Pizza House מחירי תפריט (IL)

מחירים מאומתים
PriceListo אינו משויך ל Pizza House (IL)
נערך על ידי: צוות מערכת
עודכן ב: December 29, 2022
אתה צופה Pizza House (IL) מחירים מאושרים על ידי PriceListo במיקום הבא:
יוכבד 18, חיפה, haifa, IL
המחירים המוצגים ב: ILS
בטא נתוני שינוי המחירים המוצגים להלן הם ההבדל בין הרשומה הקודמת לרשומה האחרונה במסד הנתונים שלנו. ניתן להפיק את שני הרישומים ממקורות שונים, וככאלה, יש להשתמש בהם רק כהערכות.
פריט מחיר שינוי

Wolt Specials

‫2 פיצות משפחתיות
בחרו תוספות
‫תרצו תוספות על הפיצה?
ללא תוספות0
מגש שלם0
חצי-חצי0
בחרו תוספות - מגש שלם
זיתים ירוקים8
זיתים שחורים8
פטריות טריות8
גבינה בולגרית8
אקסטרה גבינה8
טונה8
תירס8
בצל8
עגבניה8
פלפל ירוק8
‫פלפל חריף 🌶8
גמבה8
‫שיפקה 🌶8
חצילים8
גמבה קלויה8
ביצה קשה8
אננס8
אנשובי8
ברוקולי8
בחרו תוספות - חצי מגש ימין
זיתים ירוקים - חצי ימין4
זיתים שחורים - חצי ימין4
פטריות טריות - חצי ימין4
גבינה בולגרית - חצי ימין4
אקסטרה גבינה - חצי ימין4
טונה - חצי ימין4
תירס - חצי ימין4
בצל - חצי ימין4
עגבניה - חצי ימין4
פלפל ירוק - חצי ימין4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי ימין4
גמבה - חצי ימין4
‫שיפקה 🌶 - חצי ימין4
חצילים - חצי ימין4
גמבה קלויה - חצי ימין4
ביצה קשה - חצי ימין4
אננס - חצי ימין4
אנשובי - חצי ימין4
ברוקולי - חצי ימין4
בחרו תוספות - חצי מגש שמאל
זיתים ירוקים - חצי שמאל4
זיתים שחורים - חצי שמאל4
פטריות טריות - חצי שמאל4
גבינה בולגרית - חצי שמאל4
אקסטרה גבינה - חצי שמאל4
טונה - חצי שמאל4
תירס - חצי שמאל4
בצל - חצי שמאל4
עגבניה - חצי שמאל4
פלפל ירוק - חצי שמאל4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי שמאל4
גמבה - חצי שמאל4
‫שיפקה 🌶 - חצי שמאל4
חצילים - חצי שמאל4
גמבה קלויה - חצי שמאל4
ביצה קשה - חצי שמאל4
אננס - חצי שמאל4
אנשובי - חצי שמאל4
ברוקולי - חצי שמאל4
‫תרצו שומשום בקצוות? (משפחתית)
‫עם שומשום בקצוות 🤩6
‫תרצו תוספות על המגש השני?
מגש 2 - ללא תוספות0
מגש 2 - מגש שלם0
מגש 2 - חצי-חצי0
בחרו תוספות - מגש שלם
זיתים ירוקים8
זיתים שחורים8
פטריות טריות8
גבינה בולגרית8
אקסטרה גבינה8
טונה8
תירס8
בצל8
עגבניה8
פלפל ירוק8
‫פלפל חריף 🌶8
גמבה8
‫שיפקה 🌶8
חצילים8
גמבה קלויה8
ביצה קשה8
אננס8
אנשובי8
ברוקולי8
בחרו תוספות - חצי מגש ימין
זיתים ירוקים - חצי ימין4
זיתים שחורים - חצי ימין4
פטריות טריות - חצי ימין4
גבינה בולגרית - חצי ימין4
אקסטרה גבינה - חצי ימין4
טונה - חצי ימין4
תירס - חצי ימין4
בצל - חצי ימין4
עגבניה - חצי ימין4
פלפל ירוק - חצי ימין4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי ימין4
גמבה - חצי ימין4
‫שיפקה 🌶 - חצי ימין4
חצילים - חצי ימין4
גמבה קלויה - חצי ימין4
ביצה קשה - חצי ימין4
אננס - חצי ימין4
אנשובי - חצי ימין4
ברוקולי - חצי ימין4
בחרו תוספות - חצי מגש שמאל
זיתים ירוקים - חצי שמאל4
זיתים שחורים - חצי שמאל4
פטריות טריות - חצי שמאל4
גבינה בולגרית - חצי שמאל4
אקסטרה גבינה - חצי שמאל4
טונה - חצי שמאל4
תירס - חצי שמאל4
בצל - חצי שמאל4
עגבניה - חצי שמאל4
פלפל ירוק - חצי שמאל4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי שמאל4
גמבה - חצי שמאל4
‫שיפקה 🌶 - חצי שמאל4
חצילים - חצי שמאל4
גמבה קלויה - חצי שמאל4
ביצה קשה - חצי שמאל4
אננס - חצי שמאל4
אנשובי - חצי שמאל4
ברוקולי - חצי שמאל4
‫תרצו שומשום בקצוות? (משפחתית)
‫עם שומשום בקצוות 🤩6
₪92.00 - -
‫3 פיצות משפחתיות
בחרו תוספות
‫תרצו תוספות על הפיצה?
ללא תוספות0
מגש שלם0
חצי-חצי0
בחרו תוספות - מגש שלם
זיתים ירוקים8
זיתים שחורים8
פטריות טריות8
גבינה בולגרית8
אקסטרה גבינה8
טונה8
תירס8
בצל8
עגבניה8
