Do you have a minute to take our survey to help us improve our website? Take a Quick Survey

Pizza Hut מחירי תפריט (IL)

מחירים מאומתים
PriceListo אינו משויך ל Pizza Hut (IL)
נערך על ידי: צוות מערכת
עודכן ב: December 29, 2022
אתה צופה Pizza Hut (IL) מחירים מאושרים על ידי PriceListo במיקום הבא:
החשמונאים 99, תל אביב, tel-aviv, IL
המחירים המוצגים ב: ILS
בטא נתוני שינוי המחירים המוצגים להלן הם ההבדל בין הרשומה הקודמת לרשומה האחרונה במסד הנתונים שלנו. ניתן להפיק את שני הרישומים ממקורות שונים, וככאלה, יש להשתמש בהם רק כהערכות.
פריט מחיר שינוי

‫הטבות מיוחדות 🍕 🤩

שתי פיצות משפחתיות + שתייה
ניתן להוסיף תוספות לפיצה או לשדרג את הפיצה בתוספת תשלום
בחרו פיצה משפחתית #1
משפחתית דקה 0
משפחתית עבה 0
משפחתית טבעונית דקה 0
משפחתית טבעונית עבה 0
משפחתית טבעונית ללא גלוטן 15
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
בחרו פריסת תוספות - טבעונית #1
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
טונה 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
גבינת פטה 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות כל המגש - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
בחרו פיצה משפחתית #2
משפחתית דקה 0
משפחתית עבה 0
משפחתית טבעונית דקה 0
משפחתית טבעונית עבה 0
משפחתית טבעונית ללא גלוטן 15
בחרו פריסת תוספות פיצה #2
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
בחרו פריסת תוספות - טבעונית #2
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית #2
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
טונה 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
גבינת פטה 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית #2
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית #2
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות כל המגש - משפחתית טבעונית #2
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית טבעונית #2
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית טבעונית #2
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
בחרו בקבוק שתייה
קוקה קולה ליטר וחצי 0
דיאט קולה ליטר וחצי 0
קולה זירו ליטר וחצי 0
ספרייט ליטר וחצי 0
דיאט ספרייט ליטר וחצי 0
פאנטה ליטר וחצי 0
פריגת ענבים ליטר וחצי 0
פריגת תפוזים ליטר וחצי 0
פיוזטי אפרסק ליטר וחצי 0
מים מינרלים ליטר וחצי 0
₪130.00 - -
פיצה משפחתית + שתייה + לחם שום / זיווה / מקלות שוקולד
ניתן להוסיף תוספות לפיצה או לשדרג את הפיצה בתוספת תשלום
בחרו פיצה משפחתית #1
משפחתית דקה 0
משפחתית עבה 0
משפחתית טבעונית דקה 0
משפחתית טבעונית עבה 0
משפחתית טבעונית ללא גלוטן 15
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
בחרו פריסת תוספות - טבעונית #1
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
טונה 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
גבינת פטה 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות כל המגש - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
בחרו בקבוק שתייה
קוקה קולה ליטר וחצי 0
דיאט קולה ליטר וחצי 0
קולה זירו ליטר וחצי 0
ספרייט ליטר וחצי 0
דיאט ספרייט ליטר וחצי 0
פאנטה ליטר וחצי 0
פריגת ענבים ליטר וחצי 0
פריגת תפוזים ליטר וחצי 0
פיוזטי אפרסק ליטר וחצי 0
מים מינרלים ליטר וחצי 0
בחרו לחם שום או קינוח
לחם שום 0
לחם שום מוצרלה 0
זיווה 0
מקלות שוקולד 0
₪104.00 - -
פיצה משפחתית + לחם שום מוצרלה משפחתי
ניתן להוסיף תוספות לפיצה או לשדרג את הפיצה בתוספת תשלום
בחרו פיצה משפחתית #1
משפחתית דקה 0
משפחתית עבה 0
משפחתית טבעונית דקה 0
משפחתית טבעונית עבה 0
משפחתית טבעונית ללא גלוטן 15
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
בחרו פריסת תוספות - טבעונית #1
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
טונה 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
גבינת פטה 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות כל המגש - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
לחם שום
לחם שום משפחתי 0
₪105.00 - -
שתי פיצות משפחתיות + תוספת לכל מגש
ניתן להוסיף תוספות נוספות לפיצה או לשדרג את הפיצה בתוספת תשלום
בחרו פיצה משפחתית #1
משפחתית דקה 0
משפחתית עבה 0
משפחתית טבעונית דקה 0
משפחתית טבעונית עבה 0
משפחתית טבעונית ללא גלוטן 15
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
בחרו פריסת תוספות - טבעונית #1
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
טונה 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
גבינת פטה 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות כל המגש - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
בחרו פיצה משפחתית #2
משפחתית דקה 0
משפחתית עבה 0
משפחתית טבעונית דקה 0
משפחתית טבעונית עבה 0
משפחתית טבעונית ללא גלוטן 15
בחרו פריסת תוספות פיצה #2
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
בחרו פריסת תוספות - טבעונית #2
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית #2
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
טונה 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
גבינת פטה 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית #2
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית #2
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות כל המגש - משפחתית טבעונית #2
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית טבעונית #2
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית טבעונית #2
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
₪128.00 - -
משפחתית פרסקה / לבנה + וופל בלגי
בחרו משפחתית לבנה / פרסקה
משפחתית לבנה 0
משפחתית פרסקה 0
וופל בלגי
וופל בלגי 0
₪100.00 - -

