KFC Mga Presyo ng Menu (PH)

Mga Average na Presyo
Hindi nauugnay ang PriceListo sa KFC (PH)
Inedit ni: Staff ng Editoryal
Na-update noong: March 24, 2023
Ikaw ay tumitingin karaniwan KFC (PH) mga presyo mula sa 39 mga lokasyon sa aming database.
Mga presyong ipinapakita sa: PHP
Average na Presyo ng Item: ₱230.65
Beta Ang data ng pagbabago ng presyo na ipinapakita sa ibaba ay ang pagkakaiba sa pagitan ng nakaraan at huling tala sa aming database. Ang dalawang talaan ay maaaring makuha mula sa magkaibang pinagmulan, at dahil dito, dapat lamang gamitin bilang mga pagtatantya.
item Presyo Baguhin

All Chicken Bucket

Bucket of 6 with Spaghetti Platter
6 Pcs of KFC signature chicken with 1 spaghetti super platter
₱605.00 - -
Bucket of 6
Get 6 pieces our signature KFC chicken
₱495.00 - -
DIY OG Cake Bucket Meal
6pcs of KFC signature chicken with 1 Fixin Super Platter
₱700.00 - -
Bucket of 8
8 Pieces of our signature KFC chicken paired with gravy
₱629.00 - -
Bucket of 8 with Fixin Super Platter
8pcs of KFC signature chicken with 1 Fixin Super Platter
₱835.00 - -
Bucket of 10
Get 10 pieces our signature KFC chicken
₱769.00 - -
Bucket of 10 with Fixin Super Platter
10pcs of KFC signature chicken with 2 Fixin Super Platter
₱1,205.00 - -
Bucket of 15
15 Pieces of our signature KFC chicken paired with gravy
₱1,099.00 - -
Bucket of 20
20 Pieces of our signature KFC chicken paired with gravy
₱1,455.00 - -

Bucket Meals

6 Pcs Bucket Meal with Rice, Fixins, Beverage and Brownies
A complete family meal of your favorites! Includes 6 pcs of our signature KFC chicken, 3 fixins, 3 rice, 3 beverages, and 3 brownies
Variations
Regular Fixin and Medium Beverage | Regular Fixin and Large Beverage (+PHP 45) | Large Fixin and Medium Beverage (+PHP 105) | Large Fixin and Large Beverage (+PHP 150)
₱750.00 - -
8 Pcs Bucket Meal with Rice, Fixins, Beverage and Brownies
A complete family meal of your favorites! Includes 8 pcs of our signature KFC chicken, 4 fixins, 4 rice, 4 beverages, and 4 brownies
Variations
Regular Fixin and Medium Beverage | Regular Fixin and Large Beverage (+PHP 60) | Large Fixin and Medium Beverage (+PHP 140) | Large Fixin and Large Beverage (+PHP 200)
₱985.00 - -
6 Pcs Bucket Meal
A smart choice for a group of 3! Comes with 6 pcs of our signature KFC chicken, 3 classic fixins, 3 rice and 3 regular beverages
Variations
Regular Fixin and Medium Beverage | Regular Fixin and Large Beverage (+PHP 45) | Large Fixin and Medium Beverage (+PHP 105) | Large Fixin and Large Beverage (+PHP 150)
₱640.00 - -
8 Pcs Bucket Meal
A complete family meal of your favorites! Includes 8 pcs of our signature KFC chicken, 4 classic fixins, 4 rice and 4 regular beverages
Variations
Regular Fixin and Medium Beverage | Regular Fixin and Large Beverage (+PHP 60) | Large Fixin and Medium Beverage (+PHP 140) | Large Fixin and Large Beverage (+PHP 200)
₱829.00 - -

Fully Loaded

2 Pcs Fully Loaded Meal
Load up with a heavier option for your epic hunger. 2 Pcs chicken, mushroom soup, mashed potato & rice
Variations
Regular Fixin and Medium Beverage | Regular Fixin and Large Beverage (+PHP 15) | Large Fixin and Medium Beverage (+PHP 35) | Large Fixin and Large Beverage (+PHP 50)
₱270.00 - -

Signature Ala Carte Rice Meals

Chicken Chops Ala Carte
Two of KFC’s Original Recipe chicken fillet drizzled with our signature gravy, perfectly paired with steaming white rice
₱75.00 - -
2 Pcs Chicken Ala Carte
2 Pieces of our signature chicken & paired with steamed rice
₱195.00 - -
Ala King Zinger Steak Ala Carte
Zinger fillet drenched in ala king sauce with chicken butter rice
₱119.00 - -
1 Pc Chicken Ala Carte
1 Piece of our signature chicken paired with steamed rice
₱99.00 - -

