Pizza Hut Menyu Qiymətləri (AZ)

Təsdiqlənmiş qiymətlər
PriceListo ilə əlaqəli deyil Pizza Hut (AZ)
Tərəfindən redaktə edilmiş: Redaksiyanın heyəti
Yenilənib: January 11, 2022
Baxırsan Pizza Hut (AZ) tərəfindən təsdiqlənmiş qiymətlər PriceListo aşağıdakı yerdə:
Azerbaijan ave. 2, baku, AZ
Qiymətlər göstərilib: AZN
Beta Aşağıda göstərilən qiymət dəyişikliyi məlumatları verilənlər bazamızdakı əvvəlki və sonuncu qeyd arasındakı fərqdir. İki qeyd müxtəlif mənbələrdən əldə edilə bilər və buna görə də yalnız təxminlər kimi istifadə edilməlidir.
Maddə Qiymət Dəyişmək

Wolt Specials

2 + 1 Pizza Combo 🍕
Order Chicken Lovers (30 cm) + Pepperoni (30 cm) & get Chicken and Mushrooms (30 cm) for free 🎁
м28,00 - -
Hut Roll with Meat + Soft Drink 500 ml 😍
Hut Roll with meat. Soft drink 500 ml for choice
Drink Choice
Coca-Cola® 4
Coca-Cola Zero® 4
Fanta® 4
Sprite® 4
м4,90 - -
Hut Roll with Chicken + Soft Drink 500 ml 😍
Hut Roll with chicken. Spicy or not spicy. Soft drink 500 ml for choice
Drink Choice
Coca-Cola® 4
Coca-Cola Zero® 4
Fanta® 4
Sprite® 4
Not Spicy / Spicy
Not spicy 4
Spicy 4
Drink Choice
Coca-Cola® 4
Coca-Cola Zero® 4
Fanta® 4
Sprite® 4
м4,90 - -

✨DIGITAL FOOD FEST✨

Hut Supreme Combo
Hut Supreme pizza 30 sm, 7 BBQ wings + 2 Coca-Cola® 500 ml
м17,90 - -
Mexicana Combo
Mexicana pizza 30 sm, potatoes + 2 Coca-Cola® 500 ml
м14,90 - -