‫פיצות אהובות ❤️

פיצות עם מיקס תוספות מובנה בגודל משפחתי שימו ❤️ - לא ניתן לשנות או להוסיף תוספות נוספות
משפחתית כפרית דקה
משפחתית מבצק דק, עם זיתים ירוקים, תירס ופטריות
₪79.90 - -
משפחתית כפרית עבה
משפחתית מבצק עבה, עם זיתים ירוקים, תירס ופטריות
₪79.90 - -
משפחתית יוונית דקה
משפחתית מבצק דק, עם עגבניות, פטה וזיתים שחורים
₪79.90 - -
משפחתית יוונית עבה
משפחתית מבצק עבה, עם עגבניות, פטה וזיתים שחורים
₪79.90 - -
משפחתית חלפיניה דקה
משפחתית מבצק דק, עם עגבניות, פטה וחלפיניו
₪79.90 - -
משפחתית חלפיניה עבה
משפחתית מבצק עבה, עם עגבניות, פטה וחלפיניו
₪79.90 - -
משפחתית אנטיפסטי דקה
משפחתית מבצק דק, עם חצילים, בטטה ופלפל קלוי
₪79.90 - -
משפחתית אנטיפסטי עבה
משפחתית מבצק עבה, עם חצילים, בטטה ופלפל קלוי
₪79.90 - -

