McDonald's Menu Ceny (SK)

Priemerné ceny
PriceListo nie je spojené s McDonald's (SK)
Upravil: Pracovníci redakcie
Aktualizované dňa: October 12, 2022
Najlepšie hodnotené položky na McDonald's (SK)
SINGLE BIG TASTY BACON VELKÉ MCMENU €7,14
DOUBLE BIG TASTY BACON VELKÉ MCMENU €8,44
6KS CHICKEN MCNUGGETS VELKÉ MCMENU €6,80
9KS CHICKEN MCNUGGETS VELKÉ MCMENU €7,50
Prezeráte si priemer McDonald's (SK) ceny od 26 miesta v našej databáze.
3.83 založené na 7 hodnotenia položiek
Ceny uvedené v: EUR
Priemerná cena položky: €3,54
Beta Údaje o zmene ceny zobrazené nižšie predstavujú rozdiel medzi predchádzajúcim a posledným záznamom v našej databáze. Tieto dva záznamy môžu byť odvodené z rôznych zdrojov a ako také by sa mali používať len ako odhady.
Položka cena Zmeniť

Burger a Bagely Menu

SYROVÝ BAGEL FRESH LUČINA + NÁPOJ
Zložte si Vaše menu s Bagelom a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 4
CAPPUCCINO 0,3 4
CAFÉ LATTE 4
ESPRESSO 4
ESPRESSO GRANDE 4
DOUBLE ESPRESSO 4
MALÁ KÁVA 4
KÁVA S MLIEKOM 4
ČIERNY ČAJ 4
OVOCNÝ ČAJ 4
ZELENÝ ČAJ 4
MÄTOVÝ ČAJ 4
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 4
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
MALÁ VINEA 4
MALÁ COCA-COLA 4
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 4
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
VELKÁ VINEA 4
VELKÁ COCA-COLA 4
MALÁ COCA-COLA ZERO 4
MALÁ FANTA 4
MALÝ SPRITE 4
MALÝ LIPTON ICE TEA 4
VELKÁ COCA-COLA ZERO 4
VELKÁ FANTA 4
VELKÝ SPRITE 4
VELKÝ LIPTON ICE TEA 4
JEMNE PERLIVÁ VODA 4
NEPERLIVÁ VODA 4
SÓDOVÁ VODA 4
Doplň si SYROVÝ BAGEL FRESH LUČINA
Extra slanina 0
Extra volské oko 0
Uprav si SYROVÝ BAGEL FRESH LUČINA
Bez lučina 0
Bez rukola 0
Bez paradajky 0
Bez tavený syr čedar 0
€4,30 - -
MCCOUNTRY BREAKFAST MENU
Zložte si Vaše raňajkové menu s burgerom, Hash Brownom alebo hranolkami a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 0
CAPPUCCINO 0,3 5
CAFÉ LATTE 5
ESPRESSO 0
ESPRESSO GRANDE 0
DOUBLE ESPRESSO 0
MALÁ KÁVA 0
KÁVA S MLIEKOM 0
ČIERNY ČAJ 0
OVOCNÝ ČAJ 0
ZELENÝ ČAJ 0
MÄTOVÝ ČAJ 0
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 0
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 0
MALÁ VINEA 0
MALÁ COCA-COLA 0
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 5
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 5
VELKÁ VINEA 5
VELKÁ COCA-COLA 5
MALÁ COCA-COLA ZERO 0
MALÁ FANTA 0
MALÝ SPRITE 0
MALÝ LIPTON ICE TEA 0
VELKÁ COCA-COLA ZERO 5
VELKÁ FANTA 5
VELKÝ SPRITE 5
VELKÝ LIPTON ICE TEA 5
JEMNE PERLIVÁ VODA 5
NEPERLIVÁ VODA 5
SÓDOVÁ VODA 0
Vyber prílohu
HASH BROWN 0
MALÉ HRANOLKY 0
Doplň si MCCOUNTRY BREAKFAST
Extra bezlepková žemla 1
Extra bravčové mäso 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra slanina 0
Extra čerstvá cibuľa 0
Uprav si MCCOUNTRY BREAKFAST
Bez tavený syr čedar 0
Bez paradajky 0
Bez šalát 0
Bez Deluxe omáčka 0
Bez bravčové mäso 0
€4,97 +€0.01 +0.20%
BRAVČOVÝ BAGEL MENU
Zložte si Vaše menu s Bagelom a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 4
CAPPUCCINO 0,3 4
CAFÉ LATTE 4
ESPRESSO 4
ESPRESSO GRANDE 4
DOUBLE ESPRESSO 4
MALÁ KÁVA 4
KÁVA S MLIEKOM 4
ČIERNY ČAJ 4
OVOCNÝ ČAJ 4
ZELENÝ ČAJ 4
MÄTOVÝ ČAJ 4
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 4
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
MALÁ VINEA 4
MALÁ COCA-COLA 4
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 4
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
VELKÁ VINEA 4
VELKÁ COCA-COLA 4
MALÁ COCA-COLA ZERO 4
MALÁ FANTA 4
MALÝ SPRITE 4
MALÝ LIPTON ICE TEA 4
VELKÁ COCA-COLA ZERO 4
VELKÁ FANTA 4
VELKÝ SPRITE 4
VELKÝ LIPTON ICE TEA 4
JEMNE PERLIVÁ VODA 4
NEPERLIVÁ VODA 4
SÓDOVÁ VODA 4
Doplň si BRAVČOVÝ BAGEL
Extra bravčové mäso 0
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra rukola 0
Extra paradajky 0
Uprav si BRAVČOVÝ BAGEL
Bez bravčové mäso 0
Bez Deluxe omáčka 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez slanina 0
€4,27 +€0.01 +0.23%
VAJÍČKOVÝ BAGEL MENU
Zložte si Vaše menu s Bagelom a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 3
CAPPUCCINO 0,3 4
CAFÉ LATTE 4
ESPRESSO 3
ESPRESSO GRANDE 3
DOUBLE ESPRESSO 3
MALÁ KÁVA 3
KÁVA S MLIEKOM 3
ČIERNY ČAJ 3
OVOCNÝ ČAJ 3
ZELENÝ ČAJ 3
MÄTOVÝ ČAJ 3
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 3
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
MALÁ VINEA 3
MALÁ COCA-COLA 3
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 4
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
VELKÁ VINEA 4
VELKÁ COCA-COLA 4
MALÁ COCA-COLA ZERO 3
MALÁ FANTA 3
MALÝ SPRITE 3
MALÝ LIPTON ICE TEA 3
VELKÁ COCA-COLA ZERO 4
VELKÁ FANTA 4
VELKÝ SPRITE 4
VELKÝ LIPTON ICE TEA 4
JEMNE PERLIVÁ VODA 4
NEPERLIVÁ VODA 4
SÓDOVÁ VODA 3
Doplň si VAJÍČKOVÝ BAGEL
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra rukola 0
Uprav si VAJÍČKOVÝ BAGEL
Bez soľ a korenie 0
Bez slanina 0
Bez šunka 0
Bez miešané vajíčka 0
Bez tavený syr čedar 0
€3,87 +€0.11 +2.93%

