Menu

Beta Ang data ng pagbabago ng presyo na ipinapakita sa ibaba ay ang pagkakaiba sa pagitan ng nakaraan at huling tala sa aming database. Ang dalawang talaan ay maaaring makuha mula sa magkaibang pinagmulan, at dahil dito, dapat lamang gamitin bilang mga pagtatantya.
0.00
batay sa 0 items ratings
PHP prices currency
₱435.83
Average na Presyo ng Item

Ikaw ay tumitingin karaniwan Pizza Hut (PH) mga presyo mula sa 28 mga lokasyon sa aming database.

Disclaimer:

Kinokolekta ng PriceListo ang aktwal na impormasyon sa pagpepresyo mula sa mga mapagkukunan tulad ng mga pagbisita sa site, mga website ng negosyo, at mga panayam sa telepono. Ang mga presyong iniulat sa webpage na ito ay nagmula sa isa o higit pa sa mga mapagkukunang iyon. Natural, ang mga presyong iniulat sa website na ito ay maaaring hindi napapanahon, at maaaring hindi nalalapat sa lahat ng lokasyon ng isang partikular na brand ng negosyo. Upang makakuha ng kasalukuyang pagpepresyo, makipag-ugnayan sa indibidwal na lokasyon ng negosyo na interesado ka.

Tungkol sa Pizza Hut (PH)

What are the most popular items on the Pizza Hut (PH) menu?

Super Supreme Cheese Stuffed Crust Pizza

Pizza Hut's loaded Super Supreme Cheese Stuffed Crust Pizza features nine toppings on a cheesy crust.

Garlic Parmesan Wingstreet

Pizza Hut's Garlic Parmesan Wingstreet offers a buttery garlic and parmesan twist for wing lovers.

Hawaiian Supreme Cheese Stuffed Crust Pizza

Pizza Hut's Hawaiian Supreme Cheese Stuffed Crust Pizza brings 'Aloha' with ham and pineapple on a cheesy crust.

Meat Lovers Cheese Stuffed Crust Pizza

Pizza Hut's Meat Lovers Cheese Stuffed Crust Pizza packs in bacon, beef, ham, and more for a protein-packed experience.

Bacon Cheeseburger Cheese Stuffed Crust Pizza

Pizza Hut's Bacon Cheeseburger Cheese Stuffed Crust Pizza is a savory delight with beef, bacon, and cheddar-mozzarella layers.

Hawaiian Supreme Pan Pizza

Pizza Hut's Hawaiian Supreme Pan Pizza layers ham and pineapple for a comforting choice.

Carbonara Supreme Cheese Stuffed Crust Pizza

Pizza Hut's Carbonara Supreme Cheese Stuffed Crust Pizza adds a twist with carbonara sauce, ham, and bacon bits.

Cheese Stuffed Crust Pizza

Pizza Hut's Cheese Stuffed Crust Pizza caters to cheese lovers with Mozzarella, Cheddar, Cream Cheese, and Parmesan in every bite.

What are the prices like at Pizza Hut (PH)?

As of now, Pizza Hut (PH) provides an estimated pricing range per category: ₱415-₱615 for popular pizzas, ₱369-₱589 for Mega Crunch pizzas, ₱779-₱1,279 for Favepairs, ₱259-₱269 for Melts, ₱279-₱339 for Melts Combo, ₱115-₱669 for Wingstreet, ₱345 for Snack Packs, ₱369-₱1,175 for Wings Treat, ₱515-₱979 for Chicken & Pasta, ₱199-₱219 for Baked Rice, ₱299-₱1,779 for Meals & Bundles, ₱219-₱219 for Mybox, ₱219-₱175 for Sides, and ₱155 for 1.5L Beverages.

What are the operating hours of Pizza Hut (PH)?

Pizza Hut (PH) generally opens at 10:00 AM and closes at 10:00 PM, though specific hours may vary based on location, with some outlets accommodating earlier openings or later closings.

Does Pizza Hut (PH) have a kids' menu?

Yes, Pizza Hut (PH) caters to younger diners with a dedicated kids' menu, offering options like the Solo Meal 2 featuring a Hawaiian pan pizza and a piece of fried chicken with rice.

Are there any vegan, vegetarian, or gluten-free options at Pizza Hut (PH)?