פלפל ירוק8
‫פלפל חריף 🌶8
גמבה8
‫שיפקה 🌶8
חצילים8
גמבה קלויה8
ביצה קשה8
אננס8
אנשובי8
ברוקולי8
בחרו תוספות - חצי מגש ימין
זיתים ירוקים - חצי ימין4
זיתים שחורים - חצי ימין4
פטריות טריות - חצי ימין4
גבינה בולגרית - חצי ימין4
אקסטרה גבינה - חצי ימין4
טונה - חצי ימין4
תירס - חצי ימין4
בצל - חצי ימין4
עגבניה - חצי ימין4
פלפל ירוק - חצי ימין4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי ימין4
גמבה - חצי ימין4
‫שיפקה 🌶 - חצי ימין4
חצילים - חצי ימין4
גמבה קלויה - חצי ימין4
ביצה קשה - חצי ימין4
אננס - חצי ימין4
אנשובי - חצי ימין4
ברוקולי - חצי ימין4
בחרו תוספות - חצי מגש שמאל
זיתים ירוקים - חצי שמאל4
זיתים שחורים - חצי שמאל4
פטריות טריות - חצי שמאל4
גבינה בולגרית - חצי שמאל4
אקסטרה גבינה - חצי שמאל4
טונה - חצי שמאל4
תירס - חצי שמאל4
בצל - חצי שמאל4
עגבניה - חצי שמאל4
פלפל ירוק - חצי שמאל4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי שמאל4
גמבה - חצי שמאל4
‫שיפקה 🌶 - חצי שמאל4
חצילים - חצי שמאל4
גמבה קלויה - חצי שמאל4
ביצה קשה - חצי שמאל4
אננס - חצי שמאל4
אנשובי - חצי שמאל4
ברוקולי - חצי שמאל4
‫תרצו שומשום בקצוות? (משפחתית)
‫עם שומשום בקצוות 🤩6
‫תרצו תוספות על המגש השני?
מגש 2 - ללא תוספות0
מגש 2 - מגש שלם0
מגש 2 - חצי-חצי0
בחרו תוספות - מגש שלם
זיתים ירוקים8
זיתים שחורים8
פטריות טריות8
גבינה בולגרית8
אקסטרה גבינה8
טונה8
תירס8
בצל8
עגבניה8
פלפל ירוק8
‫פלפל חריף 🌶8
גמבה8
‫שיפקה 🌶8
חצילים8
גמבה קלויה8
ביצה קשה8
אננס8
אנשובי8
ברוקולי8
בחרו תוספות - חצי מגש ימין
זיתים ירוקים - חצי ימין4
זיתים שחורים - חצי ימין4
פטריות טריות - חצי ימין4
גבינה בולגרית - חצי ימין4
אקסטרה גבינה - חצי ימין4
טונה - חצי ימין4
תירס - חצי ימין4
בצל - חצי ימין4
עגבניה - חצי ימין4
פלפל ירוק - חצי ימין4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי ימין4
גמבה - חצי ימין4
‫שיפקה 🌶 - חצי ימין4
חצילים - חצי ימין4
גמבה קלויה - חצי ימין4
ביצה קשה - חצי ימין4
אננס - חצי ימין4
אנשובי - חצי ימין4
ברוקולי - חצי ימין4
בחרו תוספות - חצי מגש שמאל
זיתים ירוקים - חצי שמאל4
זיתים שחורים - חצי שמאל4
פטריות טריות - חצי שמאל4
גבינה בולגרית - חצי שמאל4
אקסטרה גבינה - חצי שמאל4
טונה - חצי שמאל4
תירס - חצי שמאל4
בצל - חצי שמאל4
עגבניה - חצי שמאל4
פלפל ירוק - חצי שמאל4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי שמאל4
גמבה - חצי שמאל4
‫שיפקה 🌶 - חצי שמאל4
חצילים - חצי שמאל4
גמבה קלויה - חצי שמאל4
ביצה קשה - חצי שמאל4
אננס - חצי שמאל4
אנשובי - חצי שמאל4
ברוקולי - חצי שמאל4
‫תרצו שומשום בקצוות? (משפחתית)
‫עם שומשום בקצוות 🤩6
‫תרצו תוספות על המגש השלישי?
מגש 3 - ללא תוספות0
מגש 3 - מגש שלם0
מגש 3 - חצי-חצי0
בחרו תוספות - מגש שלם
זיתים ירוקים8
זיתים שחורים8
פטריות טריות8
גבינה בולגרית8
אקסטרה גבינה8
טונה8
תירס8
בצל8
עגבניה8
פלפל ירוק8
‫פלפל חריף 🌶8
גמבה8
‫שיפקה 🌶8
חצילים8
גמבה קלויה8
ביצה קשה8
אננס8
אנשובי8
ברוקולי8
בחרו תוספות - חצי מגש ימין
זיתים ירוקים - חצי ימין4
זיתים שחורים - חצי ימין4
פטריות טריות - חצי ימין4
גבינה בולגרית - חצי ימין4
אקסטרה גבינה - חצי ימין4
טונה - חצי ימין4
תירס - חצי ימין4
בצל - חצי ימין4
עגבניה - חצי ימין4
פלפל ירוק - חצי ימין4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי ימין4
גמבה - חצי ימין4
‫שיפקה 🌶 - חצי ימין4
חצילים - חצי ימין4
גמבה קלויה - חצי ימין4
ביצה קשה - חצי ימין4
אננס - חצי ימין4
אנשובי - חצי ימין4
ברוקולי - חצי ימין4
בחרו תוספות - חצי מגש שמאל
זיתים ירוקים - חצי שמאל4
זיתים שחורים - חצי שמאל4
פטריות טריות - חצי שמאל4
גבינה בולגרית - חצי שמאל4
