Do you have a minute to take our survey to help us improve our website? Take a Quick Survey

Osmanli Doner Menyu Qiymətləri (AZ)

Təsdiqlənmiş qiymətlər
PriceListo ilə əlaqəli deyil Osmanli Doner (AZ)
Baxırsan Osmanli Doner (AZ) tərəfindən təsdiqlənmiş qiymətlər PriceListo bir və ya bir neçə yerdə Azerbaijan
Qiymətlər göstərilib: AZN
Beta Aşağıda göstərilən qiymət dəyişikliyi məlumatları verilənlər bazamızdakı əvvəlki və sonuncu qeyd arasındakı fərqdir. İki qeyd müxtəlif mənbələrdən əldə edilə bilər və buna görə də yalnız təxminlər kimi istifadə edilməlidir.
Maddə Qiymət Dəyişmək

Wolt Specials

Menu 1
Meat doner in bread, lentil soup, ayran
м5,18 - -
Menu 2
Meat doner on pilaf, olivier salad, Coca-Cola® 500 ml
м8,19 - -
Menu 3
Chicken doner in bread, Coca-Cola® 300 ml
м2,59 - -
Menu 4
Doyum chicken doner in lavash, lentil soup, Cappy® 300 ml
м5,67 - -
Menu 5
Doyum meat doner in lavash, mimosa salad, Sprite ® 300ml
м6,58 - -
Menu 6
Lentil soup, portioned meat doner, Fanta®300 ml
м7,28 - -
Menu 7
Doyum chicken doner in bread, olivier salad, Sprite® 300 ml
м5,11 - -
Menu 8
Chicken doner on pilaf, lentil soup, ayran
м6,79 - -

SOUPS

Lentil Soup
Lentils, vegetable oil, spices
м2,88 -м0.32 -10.00%

SALADS

Choban Salad м2,25 - -
Stolichnyi Salad м2,70 - -
Corn Salad м2,70 - -
Mimoza Salad м3,15 - -

BEEF DONER

Doner in Bread
Bread, veal, mayonnaise, tomato, tomato, cucumber, parsley, spices
м2,88 -м0.32 -10.00%
Doner in Lavash м3,42 -м0.38 -10.00%
Doyum Doner in Bread
Bread, more veal, mayonnaise, tomato, tomato, cucumber, parsley, spices
м3,42 -м0.38 -10.00%
Doyum Doner in Lavash м3,96 -м0.44 -10.00%
Portion Doner
Veal, choban salad, ketchup, mayonnaise, fried potatoes, bread
м5,13 -м0.57 -10.00%
Doner on Pilaf
Veal, rice, choban salad, mayonnaise, ketchup, bread
м5,58 -м0.62 -10.00%
Iskender With Butter
Veal, butter, breadcrumbs, veal, tomatoes, pepper kebab, bread
м6,93 -м0.77 -10.00%

CHICKEN DONER

Doner in Bread (CHICKEN DONER)
Bread, chicken meat, mayonnaise, tomato, tomato, cucumber, parsley, spices
м1,98 -м0.22 -10.00%
Doner in Lavash (CHICKEN DONER) м2,34 -м0.26 -10.00%
Shawarma
Lavash, chicken meat, shaurma sauce, sour cucumber, potato roast
м2,79 -м0.31 -10.00%
Doyum Doner in Bread (CHICKEN DONER)
Bread, more chicken meat, mayonnaise, tomato, tomato, cucumber, parsley, spices
м2,52 -м0.28 -10.00%
Doyum Doner in Lavash (CHICKEN DONER)
Lavash, more chicken meat, mayonnaise, tomato, tomato, cucumber, parsley, spices
м2,88 -м0.32 -10.00%
Portion Doner (CHICKEN DONER)
Chicken meat, choban salad, ketchup mayonnaise, potato fries, bun
м4,05 -м0.45 -10.00%
Doner on Pilaf (CHICKEN DONER)
Chicken meat, rice, choban salad, mayonnaise, ketchup, bread
м4,95 -м0.55 -10.00%

KEBABS

Chicken Kebab
Chicken breast, spices and sauce, bread, rice, potato fry, onion, crumb salad
м5,31 - -
Doyme Kebab
Lamb, spices and sauce, bread, rice, potato fry, onion, crumb salad
м6,21 - -
Tike Kebab
Lamb spine meat, spices and sauce, bread, rice, potato fries, onion, crumbly salad
м7,11 - -
Tenderloin Kebab
Sliced (basturma) Lamb, spices and sauce, bread, rice, potato fry, onion, crumb salad
м7,11 - -

TURKISH KEBABS

Wings Kebab
Wings of chicken, spices and sauce, bread, rice, fried potato, onion, mashed salad
м6,75 - -
Chicken Shish Kebab
Chicken breast meat, spices and sauce, bread, rice, potato fries, onion, mashed salad
м6,75 - -
Adana Kebab Spicy
Minced lamb, spices and sauce, bread, rice, potato fries, onion, mashed salad
м6,75 - -
Adana Kebab Not Spicy м6,39 - -
Chicken Chop Shish Kebab м8,10 - -
Mixed Kebab м13,50 - -
Osmanli Special Kebab м17,91 - -
Urfa Kebab м7,74 - -