Mcmuffin Menu

VAJÍČKOVÝ MCMUFFIN FRESH MENU
Zložte si Vaše raňajkové menu s McMuffinom, Hash Brownom alebo hranolkami a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 3
CAPPUCCINO 0,3 4
CAFÉ LATTE 4
ESPRESSO 3
ESPRESSO GRANDE 3
DOUBLE ESPRESSO 3
MALÁ KÁVA 3
KÁVA S MLIEKOM 3
ČIERNY ČAJ 3
OVOCNÝ ČAJ 3
ZELENÝ ČAJ 3
MÄTOVÝ ČAJ 3
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 3
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
MALÁ VINEA 3
MALÁ COCA-COLA 3
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 4
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
VELKÁ VINEA 4
VELKÁ COCA-COLA 4
MALÁ COCA-COLA ZERO 3
MALÁ FANTA 3
MALÝ SPRITE 3
MALÝ LIPTON ICE TEA 3
VELKÁ COCA-COLA ZERO 4
VELKÁ FANTA 4
VELKÝ SPRITE 4
VELKÝ LIPTON ICE TEA 4
JEMNE PERLIVÁ VODA 3
NEPERLIVÁ VODA 3
SÓDOVÁ VODA 3
Doplň si VAJÍČKOVÝ MCMUFFIN FRESH
Extra tavený syr čedar 0
Extra volské oko 0
Uprav si VAJÍČKOVÝ MCMUFFIN FRESH
Bez Maslo 0
Bez rukola 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez vajíčko 0
€3,80 - -
MCMUFFIN S VAJÍČKOM A SLANINOU MENU
Zložte si Vaše raňajkové menu s McMuffinom, Hash Brownom alebo hranolkami a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 3
CAPPUCCINO 0,3 4
CAFÉ LATTE 4
ESPRESSO 3
ESPRESSO GRANDE 3
DOUBLE ESPRESSO 3
MALÁ KÁVA 3
KÁVA S MLIEKOM 3
ČIERNY ČAJ 3
OVOCNÝ ČAJ 3
ZELENÝ ČAJ 3
MÄTOVÝ ČAJ 3
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 3
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
MALÁ VINEA 3
MALÁ COCA-COLA 3
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 4
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
VELKÁ VINEA 4
VELKÁ COCA-COLA 4
MALÁ COCA-COLA ZERO 3
MALÁ FANTA 3
MALÝ SPRITE 3
MALÝ LIPTON ICE TEA 3
VELKÁ COCA-COLA ZERO 4
VELKÁ FANTA 4
VELKÝ SPRITE 4
VELKÝ LIPTON ICE TEA 4
JEMNE PERLIVÁ VODA 4
NEPERLIVÁ VODA 4
SÓDOVÁ VODA 3
Doplň si MCMUFFIN S VAJÍČKOM A SLANINOU
Extra volské oko 0
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra rukola 0
Uprav si MCMUFFIN S VAJÍČKOM A SLANINOU
Bez Maslo 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez vajíčko 0
Bez slanina 0
€3,87 +€0.11 +2.93%
MCMUFFIN S VAJÍČKOM MENU
Zložte si Vaše raňajkové menu s McMuffinom, Hash Brownom alebo hranolkami a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 3
CAPPUCCINO 0,3 4
CAFÉ LATTE 4
ESPRESSO 3
ESPRESSO GRANDE 3
DOUBLE ESPRESSO 3
MALÁ KÁVA 3
KÁVA S MLIEKOM 3
ČIERNY ČAJ 3
OVOCNÝ ČAJ 3
ZELENÝ ČAJ 3
MÄTOVÝ ČAJ 3
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 3
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
MALÁ VINEA 3
MALÁ COCA-COLA 3
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 4
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
VELKÁ VINEA 4
VELKÁ COCA-COLA 4
MALÁ COCA-COLA ZERO 3
MALÁ FANTA 3
MALÝ SPRITE 3
MALÝ LIPTON ICE TEA 3
VELKÁ COCA-COLA ZERO 4
VELKÁ FANTA 4
VELKÝ SPRITE 4
VELKÝ LIPTON ICE TEA 4
JEMNE PERLIVÁ VODA 3
NEPERLIVÁ VODA 3
SÓDOVÁ VODA 3
Doplň si MCMUFFIN S VAJÍČKOM
Extra slanina 0
Uprav si MCMUFFIN S VAJÍČKOM
Bez Maslo 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez vajíčko 0
€3,57 +€0.11 +3.18%
BRAVČOVÝ MCMUFFIN FRESH MENU
Zložte si Vaše raňajkové menu s McMuffinom, Hash Brownom alebo hranolkami a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 3
CAPPUCCINO 0,3 4
CAFÉ LATTE 4
ESPRESSO 3
ESPRESSO GRANDE 3
DOUBLE ESPRESSO 3
MALÁ KÁVA 3
KÁVA S MLIEKOM 3
ČIERNY ČAJ 3
OVOCNÝ ČAJ 3
ZELENÝ ČAJ 3
MÄTOVÝ ČAJ 3
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 3
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
MALÁ VINEA 3
MALÁ COCA-COLA 3
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 4
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
VELKÁ VINEA 4
VELKÁ COCA-COLA 4
MALÁ COCA-COLA ZERO 3
MALÁ FANTA 3
MALÝ SPRITE 3
MALÝ LIPTON ICE TEA 3
VELKÁ COCA-COLA ZERO 4
VELKÁ FANTA 4
VELKÝ SPRITE 4
VELKÝ LIPTON ICE TEA 4
JEMNE PERLIVÁ VODA 4
NEPERLIVÁ VODA 4
SÓDOVÁ VODA 3
Doplň si BRAVČOVÝ MCMUFFIN FRESH
Extra bravčové mäso 0
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra rukola 0
Uprav si BRAVČOVÝ MCMUFFIN FRESH
Bez Deluxe omáčka 0
Bez šalát 0
Bez paradajky 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez bravčové mäso 0
€3,87 +€0.11 +2.93%
BRAVČOVÝ MCMUFFIN S VAJÍČKOM MENU
Zložte si Vaše raňajkové menu s McMuffinom, Hash Brownom alebo hranolkami a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 3
CAPPUCCINO 0,3 4
CAFÉ LATTE 4
ESPRESSO 3
ESPRESSO GRANDE 3
DOUBLE ESPRESSO 3
MALÁ KÁVA 3
KÁVA S MLIEKOM 3
ČIERNY ČAJ 3
OVOCNÝ ČAJ 3
ZELENÝ ČAJ 3
MÄTOVÝ ČAJ 3
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 3
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
MALÁ VINEA 3
MALÁ COCA-COLA 3
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 4
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
VELKÁ VINEA 4
VELKÁ COCA-COLA 4
MALÁ COCA-COLA ZERO 3
MALÁ FANTA 3
MALÝ SPRITE 3
MALÝ LIPTON ICE TEA 3
VELKÁ COCA-COLA ZERO 4
VELKÁ FANTA 4
VELKÝ SPRITE 4
VELKÝ LIPTON ICE TEA 4
JEMNE PERLIVÁ VODA 4
NEPERLIVÁ VODA 4
SÓDOVÁ VODA 3
Doplň si BRAVČOVÝ MCMUFFIN S VAJÍČKOM
Extra bravčové mäso 0
Extra volské oko 0
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Uprav si BRAVČOVÝ MCMUFFIN S VAJÍČKOM
Bez Maslo 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez vajíčko 0
Bez bravčové mäso 0
€3,87 +€0.11 +2.93%
KURACÍ MCMUFFIN FRESH MENU
Zložte si Vaše raňajkové menu s McMuffinom, Hash Brownom alebo hranolkami a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 3
CAPPUCCINO 0,3 4
CAFÉ LATTE 4
ESPRESSO 3
ESPRESSO GRANDE 3
DOUBLE ESPRESSO 3
MALÁ KÁVA 3
KÁVA S MLIEKOM 3
ČIERNY ČAJ 3
OVOCNÝ ČAJ 3
ZELENÝ ČAJ 3
MÄTOVÝ ČAJ 3
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 3
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
MALÁ VINEA 3
MALÁ COCA-COLA 3
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 4
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
VELKÁ VINEA 4
VELKÁ COCA-COLA 4
MALÁ COCA-COLA ZERO 3
MALÁ FANTA 3
MALÝ SPRITE 3
MALÝ LIPTON ICE TEA 3
VELKÁ COCA-COLA ZERO 4
VELKÁ FANTA 4
VELKÝ SPRITE 4
VELKÝ LIPTON ICE TEA 4
JEMNE PERLIVÁ VODA 4
NEPERLIVÁ VODA 4
SÓDOVÁ VODA 3
Doplň si KURACÍ MCMUFFIN FRESH
Extra kuracie obalované mäso 0
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra rukola 0
Uprav si KURACÍ MCMUFFIN FRESH
Bez kuracie mäso obaľované 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez šalát 0
Bez majonézová omáčka 0
Bez paradajky 0
€3,87 +€0.11 +2.93%
MCMUFFIN LUČINA S NÁPOJOM
Zložte si Vaše menu s McMuffinom a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 3
CAPPUCCINO 0,3 3
CAFÉ LATTE 3
ESPRESSO 3
ESPRESSO GRANDE 3
DOUBLE ESPRESSO 3
MALÁ KÁVA 3
KÁVA S MLIEKOM 3
ČIERNY ČAJ 3
OVOCNÝ ČAJ 3
ZELENÝ ČAJ 3
MÄTOVÝ ČAJ 3
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 3
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
MALÁ VINEA 3
MALÁ COCA-COLA 3
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 3
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
VELKÁ VINEA 3
VELKÁ COCA-COLA 3
MALÁ COCA-COLA ZERO 3
MALÁ FANTA 3
MALÝ SPRITE 3
MALÝ LIPTON ICE TEA 3
VELKÁ COCA-COLA ZERO 3
VELKÁ FANTA 3
VELKÝ SPRITE 3
VELKÝ LIPTON ICE TEA 3
JEMNE PERLIVÁ VODA 3
NEPERLIVÁ VODA 3
SÓDOVÁ VODA 3
Uprav si MCMUFFIN LUČINA
Bez rukola 0
Bez Maslo 0
Bez reďkovky 0
Bez soľ a korenie 0
Bez lučina 0
€3,17 +€0.01 +0.32%

Miešané vajíčka Menu

MIEŠANÉ VAJÍČKA SO ŠUNKOU MENU
Zložte si Vaše raňajkové menu s vybraným produktom, Hash Brownom alebo hranolkami a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 4
CAPPUCCINO 0,3 4
CAFÉ LATTE 4
ESPRESSO 4
ESPRESSO GRANDE 4
DOUBLE ESPRESSO 4
MALÁ KÁVA 4
KÁVA S MLIEKOM 4
ČIERNY ČAJ 4
OVOCNÝ ČAJ 4
ZELENÝ ČAJ 4
MÄTOVÝ ČAJ 4
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 4
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
MALÁ VINEA 4
MALÁ COCA-COLA 4
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 4
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
VELKÁ VINEA 4
VELKÁ COCA-COLA 4
MALÁ COCA-COLA ZERO 4
MALÁ FANTA 4
MALÝ SPRITE 4
MALÝ LIPTON ICE TEA 4
VELKÁ COCA-COLA ZERO 4
VELKÁ FANTA 4
VELKÝ SPRITE 4
VELKÝ LIPTON ICE TEA 4
JEMNE PERLIVÁ VODA 4
NEPERLIVÁ VODA 4
SÓDOVÁ VODA 4
Doplň si MIEŠANÉ VAJÍČKA SO ŠUNKOU
Extra slanina 0
Extra soľ a korenie 0
Uprav si MIEŠANÉ VAJÍČKA SO ŠUNKOU
Bez pšeničná žemľa 0
Bez šunka 0
€4,27 +€0.01 +0.23%
PORIADNE RAŇAJKY
Zložte si Vaše raňajkové menu s vybraným produktom, Hash Brownom alebo hranolkami a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 5
CAPPUCCINO 0,3 5
CAFÉ LATTE 5
ESPRESSO 5
ESPRESSO GRANDE 5
DOUBLE ESPRESSO 5
MALÁ KÁVA 5
KÁVA S MLIEKOM 5
ČIERNY ČAJ 5
OVOCNÝ ČAJ 5
ZELENÝ ČAJ 5
MÄTOVÝ ČAJ 5
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 5
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 5
MALÁ VINEA 5
MALÁ COCA-COLA 5
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 5
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 5
VELKÁ VINEA 5
VELKÁ COCA-COLA 5
MALÁ COCA-COLA ZERO 5
MALÁ FANTA 5
MALÝ SPRITE 5
MALÝ LIPTON ICE TEA 5
VELKÁ COCA-COLA ZERO 5
VELKÁ FANTA 5
VELKÝ SPRITE 5
VELKÝ LIPTON ICE TEA 5
JEMNE PERLIVÁ VODA 5
NEPERLIVÁ VODA 5
SÓDOVÁ VODA 5
€5,07 +€0.01 +0.20%
MIEŠANÉ VAJÍČKA SO ŠUNKOU A SYROM MENU
Zložte si Vaše raňajkové menu s vybraným produktom, Hash Brownom alebo hranolkami a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 4
CAPPUCCINO 0,3 4
CAFÉ LATTE 4
ESPRESSO 4
ESPRESSO GRANDE 4
DOUBLE ESPRESSO 4
MALÁ KÁVA 4
KÁVA S MLIEKOM 4
ČIERNY ČAJ 4
OVOCNÝ ČAJ 4
ZELENÝ ČAJ 4
MÄTOVÝ ČAJ 4
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 4
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
MALÁ VINEA 4
MALÁ COCA-COLA 4
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 4
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 4
VELKÁ VINEA 4
VELKÁ COCA-COLA 4
MALÁ COCA-COLA ZERO 4
MALÁ FANTA 4
MALÝ SPRITE 4
MALÝ LIPTON ICE TEA 4
VELKÁ COCA-COLA ZERO 4
VELKÁ FANTA 4
VELKÝ SPRITE 4
VELKÝ LIPTON ICE TEA 4
JEMNE PERLIVÁ VODA 4
NEPERLIVÁ VODA 4
SÓDOVÁ VODA 4
Doplň si MIEŠANÉ VAJÍČKA SO ŠUNKOU A SYROM
Extra slanina 0
Extra soľ a korenie 0
Uprav si MIEŠANÉ VAJÍČKA SO ŠUNKOU A SYROM
Bez pšeničná žemľa 0
Bez šunka 0
€4,27 +€0.01 +0.23%
PORIADNE RAŇAJKY SO SYROM €5,07 +€0.01 +0.20%