While Pizza Hut (PH) doesn't explicitly highlight vegan or gluten-free options, they do offer vegetarian choices such as the Veggie Lovers Cheese Stuffed Crust Pizza and Veggie Lovers Sausage Stuffed Crust Pizza. Customers with dietary preferences can inquire about customization options.

Can they order Pizza Hut (PH) for delivery?

Yes, customers can conveniently order Pizza Hut (PH) for delivery through the official website at https://www.pizzahut.com.ph. Pizza Hut (PH) also collaborates with popular delivery providers like GrabFood, Foodpanda, and LalaFood for a seamless delivery experience.

What are the options for gift cards or gift certificates at Pizza Hut (PH)?

Pizza Hut (PH) offers gift cards that can be purchased directly from Pizza Hut outlets, providing a perfect gift solution for pizza enthusiasts.

How does Pizza Hut (PH) accommodate large group orders or party packages?

Pizza Hut (PH) understands the importance of celebrations and offers a range of party packages, such as the 3+3 Bundle Deal 1, featuring three regular-sized pan pizzas, family-sized spaghetti with meat sauce, four 12 oz Pepsi drinks, and 12 Kit Kat pops with milk dip, suitable for larger gatherings.

What side dishes and beverages are commonly paired with pizza orders at Pizza Hut (PH)?

Customers often complement their pizza orders with enticing side dishes like Mozza Sticks, Crispy Fries, Cinnamon Bites, and Kit Kat Pops. For beverages, Pizza Hut (PH) offers a variety of options, including 1.5L bottles of Mountain Dew, Pepsi, and 7 Up.

Are there any signature desserts at Pizza Hut (PH)?

Pizza Hut (PH) indulges customers with delectable dessert options, such as the irresistible Cinnamon Bites and Kit Kat Pops, providing a sweet ending to a satisfying meal.

How extensive is the appetizer menu at Pizza Hut (PH)?

Pizza Hut (PH) presents a diverse appetizer menu that includes favorites like Mozza Sticks, Crispy Fries, and loaded options such as Loaded Tater Tots and Loaded Tater Tots.

What are the most popular pasta dishes on the menu at Pizza Hut (PH)?

Pasta lovers have a variety of choices at Pizza Hut (PH), with popular dishes like Baked Ziti, Baked Spaghetti Carbonara, and Baked Spaghetti Bolognese capturing the hearts and taste buds of customers.

What is the size range for pizzas at Pizza Hut (PH)?

Pizza Hut (PH) caters to diverse preferences with pizza sizes ranging from personal-sized Mybox options to regular-sized and large-sized pizzas, ensuring there's a suitable size for every occasion.

Are there combo deals available at Pizza Hut (PH)?

Yes, Pizza Hut (PH) provides enticing combo deals like Favepairs and Meals & Bundles, allowing customers to enjoy a variety of pizza combinations and complete meals at discounted prices.

Who are the competitors of Pizza Hut (PH)?

Domino's (PH)

Domino's in the Philippines is renowned for efficient pizza delivery, offering popular choices like Pepperoni and Extravaganzza.

Shakey's Pizza (PH)

Shakey's Pizza in the Philippines is a family-friendly spot known for its iconic thin-crust pizzas, including Shakey's Special and Manager's Choice.

Yellow Cab - Alabang (PH)

Yellow Cab in Alabang stands out with New York-style pizzas like New York's Finest and Manhattan Meatlovers.

Santino's Pizza - Claveria (PH)

Santino's Pizza in Claveria offers unique pizza creations, with Santino's Special and All Meat Delight as local favorites.

Greenwich - Abreeza (PH)

Greenwich in Abreeza provides a Filipino pizza experience, featuring signature stuffed crust pizzas like Overloaded and Ultimate Overload.

Angel's Pizza - Mactan Town Center (PH)

Angel's Pizza in Mactan Town Center is a local favorite for affordable yet delicious options, with Angel's Special and All Meat being popular choices.

Papa John's (PH)

Papa John's in the Philippines emphasizes quality ingredients and signature dipping sauces, with Pepperoni and The Works as premium favorites.

Calda Pizza - Padre Gomez (PH)

Calda Pizza in Padre Gomez is known for massive pizzas with diverse toppings, featuring Calda Special and Meat Lovers as group-friendly options.

Sbarro (PH)

Sbarro is a renowned Italian-American fast-food chain in the Philippines known for its New York-style pizza, pasta dishes, and other Italian favorites. 

 

 

Category Restaurants
Pizza Hut (PH) prices

Popular Mga restawran