אקסטרה גבינה - חצי שמאל4
טונה - חצי שמאל4
תירס - חצי שמאל4
בצל - חצי שמאל4
עגבניה - חצי שמאל4
פלפל ירוק - חצי שמאל4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי שמאל4
גמבה - חצי שמאל4
‫שיפקה 🌶 - חצי שמאל4
חצילים - חצי שמאל4
גמבה קלויה - חצי שמאל4
ביצה קשה - חצי שמאל4
אננס - חצי שמאל4
אנשובי - חצי שמאל4
ברוקולי - חצי שמאל4
‫תרצו שומשום בקצוות? (משפחתית)
‫עם שומשום בקצוות 🤩6
₪122.00 - -
ארוחה זוגית
פסטה לבחירה | סלט לבחירה | לחם שום/זעתר | שתיה 1.5 ליטר
בחרו פסטה
פנה0
ספגטי0
פטוצ׳יני0
בחרו רוטב לפסטה
רוטב שמנת0
רוטב נפוליטנה (עגבניות)0
רוטב אלפרדו (שמנת פטריות)0
רוטב טריפל (3 גבינות)0
רוטב רוזה (שמנת עגבניות)0
רוטב שמנת פסטו0
‫תרצו הקרמה על הפסטה?
‫פסטה מוקרמת 🧀0
ללא הקרמה0
בחרו סלט
סלט יווני0
סלט טונה0
שינויים אפשריים (סלט יווני)
ללא שמן זית0
ללא זעתר0
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא מלפפון0
ללא זיתים שחורים0
שינויים אפשריים (סלט טונה)
ללא שמן זית0
ללא זעתר0
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא מלפפון0
ללא זיתים שחורים0
ללא תירס0
ללא ביצה קשה0
בחרו לחם
לחם שום0
לחם זעתר0
‫תרצו לשדרג את הלחם?
לחם עם בולגרית10
לחם עם צהובה10
בחרו שתיה
קוקה קולה - 1.5 ליטר0
קולה זירו - 1.5 ליטר0
ספרייט - 1.5 ליטר0
ספרייט זירו - 1.5 ליטר0
פאנטה - 1.5 ליטר0
ספרינג טי אפרסק - 1.5 ליטר0
ענבים - 1.5 ליטר0
תות בננה - 1.5 ליטר0
תפוחים - 1.5 ליטר0
₪76.00 - -
ארוחה משפחתית
פיצה משפחתית | סלט לבחירה | לחם שום/זעתר | שתיה 1.5 ליטר
‫תרצו תוספות על הפיצה?
ללא תוספות0
מגש שלם0
חצי-חצי0
בחרו תוספות - מגש שלם
זיתים ירוקים8
זיתים שחורים8
פטריות טריות8
גבינה בולגרית8
אקסטרה גבינה8
טונה8
תירס8
בצל8
עגבניה8
פלפל ירוק8
‫פלפל חריף 🌶8
גמבה8
‫שיפקה 🌶8
חצילים8
גמבה קלויה8
ביצה קשה8
אננס8
אנשובי8
ברוקולי8
בחרו תוספות - חצי מגש ימין
זיתים ירוקים - חצי ימין4
זיתים שחורים - חצי ימין4
פטריות טריות - חצי ימין4
גבינה בולגרית - חצי ימין4
אקסטרה גבינה - חצי ימין4
טונה - חצי ימין4
תירס - חצי ימין4
בצל - חצי ימין4
עגבניה - חצי ימין4
פלפל ירוק - חצי ימין4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי ימין4
גמבה - חצי ימין4
‫שיפקה 🌶 - חצי ימין4
חצילים - חצי ימין4
גמבה קלויה - חצי ימין4
ביצה קשה - חצי ימין4
אננס - חצי ימין4
אנשובי - חצי ימין4
ברוקולי - חצי ימין4
בחרו תוספות - חצי מגש שמאל
זיתים ירוקים - חצי שמאל4
זיתים שחורים - חצי שמאל4
פטריות טריות - חצי שמאל4
גבינה בולגרית - חצי שמאל4
אקסטרה גבינה - חצי שמאל4
טונה - חצי שמאל4
תירס - חצי שמאל4
בצל - חצי שמאל4
עגבניה - חצי שמאל4
פלפל ירוק - חצי שמאל4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי שמאל4
גמבה - חצי שמאל4
‫שיפקה 🌶 - חצי שמאל4
חצילים - חצי שמאל4
גמבה קלויה - חצי שמאל4
ביצה קשה - חצי שמאל4
אננס - חצי שמאל4
אנשובי - חצי שמאל4
ברוקולי - חצי שמאל4
‫תרצו שומשום בקצוות? (משפחתית)
‫עם שומשום בקצוות 🤩6
בחרו סלט
סלט יווני0
סלט טונה0
שינויים אפשריים (סלט יווני)
ללא שמן זית0
ללא זעתר0
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא מלפפון0
ללא זיתים שחורים0
שינויים אפשריים (סלט טונה)
ללא שמן זית0
ללא זעתר0
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא מלפפון0
ללא זיתים שחורים0
ללא תירס0
ללא ביצה קשה0
בחרו לחם
לחם שום0
לחם זעתר0
‫תרצו לשדרג את הלחם?
לחם עם בולגרית4
לחם עם צהובה4
בחרו שתיה
קוקה קולה - 1.5 ליטר0
קולה זירו - 1.5 ליטר0
ספרייט - 1.5 ליטר0
ספרייט זירו - 1.5 ליטר0
פאנטה - 1.5 ליטר0
ספרינג טי אפרסק - 1.5 ליטר0
ענבים - 1.5 ליטר0
תות בננה - 1.5 ליטר0
תפוחים - 1.5 ליטר0
₪92.00 - -

