Papa John's Menyu Qiymətləri (AZ)

Təsdiqlənmiş qiymətlər
PriceListo ilə əlaqəli deyil Papa John's (AZ)
Tərəfindən redaktə edilmiş: Redaksiyanın heyəti
Yenilənib: January 11, 2022
Baxırsan Papa John's (AZ) tərəfindən təsdiqlənmiş qiymətlər PriceListo bir və ya bir neçə yerdə Azerbaijan
Qiymətlər göstərilib: AZN
Beta Aşağıda göstərilən qiymət dəyişikliyi məlumatları verilənlər bazamızdakı əvvəlki və sonuncu qeyd arasındakı fərqdir. İki qeyd müxtəlif mənbələrdən əldə edilə bilər və buna görə də yalnız təxminlər kimi istifadə edilməlidir.
Maddə Qiymət Dəyişmək

Wolt Specials

Slice of Happiness 🍕
Giving a slice of pizza to needy with every combo sold ✨ Classic Pepperoni, 2 drinks , chiken poppers
Drink Choice 🥤
Coca-Cola® 500 ml 0
Coca-Cola® Sugar Free 500 ml 0
Fanta® Orange 500 ml 0
Sprite® 500 ml 0
м22,00 - -
Calzone, Grilled Chicken and Mushrooms Single Menu 😍
Calzone, grilled chicken & mushrooms, drink and pizza sauce
Drink Choice 🥤
Coca-Cola® 500 ml 6
Coca-Cola® Sugar Free 500 ml 6
Fanta® Orange 500 ml 6
Sprite® 500 ml 6
Choice 😋
Calzone, Grilled Chicken & Mushrooms 6
Calzone, Pepperoni & Italian Sausage 6
Drink Choice 🥤
Coca-Cola® 500 ml 6
Coca-Cola® Sugar Free 500 ml 6
Fanta® Orange 500 ml 6
Sprite® 500 ml 6
м6,90 - -
Mini Pizza Single Menu 🤩
Mini pizza, potato wedges, drink and pizza sauce
Mini Pizza Choice 🍕
Chicken Ranch 9
Chicken BBQ 9
Mexican 9
Margherita 9
Vegetarian 9
Hawaiian 9
Western BBQ 9
Classic Pepperoni 9
Hot & Spicy 9
Marinera 9
American Hot 9
Spicy Chicken Ranch 9
Spicy Vegetarian 9
Drink Choice 🥤
Coca-Cola® 500 ml 9
Coca-Cola® Sugar Free 500 ml 9
Fanta® Orange 500 ml 9
Sprite® 500 ml 9
м9,90 - -
Papadias Single Menu 😋
1 Papadias, 1 drink, potato wedges
Drink Choice 🥤
Coca-Cola® 500 ml 9
Coca-Cola® Sugar Free 500 ml 9
Fanta® Orange 500 ml 9
Sprite® 500 ml 9
Papadias Choice
Spicy Chicken Ranch Papadias 9
Italian Papadias 9
Chicken BBQ Papadias 9
Drink Choice 🥤
Coca-Cola® 500 ml 9
Coca-Cola® Sugar Free 500 ml 9
Fanta® Orange 500 ml 9
Sprite® 500 ml 9
м9,90 - -
Mini Pizza/ Rolls Double Menu 🍕
Mini pizza, pepperoni rolls (12 pieces), 2 drinks
Mini Pizza Choice 🍕
Chicken Ranch 12
Chicken BBQ 12
Mexican 12
Margherita 12
Vegetarian 12
Hawaiian 12
Western BBQ 12
Classic Pepperoni 12
Hot & Spicy 12
Marinera 12
American Hot 12
Spicy Chicken Ranch 12
Spicy Vegetarian 12
Drink Choice 🥤
Coca-Cola® 500 ml 0
Coca-Cola® Sugar Free 500 ml 0
Fanta® Orange 500 ml 0
Sprite® 500 ml 0
м12,90 - -
Papadias Double Menu 🤩
1 Papadias, 2 drinks, 2 potato wedges
Drink Choice 🥤
Coca-Cola® 500 ml 0
Coca-Cola® Sugar Free 500 ml 0
Fanta® Orange 500 ml 0
Sprite® 500 ml 0
Papadias Choice
Spicy Chicken Ranch Papadias 12
Italian Papadias 12
Chicken BBQ Papadias 12
Drink Choice 🥤
Coca-Cola® 500 ml 0
Coca-Cola® Sugar Free 500 ml 0
Fanta® Orange 500 ml 0
Sprite® 500 ml 0
м12,90 - -
Papadias/ Rolls Double Menu 😋
1 Papadias, 1 Pepperoni rolls (12 pieces), 2 drinks
Drink Choice 🥤
Coca-Cola® 500 ml 0
Coca-Cola® Sugar Free 500 ml 0
Fanta® Orange 500 ml 0
Sprite® 500 ml 0
Papadias Choice
Spicy Chicken Ranch Papadias 13
Italian Papadias 13
Chicken BBQ Papadias 13
м13,90 - -
Cheese Sticks/ Rolls Double Menu 🤩
Mushroom and ham sticks, pepperoni rolls (8 pieces), 2 drinks, pizza and garlic sauces
Drink Choice 🥤
Coca-Cola® 500 ml 0
Coca-Cola® Sugar Free 500 ml 0
Fanta® Orange 500 ml 0
Sprite® 500 ml 0
м14,90 - -