‫פיצות בהרכבה 🍕

אישית קלאסית
פיצה מבצק איטלקי דק. ניתן להוסיף תוספות בתשלום
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - אישית
קוביות פלפל אדום 6
קוביות עגבניה 6
פלפל חריף 6
פלפל קלוי 6
חצילים 6
טונה 6
בצל טרי 6
בצל מטוגן 6
תירס 6
זיתים שחורים 6
זיתים ירוקים 6
שום כתוש 6
אננס 6
גבינת פטה 6
פטריות 6
בטטה 6
צ'דר 6
‫תוספות חצי #1 - אישית
קוביות פלפל אדום 3
קוביות עגבניה 3
פלפל חריף 3
פלפל קלוי 3
חצילים 3
טונה 3
בצל טרי 3
בצל מטוגן 3
תירס 3
זיתים שחורים 3
זיתים ירוקים 3
שום כתוש 3
אננס 3
גבינת פטה 3
פטריות 3
בטטה 3
צ'דר 3
‫תוספות חצי #2 - אישית
קוביות פלפל אדום 3
קוביות עגבניה 3
פלפל חריף 3
פלפל קלוי 3
חצילים 3
טונה 3
בצל טרי 3
בצל מטוגן 3
תירס 3
זיתים שחורים 3
זיתים ירוקים 3
שום כתוש 3
אננס 3
גבינת פטה 3
פטריות 3
בטטה 3
צ'דר 3
₪27.90 - -
‫PAN PIZZA אישית
פיצת הדגל של פיצה האט מבצק עבה. ניתן להוסיף תוספות בתשלום.
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - אישית
קוביות פלפל אדום 6
קוביות עגבניה 6
פלפל חריף 6
פלפל קלוי 6
חצילים 6
טונה 6
בצל טרי 6
בצל מטוגן 6
תירס 6
זיתים שחורים 6
זיתים ירוקים 6
שום כתוש 6
אננס 6
גבינת פטה 6
פטריות 6
בטטה 6
צ'דר 6
‫תוספות חצי #1 - אישית
קוביות פלפל אדום 3
קוביות עגבניה 3
פלפל חריף 3
פלפל קלוי 3
חצילים 3
טונה 3
בצל טרי 3
בצל מטוגן 3
תירס 3
זיתים שחורים 3
זיתים ירוקים 3
שום כתוש 3
אננס 3
גבינת פטה 3
פטריות 3
בטטה 3
צ'דר 3
‫תוספות חצי #2 - אישית
קוביות פלפל אדום 3
קוביות עגבניה 3
פלפל חריף 3
פלפל קלוי 3
חצילים 3
טונה 3
בצל טרי 3
בצל מטוגן 3
תירס 3
זיתים שחורים 3
זיתים ירוקים 3
שום כתוש 3
אננס 3
גבינת פטה 3
פטריות 3
בטטה 3
צ'דר 3
₪27.90 - -
משפחתית קלאסית
פיצה מבצק איטלקי דק. ניתן להוסיף תוספות בתשלום
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
טונה 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
גבינת פטה 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
₪69.90 - -
PAN PIZZA משפחתית
פיצת הדגל של פיצה האט מבצק עבה. ניתן להוסיף תוספות בתשלום
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
טונה 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
גבינת פטה 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
₪69.90 - -
CHEESY BITES משפחתית
פיצה מבצק דק עם 28 נגיסי גבינת מוצרלה בשוליים, שומשום, קצח ושום. ניתן להוסיף תוספות בתשלום
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
טונה 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
גבינת פטה 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
₪79.90 - -
CROWN PIZZA משפחתית
פיצה מלכותית, מעוטרת בכדורי גבינת שמנת משובחת. ניתן להוסיף תוספות בתשלום
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
טונה 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
גבינת פטה 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
₪79.90 - -
CHEESY CRUST משפחתית
פיצה מבצק דק עם מילוי גבינה בשוליים. ניתן להוסיף תוספות בתשלום
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
טונה 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
גבינת פטה 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
₪79.90 - -

‫פיצות מיוחדות 🍕 😲

פיצה משפחתית לבנה
פיצה משפחתית לבנה, דקה, עם אננס ופטריות. (לא ניתן לשנות את התוספות)
₪79.90 - -
פיצה שמנת רוזה משפחתית
פיצה משפחתית דקה עם רוטב רוזה בתוספת בצל סגול ועגבניות שרי צבעוניות. (לא ניתן לשנות את התוספות)
₪79.90 - -
פיצה פרסקה משפחתית
פיצה מבצק דק עם גבינת שמנת שום, מוצרלה ומוצרלה פרסקה. (לא ניתן לשנות את המרכיבים)
₪79.90 - -
פיצה כנאפה אישית
פיצה מבצק עבה, תערובת גבינות, מוצרלה, ריקוטה, גבינה צפתית, שערות קדאיף ומי סוכר
₪35.00 - -
פיצה כנאפה משפחתית ₪79.90 - -