Toast Menu

TOAST SO SYROM MENU
Zložte si Vaše raňajkové menu s Toastom, Hash Brownom alebo hranolkami a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 0
CAPPUCCINO 0,3 3
CAFÉ LATTE 3
ESPRESSO 0
ESPRESSO GRANDE 0
DOUBLE ESPRESSO 0
MALÁ KÁVA 0
KÁVA S MLIEKOM 0
ČIERNY ČAJ 0
OVOCNÝ ČAJ 0
ZELENÝ ČAJ 0
MÄTOVÝ ČAJ 0
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 0
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 0
MALÁ VINEA 0
MALÁ COCA-COLA 0
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 3
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
VELKÁ VINEA 3
VELKÁ COCA-COLA 3
MALÁ COCA-COLA ZERO 0
MALÁ FANTA 0
MALÝ SPRITE 0
MALÝ LIPTON ICE TEA 0
VELKÁ COCA-COLA ZERO 3
VELKÁ FANTA 3
VELKÝ SPRITE 3
VELKÝ LIPTON ICE TEA 3
JEMNE PERLIVÁ VODA 3
NEPERLIVÁ VODA 3
SÓDOVÁ VODA 0
Uprav si TOAST SO SYROM
Bez tavený syr čedar 0
€2,97 +€0.01 +0.34%
TOAST SO SLANINOU MENU
Zložte si Vaše raňajkové menu s Toastom, Hash Brownom alebo hranolkami a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 3
CAPPUCCINO 0,3 3
CAFÉ LATTE 3
ESPRESSO 3
ESPRESSO GRANDE 3
DOUBLE ESPRESSO 3
MALÁ KÁVA 3
KÁVA S MLIEKOM 3
ČIERNY ČAJ 3
OVOCNÝ ČAJ 3
ZELENÝ ČAJ 3
MÄTOVÝ ČAJ 3
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 3
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
MALÁ VINEA 3
MALÁ COCA-COLA 3
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 3
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
VELKÁ VINEA 3
VELKÁ COCA-COLA 3
MALÁ COCA-COLA ZERO 3
MALÁ FANTA 3
MALÝ SPRITE 3
MALÝ LIPTON ICE TEA 3
VELKÁ COCA-COLA ZERO 3
VELKÁ FANTA 3
VELKÝ SPRITE 3
VELKÝ LIPTON ICE TEA 3
JEMNE PERLIVÁ VODA 3
NEPERLIVÁ VODA 3
SÓDOVÁ VODA 3
Doplň si TOAST SO SLANINOU
Extra slanina 0
Uprav si TOAST SO SLANINOU
Bez tavený syr čedar 0
Bez slanina 0
€3,17 +€0.01 +0.32%
TOAST SO ŠUNKOU MENU
Zložte si Vaše raňajkové menu s Toastom, Hash Brownom alebo hranolkami a nápojom.
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 3
CAPPUCCINO 0,3 3
CAFÉ LATTE 3
ESPRESSO 3
ESPRESSO GRANDE 3
DOUBLE ESPRESSO 3
MALÁ KÁVA 3
KÁVA S MLIEKOM 3
ČIERNY ČAJ 3
OVOCNÝ ČAJ 3
ZELENÝ ČAJ 3
MÄTOVÝ ČAJ 3
MALÝ POMARANČ. DŽÚS 3
MALÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
MALÁ VINEA 3
MALÁ COCA-COLA 3
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 3
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 3
VELKÁ VINEA 3
VELKÁ COCA-COLA 3
MALÁ COCA-COLA ZERO 3
MALÁ FANTA 3
MALÝ SPRITE 3
MALÝ LIPTON ICE TEA 3
VELKÁ COCA-COLA ZERO 3
VELKÁ FANTA 3
VELKÝ SPRITE 3
VELKÝ LIPTON ICE TEA 3
JEMNE PERLIVÁ VODA 3
NEPERLIVÁ VODA 3
SÓDOVÁ VODA 3
Doplň si TOAST SO ŠUNKOU
Extra slanina 0
Uprav si TOAST SO ŠUNKOU
Bez tavený syr čedar 0
€3,07 +€0.01 +0.33%

Mcmuffiny

VAJÍČKOVÝ MCMUFFIN FRESH
/A: 1ab,3,7/
Doplň si VAJÍČKOVÝ MCMUFFIN FRESH
Extra tavený syr čedar 0
Extra volské oko 0
Uprav si VAJÍČKOVÝ MCMUFFIN FRESH
Bez Maslo 0
Bez rukola 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez vajíčko 0
€2,70 - -
MCMUFFIN S VAJÍČKOM A SLANINOU
/A: 1ab, 3, 7, 11/ 143 g
Doplň si MCMUFFIN S VAJÍČKOM A SLANINOU
Extra volské oko 0
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra rukola 0
Uprav si MCMUFFIN S VAJÍČKOM A SLANINOU
Bez Maslo 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez vajíčko 0
Bez slanina 0
€2,67 +€0.01 +0.38%
MCMUFFIN S VAJÍČKOM
/A: 1ab, 3, 7, 11/ 120 g
Doplň si MCMUFFIN S VAJÍČKOM
Extra slanina 0
Uprav si MCMUFFIN S VAJÍČKOM
Bez Maslo 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez vajíčko 0
€2,37 +€0.01 +0.42%
BRAVČOVÝ MCMUFFIN FRESH
/A: 1ab, 3, 7, 10, 11/ 123 g
Doplň si BRAVČOVÝ MCMUFFIN FRESH
Extra bravčové mäso 0
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra rukola 0
Uprav si BRAVČOVÝ MCMUFFIN FRESH
Bez Deluxe omáčka 0
Bez šalát 0
Bez paradajky 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez bravčové mäso 0
€2,67 +€0.01 +0.38%
BRAVČOVÝ MCMUFFIN S VAJÍČKOM
/A: 1ab, 3, 7, 11/ 143 g
Doplň si BRAVČOVÝ MCMUFFIN S VAJÍČKOM
Extra bravčové mäso 0
Extra volské oko 0
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Uprav si BRAVČOVÝ MCMUFFIN S VAJÍČKOM
Bez Maslo 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez vajíčko 0
Bez bravčové mäso 0
€2,67 +€0.01 +0.38%
KURACÍ MCMUFFIN FRESH
/A: 1ab, 3, 7, 10, 11/ 175 g
Doplň si KURACÍ MCMUFFIN FRESH
Extra kuracie obalované mäso 0
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra rukola 0
Uprav si KURACÍ MCMUFFIN FRESH
Bez kuracie mäso obaľované 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez šalát 0
Bez majonézová omáčka 0
Bez paradajky 0
€2,67 +€0.01 +0.38%
MCMUFFIN LUČINA
/A: 1abc, 3, 7, 11/ 121 g
Uprav si MCMUFFIN LUČINA
Bez rukola 0
Bez Maslo 0
Bez reďkovky 0
Bez soľ a korenie 0
Bez lučina 0
€2,57 +€0.01 +0.39%

Burger a Bagely

SYROVÝ BAGEL FRESH LUČINA
/A: 1abc,7,11 /
Doplň si SYROVÝ BAGEL FRESH LUČINA
Extra slanina 0
Extra volské oko 0
Uprav si SYROVÝ BAGEL FRESH LUČINA
Bez lučina 0
Bez rukola 0
Bez paradajky 0
Bez tavený syr čedar 0
€3,70 - -
MCCOUNTRY BREAKFAST
/A: 1a, 3, 7, 10, 11/ 185 g
Doplň si MCCOUNTRY BREAKFAST
Extra bezlepková žemla 1
Extra bravčové mäso 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra slanina 0
Extra čerstvá cibuľa 0
Uprav si MCCOUNTRY BREAKFAST
Bez tavený syr čedar 0
Bez paradajky 0
Bez šalát 0
Bez Deluxe omáčka 0
Bez bravčové mäso 0
€3,77 +€0.01 +0.27%
BRAVČOVÝ BAGEL
/A: 1abc, 3, 7, 10, 11/ 181 g
Doplň si BRAVČOVÝ BAGEL
Extra bravčové mäso 0
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra rukola 0
Extra paradajky 0
Uprav si BRAVČOVÝ BAGEL
Bez bravčové mäso 0
Bez Deluxe omáčka 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez slanina 0
€3,57 +€0.01 +0.28%
VAJÍČKOVÝ BAGEL
/A: 1abc, 3, 7, 11/ 185 g
Doplň si VAJÍČKOVÝ BAGEL
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra rukola 0
Uprav si VAJÍČKOVÝ BAGEL
Bez soľ a korenie 0
Bez slanina 0
Bez šunka 0
Bez miešané vajíčka 0
Bez tavený syr čedar 0
€3,17 +€0.01 +0.32%

Miešané vajíčka

MIEŠANÉ VAJÍČKA SO ŠUNKOU
/A: 1ab, 3, 7, 11/ 200 g
Doplň si MIEŠANÉ VAJÍČKA SO ŠUNKOU
Extra slanina 0
Extra soľ a korenie 0
Uprav si MIEŠANÉ VAJÍČKA SO ŠUNKOU
Bez pšeničná žemľa 0
Bez šunka 0
€3,17 +€0.01 +0.32%
MIEŠANÉ VAJÍČKA SO ŠUNKOU A SYROM
/A: 1ab, 3, 7, 11/ 205 g
Doplň si MIEŠANÉ VAJÍČKA SO ŠUNKOU A SYROM
Extra slanina 0
Extra soľ a korenie 0
Uprav si MIEŠANÉ VAJÍČKA SO ŠUNKOU A SYROM
Bez pšeničná žemľa 0
Bez šunka 0
€3,17 +€0.01 +0.32%

Toasty

TOAST SO SYROM
/A: 1a, 7, 11/ 70 g
Uprav si TOAST SO SYROM
Bez tavený syr čedar 0
€1,77 +€0.01 +0.57%
TOAST SO SLANINOU
/A: 1a, 7, 11/ 85 g
Doplň si TOAST SO SLANINOU
Extra slanina 0
Uprav si TOAST SO SLANINOU
Bez tavený syr čedar 0
Bez slanina 0
€2,10 - -
TOAST SO ŠUNKOU
/A: 1a, 7, 11/ 90 g
Doplň si TOAST SO ŠUNKOU
Extra slanina 0
Uprav si TOAST SO ŠUNKOU
Bez tavený syr čedar 0
€2,07 +€0.01 +0.49%

Prílohy

VELKÉ HRANOLKY €2,50 - -
Hash Brown
65 g
€1,50 - -
ZÁHRADNÝ ŠALÁT
Vyber zálievku
JOGURTOVÁ ZÁLIEVKA 2
SYROVÁ ZÁLIEVKA 2
CAESAR ZÁLIEVKA 2
KOKTEJLOVÁ ZÁLIEVKA 2
OLIVOVÝ OLEJ A BALSAMICO 2
BEZ ZÁLIEVKY 2
Doplň si ZÁHRADNÝ ŠALÁT
Extra krutóny 0
Extra koktejlová zálievka 0
Extra olivový olej a balsamico 0
Extra syrová zálievka 0
Extra jogurtová zálievka 0
Extra caesar zálievka 0
€2,10 +€0.66 +45.83%
Hellmann's tatárska omáčka
/A: 3, 10/ 30 ml
€0,60 - -
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA
/A: 1a, 6, 9/ 25 ml
€0,50 - -
BARBECUE OMÁČKA
/A :9, 10/ 25 ml
€0,50 - -
KARI OMÁČKA
/A:10/ 25 ml
€0,50 - -
KEČUP
10 ml
€0,40 - -
HORČICOVÁ OMÁČKA
/A: 3, 10/ 25 ml
€0,50 - -
LEMON CHILLI OMÁČKA
25 ml
€0,50 - -
POMMES FRITES OMÁČKA
/A: 7, 10/ 14 ml
€0,40 - -
syrová zálievka
/A: 3, 7, 9, 10/ 50 ml
€0,60 - -
koktejlová zálievka €0,60 - -
jogurtová zálievka €0,60 - -
caesar zálievka
/A: 3, 7, 9/ 40 ml
€0,60 - -
olivový olej a balsamico
/A: 12/ 10 a 5 ml
€0,60 - -