‫בחירה ירוקה 🌿

‫סכו״ם חד"פ 🍴
אנא בחרו פריט זה כמספר הסועדים הזקוקים לסכו"ם חד"פ
₪0.00 - -

‫מבצעים 🌟

‫2 פיצות משפחתיות (‫מבצעים 🌟) ₪92.00 - -
‫3 פיצות משפחתיות (‫מבצעים 🌟) ₪122.00 - -
ארוחה זוגית (‫מבצעים 🌟) ₪76.00 - -
ארוחה משפחתית (‫מבצעים 🌟) ₪92.00 - -

‫פיצות 🍕

אנו מכינים בצק טרי כל יום, כל היום! עובי הבצק שלנו בינוני ואוורירי, ניתן לבקש בצק דק
פיצה אישית
קוטר 22 ס״מ בחרו תוספות
בחרו תוספות (אישית)
זיתים ירוקים4
זיתים שחורים4
פטריות טריות4
גבינה בולגרית4
אקסטרה גבינה4
טונה4
תירס4
בצל4
עגבניה4
פלפל ירוק4
‫פלפל חריף 🌶4
גמבה4
‫שיפקה 🌶4
חצילים4
גמבה קלויה4
ביצה קשה4
אננס4
אנשובי4
ברוקולי4
‫תרצו שומשום בקצוות? (אישית)
‫עם שומשום בקצוות 🤩3
₪24.00 - -
פיצה משפחתית
קוטר 36 ס״מ בחרו תוספות
‫תרצו תוספות על הפיצה?
ללא תוספות0
מגש שלם0
חצי-חצי0
בחרו תוספות - מגש שלם
זיתים ירוקים8
זיתים שחורים8
פטריות טריות8
גבינה בולגרית8
אקסטרה גבינה8
טונה8
תירס8
בצל8
עגבניה8
פלפל ירוק8
‫פלפל חריף 🌶8
גמבה8
‫שיפקה 🌶8
חצילים8
גמבה קלויה8
ביצה קשה8
אננס8
אנשובי8
ברוקולי8
בחרו תוספות - חצי מגש ימין
זיתים ירוקים - חצי ימין4
זיתים שחורים - חצי ימין4
פטריות טריות - חצי ימין4
גבינה בולגרית - חצי ימין4
אקסטרה גבינה - חצי ימין4
טונה - חצי ימין4
תירס - חצי ימין4
בצל - חצי ימין4
עגבניה - חצי ימין4
פלפל ירוק - חצי ימין4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי ימין4
גמבה - חצי ימין4
‫שיפקה 🌶 - חצי ימין4
חצילים - חצי ימין4
גמבה קלויה - חצי ימין4
ביצה קשה - חצי ימין4
אננס - חצי ימין4
אנשובי - חצי ימין4
ברוקולי - חצי ימין4
בחרו תוספות - חצי מגש שמאל
זיתים ירוקים - חצי שמאל4
זיתים שחורים - חצי שמאל4
פטריות טריות - חצי שמאל4
גבינה בולגרית - חצי שמאל4
אקסטרה גבינה - חצי שמאל4
טונה - חצי שמאל4
תירס - חצי שמאל4
בצל - חצי שמאל4
עגבניה - חצי שמאל4
פלפל ירוק - חצי שמאל4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי שמאל4
גמבה - חצי שמאל4
‫שיפקה 🌶 - חצי שמאל4
חצילים - חצי שמאל4
גמבה קלויה - חצי שמאל4
ביצה קשה - חצי שמאל4
אננס - חצי שמאל4
אנשובי - חצי שמאל4
ברוקולי - חצי שמאל4
‫תרצו שומשום בקצוות? (משפחתית)
‫עם שומשום בקצוות 🤩6
₪54.00 - -
‫פיצה אישית ללא גלוטן 🌾
קוטר 22 ס״מ בחרו תוספות * סביבת העבודה אינה סטרילית *
בחרו תוספות (אישית)
זיתים ירוקים4
זיתים שחורים4
פטריות טריות4
גבינה בולגרית4
אקסטרה גבינה4
טונה4
תירס4
בצל4
עגבניה4
פלפל ירוק4
‫פלפל חריף 🌶4
גמבה4
‫שיפקה 🌶4
חצילים4
גמבה קלויה4
ביצה קשה4
אננס4
אנשובי4
ברוקולי4
‫תרצו שומשום בקצוות? (אישית)
‫עם שומשום בקצוות 🤩3
₪30.00 - -

