Pizza Hut Menyu Qiymətləri (AZ)

Təsdiqlənmiş qiymətlər
PriceListo ilə əlaqəli deyil Pizza Hut (AZ)
Baxırsan Pizza Hut (AZ) tərəfindən təsdiqlənmiş qiymətlər PriceListo bir və ya bir neçə yerdə Azerbaijan
Qiymətlər göstərilib: AZN
Beta Aşağıda göstərilən qiymət dəyişikliyi məlumatları verilənlər bazamızdakı əvvəlki və sonuncu qeyd arasındakı fərqdir. İki qeyd müxtəlif mənbələrdən əldə edilə bilər və buna görə də yalnız təxminlər kimi istifadə edilməlidir.
Maddə Qiymət Dəyişmək

Wolt Specials

Hut Roll + Soft Drink 500 ml 😍
Hut Roll and soft drink 500 ml for choice
Drink Choice
Coca-Cola® 4
Coca-Cola Zero® 4
Fanta® 4
Sprite® 4
м4,90 - -
Lunch Menu
Pizza 19 cm + snack + drink selection
Pizza Choice
Margherita 7
Sujuk and Mushrooms 7
Big Chicken 7
Cheeseburger 7
Snack Choice
Medium French Fries 7
Drink Selection
Coca-Cola® 500 ml 7
Coca-Cola Zero® 500 ml 7
Sprite® 500 ml 7
Fanta® 500 ml 7
Still Water 7
Ayran 7
м7,90 - -