LAHMAJUN

Simple Lahmajun
Lavash, minced beef, parsley, lemon
м2,70 -м0.30 -10.00%
Spicy Lahmajun
Lavash, minced beef, parsley, lemon, red pepper
м2,70 -м0.30 -10.00%
Cheese Lahmajun
Lavash, minced beef, parsley, lemon, mozzarella cheese
м3,15 -м0.35 -10.00%
Nuts Lahmajun
Lavash, minced beef, parsley, lemon, walnut kernel
м3,15 -м0.35 -10.00%
Mixed Lahmajun
Lavash, minced beef, parsley, lemon, Walnut kernel, mozzarella cheese
м3,42 -м0.38 -10.00%

PIDE

Cheese Pide
Dough, mozzarella cheese
м8,01 -м0.89 -10.00%
Chicken Pide
Dough, mozzarella cheese, chicken fillet,tomato, pepper
м8,55 -м0.95 -10.00%
Sujuk Pide
Dough, mozzarella cheese, sujuk
м8,91 -м0.99 -10.00%
Kushbashi Pide
Dough, tenderloin meat, tomatoes, peppers, parsley, spices
м9,81 -м1.09 -10.00%
Kushbashi Pide with Cheese
Dough, mozzarella cheese, beef tenderloin, tomatoes, peppers, parsley, spices
м9,81 -м1.09 -10.00%
Mixed Pide
Dough, mozzarella cheese, minced meat, chicken meat, tomatoes, peppers, mixed spices
м10,71 -м1.19 -10.00%
Osmanli Special Pide
Dough, mozzarella cheese, minced meat, beef tenderloin, mushrooms, tomato peppers, spices
м11,61 -м1.29 -10.00%

PIZZA

Vegetarian Pizza
Tomatoes, peppers, olives, corn, mushrooms, pizza sauce, mozzarella cheese
м7,20 -м0.80 -10.00%
Margarita Pizza
Tomato, pizza sauce, mozzarella cheese
м7,20 -м0.80 -10.00%
Chicken Pizza
Chicken fillet, pizza sauce, tomatoes, peppers, olives, mozzarella cheese
м8,10 -м0.90 -10.00%
Sujuk Pizza
Sujuk, pizza sauce, mozzarella cheese
м8,10 -м0.90 -10.00%
Mexicano
Chicken fillet, mushrooms, jalapeno peppers, pizza sauce,tomatoes, olives, mozzarella pendiri
м8,10 -м0.90 -10.00%
Pepperoni Pizza
Peperoni sausage, pizza sauce, mozzarella cheese
м8,10 -м0.90 -10.00%
Kids Pizza
Sujuk, mushrooms, olives, tomatoes, peppers, potato fri, pizza sauce, mozzarella cheese
м8,55 -м0.95 -10.00%
Mixed Pizza
Pizza sauce, sausage (kolbasa), sausage, chicken filet, mushroom, olives, tomatoes, peppers, mozzarella pendiri
м9,00 -м1.00 -10.00%

TURK PAKHLAVA

Shobyat with Cream and Pistachio (2 pieces)
Pistachio, baklava dough, sour cream, butter, syrup
м4,41 -м0.49 -10.00%
Classic Nut Pakhlava (3 pieces)
Walnut kernel, baklava dough, butter, syrup
м4,95 -м0.55 -10.00%

COLD DRINKS

Atena Ayran© м0,90 -м0.10 -10.00%
Bonaqua© 500ml м0,90 -м0.10 -10.00%
Sirab© 500ml м0,90 -м0.10 -10.00%
Coca Cola © 300ml м1,35 -м0.15 -10.00%
Fanta© 300ml м1,35 -м0.15 -10.00%
Sprite© 300ml м1,35 -м0.15 -10.00%
Mini Cappy© 200 ml м0,72 - -
Cappy© 300ml м1,53 -м0.17 -10.00%
Soyuq Çay© 300ml м1,53 -м0.17 -10.00%
Coca Cola© 500 ml м1,80 -м0.20 -10.00%
Fanta © 500 ml м1,80 -м0.20 -10.00%
Sprite© 500 ml м1,80 -м0.20 -10.00%
Can Cola© м1,98 -м0.22 -10.00%
Can Fanta© м1,98 -м0.22 -10.00%
Can Sprite© м1,98 -м0.22 -10.00%
Cappy© 500ml м1,98 -м0.22 -10.00%
Soyuq Çay 500ml м1,98 -м0.22 -10.00%
İmtina: PriceListo yerli ziyarətlər, biznes vebsaytları və telefon müsahibələri kimi mənbələrdən faktiki qiymət məlumatlarını toplayır. Bu veb-səhifədə bildirilən qiymətlər həmin mənbələrdən bir və ya bir neçəsinə əsaslanır. Təbii ki, bu veb-saytda bildirilən qiymətlər cari olmaya bilər və müəyyən biznes brendinin bütün yerlərinə şamil olmaya bilər. Cari qiymətləri əldə etmək üçün sizi maraqlandıran fərdi biznes yeri ilə əlaqə saxlayın.
Back to Top