EXTRA

Package м0,20 - -

PIZZA

30 or 36 cm
Chicken Spicy (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken breast, tomatoes, jalapenos
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Sausage Crust 19
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 20
Cheese Crust 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size
19 cm 8
30 cm 0
36 cm 20
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Sausage Crust 19
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 20
Cheese Crust 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м8,00 - -
Chicken Spicy (30 cm) м15,00 - -
Chicken Spicy (36 cm) м20,00 - -
Margherita (19 cm)
Tomato sauce, extra mozzarella cheese, tomatoes
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 15
Sausage Crust 15
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 16
Cheese Crust 16
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size
19 cm 7
30 cm 0
36 cm 15
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 15
Sausage Crust 15
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 16
Cheese Crust 16
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м7,00 - -
Margherita (30 cm) м11,00 - -
Margherita (36 cm) м15,00 - -
Chicken and Mushrooms (19 cm)
"Caesar" sauce, mozzarella cheese, chicken breast, champignons, fried onion
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 17
Sausage Crust 17
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 18
Cheese Crust 18
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size
19 cm 8
30 cm 0
36 cm 17
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 17
Sausage Crust 17
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 18
Cheese Crust 18
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м8,00 - -
Chicken and Mushrooms (30 cm ) м13,00 - -
Chicken and Mushrooms (36 cm) м17,00 - -
Hut Supreme (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, bell pepper, red onion, champignons, beef, pepperoni
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Sausage Crust 19
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Sausage Crust 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size
19 cm 8
30 cm 0
36 cm 21
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Sausage Crust 19
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Sausage Crust 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м8,00 - -
Hut Supreme (30 cm) м15,00 - -
Hut Supreme (36 cm) м21,00 - -
Cheeseburger (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, beef, pickle, red onion, ketchup, mustard
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 17
Sausage Crust 17
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 18
Cheese Crust 18
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size (Cheeseburger)
19 cm 7
30 cm 0
36 cm 18
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 17
Sausage Crust 17
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 18
Cheese Crust 18
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м7,00 - -
Cheeseburger (30 cm) м13,00 - -
Cheeseburger (36 cm) м18,00 - -
Pepperoni Lovers (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Sausage Crust 18
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 19
Cheese Crust 19
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size
19 cm 8
30 cm 0
36 cm 18
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Sausage Crust 18
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 19
Cheese Crust 19
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м8,00 - -
Pepperoni Lovers (30 cm) м14,00 - -
Pepperoni Lovers (36 cm) м18,00 - -
Caesar (19 cm)
"Caesar" sauce, mozzarella cheese, chicken breast, fresh "Iceberg" salad
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Sausage Crust 18
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 19
Cheese Crust 19
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size
19 cm 8
30 cm 0
36 cm 19
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Sausage Crust 18
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 19
Cheese Crust 19
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м8,00 - -
Caesar (30 cm) м14,00 - -
Caesar (36 cm) м19,00 - -
Diablo (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, jalapenos
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Sausage Crust 19
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 20
Cheese Crust 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size
19 cm 8
30 cm 0
36 cm 20
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Sausage Crust 19
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 20
Cheese Crust 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м8,00 - -
Diablo (30 cm) м15,00 - -
Diablo (36 cm) м20,00 - -
Barbecue Chicken (19 cm)
Barbecue sauce, chicken breast, red onion, bell pepper, champignons, mozzarella cheese, fried onion
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Sausage Crust 19
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Sausage Crust 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size
19 cm 9
30 cm 0
36 cm 20
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Sausage Crust 19
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Sausage Crust 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м9,00 - -
Barbecue Chicken (30 cm) м15,00 - -
Barbecue Chicken (36 cm) м20,00 - -
Chicken Corn (19 cm)
"Caesar" sauce, mozzarella cheese, chicken breast, champignons, bell pepper, canned corn
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 17
Sausage Crust 17
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 18
Cheese Crust 18
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size
19 cm 6
30 cm 0
36 cm 18
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 17
Sausage Crust 17
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 18
Cheese Crust 18
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м6,00 - -
Chicken Corn (30 cm) м13,00 - -
Chicken Corn (36 cm) м18,00 - -
Hawaii (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken breast, pineapple
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Sausage Crust 19
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Sausage Crust 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size
19 cm 8
30 cm 0
36 cm 21
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Sausage Crust 19
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Sausage Crust 20
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м8,00 - -
Hawaii (30 cm) м15,00 - -
Hawaii (36 cm) м21,00 - -
Mushroom (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, champignons
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 16
Sausage Crust 16
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 17
Sausage Crust 17
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size
19 cm 7
30 cm 0
36 cm 16
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 16
Sausage Crust 16
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 17
Sausage Crust 17
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м7,00 - -
Mushroom (30 cm ) м12,00 - -
Mushroom (36 cm) м16,00 - -
Mexicana (19 cm)
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, beef, red onion, tomatoes, jalapenos
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Sausage Crust 20
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 21
Cheese Crust 21
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size
19 cm 9
30 cm 0
36 cm 21
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 20
Sausage Crust 20
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 21
Cheese Crust 21
Toppings (19 cm)
Chicken 1
Meatballs 1
Pepperoni 1
Mozzarella 1
Bell pepper 1
Red onion 1
Mushrooms 1
Tomatoes 1
Olives 1
Pineapple 1
Pickled cucumber 1
Jalapeno 1
Tomato sauce 1
BBQ sauce 1
Caesar sauce 1
Corn 1
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м9,00 - -
Mexicana (30 cm) м16,00 - -
Mexicana (36 cm) м21,00 - -
Hut Supreme + Margherita (30 cm) (Standard)
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 19
Sausage Crust 19
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м15,00 - -
Hut Supreme + Margherita (30 cm) (Cheese Crust) м19,50 - -
Hut Supreme + Margherita (30 cm) (Sausage Crust) м19,50 - -
Hut Supreme + Margherita (36 cm) (Standard)
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 25
Cheese Crust 25
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м20,00 - -
Hut Supreme + Margherita (36 cm) (Sausage Crust) м25,50 - -
Hut Supreme + Margherita (36 cm) (Cheese Crust) м25,50 - -
Pepperoni Lovers + Hut Supreme (30 cm) (Standard) м15,00 - -
Pepperoni Lovers + Hut Supreme (30 cm) (Cheese Crust) м19,50 - -
Pepperoni Lovers + Hut Supreme (30 cm) (Sausage Crust) м19,50 - -
Pepperoni Lovers + Hut Supreme (36 cm) (Standard)
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 24
Cheese Crust 24
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м19,00 - -
Pepperoni Lovers + Hut Supreme (36 cm) (Sausage Crust) м24,50 - -
Pepperoni Lovers + Hut Supreme (36 cm) (Cheese Crust) м24,50 - -
Margherita + Pepperoni Lovers (30 cm) (Standard)
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Sausage Crust 18
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м14,00 - -
Margherita + Pepperoni Lovers (30 cm) (Cheese Crust) м18,50 - -
Margherita + Pepperoni Lovers (30 cm) (Sausage Crust) м18,50 - -
Margherita + Pepperoni Lovers (36 cm) (Standard)
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Crust (36 sm)
Standard 0
Sausage Crust 23
Cheese Crust 23
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м18,00 - -
Margherita + Pepperoni Lovers (36 cm) (Sausage Crust) м23,50 - -
Margherita + Pepperoni Lovers (36 cm) (Cheese Crust) м23,50 - -
Margherita + Pepperoni Lovers + Chicken Lovers + Hut Supreme (30 cm)
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 17
Sausage Crust 17
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Sausage Crust 18
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
Pizza Size
30 cm 0
36 cm 18
Crust (30 cm)
Standard 0
Cheese Crust 17
Sausage Crust 17
Crust (36 cm)
Standard 0
Cheese Crust 18
Sausage Crust 18
Toppings (30 & 36 cm)
Chicken 3
Meatballs 3
Pepperoni 3
Mozzarella 3
Bell pepper 3
Red onion 3
Mushrooms 3
Tomatoes 3
Olives 3
Pineapple 3
Pickled cucumber 3
Jalapeno 3
Tomato sauce 3
BBQ sauce 3
Caesar sauce 3
Corn 3
м13,00 - -
Margherita + Pepperoni Lovers + Chicken Lovers + Hut Supreme (36 cm) м18,00 - -