EXTRA

Package м0,20 - -

PIZZA

30 or 36 cm
Sujuk and Mushrooms (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, sujuk, mushrooms
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 14
Cheese crust with Sujuk 16
Cheese crust with Jalapeno 15
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 15
Cheese crust with Sujuk 17
Cheese crust with Jalapeno 16
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м6,00 - -
Sujuk and Mushrooms (30 cm) м10,00 - -
Sujuk and Mushrooms (36 cm) м14,00 - -
Big Chicken (19 cm)
Sauce burger, mozzarella cheese, chicken breast, pickles, red onion, fried onion
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Cheese crust with Sujuk 20
Cheese crust with Jalapeno 19
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м8,00 - -
Big Chicken (30 cm) м14,00 - -
Big Chicken (36 cm) м18,00 - -
Farmers (19 cm)
Tomato sauce, Mozzarella Cheese, sujuk, champignon mushrooms, bell pepper, red onion, pickles, fried onion
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Cheese crust with Sujuk 20
Cheese crust with Jalapeno 19
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м8,00 - -
Farmers (30 cm) м14,00 - -
Farmers (36 cm) м18,00 - -
Chicken Spicy (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken breast, tomatoes, jalapenos
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Cheese crust with Sujuk 20
Cheese crust with Jalapeno 19
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м8,00 - -
Chicken Spicy (30 cm) м14,00 - -
Chicken Spicy (36 cm) м18,00 - -
Margherita (19 cm)
Tomato sauce, extra mozzarella cheese, tomatoes
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 15
Cheese crust with Sujuk 17
Cheese crust with Jalapeno 16
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 16
Cheese crust with Sujuk 18
Cheese crust with Jalapeno 17
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м7,00 - -
Margherita (30 cm) м11,00 - -
Margherita (36 cm) м15,00 - -
Four Seasons (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, champignons, sujuk, canned corn, black olives
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Cheese crust with Sujuk 22
Cheese crust with Jalapeno 21
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м9,00 - -
Four Seasons (30 cm) м15,00 - -
Four Seasons (36 cm) м19,00 - -
Chicken and Mushrooms (30 cm)
"Caesar" sauce, mozzarella cheese, chicken breast, champignons, fried onion
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Cheese crust with Sujuk 20
Cheese crust with Jalapeno 19
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м14,00 - -
Chicken and Mushrooms (19 cm) м8,00 - -
Chicken and Mushrooms (36 cm) м18,00 - -
Hut Supreme (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, bell pepper, red onion, champignons, beef, sujuk
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Cheese crust with Sujuk 22
Cheese crust with Jalapeno 21
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 21
Cheese crust with Sujuk 23
Cheese crust with Jalapeno 22
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м10,00 - -
Hut Supreme (30 cm) м16,00 - -
Hut Supreme (36 cm) м20,00 - -
Cheeseburger (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, beef, pickle, red onion, ketchup, mustard
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Cheese crust with Sujuk 22
Cheese crust with Jalapeno 21
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м9,00 - -
Cheeseburger (30 cm) м15,00 - -
Cheeseburger (36 cm) м19,00 - -
Chicken Lovers (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken breast, bell pepper, champignons, red onion, black olives
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Cheese crust with Sujuk 22
Cheese crust with Jalapeno 21
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м9,00 - -
Chicken Lovers (30 cm) м15,00 - -
Chicken Lovers (36 cm) м19,00 - -
Sujuk (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, sujuk
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Cheese crust with Sujuk 20
Cheese crust with Jalapeno 19
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м8,00 - -
Sujuk (30 cm) м14,00 - -
Sujuk (36 cm) м18,00 - -
Caesar (19 cm)
"Caesar" sauce, mozzarella cheese, chicken breast, fresh "Iceberg" salad
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Cheese crust with Sujuk 20
Cheese crust with Jalapeno 19
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м8,00 - -
Caesar (30 cm) м14,00 - -
Caesar (36 cm) м18,00 - -
Diablo (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, sujuk, jalapenos
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Cheese crust with Sujuk 20
Cheese crust with Jalapeno 19
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м8,00 - -
Diablo (30 cm) м14,00 - -
Diablo (36 cm) м18,00 - -
Barbecue Chicken (19 cm)
Barbecue sauce, chicken breast, red onion, bell pepper, champignons, mozzarella cheese, fried onion
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Cheese crust with Sujuk 22
Cheese crust with Jalapeno 21
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м9,00 - -
Barbecue Chicken (30 cm) м15,00 - -
Barbecue Chicken (36 cm) м19,00 - -
Chicken Corn (19 cm)
"Caesar" sauce, mozzarella cheese, chicken breast, champignons, bell pepper, canned corn
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Cheese crust with Sujuk 22
Cheese crust with Jalapeno 21
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м9,00 - -
Chicken Corn (30 cm) м15,00 - -
Chicken Corn (36 cm) м19,00 - -
Hawaii (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken breast, pineapple
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Cheese crust with Sujuk 22
Cheese crust with Jalapeno 21
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м9,00 - -
Hawaii (30 cm) м15,00 - -
Hawaii (36 cm) м19,00 - -
Mushroom (30 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, champignons
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 15
Cheese crust with Sujuk 17
Cheese crust with Jalapeno 16
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 16
Cheese crust with Sujuk 18
Cheese crust with Jalapeno 17
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м11,00 - -
Mushroom (19 cm) м7,00 - -
Mushroom (36 cm) м15,00 - -
Mexicana (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, sujuk, beef, red onion, tomatoes, jalapenos
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Cheese crust with Sujuk 22
Cheese crust with Jalapeno 21
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 21
Cheese crust with Sujuk 23
Cheese crust with Jalapeno 22
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м10,00 - -
Mexicana (30 cm) м16,00 - -
Mexicana (36 cm) м20,00 - -
Vegetable Lovers (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, champignons, bell pepper, black olives, red onion, tomatoes
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Cheese crust with Sujuk 20
Cheese crust with Jalapeno 19
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Sujuk 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м8,00 - -
Vegetable Lovers (30 cm) м14,00 - -
Vegetable Lovers (36 cm) м18,00 - -
Chicken Corn + Chicken and Mushroom (30 cm)
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Cheese crust with Sujuk 20
Cheese crust with Jalapeno 19
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м14,00 - -
Chicken Corn + Chicken and Mushroom (36 cm)
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 23
Cheese crust with Sujuk 25
Cheese crust with Jalapeno 24
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м18,00 - -
Hut Supreme + Margherita (30 cm) м14,00 - -
Hut Supreme + Margherita (36 cm) м18,00 - -
Sujuk + Hut Supreme (30 cm) м14,00 - -
Sujuk + Hut Supreme (36 cm) м18,00 - -
Margherita + Sujuk (30 cm) м14,00 - -
Margherita + Sujuk (36 cm) м18,00 - -
Margherita + Sujuk + Chicken Lovers + Hut Supreme (30 cm)
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Cheese crust with Sujuk 22
Cheese crust with Jalapeno 21
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м15,00 - -
Margherita + Sujuk + Chicken Lovers + Hut Supreme (36 cm) м19,00 - -
Caesar + Chicken Corn + Sujuk + Chicken and Mushroom (30 cm)
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Cheese crust with Sujuk 21
Cheese crust with Jalapeno 20
Crust (36 sm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Cheese crust with Sujuk 22
Cheese crust with Jalapeno 21
Toppings (30 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (36 cm)
Chicken 2
Meatballs 2
Sujuk 2
Mozzarella 2
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
м15,00 - -
Caesar + Chicken Corn + Sujuk + Chicken and Mushroom (36 cm) м19,00 - -

