La Donuteria Nové Zámky Menu Ceny (SK)

Overené ceny
PriceListo nie je spojené s La Donuteria Nové Zámky (SK)
Upravil: Pracovníci redakcie
Aktualizované dňa: June 2, 2022
Prezeráte si La Donuteria Nové Zámky (SK) ceny potvrdil PriceListo na nasledujúcom mieste:
Podzámska 7808/34, nove-zamky, SK
Ceny uvedené v: EUR
Beta Údaje o zmene ceny zobrazené nižšie predstavujú rozdiel medzi predchádzajúcim a posledným záznamom v našej databáze. Tieto dva záznamy môžu byť odvodené z rôznych zdrojov a ako také by sa mali používať len ako odhady.
Položka cena Zmeniť

EXCLUSIVE⭐

Boston cream ⭐
Plnený bielym parížskym krémom, obsahuje: 1,3,5,6,7,8,11
€4,80 - -
Oreo blueberry⭐
Plnený čučoriedkovým krémom, obsahuje: 1,3,5,6,7,8,11
€4,80 - -
Vylúčenie zodpovednosti: PriceListo zhromažďuje aktuálne informácie o cenách zo zdrojov, ako sú návštevy na mieste, obchodné webové stránky a telefonické rozhovory. Ceny uvedené na tejto webovej stránke pochádzajú z jedného alebo viacerých z týchto zdrojov. Prirodzene, ceny uvedené na tejto webovej stránke nemusia byť aktuálne a nemusia sa vzťahovať na všetky miesta danej obchodnej značky. Ak chcete získať aktuálnu cenu, kontaktujte konkrétnu obchodnú lokalitu, ktorá vás zaujíma.
Back to Top