PIZZA

Chicken Ranch
Grilled chicken, tomatoes, ranch sauce, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Size
Medium 30 cm 0
Small 23 cm 9
Large 35 cm 19
Mini 15 cm 4
м14,00 - -
Chicken BBQ
Grilled сhicken, fresh mushrooms, bbq sauce, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Size
Medium 30 cm 0
Small 23 cm 9
Large 35 cm 19
Mini 15 cm 4
м14,00 - -
Mexican
Grilled сhicken, tomatoes, fresh mushrooms, green peppers, jalapeno peppers, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Size
Medium 30 cm 0
Small 23 cm 8
Large 35 cm 18
Mini 15 cm 4
м13,00 - -
Super Papa's
Pepperoni, Italian sausage, ham, fresh mushrooms, green peppers, black olives, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Size
Medium 30 cm 0
Small 23 cm 11
Large 35 cm 21
м17,00 - -
Greek
Tomatoes, olives, feta cheese, oregano, hot peppers, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Size
Medium 30 cm 0
Small 23 cm 8
Large 35 cm 15
м12,00 - -
Chicken Cheeseburger
Grilled chicken, salted cucumbers, tomatoes, mozzarella, sauce
Crust
Original 0
Thin 0
ölçü sup papa, çik çiz, dabl çiz, çik par, lil ita
Medium, 30 cm 0
Small, 23 cm 11
Large, 35 cm 21
м17,00 - -
Margherita
Tomatoes, oregano, mozzarella cheese
Crust
Original 0
Thin 0
Size
Medium 30 cm 0
Small 23 cm 8
Large 35 cm 15
Mini 15 cm 4
м12,00 - -
All The Meats
Pepperoni, Italian sausage, beef, ham, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Ölçü qarışıq ət
Medium, 30 cm 0
Small, 23 cm 12
Large, 35 cm 24
м19,00 - -
Garden Special
Tomatoes, fresh mushrooms, green peppers, black olives, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Ölçü Vegetarian
Medium, 30 cm 0
Large, 35 cm 15
Small, 23 cm 8
Mini Pizza, 15 cm 4
м11,00 - -
Double Cheeseburger
Beef, salted cucumbers, tomatoes, mozzarella, sauce
Crust
Original 0
Thin 0
ölçü sup papa, çik çiz, dabl çiz, çik par, lil ita
Medium, 30 cm 0
Small, 23 cm 11
Large, 35 cm 21
м17,00 - -
Hawaiian
Grilled chicken, pineapple, extra mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Ölçü havay, klass pepperoni, hot & spicy
Medium, 30 cm 0
Large, 35 cm 19
Small, 23 cm 9
Mini Pizza, 15 cm 4
м14,00 - -
Western BBQ
Beef, fresh mushrooms, bbq sauce, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Size
Medium 30 cm 0
Small 23 cm 9
Large 35 cm 19
Mini 15 cm 4
м14,00 - -
Classic Pepperoni
Pepperoni, extra mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Size
Medium 30 cm 0
Small 23 cm 9
Large 35 cm 19
Mini 15 cm 4
м14,00 - -
Chicken Parmesan
Chicken poppers, parmesan, fresh mashrooms, italian flavoring, mozzarella, garlic sauce
Crust
Original 0
Thin 0
ölçü sup papa, çik çiz, dabl çiz, çik par, lil ita
Medium, 30 cm 0
Small, 23 cm 10