Signature Individual Chicken Meals

2 Pcs Chicken Meal with Fixin
2 Pcs of our signature Original recipe or Hot and Crispy chicken paired with Steamed Rice and your choice of beverage
Variations
Regular Fixin and Medium Beverage | Regular Fixin and Large Beverage (+PHP 15) | Large Fixin and Medium Beverage (+PHP 35) | Large Fixin and Large Beverage (+PHP 50)
₱254.00 - -

Rice Bowl

Ala King Rice Bowl
A bowl with 2 original recipe fillets drenched with creamy ala king sauce & corn on the side & paired with steamed rice
₱135.00 - -
Sisig Rice Bowl
KFC hot shots drizzled with chicken sisig sauce & fried chicken skin. Topped with mayo, leeks & a side of egg paired with steamed rice
₱135.00 - -

Ala Carte Snacks

Spaghetti Super Platter
A group-size serving of our KFC spaghetti. Perfect for sharing
₱160.00 - -
Chicken Burger with Cheese
KFC Classic Chicken Burger made better with cheese
₱65.00 - -
Famous Bowl Super Platter
A group-size serving of our KFC famous bowl. Perfect for sharing
₱289.00 - -
Zinger
Our signature big spicy sandwich made with crunchy zinger chicken fillet. Topped with fresh lettuce, mayonnaise & slid in between a soft seeded bun
₱139.00 - -
Famous Bowl
KFC snack favorite, famous bowl & filled with all your KFC favorites
₱75.00 - -
Spaghetti
Your favorite spaghetti topped with sweet Pinoy-style, meaty spaghetti sauce & sprinkled with grated cheese
₱65.00 - -
4 Pcs Nuggets Meal with Spaghetti
4 Pieces of our original recipe nuggets & paired with spaghetti
₱120.00 - -
Original Recipe Nuggets
4 Pieces of our original recipe nuggets coated in original recipe breading now paired with BBQ dip
₱69.00 - -
California Maki Twister
Our Asian-inspired twister with crunchy chicken shots wrapped in soft tortilla with mango bits & cucumber. Served with Japanese mayonnaise dressing
₱120.00 - -
Large Shots
A large serving of our fun & bite-sized pieces of boneless chicken
₱129.00 - -
Regular Shots
Our fun & bite-sized pieces of boneless chicken. Crunchy on the outside & soft on the inside
₱79.00 - -

Snack Combos

Chicken Burger with Cheese Combo
KFC Classic Chicken Burger made better with cheese with your favorite fixin and drink
Variations
Regular Fixin and Medium Beverage | Regular Fixin and Large Beverage (+PHP 15) | Large Fixin and Medium Beverage (+PHP 35) | Large Fixin and Large Beverage (+PHP 50)
₱150.00 - -
Large Shots Combo
Our crunchy shots. Matched with our well loved a beverage
Variations
Regular Fixin and Medium Beverage | Regular Fixin and Large Beverage (+PHP 15) | Large Fixin and Medium Beverage (+PHP 35) | Large Fixin and Large Beverage (+PHP 50)
₱200.00 - -
Zinger Combo
Our signature big sandwich & the zinger.comes with your favorite fixin
Variations
Regular Fixin and Medium Beverage | Regular Fixin and Large Beverage (+PHP 15) | Large Fixin and Medium Beverage (+PHP 35) | Large Fixin and Large Beverage (+PHP 50)
₱200.00 - -
Original Recipe Nuggets Combo
4 Pcs of our Original recipe Nuggets with Barbecue Dip, paired with your choice of Fixin and beverage
Variations
Regular Fixin and Medium Beverage | Regular Fixin and Large Beverage (+PHP 15) | Large Fixin and Medium Beverage (+PHP 35) | Large Fixin and Large Beverage (+PHP 50)
₱130.00 - -
Shots Combo
Our signature crunchy shots. Matched with our well loved & a beverage
Variations
Regular Fixin and Medium Beverage | Regular Fixin and Large Beverage (+PHP 15) | Large Fixin and Medium Beverage (+PHP 35) | Large Fixin and Large Beverage (+PHP 50)
₱144.00 - -
Twister Combo
The California maki twister you love matched with your favorite fixin
Variations
Regular Fixin and Medium Beverage | Regular Fixin and Large Beverage (+PHP 15) | Large Fixin and Medium Beverage (+PHP 35) | Large Fixin and Large Beverage (+PHP 50)
₱180.00 - -

