegetables €9,70 +€1.00 +11.49%

RICE

Jasmine Steamed Rice €3,90 +€0.10 +2.63%
Egg Fried Rice €5,20 +€0.60 +13.04%
Prawn Fried Rice €13,00 +€0.30 +2.36%
Chicken Fried Rice €9,20 +€0.90 +10.84%
Fried Rice With Vegetables €5,20 +€0.60 +13.04%
Wok Stirred Mixed Vegetables €6,30 +€0.60 +10.53%

CHICKEN DISHES + side

Served with steamed rice or fried rice
Sesame Chicken (without side dish)
Choose side
steamed rice13
fried rice13
€13,10 - -
Sesame Chicken (with side dish ) €15,80 - -
Sweet and Sour Chicken (without side dish) €13,10 - -
Sweet and Sour Chicken (with side dish ) €15,80 - -
Crispy Lemon Chicken (without side dish) €13,10 - -
Crispy Lemon Chicken (with side dish ) €15,80 - -
Cashew Nut Chicken (without side dish) €13,10 - -
Cashew Nut Chicken (with side dish ) €15,80 - -
Chicken With Mushrooms (without side dish) €13,10 - -
Chicken With Mushrooms (with side dish ) €15,80 - -
Chicken With Oyster Sauce (without side dish) €13,10 - -
Chicken With Oyster Sauce (with side dish ) €15,80 - -
Chicken With Teriyaki Sauce (without side dish) €13,10 - -
Chicken With Teriyaki Sauce (with side dish ) €15,80 - -
Chicken With Black Bean Sauce (without side dish) €13,10 - -
Chicken With Black Bean Sauce (with side dish ) €15,80 - -
Chicken With Spicy Coconut Sauce (without side dish) €13,10 - -
Chicken With Spicy Coconut Sauce (with side dish ) €15,80 - -
Chicken With Hot and Spicy Sauce (without side dish) €13,10 - -
Chicken With Hot and Spicy Sauce (with side dish ) €15,80 - -
Spicy Sesame Chicken (without side dish) €13,10 - -
Spicy Sesame Chicken (with side dish ) €15,80 - -
Single chicken dish (no side) €10,40 - -

PRAWN DISHES + side

Served with steamed rice or fried rice
Prawns With Mushrooms €14,90 +€1.10 +7.97%
Sweet and Sour Prawns €14,90 +€1.10 +7.97%
Prawns With Soy Vegetables
With carrots, mushrooms, cabbage, bell peppers, broccoli, and cauliflower
€14,90 +€1.10 +7.97%
Prawns With Oyster Sauce €14,90 +€1.10 +7.97%
Prawns With Black Beans Sauce €14,90 +€1.10 +7.97%
Prawn Curry €14,90 +€1.10 +7.97%
Prawn With Spicy Coconut Sauce €14,90 +€1.10 +7.97%
Salt and Pepper Prawns (PRAWN DISHES + side) €14,90 - -

BEEF DISHES + side

Served with steamed rice or fried rice
Crispy Beef €14,90 +€1.10 +7.97%
Cashew Nut Beef €14,90 +€1.10 +7.97%
Sizzling Beef and Vegetables €14,90 +€1.10 +7.97%
Beef With Mushrooms €14,90 +€1.10 +7.97%
Beef With Oyster Sauce €14,90 +€1.10 +7.97%
Beef With Black Bean Sauce €14,90 +€1.10 +7.97%
Beef Szechuan Style🌶 €14,90 +€1.10 +7.97%
Beef With Black Pepper Sauce €14,90 +€1.10 +7.97%
Beef With Spicy Coconut Sauce €14,90 +€1.10 +7.97%

SALADS & SIDES

Cyprus Salad
Cabbage, tomato, cucumber, carrot
€6,50 - -
Greek Salad
Lettuce, tomato, cucumber, green peppers, onion, feta cheese
€7,50 +€0.30 +4.17%
Chicken Caesar Salad
Chicken, bacon, parmesan cheese, lettuce, tomato, croutons, caesar sauce
€8,60 - -
Italian Salad
Rocket, sundried tomatoes, croutons, parmesan cheese, pine nuts
€8,60 - -
Tuna Salad
Tuna, tomato, cucumber, lettuce
€8,60 - -
Prosciutto Salad
Prosciutto, goat cheese, lettuce
€8,60 - -
Small Yogurt €2,80 - -
Small Light Yogurt €2,80 - -
Large Yogurt €3,90 +€0.10 +2.63%
Large Light Yogurt €3,90 +€0.10 +2.63%
Magoulitsa
Tahini, houmous, tarama, tzatziki, mouhamara, red houmous
€4,30 - -