‫HUT ללא גלוטן 🌾

המוצר מכיל לקטוז, סויה, שומשום ,עמילן תירס ותפוח אדמה וחלבון אפונה. מיוצר בקו ייצור בכלים נפרדים אך בתנור משותף ובסביבת מוצרים המכילים גלוטן. עלול להכיל שאריות ועקבות של גלוטן וביצים.
משפחתית GLUTEN FREE
פיצה מרובעת מבצק ללא גלוטן. ניתן להוסיף תוספות בתשלום
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
טונה 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
גבינת פטה 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
טונה 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
גבינת פטה 4
פטריות 4
בטטה 4
₪74.90 - -
פרסקה GLUTEN FREE
פיצה מבצק ללא גלוטן עם גבינת שמנת שום, מוצרלה ומוצרלה פרסקה. (לא ניתן לשנות את התוספות)
₪79.90 - -
שמנת כמהין GLUTEN FREE
פיצה מבצק ללא גלוטן עם שמנת כמהין, מוצרלה, פטריות טריות ואננס. (לא ניתן לשנות את התוספות)
₪79.90 - -
שמנת רוזה GLUTEN FREE
פיצה מבצק ללא גלוטן עם שמנת עגבניות, מוצרלה, עגבניות שרי ובצל סגול. (לא ניתן לשנות את התוספות)
₪79.90 - -

‫HUT טבעונית 🌱

הפיצה הטבעונית מיוצרת בקו ייצור ובסביבת מוצרים המכילים גלוטן, לקטוז וביצים ועלול להכיל שאריות ועקבות של גלוטן, לקטוז וביצים.
משפחתית טבעונית קלאסית
פיצה מבצק איטלקי דק עם גבינה טבעונית. ניתן להוסיף תוספות בתשלום
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
₪69.90 - -
משפחתית טבעונית PAN PIZZA
פיצה מבצק עבה עם גבינה טבעונית. ניתן להוסיף תוספות בתשלום
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
₪69.90 - -
משפחתית טבעונית ללא גלוטן
פיצה מבצק דק ללא גלוטן עם גבינה טבעונית. ניתן להוסיף תוספות בתשלום
בחרו פריסת תוספות
חצי-חצי 0
על כל המגש 0
בלי תוספות 0
‫תוספות כל המגש - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 9
קוביות עגבניה 9
פלפל חריף 9
פלפל קלוי 9
חצילים 9
בצל טרי 9
בצל מטוגן 9
תירס 9
זיתים שחורים 9
זיתים ירוקים 9
שום כתוש 9
אננס 9
פטריות 9
בטטה 9
‫תוספות חצי #1 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
‫תוספות חצי #2 - משפחתית טבעונית
פלפל אדום 4
קוביות עגבניה 4
פלפל חריף 4
פלפל קלוי 4
חצילים 4
בצל טרי 4
בצל מטוגן 4
תירס 4
זיתים שחורים 4
זיתים ירוקים 4
שום כתוש 4
אננס 4
פטריות 4
בטטה 4
₪74.90 - -

‫פסטות וקישים 🍝

פסטה פנה ברוטב שמנת (לא תודה)
תוספות אפשריות לפסטה
תוספת בטטה 5
תוספת פטריות 5
₪36.90 - -
פסטה פנה ברוטב שמנת (עם אקסטרה מוצרלה) ₪41.90 - -
פסטה פנה ברוטב שמנת פטריות (לא תודה) ₪36.90 - -
פסטה פנה ברוטב שמנת פטריות (עם אקסטרה מוצרלה) ₪41.90 - -
פסטה פנה ברוטב רוזה (לא תודה) ₪36.90 - -
פסטה פנה ברוטב רוזה (עם אקסטרה מוצרלה) ₪41.90 - -
פסטה פנה ברוטב עגבניות ₪36.90 - -
קיש בטטה ₪34.90 - -
קיש פטריות ₪34.90 - -