Desserts

Brownie
Our baked classic fudgy brownie glazed with sweet chocolate
₱35.00 - -
Plain Sundae
Our signature French vanilla ice cream sundae
₱45.00 - -
JR Chocolate Sundae
Junior serving of our signature French vanilla ice cream & drizzled with rich chocolate syrup
₱35.00 - -
Chocolate Sundae
Our signature French vanilla ice cream drizzled with rich chocolate syrup
₱45.00 - -
JR Caramel Sundae
Junior serving of our signature French vanilla ice cream & drizzled with sweet caramel syrup
₱35.00 - -
Caramel Sundae
Our signature French vanilla ice cream drizzled with sweet caramel syrup
₱45.00 - -
JR Strawberry Sundae
Junior serving of our signature French vanilla ice cream & drizzled with strawberry pulp syrup
₱35.00 - -
Strawberry Sundae
Our signature French vanilla ice cream drizzled with strawberry pulp syrup
₱45.00 - -

Fixins & Extras

Garlic Rice
An extra serving of garlic rice.
₱45.00 - -
Chicken Butter Rice
An extra serving of chicken butter rice.
₱45.00 - -
Rice
An extra serving of steamed white rice.
₱39.00 - -
Mashed Potato Super Platter
A group-size serving of our KFC mashed potato. Perfect for sharing
₱245.00 - -
Buttered Corn Super Platter
A group-size serving of our KFC buttered corn. Perfect for sharing
₱245.00 - -
Macaroni Salad Super Platter
A group-size serving of our KFC macaroni salad. Perfect for sharing
₱289.00 - -
Coleslaw Salad Super Platter
A group-size serving of our KFC coleslaw salad. Perfect for sharing
₱289.00 - -
Iced Black Coffee
KFC's signature blend of sweetened iced black coffee with 100% arabica beans
₱55.00 - -
Creamy Iced Coffee
KFC's signature blend of creamy iced coffee with 100% arabica beans
₱65.00 - -
Large Coleslaw
Our large serving of coleslaw
₱79.00 - -
Coleslaw
A fresh mixed of vegetables. Cabbage, carrots & onions. Tossed together in our signature tangy dressing
₱65.00 - -
Large Macaroni
Our large serving of macaroni
₱79.00 - -
Macaroni
Macaroni pasta mixed with rich mayonnaise, ground chicken, pickle relish & cheese
₱65.00 - -
Large Mashed Potato
A large serving of our creamy Mashed Potato topped with our signature Gravy
₱69.00 - -
Mashed Potato
Our creamy mashed potato topped with our signature gravy
₱50.00 - -
Large Buttered Corn
A large serving of our sweet Buttered Corn
₱69.00 - -
Buttered Corn
Sweet Corn Kernels tossed in butter
₱50.00 - -
Mushroom Soup
Our signature Mushroom Soup served with real Mushroom slices
₱50.00 - -
Large Gravy
A large serving of our famous Gravy
₱29.00 - -
Regular Gravy
An extra serving of our famous Gravy
₱19.00 - -
Extra BBQ Dip
Extra Nugget Dip, BBQ
₱10.00 - -
Junior Bucket of Fries
Our signature thick-cut, flavored Fries served in a mini bucket
₱89.00 - -
Crispy Fries
Our signature thick-cut, flavored Fries, crispy on the outside, soft on the inside
₱50.00 - -
Large Crispy Fries
A large serving of our signature thick-cut, flavored Crispy Fries
₱69.00 - -

Drinks

Bottled Water ₱39.00 - -
Strawberry Float
Sprite float flavored with pulpy strawberry syrup and topped with our signature French vanilla soft serve
₱39.00 - -
Sprite Float
Sprite beverage topped with creamy vanilla ice cream
₱50.00 - -
Coke Original Taste Float
Coke beverage topped with creamy vanilla ice cream & rich chocolate syrup
₱50.00 - -
Coke Zero Sugar Float
Coke zero beverage topped with creamy vanilla ice cream
₱50.00 - -
Disclaimer: Kinokolekta ng PriceListo ang aktwal na impormasyon sa pagpepresyo mula sa mga mapagkukunan tulad ng mga pagbisita sa site, mga website ng negosyo, at mga panayam sa telepono. Ang mga presyong iniulat sa webpage na ito ay nagmula sa isa o higit pa sa mga mapagkukunang iyon. Natural, ang mga presyong iniulat sa website na ito ay maaaring hindi napapanahon, at maaaring hindi nalalapat sa lahat ng lokasyon ng isang partikular na brand ng negosyo. Upang makakuha ng kasalukuyang pagpepresyo, makipag-ugnayan sa indibidwal na lokasyon ng negosyo na interesado ka.
Back to Top