McMenu

MCROYAL FRESH VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s burgerem McRoyal Fresh, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 8
VELKÁ COCA-COLA ZERO 8
VELKÁ VINEA 8
VELKÁ FANTA 8
VELKÝ SPRITE 8
VELKÝ LIPTON ICE TEA 8
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 8
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 8
JEMNE PERLIVÁ VODA 8
NEPERLIVÁ VODA 8
SÓDOVÁ VODA 8
CAPPUCCINO 0,3 8
CAPPUCCINO 8
CAFÉ LATTE 8
ESPRESSO 8
ESPRESSO GRANDE 8
DOUBLE ESPRESSO 8
MALÁ KÁVA 8
KÁVA S MLIEKOM 8
ČIERNY ČAJ 8
ZELENÝ ČAJ 8
OVOCNÝ ČAJ 8
MÄTOVÝ ČAJ 8
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 8
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 8
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 8
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 8
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 10
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 10
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 9
SEZÓNNA TAŠTIČKA 9
Doplň si MCROYAL FRESH
Extra slanina 0
Extra hovädzie mäso 1
Extra bezlepková žemla 1
Uprav si MCROYAL FRESH
Bez hovädzie mäso 0
Bez sol' a korenie 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez horčica 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez kečup 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez šalát 0
Bez paradajky 0
€8,20 - -
MCROYAL PIKANT VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s burgerem McRoyal Pikant, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 8
VELKÁ COCA-COLA ZERO 8
VELKÁ VINEA 8
VELKÁ FANTA 8
VELKÝ SPRITE 8
VELKÝ LIPTON ICE TEA 8
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 8
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 8
JEMNE PERLIVÁ VODA 8
NEPERLIVÁ VODA 8
SÓDOVÁ VODA 8
CAPPUCCINO 0,3 8
CAPPUCCINO 8
CAFÉ LATTE 8
ESPRESSO 8
ESPRESSO GRANDE 8
DOUBLE ESPRESSO 8
MALÁ KÁVA 8
KÁVA S MLIEKOM 8
ČIERNY ČAJ 8
ZELENÝ ČAJ 8
OVOCNÝ ČAJ 8
MÄTOVÝ ČAJ 8
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 8
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 8
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 8
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 8
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 10
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 10
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 9
SEZÓNNA TAŠTIČKA 9
Doplň si MCROYAL PIKANT
Extra slanina 0
Extra hovädzie mäso 1
Extra bezlepková žemla 1
Uprav si MCROYAL PIKANT
Bez hovädzie mäso 0
Bez sol' a korenie 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez horčica 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez kečup 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez jalapeños 0
Bez slanina 0
€8,20 - -
DOUBLE CHEESEBURGER PIKANT VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s burgerem Double Cheeseburger Pikant, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 6
VELKÁ COCA-COLA ZERO 6
VELKÁ VINEA 6
VELKÁ FANTA 6
VELKÝ SPRITE 6
VELKÝ LIPTON ICE TEA 6
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 6
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 6
JEMNE PERLIVÁ VODA 6
NEPERLIVÁ VODA 6
SÓDOVÁ VODA 6
CAPPUCCINO 0,3 6
CAPPUCCINO 6
CAFÉ LATTE 6
ESPRESSO 6
ESPRESSO GRANDE 6
DOUBLE ESPRESSO 6
MALÁ KÁVA 6
KÁVA S MLIEKOM 6
ČIERNY ČAJ 6
ZELENÝ ČAJ 6
OVOCNÝ ČAJ 6
MÄTOVÝ ČAJ 6
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 7
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 6
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 8
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 8
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
Doplň si DOUBLE CHEESEBURGER PIKANT
Extra hovadzie maso 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra slanina 0
Uprav si DOUBLE CHEESEBURGER PIKANT
Bez Maso 0
Bez sol' a korenie 0
Bez cibule 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez kečup 0
Bez horčica 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez jalapeños 0
Bez slanina 0
€6,72 - -
DOUBLE CHEESEBURGER FRESH VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s burgerem Double Cheeseburger Fresh, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 6
VELKÁ COCA-COLA ZERO 6
VELKÁ VINEA 6
VELKÁ FANTA 6
VELKÝ SPRITE 6
VELKÝ LIPTON ICE TEA 6
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 6
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 6
JEMNE PERLIVÁ VODA 6
NEPERLIVÁ VODA 6
SÓDOVÁ VODA 6
CAPPUCCINO 0,3 6
CAPPUCCINO 6
CAFÉ LATTE 6
ESPRESSO 6
ESPRESSO GRANDE 6
DOUBLE ESPRESSO 6
MALÁ KÁVA 6
KÁVA S MLIEKOM 6
ČIERNY ČAJ 6
ZELENÝ ČAJ 6
OVOCNÝ ČAJ 6
MÄTOVÝ ČAJ 6
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 6
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 6
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 6
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 6
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 8
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 8
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
Doplň si DOUBLE CHEESEBURGER FRESH
Extra hovadzie maso 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra slanina 0
Uprav si DOUBLE CHEESEBURGER FRESH
Bez Maso 0
Bez sol' a korenie 0
Bez cibule 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez kečup 0
Bez horčica 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez paradajky 0
Bez šalát 0
€6,62 - -
SPICY CHICKEN MCNUGGETS 6 VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s Spicy 6 ks Chicken McNuggets + 1 omáčkou, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 6
VELKÁ COCA-COLA ZERO 6
VELKÁ VINEA 6
VELKÁ FANTA 6
VELKÝ SPRITE 6
VELKÝ LIPTON ICE TEA 6
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 6
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 6
JEMNE PERLIVÁ VODA 6
NEPERLIVÁ VODA 6
SÓDOVÁ VODA 6
CAPPUCCINO 0,3 6
CAPPUCCINO 6
CAFÉ LATTE 6
ESPRESSO 6
ESPRESSO GRANDE 6
DOUBLE ESPRESSO 6
MALÁ KÁVA 6
KÁVA S MLIEKOM 6
ČIERNY ČAJ 6
ZELENÝ ČAJ 6
OVOCNÝ ČAJ 6
MÄTOVÝ ČAJ 6
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 7
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 6
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
Vyber omáčku
KEČUP 6
POMMES FRITES OMÁČKA 6
Hellmann's tatárska omáčka 6
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 6
BARBECUE OMÁČKA 6
KARI OMÁČKA 6
HORČICOVÁ OMÁČKA 6
LEMON CHILLI OMÁČKA 6
BEZ OMÁČKY 6
Doplň si SPICY CHICKEN MCNUGGETS 6
Extra KEČUP 0
Extra POMMES FRITES OMÁČKA 0
Extra SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
Extra BARBECUE OMÁČKA 0
Extra HORČICOVÁ OMÁČKA 0
Extra KARI OMÁČKA 0
Extra Hellmann's tatárska omáčka 0
€6,80 - -
SPICY CHICKEN MCNUGGETS 9 VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s Spicy 9 ks Chicken McNuggets + 2 omáčky, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 7
VELKÁ COCA-COLA ZERO 7
VELKÁ VINEA 7
VELKÁ FANTA 7
VELKÝ SPRITE 7
VELKÝ LIPTON ICE TEA 7
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 7
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 7
JEMNE PERLIVÁ VODA 7
NEPERLIVÁ VODA 7
SÓDOVÁ VODA 7
CAPPUCCINO 0,3 7
CAPPUCCINO 7
CAFÉ LATTE 7
ESPRESSO 7
ESPRESSO GRANDE 7
DOUBLE ESPRESSO 7
MALÁ KÁVA 7
KÁVA S MLIEKOM 7
ČIERNY ČAJ 7
ZELENÝ ČAJ 7
OVOCNÝ ČAJ 7
MÄTOVÝ ČAJ 7
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 8
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 8
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 8
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 7
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 9
SEZÓNNA TAŠTIČKA 9
Vyber omáčku 1/2
KEČUP 7
POMMES FRITES OMÁČKA 7
Hellmann's tatárska omáčka 7
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 7
BARBECUE OMÁČKA 7
KARI OMÁČKA 7
HORČICOVÁ OMÁČKA 7
LEMON CHILLI OMÁČKA 7
BEZ OMÁČKY 7
Vyber omáčku 2/2
KEČUP 7
POMMES FRITES OMÁČKA 7
Hellmann's tatárska omáčka 7
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 7
BARBECUE OMÁČKA 7
KARI OMÁČKA 7
HORČICOVÁ OMÁČKA 7
LEMON CHILLI OMÁČKA 7
BEZ OMÁČKY 7
Doplň si SPICY CHICKEN MCNUGGETS 9
Extra KEČUP 0
Extra POMMES FRITES OMÁČKA 0
Extra SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
Extra BARBECUE OMÁČKA 0
Extra HORČICOVÁ OMÁČKA 0
Extra KARI OMÁČKA 0
Extra Hellmann's tatárska omáčka 0
€7,50 - -
VEGGIE WRAP VEL'KÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s Veggie Wrap, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 0
VELKÁ COCA-COLA ZERO 0
VELKÁ VINEA 0
VELKÁ FANTA 0
VELKÝ SPRITE 0
VELKÝ LIPTON ICE TEA 0
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 0
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 0
JEMNE PERLIVÁ VODA 7
NEPERLIVÁ VODA 7
SÓDOVÁ VODA 0
CAPPUCCINO 0,3 0
CAPPUCCINO 0
CAFÉ LATTE 0
ESPRESSO 0
ESPRESSO GRANDE 0
DOUBLE ESPRESSO 0
MALÁ KÁVA 0
KÁVA S MLIEKOM 0
ČIERNY ČAJ 0
ZELENÝ ČAJ 0
OVOCNÝ ČAJ 0
MÄTOVÝ ČAJ 0
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 7
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 0
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
Uprav si VEGGIE WRAP
Bez strúhaný čedar 0
Bez paradajky 0
Bez ranch omáčka 0
Bez šalát 0
Bez rukola 0
Bez veggie placka 0
€7,14 +€0.28 +4.08%
VEGGIE BURGER VEL'KÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s burgerem Veggie, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 7
VELKÁ COCA-COLA ZERO 7
VELKÁ VINEA 7
VELKÁ FANTA 7
VELKÝ SPRITE 7
VELKÝ LIPTON ICE TEA 7
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 7
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 7
JEMNE PERLIVÁ VODA 7
NEPERLIVÁ VODA 7
SÓDOVÁ VODA 7
CAPPUCCINO 0,3 7
CAPPUCCINO 7
CAFÉ LATTE 7
ESPRESSO 7
ESPRESSO GRANDE 7
DOUBLE ESPRESSO 7
MALÁ KÁVA 7
KÁVA S MLIEKOM 7
ČIERNY ČAJ 7
ZELENÝ ČAJ 7
OVOCNÝ ČAJ 7
MÄTOVÝ ČAJ 7
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 7
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 7
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
Doplň si VEGGIE BURGER
Extra tavený syr čedar 0
Extra jalapeños 0
Extra veggie placka 1
Uprav si VEGGIE BURGER
Bez veggie placka 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez paradajky 0
Bez šalát 0
Bez ranch omáčka 0
€7,20 +€0.10 +1.41%
SINGLE BIG TASTY BACON VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s burgerem Single Big Tasty Bacon, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 0
VELKÁ COCA-COLA ZERO 0
VELKÁ VINEA 0
VELKÁ FANTA 0
VELKÝ SPRITE 0
VELKÝ LIPTON ICE TEA 0
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 0
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 0
JEMNE PERLIVÁ VODA 7
NEPERLIVÁ VODA 7
SÓDOVÁ VODA 0
CAPPUCCINO 0,3 0
CAPPUCCINO 0
CAFÉ LATTE 0
ESPRESSO 0
ESPRESSO GRANDE 0
DOUBLE ESPRESSO 0
MALÁ KÁVA 0
KÁVA S MLIEKOM 0
ČIERNY ČAJ 0
ZELENÝ ČAJ 0
OVOCNÝ ČAJ 0
MÄTOVÝ ČAJ 0
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 7
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 0
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
Doplň si SINGLE BIG TASTY BACON
Extra bezlepková žemla 1
Extra jalapeños 0
Extra slanina 0
Extra syr ementál 0
Uprav si SINGLE BIG TASTY BACON
Bez Big Tasty omáčka 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez šalát 0
Bez paradajky 0
Bez slanina 0
Bez syr ementál 0
Bez sol' a korenie 0
Bez hovädzie mäso 0
€7,14 +€0.21 +3.03% 5.0
MCCHICKEN VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s burgerem McChicken, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 6
VELKÁ COCA-COLA ZERO 6
VELKÁ VINEA 6
VELKÁ FANTA 6
VELKÝ SPRITE 6
VELKÝ LIPTON ICE TEA 6
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 6
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 6
JEMNE PERLIVÁ VODA 6
NEPERLIVÁ VODA 6
SÓDOVÁ VODA 6
CAPPUCCINO 0,3 6
CAPPUCCINO 6
CAFÉ LATTE 6
ESPRESSO 6
ESPRESSO GRANDE 6
DOUBLE ESPRESSO 6
MALÁ KÁVA 6
KÁVA S MLIEKOM 6
ČIERNY ČAJ 6
ZELENÝ ČAJ 6
OVOCNÝ ČAJ 6
MÄTOVÝ ČAJ 6
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 7
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 6
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
Doplň si MCCHICKEN
Extra kuracie obalované mäso 1
Extra jalapeños 0
Extra slanina 0
Extra paradajky 0
Extra tavený syr čedar 0
Uprav si MCCHICKEN
Bez kuracie mäso obaľované 0
Bez šalát 0
Bez majonézová omáčka 0
€6,80 +€0.17 +2.56%
SINGLE BIG TASTY CHICKEN VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s burgerem Single Big Tasty Chicken, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 0
VELKÁ COCA-COLA ZERO 0
VELKÁ VINEA 0
VELKÁ FANTA 0
VELKÝ SPRITE 0
VELKÝ LIPTON ICE TEA 0
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 0