‫המיוחדות 🧑🏽‍🍳

פיצה יוכבד
עם פסטה ברוטב שמנת פטריות, מושחתת במיוחד בחרו גודל
בחרו גודל
אישי - קוטר 22 ס״מ0
משפחתי - קוטר 36 ס״מ39
₪35.00 - -
פיצה יוונית
בולגרית, עגבנייה, בצל וזיתים שחורים בחרו גודל
בחרו גודל
אישי - קוטר 22 ס״מ0
משפחתי - קוטר 36 ס״מ39
₪35.00 - -
פיצה ים תיכונית
בולגרית, חצילים, גמבה קלויה וזיתים שחורים בחרו גודל
בחרו גודל
אישי - קוטר 22 ס״מ0
משפחתי - קוטר 36 ס״מ39
₪35.00 - -
פיצה ירקות
עגבנייה, פלפל ירוק, בצל וזיתים ירוקים בחרו גודל
בחרו גודל
אישי - קוטר 22 ס״מ0
משפחתי - קוטר 36 ס״מ39
₪35.00 - -
פיצה בלאנקו
פיצה על בסיס רוטב שמנת פטריות ניתן להוסיף תוספות
בחרו גודל
אישי - קוטר 22 ס״מ0
משפחתי - קוטר 36 ס״מ39
בחרו תוספות (אישית)
זיתים ירוקים4
זיתים שחורים4
פטריות טריות4
גבינה בולגרית4
אקסטרה גבינה4
טונה4
תירס4
בצל4
עגבניה4
פלפל ירוק4
‫פלפל חריף 🌶4
גמבה4
‫שיפקה 🌶4
חצילים4
גמבה קלויה4
ביצה קשה4
אננס4
אנשובי4
ברוקולי4
‫תרצו תוספות על הפיצה?
ללא תוספות0
מגש שלם0
חצי-חצי0
בחרו תוספות - מגש שלם
זיתים ירוקים8
זיתים שחורים8
פטריות טריות8
גבינה בולגרית8
אקסטרה גבינה8
טונה8
תירס8
בצל8
עגבניה8
פלפל ירוק8
‫פלפל חריף 🌶8
גמבה8
‫שיפקה 🌶8
חצילים8
גמבה קלויה8
ביצה קשה8
אננס8
אנשובי8
ברוקולי8
בחרו תוספות - חצי מגש ימין
זיתים ירוקים - חצי ימין4
זיתים שחורים - חצי ימין4
פטריות טריות - חצי ימין4
גבינה בולגרית - חצי ימין4
אקסטרה גבינה - חצי ימין4
טונה - חצי ימין4
תירס - חצי ימין4
בצל - חצי ימין4
עגבניה - חצי ימין4
פלפל ירוק - חצי ימין4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי ימין4
גמבה - חצי ימין4
‫שיפקה 🌶 - חצי ימין4
חצילים - חצי ימין4
גמבה קלויה - חצי ימין4
ביצה קשה - חצי ימין4
אננס - חצי ימין4
אנשובי - חצי ימין4
ברוקולי - חצי ימין4
בחרו תוספות - חצי מגש שמאל
זיתים ירוקים - חצי שמאל4
זיתים שחורים - חצי שמאל4
פטריות טריות - חצי שמאל4
גבינה בולגרית - חצי שמאל4
אקסטרה גבינה - חצי שמאל4
טונה - חצי שמאל4
תירס - חצי שמאל4
בצל - חצי שמאל4
עגבניה - חצי שמאל4
פלפל ירוק - חצי שמאל4
‫פלפל חריף 🌶 - חצי שמאל4
גמבה - חצי שמאל4
‫שיפקה 🌶 - חצי שמאל4
חצילים - חצי שמאל4
גמבה קלויה - חצי שמאל4
ביצה קשה - חצי שמאל4
אננס - חצי שמאל4
אנשובי - חצי שמאל4
ברוקולי - חצי שמאל4
‫תרצו שומשום בקצוות? (אישית)
‫עם שומשום בקצוות 🤩3
‫תרצו שומשום בקצוות? (משפחתית)
‫עם שומשום בקצוות 🤩6
₪35.00 - -