Large, 35 cm 20
м16,00 - -
Hot N Spicy
Beef, tomatoes, green peppers, jalapeno peppers, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Size
Medium 30 cm 0
Small 23 cm 9
Large 35 cm 19
Mini 15 cm 4
м14,00 - -
Marinera
Tuna, green peppers, black olives, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Size
Medium 30 cm 0
Small 23 cm 10
Large 35 cm 20
Mini 15 cm 4
м16,00 - -
Little Italy
Pepperoni, Italian sausage, fresh mushrooms, black olives, oregano, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
ölçü sup papa, çik çiz, dabl çiz, çik par, lil ita
Medium, 30 cm 0
Small, 23 cm 10
Large, 35 cm 20
м16,00 - -
New Orleans
Corn, grilled chicken, fresh mushrooms, green peppers, garlic sauce, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Ölçü (new orleans)
Medium, 30 cm 0
Large, 35 cm 19
Small, 23 cm 9
м14,00 - -
Chicken Buffalo
Chicken poppers, ham, buffalo sauce, ranch sauce, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Ölçü çiken göbələk, xardal, buffalo
Medium, 30 cm 0
Large, 35 cm 19
Small, 23 cm 9
м14,00 - -
Mushroom Pizza
Grilled сhicken, salted cucumbers, fresh mushrooms, mushroom sauce
Crust
Original 0
Thin 0
Size
Medium 30 cm 0
Small 23 cm 11
Large 35 cm 21
м17,00 - -
American Hot
Tomato sauce, mozzarella, pepperoni and jalapeno peppers
Crust
Original 0
Thin 0
Ölçü havay, klass pepperoni, hot & spicy
Medium, 30 cm 0
Large, 35 cm 19
Small, 23 cm 9
Mini Pizza, 15 cm 4
м14,00 - -
Spicy Chicken Ranch
Ranch sauce, grilled chicken, mushrooms, garlic, jalapeno peppers, tomatoes, and mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Ölçü havay, klass pepperoni, hot & spicy
Medium, 30 cm 0
Large, 35 cm 19
Small, 23 cm 9
Mini Pizza, 15 cm 4
м14,00 - -
Spicy Garden Special
Jalapeno peppers, tomatoes, fresh Mushrooms, black olives, green peppers, mozzarella
Crust
Original 0
Thin 0
Size (Spicy Garden Special)
Medium, 30 cm 0
Large, 35 cm 15
Small, 23 cm 8
Mini pizza, 15 cm 4
м11,00 - -
Papa Mix
Margarita, classic pepperoni, hot & spicy, chicken BBQ
Crust
Original 0
Thin 0
м20,00 - -
Cheddar Double Burger (Medium, 30 cm)
Beef, Cheddar, Mozzarella, Tomatoes, 1000 Island Sauce
Crust
Original 0
Thin 0
Size (Cheddar Double)
Medium, 30 cm 0
Small, 23 cm 11
Large, 36 cm 23
Crust
Original 0
Thin 0
м18,00 - -
Cheddar Double Burger (Small, 23 cm) м11,00 - -
Cheddar Double Burger (Large, 36 cm) м23,00 - -
Cheddar Chicken Club (Medium, 30 cm)
Grilled Chicken, Tomatoes, Ranch Sauce, Mozzarella, Cheddar, Ham
Crust
Original 0
Thin 0
Size (Chicken Cheddar Club)
Medium, 30 cm 0
Small, 23 cm 10
Large, 35 cm 21
Crust
Original 0
Thin 0
м16,00 - -
Cheddar Chicken Club (Small, 23 cm) м10,00 - -
Cheddar Chicken Club (Large, 35 cm) м21,00 - -