SNACKS & SALAD

Chicken Wings BBQ (3 pieces)
3, 5 or 7 pieces
Chicken Wings BBQ
3 pieces 3
5 pieces 5
7 pieces 7
м3,90 - -
Chicken Wings BBQ (5 pieces) м5,80 - -
Chicken Wings BBQ (7 pieces) м7,50 - -
Potatoes м2,80 - -
Nuggets (4 pieces)
4 or 8 pieces
Nuggets
4 pieces 3
8 pieces 6
м3,50 - -
Nuggets (8 pieces) м6,50 - -
Quesadilla Diablo
Tortilla, mozzarella cheese, chicken breast, tomatoes, jalapenos
м5,20 - -
Quesadilla California
Tortilla, "Caesar" sauce, mozzarella cheese, chicken breast
м5,20 - -
Quesadilla Mexicana
Tortilla, tomato sauce, mozzarella cheese, red onion, bell pepper, champignons, chicken breast
м5,20 - -
Pizza Rolls
Choice of cheese and pepperoni rolls, 2 or 3 pieces
Pizza Rolls
2 pieces 2
3 pieces 3
Cheese/Pepperoni
Cheese 2
Pepperoni 2
Pizza Rolls
2 pieces 2
3 pieces 3
м2,70 - -
Hut Roll with Meat м3,90 - -
Hut Roll with Chiken
Not spicy or spicy
Not Spicy / Spicy
Not spicy 3
Spicy 3
м3,90 - -

SAUCE

Cheese Sauce м0,70 - -
Ketchup м0,70 - -
Garlic Sauce м0,70 - -
BBQ Sauce м0,70 - -

DESSERTS

"New York" Cheesecake
"New York" Cheesecake Choice
Plain 3
With Strawberry Topping 3
м3,60 - -
Nutella Muffin м3,30 - -

COLD DRINKS

Coca Cola м1,60 - -
Coca Cola Zero (500 ml)
Drink Size Cola Zero
500 ml 1
1L 1
м1,60 - -
Coca Cola Zero (1L) м1,90 - -
Fanta
Drink Size Fanta
500 ml 1
м1,60 - -
Sprite
Drink Size Sprite
500 ml 1
м1,60 - -
Fuse Tea 500 ml
Peach, lemon or mango-pineapple
Fuse Tea® Flavor
Peach 2
Lemon 2
Mango-Pineapple 2
м2,20 - -
Cappy Mini 200 ml
Apple, cherry or orange flavor
Cappy Mini® Flavor
Apple 1
Cherry 1
Orange 1
м1,20 - -
Milla Ayran 200 ml м1,00 - -
BonAqua 500 ml
Still or sparkling water
Still / Sparkling Water
Still Water 0
м1,00 - -
İmtina: PriceListo yerli ziyarətlər, biznes vebsaytları və telefon müsahibələri kimi mənbələrdən faktiki qiymət məlumatlarını toplayır. Bu veb-səhifədə bildirilən qiymətlər həmin mənbələrdən bir və ya bir neçəsinə əsaslanır. Təbii ki, bu veb-saytda bildirilən qiymətlər cari olmaya bilər və müəyyən biznes brendinin bütün yerlərinə şamil olmaya bilər. Cari qiymətləri əldə etmək üçün sizi maraqlandıran fərdi biznes yeri ilə əlaqə saxlayın.