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 0
JEMNE PERLIVÁ VODA 7
NEPERLIVÁ VODA 7
SÓDOVÁ VODA 0
CAPPUCCINO 0,3 0
CAPPUCCINO 0
CAFÉ LATTE 0
ESPRESSO 0
ESPRESSO GRANDE 0
DOUBLE ESPRESSO 0
MALÁ KÁVA 0
KÁVA S MLIEKOM 0
ČIERNY ČAJ 0
ZELENÝ ČAJ 0
OVOCNÝ ČAJ 0
MÄTOVÝ ČAJ 0
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 7
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 0
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
Doplň si SINGLE BIG TASTY CHICKEN
Extra kuracie obalované mäso 1
Extra jalapeños 0
Extra slanina 0
Extra syr ementál 0
Uprav si SINGLE BIG TASTY CHICKEN
Bez Big Tasty omáčka 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez šalát 0
Bez paradajky 0
Bez slanina 0
Bez syr ementál 0
Bez kuracie mäso obaľované 0
€7,14 +€0.21 +3.03%
DOUBLE BIG TASTY BACON VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s burgerem Double Big Tasty Tasty Bacon, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 8
VELKÁ COCA-COLA ZERO 8
VELKÁ VINEA 8
VELKÁ FANTA 8
VELKÝ SPRITE 8
VELKÝ LIPTON ICE TEA 8
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 8
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 8
JEMNE PERLIVÁ VODA 8
NEPERLIVÁ VODA 8
SÓDOVÁ VODA 8
CAPPUCCINO 0,3 8
CAPPUCCINO 8
CAFÉ LATTE 8
ESPRESSO 8
ESPRESSO GRANDE 8
DOUBLE ESPRESSO 8
MALÁ KÁVA 8
KÁVA S MLIEKOM 8
ČIERNY ČAJ 8
ZELENÝ ČAJ 8
OVOCNÝ ČAJ 8
MÄTOVÝ ČAJ 8
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 8
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 8
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 8
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 8
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 10
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 10
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 10
SEZÓNNA TAŠTIČKA 10
Doplň si DOUBLE BIG TASTY BACON
Extra bezlepková žemla 1
Extra jalapeños 0
Extra slanina 0
Extra syr ementál 0
Uprav si DOUBLE BIG TASTY BACON
Bez Big Tasty omáčka 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez šalát 0
Bez paradajky 0
Bez slanina 0
Bez syr ementál 0
Bez sol' a korenie 0
Bez hovädzie mäso 0
€8,44 +€0.45 +5.63% 5.0
MCROYAL VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s burgerem McRoyal, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 6
VELKÁ COCA-COLA ZERO 6
VELKÁ VINEA 6
VELKÁ FANTA 6
VELKÝ SPRITE 6
VELKÝ LIPTON ICE TEA 6
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 6
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 6
JEMNE PERLIVÁ VODA 6
NEPERLIVÁ VODA 6
SÓDOVÁ VODA 6
CAPPUCCINO 0,3 6
CAPPUCCINO 6
CAFÉ LATTE 6
ESPRESSO 6
ESPRESSO GRANDE 6
DOUBLE ESPRESSO 6
MALÁ KÁVA 6
KÁVA S MLIEKOM 6
ČIERNY ČAJ 6
ZELENÝ ČAJ 6
OVOCNÝ ČAJ 6
MÄTOVÝ ČAJ 6
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 7
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 6
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
Doplň si MCROYAL
Extra bezlepková žemla 1
Extra jalapeños 0
Extra nakladané uhorky 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra slanina 0
Uprav si MCROYAL
Bez kečup 0
Bez horčica 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez sol' a korenie 0
Bez hovädzie mäso 0
€6,80 +€0.17 +2.56%
MCROYAL DOUBLE VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s burgerem McRoyal Double, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 7
VELKÁ COCA-COLA ZERO 7
VELKÁ VINEA 7
VELKÁ FANTA 7
VELKÝ SPRITE 7
VELKÝ LIPTON ICE TEA 7
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 7
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 7
JEMNE PERLIVÁ VODA 7
NEPERLIVÁ VODA 7
SÓDOVÁ VODA 7
CAPPUCCINO 0,3 7
CAPPUCCINO 7
CAFÉ LATTE 7
ESPRESSO 7
ESPRESSO GRANDE 7
DOUBLE ESPRESSO 7
MALÁ KÁVA 7
KÁVA S MLIEKOM 7
ČIERNY ČAJ 7
ZELENÝ ČAJ 7
OVOCNÝ ČAJ 7
MÄTOVÝ ČAJ 7
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 8
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 8
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 8
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 7
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 10
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 10
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 9
SEZÓNNA TAŠTIČKA 9
Doplň si MCROYAL DOUBLE
Extra bezlepková žemla 1
Extra jalapeños 0
Extra nakladané uhorky 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra slanina 0
Uprav si MCROYAL DOUBLE
Bez tavený syr čedar 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez kečup 0
Bez horčica 0
Bez sol' a korenie 0
Bez hovädzie mäso 0
€8,01 +€0.45 +5.95%
BIG MAC VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s burgerem Big Mac, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 6
VELKÁ COCA-COLA ZERO 6
VELKÁ VINEA 6
VELKÁ FANTA 6
VELKÝ SPRITE 6
VELKÝ LIPTON ICE TEA 6
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 6
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 6
JEMNE PERLIVÁ VODA 6
NEPERLIVÁ VODA 6
SÓDOVÁ VODA 6
CAPPUCCINO 0,3 6
CAPPUCCINO 6
CAFÉ LATTE 6
ESPRESSO 6
ESPRESSO GRANDE 6
DOUBLE ESPRESSO 6
MALÁ KÁVA 6
KÁVA S MLIEKOM 6
ČIERNY ČAJ 6
ZELENÝ ČAJ 6
OVOCNÝ ČAJ 6
MÄTOVÝ ČAJ 6
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 7
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 6
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
Uprav si BIG MAC
Bez nakladané uhorky 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez šalát 0
Bez Big Mac omáčka 0
Bez sol' a korenie 0
Bez cibule 0
Bez Maso 0
€6,80 +€0.17 +2.56%
6KS CHICKEN MCNUGGETS VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s 6 ks Chicken McNuggets + 1 omáčkou, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 6
VELKÁ COCA-COLA ZERO 6
VELKÁ VINEA 6
VELKÁ FANTA 6
VELKÝ SPRITE 6
VELKÝ LIPTON ICE TEA 6
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 6
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 6
JEMNE PERLIVÁ VODA 6
NEPERLIVÁ VODA 6
SÓDOVÁ VODA 6
CAPPUCCINO 0,3 6
CAPPUCCINO 6
CAFÉ LATTE 6
ESPRESSO 6
ESPRESSO GRANDE 6
DOUBLE ESPRESSO 6
MALÁ KÁVA 6
KÁVA S MLIEKOM 6
ČIERNY ČAJ 6
ZELENÝ ČAJ 6
OVOCNÝ ČAJ 6
MÄTOVÝ ČAJ 6
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 7
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 6
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
Vyber omáčku
KEČUP 6
POMMES FRITES OMÁČKA 6
Hellmann's tatárska omáčka 6
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 6
BARBECUE OMÁČKA 6
KARI OMÁČKA 6
HORČICOVÁ OMÁČKA 6
LEMON CHILLI OMÁČKA 6
BEZ OMÁČKY 6
Doplň si 6 KS CHICKEN MCNUGGETS
Extra KEČUP 0
Extra POMMES FRITES OMÁČKA 0
Extra SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
Extra BARBECUE OMÁČKA 0
Extra HORČICOVÁ OMÁČKA 0
Extra KARI OMÁČKA 0
Extra Hellmann's tatárska omáčka 0
€6,80 +€0.17 +2.56% 5.0
9KS CHICKEN MCNUGGETS VELKÉ MCMENU
Zostav si McMenu s 9 ks Chicken McNuggets + 2 omáčkami, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 7
VELKÁ COCA-COLA ZERO 7
VELKÁ VINEA 7
VELKÁ FANTA 7
VELKÝ SPRITE 7
VELKÝ LIPTON ICE TEA 7
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 7
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 7
JEMNE PERLIVÁ VODA 7
NEPERLIVÁ VODA 7
SÓDOVÁ VODA 7
CAPPUCCINO 0,3 7
CAPPUCCINO 7
CAFÉ LATTE 7
ESPRESSO 7
ESPRESSO GRANDE 7
DOUBLE ESPRESSO 7
MALÁ KÁVA 7
KÁVA S MLIEKOM 7
ČIERNY ČAJ 7
ZELENÝ ČAJ 7
OVOCNÝ ČAJ 7
MÄTOVÝ ČAJ 7
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 8
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 8
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 8
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 7
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 9
SEZÓNNA TAŠTIČKA 9
Vyber omáčku 1/2
KEČUP 7
POMMES FRITES OMÁČKA 7
Hellmann's tatárska omáčka 7
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 7
BARBECUE OMÁČKA 7
KARI OMÁČKA 7
HORČICOVÁ OMÁČKA 7
LEMON CHILLI OMÁČKA 7
BEZ OMÁČKY 7
Vyber omáčku 2/2
KEČUP 7
POMMES FRITES OMÁČKA 7
Hellmann's tatárska omáčka 7
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 7
BARBECUE OMÁČKA 7
KARI OMÁČKA 7
HORČICOVÁ OMÁČKA 7
LEMON CHILLI OMÁČKA 7
BEZ OMÁČKY 7
Doplň si 9KS CHICKEN MCNUGGETS
Extra KEČUP 0
Extra POMMES FRITES OMÁČKA 0
Extra SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
Extra BARBECUE OMÁČKA 0
Extra HORČICOVÁ OMÁČKA 0
Extra KARI OMÁČKA 0
Extra Hellmann's tatárska omáčka 0
€7,50 +€0.14 +1.90% 5.0
DOUBLE CHEESEBURGER VEĽKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s burgerem Double Cheeseburger, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 5
VELKÁ COCA-COLA ZERO 5
VELKÁ VINEA 5
VELKÁ FANTA 5
VELKÝ SPRITE 5
VELKÝ LIPTON ICE TEA 5
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 5
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 5
JEMNE PERLIVÁ VODA 5
NEPERLIVÁ VODA 5
SÓDOVÁ VODA 5
CAPPUCCINO 0,3 5
CAPPUCCINO 5
CAFÉ LATTE 5
ESPRESSO 5
ESPRESSO GRANDE 5
DOUBLE ESPRESSO 5
MALÁ KÁVA 5
KÁVA S MLIEKOM 5
ČIERNY ČAJ 5
ZELENÝ ČAJ 5
OVOCNÝ ČAJ 5
MÄTOVÝ ČAJ 5
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 6
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 6
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 6
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 5
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 7
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 8
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 7
SEZÓNNA TAŠTIČKA 7
Doplň si DOUBLE CHEESEBURGER
Extra hovadzie maso 0
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra jalapeños 0
Uprav si DOUBLE CHEESEBURGER
Bez kečup 0
Bez horčica 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez sol' a korenie 0
Bez cibule 0
Bez Maso 0
€5,81 +€0.45 +8.40%
GRILLED CHICKEN MCWRAP VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s Grilled Chicken McWrap, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 6
VELKÁ COCA-COLA ZERO 6
VELKÁ VINEA 6
VELKÁ FANTA 6
VELKÝ SPRITE 6
VELKÝ LIPTON ICE TEA 6
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 6
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 6
JEMNE PERLIVÁ VODA 6
NEPERLIVÁ VODA 6
SÓDOVÁ VODA 6
CAPPUCCINO 0,3 6
CAPPUCCINO 6
CAFÉ LATTE 6
ESPRESSO 6
ESPRESSO GRANDE 6
DOUBLE ESPRESSO 6
MALÁ KÁVA 6
KÁVA S MLIEKOM 6
ČIERNY ČAJ 6
ZELENÝ ČAJ 6
OVOCNÝ ČAJ 6
MÄTOVÝ ČAJ 6
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 7
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 6
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
Doplň si GRILLED CHICKEN MCWRAP
Extra slanina 0
Uprav si GRILLED CHICKEN MCWRAP
Bez strúhaný čedar 0
Bez šalát 0
Bez medovo-horčicová omáčka 0
Bez paradajky 0
Bez rukola 0
Bez kuracie mäso grilované 0
€6,94 +€0.11 +1.61%
CRISPY CHICKEN MCWRAP VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu s Crispy Chicken McWrap, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 6
VELKÁ COCA-COLA ZERO 6
VELKÁ VINEA 6
VELKÁ FANTA 6
VELKÝ SPRITE 6
VELKÝ LIPTON ICE TEA 6
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 6
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 6
JEMNE PERLIVÁ VODA 6
NEPERLIVÁ VODA 6
SÓDOVÁ VODA 6
CAPPUCCINO 0,3 6
CAPPUCCINO 6
CAFÉ LATTE 6
ESPRESSO 6
ESPRESSO GRANDE 6
DOUBLE ESPRESSO 6
MALÁ KÁVA 6
KÁVA S MLIEKOM 6
ČIERNY ČAJ 6
ZELENÝ ČAJ 6
OVOCNÝ ČAJ 6
MÄTOVÝ ČAJ 6
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 7
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 6
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
Doplň si CRISPY CHICKEN MCWRAP
Extra slanina 0
Uprav si CRISPY CHICKEN MCWRAP
Bez strúhaný čedar 0
Bez šalát 0
Bez majonézová omáčka 0
Bez omáčka pikantná rajčatová 0
Bez paradajky 0
Bez chicken Strips 2 ks 0
Bez rukola 0
€6,94 +€0.11 +1.61%
CHICKEN STRIPS 4KS VELKÉ MCMENU
Zložte si Vaše McMenu so 4 ks Chicken Strips, hranolkami alebo záhradným šalátom so zálievkou a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
VELKÁ COCA-COLA 0
VELKÁ COCA-COLA ZERO 0
VELKÁ VINEA 0
VELKÁ FANTA 0
VELKÝ SPRITE 0
VELKÝ LIPTON ICE TEA 0
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 0
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 0
JEMNE PERLIVÁ VODA 7
NEPERLIVÁ VODA 7
SÓDOVÁ VODA 0
CAPPUCCINO 0,3 0
CAPPUCCINO 0
CAFÉ LATTE 0
ESPRESSO 0
ESPRESSO GRANDE 0
DOUBLE ESPRESSO 0
MALÁ KÁVA 0
KÁVA S MLIEKOM 0
ČIERNY ČAJ 0
ZELENÝ ČAJ 0
OVOCNÝ ČAJ 0
MÄTOVÝ ČAJ 0
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE 7
VELKÝ JAHODOVÝ MILKSHAKE 7
Vyber si navyše
NIČ NAVIAC 0
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY K MCMENU 9
CHICKEN STRIPS 2 KS (K McMENU) 9
JABLKOVÁ TAŠTIČKA 8
SEZÓNNA TAŠTIČKA 8
€7,07 +€0.14 +2.02%