PAPADIAS

Italian Papadias
Pizza sauce, italian sausage, pepperoni, cheese, parmesan cheese
м7,00 - -
Chicken BBQ Papadias
Grilled chicken, fresh mushrooms, cheese
м7,00 - -

SIDES

Calzone, Grilled Chicken and Mushrooms
Grilled chicken, fresh mushrooms, garlic sauce, mozzarella
м6,00 - -
Calzone, Pepperoni and Italian sausage
Pepperoni, Italian sausages, garlic sauce, mozzarella
м6,00 - -
Chicken Wings with BBQ Sauce м9,00 - -
Chicken Wings with Buffalo Sauce
Spicy
м9,00 - -
Potato Wedges
200 g
м4,00 - -
Chicken Poppers м6,00 - -
Cheese Sticks
14 Sticks + Garlic Sauce + Pizza Sauce
м7,00 - -
Pepperoni Rolls (8 pcs.)
8 rolls + Pizza Sauce
м7,00 - -
Pepperoni Rolls (12 pcs.)
12 pcs. rolls, pizza sauce
м9,00 - -
Ham and Cheese Sticks
14 sticks + garlic sauce + pizza sauce
м9,00 - -
Sesame and Cheese Sticks м8,00 - -
Cheddar Rolls
1 Pizza Sauce
м9,00 - -
Cheese Breadsticks
1 Garlic Sauce, 1 Pizza Sauce
м10,00 - -
Cheddar Cheese Sticks
1 Garlic Sauce, 1 Pizza Sauce
м9,00 - -
Garlic Sticks м3,00 - -

SALADS

Caesar Salad
Grilled Chicken, iceberg lettuce, croutons, tomatoes, shaved parmesan, caesar dressing
м9,00 - -
Greek Salad
Cucumbers, tomatoes, iceberg lettuce, black olives, feta cheese, italian dressing
м6,00 - -
Garden Salad м5,00 - -
Tuna Salad
Tuna, iceberg letucce, black olives, corn, cucumbers, italian dressing
м8,00 - -

PASTA

Super Papa's Pasta
Spaghetti, pepperoni, ham, italian sausage, green peppers, fresh mushrooms, mozzarella, pizza sauce
м8,00 - -
Chicken Ranch Pasta
Spaghetti, grilled chicken, fresh mushrooms, ranch sauce, mozzarella
м7,00 - -
Mama's Pasta
Spaghetti, parmesan, oregano, pizza sauce, mozzarella
м6,00 - -

DIPS

Ranch Sauce м0,80 - -
BBQ Sauce м0,80 - -
Garlic Sauce м0,80 - -
Buffalo Sauce м0,80 - -
1000 Island Sauce м0,80 - -
Pizza Sauce м0,80 - -

DRINKS

Cappy 200 ml
Flavour choice
Flavour Choice
Orange 1
Cherry 1
Apple 1
Peach 1
Multivitamin 1
м1,50 - -
Cappy 500 ml
Flavour choice
Flavour Choice
Pulpy Orange 2
Peach 2
Multivitamin 2
Cherry 2
м2,50 - -
Fuse Tea 500 ml
Flavour choice
Flavour Choice
Lemon 2
Peach 2
Mango Pineapple 2
м2,50 - -
Coca-Cola 500 ml м1,90 - -
Coca-Cola Sugar-Free 500 ml м1,90 - -
Fanta Orange 500 ml м1,90 - -
Sprite 500 ml м1,90 - -
Milla Ayran 200 ml м1,00 - -
Milla Mint Ayran 200 ml м1,00 - -
BonAqua 500 ml
Still/Sparkling
Still 0
м1,00 - -
İmtina: PriceListo yerli ziyarətlər, biznes vebsaytları və telefon müsahibələri kimi mənbələrdən faktiki qiymət məlumatlarını toplayır. Bu veb-səhifədə bildirilən qiymətlər həmin mənbələrdən bir və ya bir neçəsinə əsaslanır. Təbii ki, bu veb-saytda bildirilən qiymətlər cari olmaya bilər və müəyyən biznes brendinin bütün yerlərinə şamil olmaya bilər. Cari qiymətləri əldə etmək üçün sizi maraqlandıran fərdi biznes yeri ilə əlaqə saxlayın.