CYPRUS CUISINE

Koupepia
15pcs stuffed vine leaves
€7,80 +€0.60 +8.33%
Koupepia Box
8pcs with cyprus salad and fries
€8,30 - -
Meatballs
10pcs
€7,80 +€0.60 +8.33%
Meatballs Box
6pcs with cyprus salad and fries
€8,30 - -
Calamari €10,50 - -
Calamari With Fries €13,80 - -
Pastitsio €8,80 +€1.60 +22.22%
Pourgouri €5,00 +€0.20 +4.17%
Puree €5,80 +€0.10 +1.75%
Steamed Vegetables €5,00 +€0.10 +2.04%

INTERNATIONAL CUISINE

Cannelloni
3pcs
€8,60 +€0.20 +2.38%
Cannelloni Box
2pcs with cyprus salad and fries
€8,30 - -
Linguine Salmon €10,50 - -
Pasta Con Pollo €8,40 - -
Spaghetti Bolognaise €8,00 +€0.10 +1.27%
Chicken Diane €10,50 +€0.70 +7.14%
Chicken Fajitas €8,60 +€0.20 +2.38%
Chicken Fajitas Box
With cyprus salad and fries
€8,30 - -
Lasagne Vegetarian €9,80 - -
Pasta Napolitana €6,90 +€0.10 +1.47%

ON THE GRILL

Grill served with choice of 2 sides, white rice, fried rice, steam vegetables, soy vegetables, chips, salad
Chicken Fillet
With a side dish of your choice
Choose side dish
white rice0
fried rice0
steam vegetables0
soy vegetables0
chips0
salad0
€9,40 - -
Chicken Leg €8,80 - -
Chicken Kebab €9,40 - -
Chicken Kebab With BBQ Sauce €9,80 - -
Pork Chop XLarge €14,10 +€0.30 +2.17%
Chicken Burger €9,40 +€0.40 +4.44%
Pork Burger €9,40 +€0.40 +4.44%
Salmon Fillet
With a side dish of your choice
Choose side dish
white rice0
fried rice0
steam vegetables0
soy vegetables0
chips0
salad0
Cooking preference
steam cooked13
grill cooked13
€13,80 - -
Breaded Fish Fillet €9,00 - -
Teriyaki Salmon Fillet €14,80 +€0.10 +0.68%
Tsipoura €16,00 +€0.10 +0.63%
Stuffed Burger with Cheese €11,60 +€0.10 +0.87%

HEALTHY DISHES

Chicken Fillet Healthy
With steamed rice and salad or steamed vegetables
€9,40 - -
Chicken Kebab Healthy €9,40 - -
Chicken Burger Healthy €9,40 +€0.40 +4.44%
Salmon Fillet Healthy €13,80 - -
Soy Stir Healthy €6,30 +€0.60 +10.53%
Tuna Salad Healthy €8,60 - -
Wakame Seaweed Salad Healthy €14,90 +€4.40 +41.90%

SASHIMI

3 pcs
Salmon Sashimi €6,50 - -
Tuna Sashimi €8,50 - -
Eel Sashimi €8,50 - -
Prawn Sashimi €8,70 - -
Chef Selection (18 pcs)
Salmon, tuna, seabass, yellow tail, eel, seabream, octopus, scallop, prawn
€30,70 - -
Chef Selection (8 pcs)
Salmon, tuna, eel, prawn
€17,00 - -

NIGIRI

2 pcs
Salmon Nigiri €6,50 - -
Tuna Nigiri €8,50 - -
Eel Nigiri €8,50 - -
Prawn Nigiri €8,70 - -
Chef Selection Nigiri (8 pcs) €17,00 - -
Chef Selection Nigiri (18 pcs) €39,00 - -