‫משהו ליד 🥖

לחם שום אישי
לחם שום ביתי עם חמאת שום, מתובל בתבלין הבית
₪24.90 - -
לחם שום משפחתי ₪34.90 - -
לחם שום פטה אישי
לחם שום עם גבינת פטה מתובל בזעתר ושומשום.
₪27.90 - -
לחם שום פטה משפחתי ₪37.90 - -
זיווה
מוצרלה, פטה שומשום וקצח
₪24.90 - -
טבעות בצל אפויות
‫8 יח' טבעות בצל אפויות
₪19.90 - -
נגיסי תירס
‫8 יח' חטיפי תירס אפויים
₪19.90 - -
פוקצ'ה מוצרלה עגבניות
עם עגבניות וגבינת מוצרלה - מתובל באורגנו
₪21.90 - -
פוקצ'ה גבינת פטה וחצילים
עם חצילים וגבינת פטה - מתובל בזעתר ושומשום
₪21.90 - -
פוטטוס ₪29.90 - -
פוטטוס עם צ'ילי מתוק ₪29.90 - -
מקלות שום מוצרלה אישי
מקלות שום עם גבינת מוצרלה מתובל באורגנו
₪27.90 - -
מקלות שום מוצרלה משפחתי ₪37.90 - -

‫סלטים 🥗

סלט יווני
מלפפון, עגבניה, פלפל אדום, זיתים שחורים, בצל, גבינת פטה. מתובל בזעתר ושומשום
רטבים
רוטב אלף האיים 1
רוטב שום 1
רוטב ויניגרט 1
רוטב שמן זית ומיץ לימון 1
רוטב חרדל וסילאן 1
קרוטונים 1
₪39.90 - -
סלט ירושלמי
מלפפון, עגבניה, טונה, בורגול, בצל, חציל ופוטטוס
רטבים
רוטב אלף האיים 1
רוטב שום 1
רוטב ויניגרט 1
רוטב שמן זית ומיץ לימון 1
רוטב חרדל וסילאן 1
קרוטונים 1
₪39.90 - -
סלט בהרכבה
בחרו ירקות ורוטב, ניתן להוסיף תוספות מיוחדות בתשלום
רטבים
רוטב אלף האיים 1
רוטב שום 1
רוטב ויניגרט 1
רוטב שמן זית ומיץ לימון 1
רוטב חרדל וסילאן 1
קרוטונים 1
ירקות לסלט
מלפפון 0
עגבניה 0
פלפל אדום 0
פלפל צהוב 0
פלפל קלוי 0
חצילים 0
בצל 0
תירס 0
זיתים ירוקים 0
זיתים שחורים 0
פטריות 0
בטטה 0
תוספות לסלט
טונה 5
פטה 5
פוטטוס 5
קרוטונים 5
בורגול 5
קינואה 5
תערובת גרעינים וחמוציות 5
סלק 7
₪39.90 - -