Burgery, wrapy a snacky

MCROYAL FRESH
/A: 1a,7,10,11 / 201 g
Doplň si MCROYAL FRESH
Extra slanina 0
Extra hovädzie mäso 1
Extra bezlepková žemla 1
Uprav si MCROYAL FRESH
Bez hovädzie mäso 0
Bez sol' a korenie 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez horčica 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez kečup 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez šalát 0
Bez paradajky 0
€4,97 - -
MCROYAL PIKANT
/A: 1a,7,10,11 / 236 g
Doplň si MCROYAL PIKANT
Extra slanina 0
Extra hovädzie mäso 1
Extra bezlepková žemla 1
Uprav si MCROYAL PIKANT
Bez hovädzie mäso 0
Bez sol' a korenie 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez horčica 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez kečup 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez jalapeños 0
Bez slanina 0
€5,57 - -
DOUBLE CHEESEBURGER PIKANT
/A: 1a,7,10 / 202 g
Doplň si DOUBLE CHEESEBURGER PIKANT
Extra hovadzie maso 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra slanina 0
Uprav si DOUBLE CHEESEBURGER PIKANT
Bez Maso 0
Bez sol' a korenie 0
Bez cibule 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez kečup 0
Bez horčica 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez jalapeños 0
Bez slanina 0
€4,02 - -
DOUBLE CHEESEBURGER FRESH
/A: 1a,7,10 / 233 g
Doplň si DOUBLE CHEESEBURGER FRESH
Extra hovadzie maso 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra slanina 0
Uprav si DOUBLE CHEESEBURGER FRESH
Bez Maso 0
Bez sol' a korenie 0
Bez cibule 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez kečup 0
Bez horčica 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez paradajky 0
Bez šalát 0
€3,92 - -
SPICY CHICKEN MCNUGGETS 6
/A: 1a,9 / 113 g
Vyber omáčku
KEČUP 4
POMMES FRITES OMÁČKA 4
Hellmann's tatárska omáčka 4
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 4
BARBECUE OMÁČKA 4
KARI OMÁČKA 4
HORČICOVÁ OMÁČKA 4
LEMON CHILLI OMÁČKA 4
BEZ OMÁČKY 4
Doplň si SPICY CHICKEN MCNUGGETS 6
Extra KEČUP 0
Extra POMMES FRITES OMÁČKA 0
Extra SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
Extra BARBECUE OMÁČKA 0
Extra HORČICOVÁ OMÁČKA 0
Extra KARI OMÁČKA 0
Extra Hellmann's tatárska omáčka 0
€4,17 - -
SPICY CHICKEN MCNUGGETS 9
/A: 1a,9 / 169 g
Vyber omáčku 1/2
KEČUP 0
POMMES FRITES OMÁČKA 0
Hellmann's tatárska omáčka 0
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
BARBECUE OMÁČKA 0
KARI OMÁČKA 0
HORČICOVÁ OMÁČKA 0
LEMON CHILLI OMÁČKA 0
BEZ OMÁČKY 0
Vyber omáčku 2/2
KEČUP 0
POMMES FRITES OMÁČKA 0
Hellmann's tatárska omáčka 0
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
BARBECUE OMÁČKA 0
KARI OMÁČKA 0
HORČICOVÁ OMÁČKA 0
LEMON CHILLI OMÁČKA 0
BEZ OMÁČKY 0
Doplň si SPICY CHICKEN MCNUGGETS 9
Extra KEČUP 0
Extra POMMES FRITES OMÁČKA 0
Extra SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
Extra BARBECUE OMÁČKA 0
Extra HORČICOVÁ OMÁČKA 0
Extra KARI OMÁČKA 0
Extra Hellmann's tatárska omáčka 0
€5,07 - -
SPICY CHICKEN MCNUGGETS 20
/A: 1a,9 / 376 g
Vyber omáčku 1/3
KEČUP 0
POMMES FRITES OMÁČKA 0
Hellmann's tatárska omáčka 0
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
BARBECUE OMÁČKA 0
KARI OMÁČKA 0
HORČICOVÁ OMÁČKA 0
LEMON CHILLI OMÁČKA 0
BEZ OMÁČKY 0
Vyber omáčku 2/3
KEČUP 0
POMMES FRITES OMÁČKA 0
Hellmann's tatárska omáčka 0
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
BARBECUE OMÁČKA 0
KARI OMÁČKA 0
HORČICOVÁ OMÁČKA 0
LEMON CHILLI OMÁČKA 0
BEZ OMÁČKY 0
Vyber omáčku 3/3
KEČUP 0
POMMES FRITES OMÁČKA 0
Hellmann's tatárska omáčka 0
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
BARBECUE OMÁČKA 0
KARI OMÁČKA 0
HORČICOVÁ OMÁČKA 0
LEMON CHILLI OMÁČKA 0
BEZ OMÁČKY 0
Doplň si SPICY CHICKEN MCNUGGETS 20
Extra KEČUP 0
Extra POMMES FRITES OMÁČKA 0
Extra SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
Extra BARBECUE OMÁČKA 0
Extra HORČICOVÁ OMÁČKA 0
Extra KARI OMÁČKA 0
Extra Hellmann's tatárska omáčka 0
€9,15 - -
ČEDAROVÉ HVĚZDIČKY
/A: 1a,7 / 75 g
€2,70 - -
VEGGIE WRAP
/A:1abcdef,3,7,11/ 261g
Uprav si VEGGIE WRAP
Bez strúhaný čedar 0
Bez paradajky 0
Bez ranch omáčka 0
Bez šalát 0
Bez rukola 0
Bez veggie placka 0
€4,50 +€0.07 +1.58% 2.5
VEGGIE BURGER
/A:1acd,3,7,11/, 279g
Doplň si VEGGIE BURGER
Extra tavený syr čedar 0
Extra jalapeños 0
Extra veggie placka 1
Uprav si VEGGIE BURGER
Bez veggie placka 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez paradajky 0
Bez šalát 0
Bez ranch omáčka 0
€4,90 +€0.06 +1.24% 0.5
SINGLE BIG TASTY BACON
/A: 1a,3,7,11/
Doplň si SINGLE BIG TASTY BACON
Extra bezlepková žemla 1
Extra jalapeños 0
Extra slanina 0
Extra syr ementál 0
Uprav si SINGLE BIG TASTY BACON
Bez Big Tasty omáčka 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez šalát 0
Bez paradajky 0
Bez slanina 0
Bez syr ementál 0
Bez sol' a korenie 0
Bez hovädzie mäso 0
€4,60 +€0.04 +0.88%
MCCHICKEN
/A: 1a,3,7,10,11/
Doplň si MCCHICKEN
Extra kuracie obalované mäso 1
Extra jalapeños 0
Extra slanina 0
Extra paradajky 0
Extra tavený syr čedar 0
Uprav si MCCHICKEN
Bez kuracie mäso obaľované 0
Bez šalát 0
Bez majonézová omáčka 0
€4,17 +€0.01 +0.24%
SINGLE BIG TASTY CHICKEN
/A: 1a,3,7,11/
Doplň si SINGLE BIG TASTY CHICKEN
Extra kuracie obalované mäso 1
Extra jalapeños 0
Extra slanina 0
Extra syr ementál 0
Uprav si SINGLE BIG TASTY CHICKEN
Bez Big Tasty omáčka 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez šalát 0
Bez paradajky 0
Bez slanina 0
Bez syr ementál 0
Bez kuracie mäso obaľované 0
€4,60 +€0.04 +0.88%
DOUBLE BIG TASTY BACON
/A: 1a,3,7,11/
Doplň si DOUBLE BIG TASTY BACON
Extra bezlepková žemla 1
Extra jalapeños 0
Extra slanina 0
Extra syr ementál 0
Uprav si DOUBLE BIG TASTY BACON
Bez Big Tasty omáčka 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez šalát 0
Bez paradajky 0
Bez slanina 0
Bez syr ementál 0
Bez sol' a korenie 0
Bez hovädzie mäso 0
€6,10 +€0.36 +6.27%
MCROYAL
/A: 1a,7,10,11/
Doplň si MCROYAL
Extra bezlepková žemla 1
Extra jalapeños 0
Extra nakladané uhorky 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra slanina 0
Uprav si MCROYAL
Bez kečup 0
Bez horčica 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez sol' a korenie 0
Bez hovädzie mäso 0
€4,17 +€0.01 +0.24%
MCROYAL DOUBLE
/A: 1a,7,10,11/
Doplň si MCROYAL DOUBLE
Extra bezlepková žemla 1
Extra jalapeños 0
Extra nakladané uhorky 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra slanina 0
Uprav si MCROYAL DOUBLE
Bez tavený syr čedar 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez čerstvá cibuľa 0
Bez kečup 0
Bez horčica 0
Bez sol' a korenie 0
Bez hovädzie mäso 0
€5,57 +€0.37 +7.12%
BIG MAC
/A: 1a,3,7,10,11/
Uprav si BIG MAC
Bez nakladané uhorky 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez šalát 0
Bez Big Mac omáčka 0
Bez sol' a korenie 0
Bez cibule 0
Bez Maso 0
€4,17 +€0.01 +0.24%
6 KS CHICKEN MCNUGGETS
/A: 1a, 9/
Vyber omáčku
KEČUP 4
POMMES FRITES OMÁČKA 4
Hellmann's tatárska omáčka 4
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 4
BARBECUE OMÁČKA 4
KARI OMÁČKA 4
HORČICOVÁ OMÁČKA 4
LEMON CHILLI OMÁČKA 4
BEZ OMÁČKY 4
Doplň si 6 KS CHICKEN MCNUGGETS
Extra KEČUP 0
Extra POMMES FRITES OMÁČKA 0
Extra SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
Extra BARBECUE OMÁČKA 0
Extra HORČICOVÁ OMÁČKA 0
Extra KARI OMÁČKA 0
Extra Hellmann's tatárska omáčka 0
€4,17 +€0.01 +0.24%
9KS CHICKEN MCNUGGETS
/A: 1a, 9/
Vyber omáčku 1/2
KEČUP 0
POMMES FRITES OMÁČKA 0
Hellmann's tatárska omáčka 0
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
BARBECUE OMÁČKA 0
KARI OMÁČKA 0
HORČICOVÁ OMÁČKA 0
LEMON CHILLI OMÁČKA 0
BEZ OMÁČKY 0
Vyber omáčku 2/2
KEČUP 0
POMMES FRITES OMÁČKA 0
Hellmann's tatárska omáčka 0
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
BARBECUE OMÁČKA 0
KARI OMÁČKA 0
HORČICOVÁ OMÁČKA 0
LEMON CHILLI OMÁČKA 0
BEZ OMÁČKY 0
Doplň si 9KS CHICKEN MCNUGGETS
Extra KEČUP 0
Extra POMMES FRITES OMÁČKA 0
Extra SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
Extra BARBECUE OMÁČKA 0
Extra HORČICOVÁ OMÁČKA 0
Extra KARI OMÁČKA 0
Extra Hellmann's tatárska omáčka 0
€5,07 +€0.01 +0.20%
20KS CHICKEN MCNUGGETS
/A: 1a, 9/
Vyber omáčku 1/3
KEČUP 0
POMMES FRITES OMÁČKA 0
Hellmann's tatárska omáčka 0
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
BARBECUE OMÁČKA 0
KARI OMÁČKA 0
HORČICOVÁ OMÁČKA 0
LEMON CHILLI OMÁČKA 0
BEZ OMÁČKY 0
Vyber omáčku 2/3
KEČUP 0
POMMES FRITES OMÁČKA 0
Hellmann's tatárska omáčka 0
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
BARBECUE OMÁČKA 0
KARI OMÁČKA 0
HORČICOVÁ OMÁČKA 0
LEMON CHILLI OMÁČKA 0
BEZ OMÁČKY 0
Vyber omáčku 3/3
KEČUP 0
POMMES FRITES OMÁČKA 0
Hellmann's tatárska omáčka 0
SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
BARBECUE OMÁČKA 0
KARI OMÁČKA 0
HORČICOVÁ OMÁČKA 0
LEMON CHILLI OMÁČKA 0
BEZ OMÁČKY 0
Doplň si 20KS CHICKEN MCNUGGETS
Extra KEČUP 0
Extra POMMES FRITES OMÁČKA 0
Extra SLADKOKYSLÁ OMÁČKA 0
Extra BARBECUE OMÁČKA 0
Extra HORČICOVÁ OMÁČKA 0
Extra KARI OMÁČKA 0
Extra Hellmann's tatárska omáčka 0
€9,14 +€0.11 +1.22%
DOUBLE CHEESEBURGER
/A: 1a, 3, 7,10,11/
Doplň si DOUBLE CHEESEBURGER
Extra hovadzie maso 0
Extra slanina 0
Extra tavený syr čedar 0
Extra jalapeños 0
Uprav si DOUBLE CHEESEBURGER
Bez kečup 0
Bez horčica 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez sol' a korenie 0
Bez cibule 0
Bez Maso 0
€3,11 +€0.27 +9.51%
TASTY CHEESE
/A: 1a, 3, 7,11/
Doplň si TASTY CHEESE
Extra slanina 0
Uprav si TASTY CHEESE
Bez Big Tasty omáčka 0
Bez šalát 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez slanina 0
Bez sol' a korenie 0
Bez cibule 0
Bez Maso 0
€2,50 +€0.26 +11.61%
HAMBURGER
/A: 1a,7,10,11/
Doplň si HAMBURGER
Extra slanina 0
Uprav si HAMBURGER
Bez kečup 0
Bez horčica 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez sol' a korenie 0
Bez cibule 0
Bez Maso 0
€1,70 +€0.26 +18.06%
TASTY CHICKEN
/A: 1a, 3, 7, 11/
Doplň si TASTY CHICKEN
Extra slanina 0
Uprav si TASTY CHICKEN
Bez Big Tasty omáčka 0
Bez šalát 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez slanina 0
Bez kuracie mäso obaľované 0
€2,50 +€0.26 +11.61%
CHICKENBURGER
/A: 1a,7,10/
Doplň si CHICKENBURGER
Extra slanina 0
Uprav si CHICKENBURGER
Bez kuracie mäso obaľované 0
Bez šalát 0
Bez omáčka pikantná rajčatová 0
€1,70 +€0.26 +18.06%
CHEESEBURGER
/A: 1a,7,10,11/
Doplň si CHEESEBURGER
Extra slanina 0
Uprav si CHEESEBURGER
Bez kečup 0
Bez horčica 0
Bez nakladané uhorky 0
Bez tavený syr čedar 0
Bez sol' a korenie 0
Bez cibule 0
Bez Maso 0
€1,70 +€0.26 +18.06%
SNACK WRAP
/A: 1a c,3,7,10/
Doplň si SNACK WRAP
Extra slanina 0
Uprav si SNACK WRAP
Bez šalát 0
Bez strúhaný čedar 0
Bez majonézová omáčka 0
Bez Chicken Strip 0
€1,70 +€0.26 +18.06%
GRILLED CHICKEN MCWRAP
/A: 1a c,3,7,10/
Doplň si GRILLED CHICKEN MCWRAP
Extra slanina 0
Uprav si GRILLED CHICKEN MCWRAP
Bez strúhaný čedar 0
Bez šalát 0
Bez medovo-horčicová omáčka 0
Bez paradajky 0
Bez rukola 0
Bez kuracie mäso grilované 0
€4,41 +€0.18 +4.26%
CRISPY CHICKEN MCWRAP
/A: 1a c,3,7,10/
Doplň si CRISPY CHICKEN MCWRAP
Extra slanina 0
Uprav si CRISPY CHICKEN MCWRAP
Bez strúhaný čedar 0
Bez šalát 0
Bez majonézová omáčka 0
Bez omáčka pikantná rajčatová 0
Bez paradajky 0
Bez chicken Strips 2 ks 0
Bez rukola 0
€4,41 +€0.18 +4.26%
CHICKEN STRIPS 4KS
/A: 1a c/
€4,40 +€0.10 +2.33%
CHICKEN STRIPS 2 KS €2,80 - -