SNACKS & SALAD

Potatoes м2,80 - -
Quesadilla Diablo
Tortilla, mozzarella cheese, chicken breast, tomatoes, jalapenos
м3,50 - -
Quesadilla California
Tortilla, "Caesar" sauce, mozzarella cheese, chicken breast
м3,50 - -
Quesadilla Mexicana
Tortilla, tomato sauce, mozzarella cheese, red onion, bell pepper, champignons, chicken breast
м3,50 - -
Pizza Rolls
Taste by your choice, 2 or 3 pieces
Pizza Rolls
2 pieces 2
3 pieces 3
м2,70 - -
Hut Roll with Meat
Wheat pita, barbecue sauce, mozzarella cheese, beef, pickles, tomato, fried onions
м3,90 - -
Hut Roll with Chiken
Wheat pita, burger sauce, mozzarella cheese, chicken fillet, pickles, tomatoes, fried onions Not spicy or spicy (with jalapeno peppers)
м3,90 - -
French Fries (Medium) м3,10 - -
French Fries (Large) м4,10 - -

SAUCE

Cheese Sauce м0,70 - -
Ketchup м0,70 - -
Garlic Sauce м0,70 - -
BBQ Sauce м0,70 - -

DESSERTS

"New York" Cheesecake м4,90 +м1.00 +25.64%

COLD DRINKS

Coca Cola (500 ml) м1,70 - -
Coca Cola (1L) м2,30 - -
Coca Cola Zero (500 ml) м1,70 - -
Coca Cola Zero (1L) м2,30 - -
Fanta м1,70 - -
Sprite м1,70 - -
Fuse Tea 500 ml
Peach, lemon or mango-pineapple
м2,20 - -
Cappy Mini 200 ml
Apple, cherry or orange flavor
м1,20 - -
Milla Ayran 200 ml м1,20 - -
BonAqua 500 ml
Still water
м1,00 - -
İmtina: PriceListo yerli ziyarətlər, biznes vebsaytları və telefon müsahibələri kimi mənbələrdən faktiki qiymət məlumatlarını toplayır. Bu veb-səhifədə bildirilən qiymətlər həmin mənbələrdən bir və ya bir neçəsinə əsaslanır. Təbii ki, bu veb-saytda bildirilən qiymətlər cari olmaya bilər və müəyyən biznes brendinin bütün yerlərinə şamil olmaya bilər. Cari qiymətləri əldə etmək üçün sizi maraqlandıran fərdi biznes yeri ilə əlaqə saxlayın.
Back to Top