TRADITIONAL SUSHI ROLLS

8 pcs
Traditional California Salmon
Avocado, cucumber, salmon, topped with orange masago
€10,80 +€1.00 +10.20%
Traditional California Prawn Tempura
Prawn tempura, avocado and mayonnaise
€10,80 +€1.00 +10.20%
Traditional California Prawn Teriyaki
Prawn tempura, teriyaki sauce topped with sesame seeds
€10,80 +€1.00 +10.20%
Traditional California Salmon Teriyaki
Salmon, cucumber with teriyaki sauce
€10,80 +€1.00 +10.20%
Traditional California Crab
Crab stick, mango cucumber, crab mayonnaise with black and white sesame seeds
€10,80 +€1.00 +10.20%
Traditional California Smoked Salmon
Smoked salmon, cream cheese, asparagus and sesame seeds
€14,90 - -
Traditional California Breaded Prawn
Breaded prawn, cucumber and eel sauce
€10,80 +€1.00 +10.20%
Traditional California Chicken
Chicken, paprika with teriyaki sauce
€10,80 +€1.00 +10.20%
Traditional California Eel
Eel, crab meat, cucumber and eel sauce
€14,90 - -
Traditional California Avocado
Salmon, sesame seeds, avocado sauce, cream cheese with teriyaki sauce
€10,80 +€1.00 +10.20%
California Spicy Prawn
8pcs with exotic spicy sauce
€10,80 +€1.00 +10.20%
California Spicy Salmon
8pcs with green tobiko, avocado, and exotic spicy sauce
€10,80 +€1.00 +10.20%

VEGETARIAN MAKI ROLLS

Mango Maki
With sesame seed and mango sauce
€10,80 +€1.00 +10.20%
Avocado Maki
With sesame seed and avocado sauce
€10,80 +€1.00 +10.20%
Cucumber Maki
With sesame seed and cucumber sauce
€10,80 +€1.00 +10.20%
Asparagus Maki
With sesame seed and asparagus sauce
€12,70 - -

SPECIAL SUSHI ROLLS

8 pcs
Special Torch Salmon
Salmon, cucumber and avocado
€14,90 - -
Special Fantasy Roll
Prawn, avocado, mango and tanuki flakes
€14,90 - -
Special Rainbow Roll
Crab meat, cucumber, mayonnaise topped with avocado, salmon, seabass and tuna
€14,90 - -
Special Smoked Salmon Roll
Crab meat, avocado, cream cheese, cucumber topped with smoked salmon
€14,90 - -
Special Prawn Mango Roll
Prawn tempura, avocado, mayonnaise and mango
€14,90 - -
Special Crab Mango Roll
Crab meat, avocado, cucumber, masago and mango on top
€14,90 - -
Special Prawn Avocado
Prawn tempura, mango, Japanese mayonnaise and avocado
€14,90 - -
Special Exotic Roll
Caviar, avocado, eel and tempura flakes
€14,90 - -
House Special
Salmon, mayonnaise, tempura flakes and masago on top
€14,90 - -
Special Eel Roll
Cheddar cheese, avocado and cucumber
€14,90 - -
Special Teriyaki Prawn Roll
Prawn, cheddar cheese, cucumber and yellow radish
€14,90 - -
Special Smoked Salmon Avocado Roll
Cream cheese and avocado
€14,90 - -
Shrimp Roll
8pcs
€14,90 - -
Soft Shell Crab Roll €14,90 - -

SPECIAL WARM & CRUNCHY

Warm Roku
Crab stick, prawn tempura, cream cheese, topped with baked crab and tanuki flakes with special sauce
€14,90 - -
Warm Tempura Salmon
Salmon, cucumber and tempura flakes
€14,90 - -
Warm Tempura Tuna
Tuna, cucumber, tempura flakes
€14,90 - -
Warm Tempura Eel Maki
Eel, cream cheese, avocado and tempura flakes
€14,90 - -
Tempura Prawn Maki
8pcs with avocado, cream cheese, tempura flakes
€14,90 - -

SPICY

Exotic Spicy Roll
Eel, salmon, tuna, spicy mayonnaise, chives and turnips
€14,90 - -
California Spicy Salmon (SPICY)
Salmon, turnips and fresh chives
€14,90 - -
California Spicy Prawn (SPICY)
Prawn, turnips and fresh chives
€14,90 - -
California Spicy Tuna
Tuna, turnips and fresh chives
€14,90 - -
Tempura Spicy Salmon
Salmon, cucumber, tempura flakes and spicy mayonnaise
€14,90 - -
Tempura Spicy Tuna
Tuna, cucumber, tempura flakes with spicy mayonnaise
€14,90 - -
Tempura Spicy Prawn
prawn, asparagus, turnips and spicy mayonnaise
€14,90 - -

TEMPURA

Tiger Prawn (6pcs) €14,90 +€1.10 +7.97%
Salmon (6pcs) €13,80 +€1.10 +8.66%
Onion Ring €5,40 - -
Vegetable Selection 10pcs
Zucchini, pepper, sweet potato, onion, asparagus
€7,20 - -
Fish Selection 8pcs €13,80 - -