Saláty

VEGGIE ŠALÁT
/A: 1acd,7/
Vyber zálievku
JOGURTOVÁ ZÁLIEVKA 6
SYROVÁ ZÁLIEVKA 6
CAESAR ZÁLIEVKA 6
KOKTEJLOVÁ ZÁLIEVKA 6
OLIVOVÝ OLEJ A BALSAMICO 6
BEZ ZÁLIEVKY 6
Doplň si VEGGIE ŠALÁT
Extra krutóny 0
Extra koktejlová zálievka 0
Extra olivový olej a balsamico 0
Extra syrová zálievka 0
Extra jogurtová zálievka 0
Extra caesar zálievka 0
Uprav si VEGGIE ŠALÁT
Bez veggie placka 0
€6,30 +€0.06 +0.96%
VEGGIE ŠALÁT + NÁPOJ
Zložte si Vaše Menu so šalátom a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
NEPERLIVÁ VODA 7
JEMNE PERLIVÁ VODA 7
VELKÁ VINEA 7
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 7
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 7
VELKÁ COCA-COLA 7
VELKÁ COCA-COLA ZERO 7
VELKÁ FANTA 7
VELKÝ SPRITE 7
VELKÝ LIPTON ICE TEA 7
Vyber zálievku
JOGURTOVÁ ZÁLIEVKA 7
SYROVÁ ZÁLIEVKA 7
CAESAR ZÁLIEVKA 7
KOKTEJLOVÁ ZÁLIEVKA 7
OLIVOVÝ OLEJ A BALSAMICO 7
BEZ ZÁLIEVKY 7
Doplň si VEGGIE ŠALÁT
Extra krutóny 0
Extra koktejlová zálievka 0
Extra olivový olej a balsamico 0
Extra syrová zálievka 0
Extra jogurtová zálievka 0
Extra caesar zálievka 0
Uprav si VEGGIE ŠALÁT
Bez veggie placka 0
€7,50 - -
GRILLED CHICKEN ŠALÁT
/A: 7/
Vyber zálievku
JOGURTOVÁ ZÁLIEVKA 5
SYROVÁ ZÁLIEVKA 5
CAESAR ZÁLIEVKA 5
KOKTEJLOVÁ ZÁLIEVKA 5
OLIVOVÝ OLEJ A BALSAMICO 5
BEZ ZÁLIEVKY 5
Doplň si GRILLED CHICKEN ŠALÁT
Extra kuracie mäso grilované 1
Extra koktejlová zálievka 0
Extra syrová zálievka 0
Extra olivový olej a balsamico 0
Extra jogurtová zálievka 0
Extra caesar zálievka 0
Extra krutóny 0
Uprav si GRILLED CHICKEN ŠALÁT
Bez kuracie mäso grilované 0
€5,44 - -
GRILLED CHICKEN ŠALÁT + NÁPOJ
Zložte si Vaše Menu so šalátom a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
NEPERLIVÁ VODA 6
JEMNE PERLIVÁ VODA 6
VELKÁ VINEA 6
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 6
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 6
VELKÁ COCA-COLA 6
VELKÁ COCA-COLA ZERO 6
VELKÁ FANTA 6
VELKÝ SPRITE 6
VELKÝ LIPTON ICE TEA 6
Vyber zálievku
JOGURTOVÁ ZÁLIEVKA 6
SYROVÁ ZÁLIEVKA 6
CAESAR ZÁLIEVKA 6
KOKTEJLOVÁ ZÁLIEVKA 6
OLIVOVÝ OLEJ A BALSAMICO 6
BEZ ZÁLIEVKY 6
Doplň si GRILLED CHICKEN ŠALÁT
Extra kuracie mäso grilované 1
Extra koktejlová zálievka 0
Extra syrová zálievka 0
Extra olivový olej a balsamico 0
Extra jogurtová zálievka 0
Extra caesar zálievka 0
Extra krutóny 0
Uprav si GRILLED CHICKEN ŠALÁT
Bez kuracie mäso grilované 0
€6,60 - -
CRISPY CHICKEN ŠALÁT
/A: 1a, 7/
Vyber zálievku
JOGURTOVÁ ZÁLIEVKA 5
SYROVÁ ZÁLIEVKA 5
CAESAR ZÁLIEVKA 5
KOKTEJLOVÁ ZÁLIEVKA 5
OLIVOVÝ OLEJ A BALSAMICO 5
BEZ ZÁLIEVKY 5
Doplň si CRISPY CHICKEN ŠALÁT
Extra Chicken Strips 0
Extra krutóny 0
Extra koktejlová zálievka 0
Extra olivový olej a balsamico 0
Extra syrová zálievka 0
Extra jogurtová zálievka 0
Extra caesar zálievka 0
Uprav si CRISPY CHICKEN ŠALÁT
Bez Chicken Strips 0
€5,44 - -
CRISPY CHICKEN ŠALÁT + NÁPOJ
Zložte si Vaše Menu so šalátom a veľkým nápojom.
Vyber nápoj
NEPERLIVÁ VODA 6
JEMNE PERLIVÁ VODA 6
VELKÁ VINEA 6
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS 6
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS 6
VELKÁ COCA-COLA 6
VELKÁ COCA-COLA ZERO 6
VELKÁ FANTA 6
VELKÝ SPRITE 6
VELKÝ LIPTON ICE TEA 6
Vyber zálievku
JOGURTOVÁ ZÁLIEVKA 6
SYROVÁ ZÁLIEVKA 6
CAESAR ZÁLIEVKA 6
KOKTEJLOVÁ ZÁLIEVKA 6
OLIVOVÝ OLEJ A BALSAMICO 6
BEZ ZÁLIEVKY 6
Doplň si CRISPY CHICKEN ŠALÁT
Extra Chicken Strips 0
Extra krutóny 0
Extra koktejlová zálievka 0
Extra olivový olej a balsamico 0
Extra syrová zálievka 0
Extra jogurtová zálievka 0
Extra caesar zálievka 0
Uprav si CRISPY CHICKEN ŠALÁT
Bez Chicken Strips 0
€6,60 - -