‫הסלטייה 🥗

הסלטים שלנו בתיבול שמן זית וזעתר, מוגשים לצד לחם לבחירה, רוטב אלף האיים ורוטב שום
סלט יווני
חסה, עגבנייה, מלפפון, גבינה בולגרית וזיתים שחורים
שינויים אפשריים (סלט יווני)
ללא שמן זית0
ללא זעתר0
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא מלפפון0
ללא זיתים שחורים0
בחרו לחם
לחם שום0
לחם זעתר0
‫תרצו לשדרג את הלחם?
לחם עם בולגרית4
לחם עם צהובה4
₪38.00 - -
סלט טונה
חסה, עגבנייה, מלפפון, טונה, תירס, ביצה קשה וזיתים שחורים
שינויים אפשריים (סלט טונה)
ללא שמן זית0
ללא זעתר0
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא מלפפון0
ללא זיתים שחורים0
ללא תירס0
ללא ביצה קשה0
בחרו לחם
לחם שום0
לחם זעתר0
‫תרצו לשדרג את הלחם?
לחם עם בולגרית4
לחם עם צהובה4
₪38.00 - -
סלט פטה חם
חסה, עגבנייה, מלפפון, גבינת פטה ופטריות שמפיניון מוקפצות בשמן זית, אגוזי מלך, קרוטונים וזיתים שחורים
שינויים אפשריים (סלט חם)
ללא שמן זית0
ללא זעתר0
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא מלפפון0
ללא זיתים שחורים0
ללא אגוזי מלך0
ללא פטריות0
ללא קרוטונים0
בחרו לחם
לחם שום0
לחם זעתר0
‫תרצו לשדרג את הלחם?
לחם עם בולגרית4
לחם עם צהובה4
₪42.00 - -
סלט חלומי חם
חסה, עגבנייה, מלפפון, גבינת חלומי ופטריות שמפיניון מוקפצות בשמן זית, אגוזי מלך, קרוטונים וזיתים שחורים
שינויים אפשריים (סלט חם)
ללא שמן זית0
ללא זעתר0
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא מלפפון0
ללא זיתים שחורים0
ללא אגוזי מלך0
ללא פטריות0
ללא קרוטונים0
בחרו לחם
לחם שום0
לחם זעתר0
‫תרצו לשדרג את הלחם?
לחם עם בולגרית4
לחם עם צהובה4
₪42.00 - -
סלט פסטה חם
חסה, עגבנייה, מלפפון, פסטה פנה ופטריות שמפיניון מוקפצות ברוטב פסטו, אגוזי מלך, קרוטונים, זיתים שחורים וגבינת פטה מגורדת
שינויים אפשריים (סלט פסטה)
ללא שמן זית0
ללא זעתר0
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא מלפפון0
ללא זיתים שחורים0
ללא אגוזי מלך0
ללא פטריות0
ללא קרוטונים0
ללא פסטו0
ללא פטה מגורדת0
בחרו לחם
לחם שום0
לחם זעתר0
‫תרצו לשדרג את הלחם?
לחם עם בולגרית4
לחם עם צהובה4
₪42.00 - -
סלט ירקות
חסה, עגבנייה, מלפפון, בצל, פטריות טריות וזיתים שחורים
שינויים אפשריים (סלט ירקות)
ללא שמן זית0
ללא זעתר0
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא מלפפון0
ללא זיתים שחורים0
ללא בצל0
ללא פטריות0
בחרו לחם
לחם שום0
לחם זעתר0
‫תרצו לשדרג את הלחם?
לחם עם בולגרית4
לחם עם צהובה4
₪35.00 - -