SOUPS

Miso Traditional Soup
Tofu, spring onion and wakame seaweed
€7,20 - -
Crab Soup
Fresh milk, butter, crab meat and croutons
€8,70 - -

SALADS

Salmon And Tuna Tataki Salad
Mix of green salad with shredded carrots, cucumber and sauce
€14,90 - -
Sashimi Salad Green And Vegetable Salad
Seared salmon, shrimp tempura, caviar and special sauce
€14,90 - -
Chicken Katsu Salad €14,90 - -
Edamame Salad
Green salad with soy bean, cherry tomato, olive oil, and miso paste dressing
€14,90 - -
Prawns With Avocado
Mix green salad with prawns, avocado and sauce
€14,90 - -
Seaweed Salad
Smokes salmon, seaweed with sesame dressing
€14,90 - -
Seafood Salad
Mix green salad with vegetables, shrimp, squid, scallop and wasabi mayonnaise dressing
€14,90 - -
Crab Salad
Green salad, cucumber, crab and special sauce
€14,90 - -
Spicy Tartar Salad
Mix of salad with tuna, salmon, seabass, prawns, tomato, avocado, tanuki flakes and spicy mayonnaise
€14,90 - -
Roku Special Salad
Crab with tanuki flakes, cucumber, avocado with mix salad and Roku special spicy sauce
€14,90 - -

GRILLED VEGETABLES

Portobello Mushrooms With Garlic Miso €9,40 +€1.10 +13.25%
Asparagus With Teriyaki Sauce €8,80 +€1.40 +18.92%
Sweet Potato With Sesame And Sweet Sauce €6,50 +€1.10 +20.37%
Zucchini With Honey And Lemon Butter €6,00 +€0.60 +11.11%
Mixed Grilled Vegetables With Teriyaki Sauce €8,70 +€1.10 +14.47%

MAKI

Prawn Maki
8pcs with avocado, special sauce
€10,80 +€1.00 +10.20%
Salmon Maki
8pcs with avocado, japanese mayo
€10,80 +€1.00 +10.20%
Crab Maki
8pcs with mango, cucumber, japanese mayo, sesame seeds
€10,80 +€1.00 +10.20%
Chicken Maki
8pcs with avocado, cream cheese, sauce
€10,80 +€1.00 +10.20%
Vegetarian Maki
8pcs with mixed vegetables, avocado
€10,80 +€1.00 +10.20%
Spicy Salmon Maki
8pcs with avocado, japanese mayo, spicy sauce
€10,80 +€1.00 +10.20%
Spicy Prawn Maki €10,80 +€1.00 +10.20%

PLATTERS

California Platter 22pcs
22pcs with california salmon, prawns, crab
€22,60 +€0.10 +0.44%
Special Platter 22pcs
22pcs with eel, soft shell crab, prawns
€29,20 - -
Exotic Platter 50pcs
50pcs with California crab stick, salmon, prawn tempura or prawn teriyaki
€60,00 +€6.70 +12.57%
Osaka Platter 50pcs
California crab stick, salmon, prawn tempura or prawn teriyaki
€49,00 - -

DRINKS

Coca Cola €1,60 +€0.10 +6.67%
Coca Cola Diet €1,60 +€0.10 +6.67%
Coca Cola Zero €1,60 +€0.10 +6.67%
Sprite €1,60 +€0.10 +6.67%
7up €1,60 +€0.10 +6.67%
Iced Tea Lemon €1,60 +€0.10 +6.67%
Iced Tea Peach €1,60 +€0.10 +6.67%
Orange Juice €1,60 +€0.10 +6.67%
Apple Juice €1,60 +€0.10 +6.67%
Mixed Fruit Juice €1,60 +€0.10 +6.67%
Water €1,00 - -

BREAD

Bread €1,90 +€0.20 +11.76%
Αποποίηση ευθυνών: Το PriceListo συλλέγει πραγματικές πληροφορίες τιμολόγησης από πηγές όπως επιτόπιες επισκέψεις, ιστότοπους επιχειρήσεων και τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Οι τιμές που αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα προέρχονται από μία ή περισσότερες από αυτές τις πηγές. Φυσικά, οι τιμές που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι τρέχουσες και ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις τοποθεσίες μιας συγκεκριμένης επωνυμίας επιχείρησης. Για να λάβετε την τρέχουσα τιμολόγηση, επικοινωνήστε με την τοποθεσία της μεμονωμένης επιχείρησης που σας ενδιαφέρει.
Back to Top