‫קינוחים 🍦🍩

בן אנד ג'ריס שורטי (150 מל') - קרם עוגיות ₪9.90 - -
בן אנד ג'ריס שורטי (150 מל') - שוקולד בראוניז ₪9.90 - -
בן אנד ג'ריס שורטי (150 מל') - דולצ'ה דה לצ'ה ₪9.90 - -
בן אנד ג'ריס פיינט (500 מל') - קרם עוגיות ₪28.00 - -
בן אנד ג'ריס פיינט (500 מל') - וניל ₪28.00 - -
בן אנד ג'ריס פיינט (500 מל') - שוקולד בראוניז ₪28.00 - -
בן אנד ג'ריס פיינט (500 מל') - דולצ'ה דה לצ'ה ₪28.00 - -
מקלות שוקולד - אישי
מכילים: אגוזים (לוז, קוקוס ושקד), חלב, סויה וגלוטן (חיטה) ועלולים להכיל: ביצים, שומשום, גלוטן (שעורה, שיפון ושיבולת שועל) וסולפיט.
₪21.90 - -
מקלות שוקולד - משפחתי ₪31.90 - -
זיווה שוקולד
מכיל אגוז לוז, גלוטן (חיטה), חלב, מכיל סויה, עלול להכין שומשום, קוקוס ושקדים.
₪24.90 - -
בלינצ'ס גבינה
בלינצ'ס במילוי גבינה מתוקה וסירופ שוקולד. מכיל: אגוזים (לוז, קוקוס ושקד), חלב, ביצים, סויה וגלוטן (חיטה) ועלול להכיל: אגוזים (צנובר, פיסטוק, מלך וקשיו) ושומשום.
₪19.90 - -
מקלות שוקולד פלוס - אישי ₪24.90 - -
מקלות שוקולד פלוס - משפחתי ₪34.90 - -
שלישיית מיסטר דונאטס
שלישיית דונאטס בתוספת קליק, אוראו ולוטוס. מכילים: גלוטן (חיטה), סויה, בוטנים, אגוזים ושומשום. עלולים להכיל: חלב וביצים.
₪25.90 - -
שלישיית קאפקייקס
מכילים: גלוטן (חיטה, שיפון ושעורה), סויה, בוטנים, אגוזים, שומשום וסלרי. עלולים להכיל: חלב וביצים.
₪29.90 - -
וופל בלגי
‫3 יחידות וופל בלגי אישיות בתוספת קערית רוטב שוקולד ומייפל. מכיל: ביצים, סויה וגלוטן (חיטה) ועלול להכין: חלב.
₪24.90 - -

‫רטבים 🥫

רוטב שום ₪1.50 - -
רוטב פיצה ₪1.50 - -
רוטב אלף האיים ₪1.50 - -
רוטב ויניגרט ₪1.50 - -
רוטב חרדל וסילאן ₪1.50 - -
רוטב שמן זית לימון ₪1.50 - -

‫שתיה - בקבוקים גדולים 🍾

קוקה קולה - גדול
1,5
₪14.90 - -
דיאט קוקה קולה - גדול ₪14.90 - -
קולה זירו - גדול ₪14.90 - -
ספרייט - גדול ₪14.90 - -
ספרייט זירו - גדול ₪14.90 - -
פאנטה תפוזים - גדול ₪14.90 - -
פריגת ענבים - גדול ₪14.90 - -
פריגת תפוזים - גדול ₪14.90 - -
פיוזטי אפרסק - גדול ₪14.90 - -
מים מינרליים נביעות - גדול ₪12.00 - -

‫שתיה 🥤

פחית קוקה קולה
0,33
₪9.90 - -
מים מינרליים נביעות
0,5
₪8.00 - -
קינלי סודה
0,25
₪8.00 - -
פחית קולה זירו ₪9.90 - -
פחית דיאט קולה ₪9.90 - -
פחית ספרייט ₪9.90 - -
פחית ספרייט זירו ₪9.90 - -
פחית פאנטה ₪9.90 - -
מים בטעם ענבים ₪9.90 - -
פריגת תפוזים - בקבוק פלסטיק ₪9.90 - -
פריגת ענבים - בקבוק פלסטיק ₪9.90 - -
פיוז טי אפרסק ₪9.90 - -
כתב ויתור: PriceListo אוספת מידע על תמחור בפועל ממקורות כגון ביקורים באתר, אתרים עסקיים וראיונות טלפוניים. המחירים המדווחים בדף אינטרנט זה נובעים מאחד או יותר מאותם מקורות. מטבע הדברים, ייתכן שהמחירים המדווחים באתר זה אינם עדכניים, וייתכן שלא יחולו על כל המיקומים של מותג עסקי נתון. כדי לקבל תמחור עדכני, צור קשר עם מיקום העסק הבודד שמעניין אותך.
Back to Top