bg-pattern

Krispy Kreme Mga Presyo ng Menu (PH)

Mga Average na Presyo

Hindi nauugnay ang PriceListo sa Krispy Kreme (PH)

Inedit ni: Admir S., PriceListo Editor
Na-update noong: February 26, 2024

Menu

Beta Ang data ng pagbabago ng presyo na ipinapakita sa ibaba ay ang pagkakaiba sa pagitan ng nakaraan at huling tala sa aming database. Ang dalawang talaan ay maaaring makuha mula sa magkaibang pinagmulan, at dahil dito, dapat lamang gamitin bilang mga pagtatantya.
0.00
batay sa 0 items ratings
PHP prices currency
₱670.26
Average na Presyo ng Item

Ikaw ay tumitingin karaniwan Krispy Kreme (PH) mga presyo mula sa 27 mga lokasyon sa aming database.

Disclaimer:

Kinokolekta ng PriceListo ang aktwal na impormasyon sa pagpepresyo mula sa mga mapagkukunan tulad ng mga pagbisita sa site, mga website ng negosyo, at mga panayam sa telepono. Ang mga presyong iniulat sa webpage na ito ay nagmula sa isa o higit pa sa mga mapagkukunang iyon. Natural, ang mga presyong iniulat sa website na ito ay maaaring hindi napapanahon, at maaaring hindi nalalapat sa lahat ng lokasyon ng isang partikular na brand ng negosyo. Upang makakuha ng kasalukuyang pagpepresyo, makipag-ugnayan sa indibidwal na lokasyon ng negosyo na interesado ka.

Tungkol sa Krispy Kreme (PH)

What are the most popular items on the Krispy Kreme (PH) menu?

Box of 6 Original Glazed®

Classic delight with airy perfection in every melt-in-your-mouth doughnut.

Mixed Box of 6

Variety blend of 3 Original Glazed® and 3 Pre-Assorted Doughnuts for a harmonious flavor experience.

Box of 6 Premium Assorted

Elevate with 6 pre-assorted premium doughnuts, a symphony of high-quality flavors.

Mixed Dozen Doughnuts

Satisfy cravings with 6 Original Glazed® and 6 Pre-Assorted Doughnuts, subject to store availability.

Dozen Original Glazed Doughnuts

Iconic dozen featuring Krispy Kreme's signature treats, a classic indulgence.

Sea Salt Kreme Latte

Irresistible blend of double chocolate syrup, white chocolate sauce, espresso, and unique Sea Salt Kreme.

Choco Hazelnut Latte Made With Nutella

Creamy fusion of milk, espresso, and Nutella spread for a perfect chocolate-hazelnut mix.

Chocolate Sea Salt Kreme

Luxurious iced Belgian chocolate topped with special Sea Salt Kreme, a decadent treat for chocolate lovers.

What are the typical prices at Krispy Kreme (PH)?

Prices at Krispy Kreme (PH) vary by category. A box of 6 Original Glazed® doughnuts is approximately ₱259, the Mixed Box of 6 is priced at ₱319, and the Box of 6 Premium Assorted is ₱399. Larger quantities like the Dozen Original Glazed Doughnuts are ₱459, and the Mixed Dozen Doughnuts is ₱569.

What are the opening hours of Krispy Kreme (PH)?

Krispy Kreme (PH) caters to various schedules with flexible opening hours. Generally, stores open as early as 7:00 AM and close around 10:00 PM, accommodating both early birds and evening sweet cravings.

Does Krispy Kreme (PH) have a kids' menu?

Krispy Kreme (PH) doesn't have a specific kids' menu, but its colorful and flavorful doughnuts appeal to customers of all ages, making it a family-friendly choice.

Are there any vegan, vegetarian, or gluten-free options at Krispy Kreme (PH)?

Currently, Krispy Kreme (PH) doesn't offer specific vegan or gluten-free options. However, vegetarian customers can enjoy a variety of doughnuts without animal-derived ingredients. Check with staff for the latest ingredient information.

What is the best-selling doughnut variety at Krispy Kreme (PH)?

Undoubtedly, the "Original Glazed®" doughnut stands out as the best-selling and most iconic variety at Krispy Kreme (PH).

What is the signature doughnut at Krispy Kreme (PH)?

The signature doughnut at Krispy Kreme (PH) is the "Original Glazed®," renowned for its classic recipe and consistent quality.

What types of beverages are available at Krispy Kreme (PH) to pair with their doughnuts?

Krispy Kreme (PH) offers a diverse range of beverages, from the rich "Sea Salt Kreme Latte" to the indulgent "Choco Hazelnut Latte Made With Nutella."

Do they offer any special combo deals for doughnuts and drinks at Krispy Kreme (PH)?

Yes, Krispy Kreme (PH) offers enticing combo deals, like the "Perfect Together for 3" series, featuring iced coffees paired with doughnuts.

Are there any sugar-free or gluten-free doughnut options at Krispy Kreme (PH)?

Currently, Krispy Kreme (PH) doesn't offer specific sugar-free or gluten-free options. However, the menu provides a variety of flavors, and staff can assist in identifying suitable choices.

Does Krispy Kreme (PH) offer catering services for events or parties?

Yes, Krispy Kreme (PH) offers catering services, making it a delightful choice for events, parties, and special occasions.

Are there any family meal deals or combos at Krispy Kreme (PH)?

Yes, Krispy Kreme (PH) offers family-friendly meal deals, such as the "Perfect Together for 3" series, featuring iced coffees and a selection of doughnuts.

Who are the competitors of Krispy Kreme (PH)?

J.CO Donuts & Coffee (PH)

J.CO Donuts & Coffee at SM Malls entices customers with premium, soft, and chewy donuts, complemented by a variety of aromatic coffee blends.

Mister Donut - Cloverleaf (PH)

Mister Donut at Cloverleaf Mall stands out with its extensive range of classic and unique donut creations, making it a go-to destination for satisfying treats.

Cinnabon (PH)

Cinnabon in the Philippines is synonymous with the irresistible aroma of freshly baked cinnamon rolls, providing a comforting and indulgent experience at its branches.

Annipie Bakeshop (PH)

Annipie Bakeshop is known for its homemade pies, offering a delightful selection of sweet and savory pies that capture the hearts of locals, making it a charming spot for home-baked goodness.

Dunkin' Donuts (PH)

A popular choice for doughnut lovers in the Philippines, Dunkin' Donuts offers a delightful selection of classic and innovative treats, including favorites like the "Choco Butternut" and "Bavarian-filled" doughnuts, creating a sweet haven for locals.

 

 

Category Restaurants
Krispy Kreme (PH) prices

Popular Mga restawran