‫פסטות והקרמות 🍝

פסטה פנה
בחרו רוטב לפסטה
בחרו רוטב לפסטה
רוטב שמנת0
רוטב נפוליטנה (עגבניות)0
רוטב אלפרדו (שמנת פטריות)0
רוטב טריפל (3 גבינות)0
רוטב רוזה (שמנת עגבניות)0
רוטב שמנת פסטו0
‫תרצו הקרמה על הפסטה?
‫פסטה מוקרמת 🧀0
ללא הקרמה0
₪39.00 - -
פסטה ספגטי ₪39.00 - -
פסטה פטוצ׳יני ₪39.00 - -
רביולי
בחרו סוג רביולי ורוטב
בחרו רביולי
רביולי גבינה0
רביולי בטטה0
בחרו רוטב לפסטה
רוטב שמנת0
רוטב נפוליטנה (עגבניות)0
רוטב אלפרדו (שמנת פטריות)0
רוטב טריפל (3 גבינות)0
רוטב רוזה (שמנת עגבניות)0
רוטב שמנת פסטו0
‫תרצו הקרמה על הפסטה?
‫פסטה מוקרמת 🧀0
ללא הקרמה0
₪42.00 - -
תפוח אדמה מוקרם
ברוטב שמנת פטריות מוקרם
₪39.00 - -

‫כריכים 🥪

הכריכים מוגשים בלחם הבית שנאפה במקום מדי יום מוגשים בליווי רוטב אלף האיים ושום שמיר
כריך חביתה
חסה, עגבנייה, מלפפון, חביתה עם גבינה צהובה ובולגרית וזיתים שחורים
שינויים אפשריים (כריך חביתה)
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא מלפפון0
ללא צהובה0
ללא בולגרית0
ללא זיתים שחורים0
₪32.00 - -
כריך בולגרית
חסה, עגבנייה, בולגרית, חציל קלוי וזיתים שחורים
שינויים אפשריים (כריך בולגרית)
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא בולגרית0
ללא חציל קלוי0
ללא זיתים שחורים0
₪32.00 - -
כריך טונה
חסה, טונה, עגבנייה, ביצה קשה וזיתים שחורים
שינויים אפשריים (כריך טונה)
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא ביצה קשה0
ללא זיתים שחורים0
₪32.00 - -
‫כריך טוניסאי 🌶
טונה, ביצה קשה, מלפפון חמוץ, זיתים שחורים ואריסה פיקנטית
שינויים אפשריים (כריך טוניסאי)
ללא ביצה קשה0
ללא מלפפון חמוץ0
ללא אריסה פיקנטית0
ללא זיתים שחורים0
₪32.00 - -

‫התימנייה 🥐

כל המנות מוגשות לצד ביצה קשה, רסק עגבניות וסחוג
הזיווה שלנו
מאפה במילוי בגבינה צהובה ובולגרית מוגש לצד ביצה קשה, רסק עגבניות וסחוג
בחרו תוספות (אישית)
זיתים ירוקים4
זיתים שחורים4
פטריות טריות4
גבינה בולגרית4
אקסטרה גבינה4
טונה4
תירס4
בצל4
עגבניה4
פלפל ירוק4
‫פלפל חריף 🌶4
גמבה4
‫שיפקה 🌶4
חצילים4
גמבה קלויה4
ביצה קשה4
אננס4
אנשובי4
ברוקולי4
₪29.00 - -
ג׳חנון
מוגש לצד ביצה קשה, רסק עגבניות וסחוג
₪29.00 - -
מלוואח ₪20.00 - -
מלוואח פיצה
רוטב פיצה וגבינה צהובה מוגש לצד ביצה קשה, רסק עגבניות וסחוג
בחרו תוספות (אישית)
זיתים ירוקים4
זיתים שחורים4
פטריות טריות4
גבינה בולגרית4
אקסטרה גבינה4
טונה4
תירס4
בצל4
עגבניה4
פלפל ירוק4
‫פלפל חריף 🌶4
גמבה4
‫שיפקה 🌶4
חצילים4
גמבה קלויה4
ביצה קשה4
אננס4
אנשובי4
ברוקולי4
₪24.00 - -
מלוואח בולגרית
עם בולגרית מגורדת מוגש לצד ביצה קשה, רסק עגבניות וסחוג
₪24.00 - -

‫מאפים ולחמים 🥖

קלזון
מאפה במילוי גבינה צהובה, בולגרית, חצילים, גמבה קלויה וזיתים שחורים
₪29.00 - -
לחם שום
בחרו גודל
בחרו גודל
אישי - קוטר 22 ס״מ0
משפחתי - קוטר 36 ס״מ15
‫תרצו לשדרג את הלחם?
לחם עם בולגרית4
לחם עם צהובה4
‫תרצו לשדרג את הלחם?
לחם עם בולגרית0
לחם עם צהובה0
₪10.00 - -
לחם זעתר ₪10.00 - -

‫שקשוקה 🍳

‫שקשוקה
בחרו סוג שקשוקה מוגש לצד לחם הבית
בחרו שקשוקה
קלאסית0
‫פיקנטית 🌶0
‫חריפה 🌶🌶0
טונה6
בולגרית6
ים תיכונית - בולגרית, חצילים, גמבה קלויה, זיתים שחורים10
₪32.00 - -