Dezerty

MCFLURRY OREO
/A: 1a,6,7/
€3,37 - -
MCFLURRY
/A: 7/ 138 g
Vyber polevu/posýpku 1/2
čokoláda 3
karamel 3
jahoda 3
kitkat 3
lentilky 3
Lotus Biscoff 3
BEZ POLEVY/POSYPKY 3
Vyber polevu/posýpku 2/2
čokoláda 3
karamel 3
jahoda 3
kitkat 3
lentilky 3
Lotus Biscoff 3
BEZ POLEVY/POSYPKY 3
€3,18 - -
VELKÝ ČOKOLÁDOVÝ MILK SHAKE €2,50 - -
VELKÝ VANILKOVÝ MILK SHAKE €2,50 - -
VELKÝ JAHODOVÝ MILK SHAKE €2,50 - -
SEZÓNNA TAŠTIČKA
NGK_ALLERGYINFO_1A
€1,70 +€0.10 +6.25%
JABLKOVÁ TAŠTIČKA
/A: 1a/
€1,70 +€0.10 +6.25%
OVOCNÝ MIX €1,50 - -

Studené nápoje

VELKÁ COCA-COLA
Uprav si VELKÁ COCA-COLA
Bez ľad 0
€2,50 - -
VELKÁ COCA-COLA ZERO
Uprav si VELKÁ COCA-COLA ZERO
Bez ľad 0
€2,50 - -
VELKÁ FANTA
Uprav si VELKÁ FANTA
Bez ľad 0
€2,50 - -
VELKÝ SPRITE
Uprav si VELKÝ SPRITE
Bez ľad 0
€2,50 - -
NEPERLIVÁ VODA SO ZÁLOHOM
Doplň si NEPERLIVÁ VODA SO ZÁLOHOM
Extra nechladená 0
€2,50 - -
VELKÁ VINEA
Uprav si VELKÁ VINEA
Bez ľad 0
€2,50 - -
VELKÝ LIPTON ICE TEA
Uprav si VELKÝ LIPTON ICE TEA
Bez ľad 0
€2,50 - -
SÓDOVÁ VODA
Uprav si SÓDOVÁ VODA
Bez ľad 0
€1,10 - -
VELKÝ POMARANČ. DŽÚS €2,60 - -
VELKÝ JABLKOVÝ DŽÚS €2,60 - -
JEMNE PERLIVÁ VODA SO ZÁLOHOM
Doplň si JEMNE PERLIVÁ VODA SO ZÁLOHOM
Extra nechladená 0
€2,50 - -

Horúce nápoje

DOUBLE ESPRESSO
Doplň si DOUBLE ESPRESSO
Extra cukor biely 0
Extra smotana 0
Extra vanilkový sirup 0
Extra orieškový sirup 0
Extra extra shot 0
Extra cukor dia 0
Extra cukor hnedý 0
Extra bez kondimentov 0
€2,70 - -
ESPRESSO
Doplň si ESPRESSO
Extra cukor biely 0
Extra smotana 0
Extra vanilkový sirup 0
Extra orieškový sirup 0
Extra extra shot 0
Extra cukor dia 0
Extra cukor hnedý 0
Extra bez kondimentov 0
€1,90 - -
ESPRESSO GRANDE
Doplň si ESPRESSO GRANDE
Extra cukor biely 0
Extra smotana 0
Extra vanilkový sirup 0
Extra orieškový sirup 0
Extra extra shot 0
Extra cukor dia 0
Extra cukor hnedý 0
Extra bez kondimentov 0
€2,10 - -
CAPPUCCINO 0,2
/A:7/
Doplň si CAPPUCCINO 0,2
Extra Čokoládové posýpky 0
Extra cukor biely 0
Extra smotana 0
Extra vanilkový sirup 0
Extra orieškový sirup 0
Extra extra shot 0
Extra cukor dia 0
Extra cukor hnedý 0
Extra bez kondimentov 0
€2,20 - -
CAFÉ LATTE 0,3
/A:7/
Doplň si CAFÉ LATTE 0,3
Extra cukor biely 0
Extra smotana 0
Extra vanilkový sirup 0
Extra orieškový sirup 0
Extra extra shot 0
Extra cukor dia 0
Extra cukor hnedý 0
Extra bez kondimentov 0
€2,60 - -
CAPPUCCINO 0,3
/A:7/
Doplň si CAPPUCCINO 0,3
Extra Čokoládové posýpky 0
Extra cukor biely 0
Extra smotana 0
Extra vanilkový sirup 0
Extra orieškový sirup 0
Extra extra shot 0
Extra cukor dia 0
Extra cukor hnedý 0
Extra bez kondimentov 0
€2,60 - -
MALÁ KÁVA
Doplň si MALÁ KÁVA
Extra cukor biely 0
Extra smotana 0
Extra vanilkový sirup 0
Extra orieškový sirup 0
Extra extra shot 0
Extra cukor dia 0
Extra cukor hnedý 0
Extra bez kondimentov 0
€1,60 +€0.16 +11.11%
CAFÉ LATTE 0,4
/A:7/
Doplň si CAFÉ LATTE 0,4
Extra cukor biely 0
Extra smotana 0
Extra vanilkový sirup 0
Extra orieškový sirup 0
Extra extra shot 0
Extra cukor dia 0
Extra cukor hnedý 0
Extra bez kondimentov 0
€2,90 - -
ČIERNY ČAJ
Doplň si ČIERNY ČAJ
Extra cukor biely 0
Extra citrón 0
Extra med 0
Extra mlieko 0
Extra cukor dia 0
Extra cukor hnedý 0
Extra bez kondimentov 0
€2,00 - -
KÁVA S MLIEKOM
Doplň si KÁVA S MLIEKOM
Extra cukor biely 0
Extra smotana 0
Extra vanilkový sirup 0
Extra orieškový sirup 0
Extra extra shot 0
Extra cukor dia 0
Extra cukor hnedý 0
Extra bez kondimentov 0
€1,60 +€0.16 +11.11%
OVOCNÝ ČAJ
Doplň si OVOCNÝ ČAJ
Extra cukor biely 0
Extra citrón 0
Extra med 0
Extra mlieko 0
Extra cukor dia 0
Extra cukor hnedý 0
Extra bez kondimentov 0
€2,00 - -
ZELENÝ ČAJ
Doplň si ZELENÝ ČAJ
Extra cukor biely 0
Extra citrón 0
Extra med 0
Extra mlieko 0
Extra cukor dia 0
Extra cukor hnedý 0
Extra bez kondimentov 0
€2,00 - -
MÄTOVÝ ČAJ
Doplň si MÄTOVÝ ČAJ
Extra cukor biely 0
Extra citrón 0
Extra med 0
Extra mlieko 0
Extra cukor dia 0
Extra cukor hnedý 0
Extra bez kondimentov 0
€2,00 - -

McCafé

BANANA BREAD S ČOKOLÁDOU
/A: 1a,3,6,7/
€2,20 - -
TORTA S ČUČORIEDKAMI
/A: 1a-f,3,7/
€2,20 - -
CROISSANT
/A: 1a, 3, 7, 11/ 65 g
Vyber džem alebo nuttelu
NUTELLA 2
JAHODOVÝ DŽEM 2
MARHULOVÝ DŽEM 2
BEZ OMÁČKY 2
€2,10 - -
CROISSANT MENU
Vyber nápoj
CAPPUCCINO 0,2 0
CAPPUCCINO 0,3 3
ESPRESSO 0
ESPRESSO GRANDE 0
DOUBLE ESPRESSO 0
CAFÉ LATTE 3
MALÁ KÁVA 0
KÁVA S MLIEKOM 0
ČIERNY ČAJ 0
OVOCNÝ ČAJ 0
ZELENÝ ČAJ 0
MÄTOVÝ ČAJ 0
Vyber džem alebo nuttelu
NUTELLA 0
JAHODOVÝ DŽEM 0
MARHULOVÝ DŽEM 0
BEZ OMÁČKY 0
€3,00 - -
ŠIŠKA NUGÁT
/A: 1a, 3, 6, 7, 8b/ 25 g
€0,90 +€0.10 +12.50%
ŠIŠKA OVOCNÁ
/A: 1a, 3, 7/ 25 g
€0,90 +€0.10 +12.50%
BROWNIE
/A: 1a, 3, 6, 7, 8abcdefgh, 11/ 187 g
€2,00 - -
Triple Chocolate Cookie
/A: 1a, 3, 6, 7, 8e/ 75 g
€1,80 - -
Double Chocolate Cookie €1,80 - -
Cheesecake s jahodami
/A: 1abcdef, 3, 5, 6, 7, 8abcdefgh/ 121 g
€3,10 - -
Cheesecake
/A: 1abcdef, 3, 5, 6, 7, 8abcdefgh, 13/ 179 g
€3,10 - -
ARAŠIDOVÁ TORTA S ČOKOLÁDOU €3,00 - -
ČOKOKOCKA €3,20 - -
Jablková torta s karamelom
/A: 1, 3, 6, 7, 8/ 145 g
€3,10 - -
NUTELLA €0,40 - -
JAHODOVÝ DŽEM €0,40 - -
MARHULOVÝ DŽEM €0,40 - -
Vylúčenie zodpovednosti: PriceListo zhromažďuje aktuálne informácie o cenách zo zdrojov, ako sú návštevy na mieste, obchodné webové stránky a telefonické rozhovory. Ceny uvedené na tejto webovej stránke pochádzajú z jedného alebo viacerých z týchto zdrojov. Prirodzene, ceny uvedené na tejto webovej stránke nemusia byť aktuálne a nemusia sa vzťahovať na všetky miesta danej obchodnej značky. Ak chcete získať aktuálnu cenu, kontaktujte konkrétnu obchodnú lokalitu, ktorá vás zaujíma.
Back to Top