‫טבעוני 🌱

* סביבת העבודה אינה סטרילית *
‫פיצה אישית טבעונית 🌱 ₪30.00 - -
‫פיצה משפחתית טבעונית 🌱 ₪54.00 - -
‫פסטה נפוליטנה טבעונית 🌱
פסטה לבחירה ברוטב עגבניות איטלקי
בחרו פסטה
פנה0
ספגטי0
פטוצ׳יני0
₪39.00 - -
‫סלט פסטה טבעוני 🌱
חסה, עגבנייה, מלפפון, פסטה פנה מוקפצות ברוטב פסטו, אגוזי מלך, קרוטונים וזיתים שחורים בתיבול שמן זית וזעתר מוגש לצד לחם לבחירה
שינויים אפשריים (סלט פסטה)
ללא שמן זית0
ללא זעתר0
ללא חסה0
ללא עגבניה0
ללא מלפפון0
ללא זיתים שחורים0
ללא אגוזי מלך0
ללא פטריות0
ללא קרוטונים0
ללא פסטו0
ללא פטה מגורדת0
בחרו לחם
לחם שום0
לחם זעתר0
‫תרצו לשדרג את הלחם?
לחם עם בולגרית4
לחם עם צהובה4
₪42.00 - -
‫זיווה טבעונית 🌱
מאפה במילוי בגבינה צהובה טבעונית, עם תוספת לבחירה מוגש לצד רסק עגבניות וסחוג
בחרו תוספות (אישית)
זיתים ירוקים4
זיתים שחורים4
פטריות טריות4
גבינה בולגרית4
אקסטרה גבינה4
טונה4
תירס4
בצל4
עגבניה4
פלפל ירוק4
‫פלפל חריף 🌶4
גמבה4
‫שיפקה 🌶4
חצילים4
גמבה קלויה4
ביצה קשה4
אננס4
אנשובי4
ברוקולי4
₪29.00 - -
ג׳חנון טבעוני 🌱
מוגש לצד רסק עגבניות וסחוג
₪29.00 - -
‫מלוואח טבעוני 🌱 ₪20.00 - -
מלוואח פיצה טבעוני 🌱
רוטב פיצה וגבינה צהובה טבעונית מוגש לצד רסק עגבניות וסחוג
בחרו תוספות (אישית)
זיתים ירוקים4
זיתים שחורים4
פטריות טריות4
גבינה בולגרית4
אקסטרה גבינה4
טונה4
תירס4
בצל4
עגבניה4
פלפל ירוק4
‫פלפל חריף 🌶4
גמבה4
‫שיפקה 🌶4
חצילים4
גמבה קלויה4
ביצה קשה4
אננס4
אנשובי4
ברוקולי4
₪28.00 - -
‫קלזון טבעוני 🌱
מאפה במילוי רוטב פיצה, גבינה צהובה טבעונית, חצילים, גמבה קלויה וזיתים שחורים
₪32.00 - -
‫לחם טבעוני 🌱
בחרו לחם
בחרו לחם
לחם שום0
לחם זעתר0
לחם שומשום0
₪10.00 - -

‫משהו מתוק 🧁

מארז כדורי שוקולד
‫6 יח׳
₪18.00 - -

‫שתיה גדולה 🥤

קוקה קולה - גדול
1,5
₪15.00 - -
קולה זירו - גדול ₪15.00 - -
ספרייט - גדול ₪15.00 - -
ספרייט זירו - גדול ₪15.00 - -
פאנטה תפוזים - גדול ₪15.00 - -
ספרינג - תה קר בטעם אפרסק - גדול ₪15.00 - -
ספרינג - תות בננה - גדול ₪15.00 - -
ספרינג - תפוחים - גדול ₪15.00 - -
ספרינג - ענבים - גדול ₪15.00 - -
קינלי סודה - גדול ₪10.00 - -

‫שתיה קלה 🧃

פחית קוקה קולה
0,33
₪8.00 - -
פחית ספרייט ₪8.00 - -
שוופס גזוז בטעם תות שדה (תותית) - פחית
0,25
₪8.00 - -
קינלי סודה ₪6.00 - -
מיץ תפוזים ₪8.00 - -
מיץ ענבים ₪8.00 - -
מיץ אשכוליות ₪8.00 - -
תות בננה ₪8.00 - -
מים מינרליים נביעות
0,5
₪6.00 - -
כתב ויתור: PriceListo אוספת מידע על תמחור בפועל ממקורות כגון ביקורים באתר, אתרים עסקיים וראיונות טלפוניים. המחירים המדווחים בדף אינטרנט זה נובעים מאחד או יותר מאותם מקורות. מטבע הדברים, ייתכן שהמחירים המדווחים באתר זה אינם עדכניים, וייתכן שלא יחולו על כל המיקומים של מותג עסקי נתון. כדי לקבל תמחור עדכני, צור קשר עם מיקום העסק הבודד שמעניין אותך.
Back to Top