Do you have a minute to take our survey to help us improve our website? Take a Quick Survey

Pizza King ລາຄາເມນູ (LA)

ລາຄາທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ
PriceListo ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Pizza King (LA)
ແກ້ໄຂໂດຍ: ພະນັກງານບັນນາທິການ
ອັບເດດເມື່ອ: September 27, 2022
ທ່ານກໍາລັງເບິ່ງ Pizza King (LA) ລາຄາຢືນຢັນໂດຍ PriceListo ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕໍ່ໄປນີ້:
Thaluang Village, Pakse District, Champasak Province, Pakse, 16000 LA 8562095371973
ລາຄາສະແດງຢູ່ໃນ: LAK
ເບຕ້າ ຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ສະແດງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບັນທຶກທີ່ຜ່ານມາແລະສຸດທ້າຍໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ. ບັນທຶກທັງສອງສາມາດມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະດັ່ງນັ້ນ, ຄວນໃຊ້ເປັນການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.
ລາຍການ ລາຄາ ປ່ຽນແປງ

ພິດຊ່າ

ພິດຊ່າໜ້າເປບໂປໂຣນີ (ຖາດກາງ)
1 ແຜ່ນ
₭65,000.00 - -
ພິດຊ່າໜ້າເປບໂປໂຣນີ (ຖາດໄຫ່ຍ) ₭85,000.00 - -
ພິດຊ່າໜ້າທະເລ (ຖາດກາງ) ₭65,000.00 - -
ພິດຊ່າໜ້າທະເລ (ຖາດໄຫ່ຍ) ₭85,000.00 - -
ພິດຊ່າໜ້າລວມເຫັດໄສ້ກອກ (ຖາດກາງ) ₭65,000.00 - -
ພິດຊ່າໜ້າລວມເຫັດໄສ້ກອກ (ຖາດໄຫ່ຍ) ₭85,000.00 - -
ພິດຊ່າໜ້າປູອັດ (ຖາດກາງ) ₭65,000.00 - -
ພິດຊ່າໜ້າປູອັດ (ຖາດໄຫ່ຍ) ₭85,000.00 - -
ພິດຊ່າໜ້າຮາວາຍ (ຖາດກາງ) ₭65,000.00 - -
ພິດຊ່າໜ້າຮາວາຍ (ຖາດໄຫ່ຍ) ₭85,000.00 - -
ພິດຊ່າໜ້າໝູບົດໄສ້ກອກ (ຖາດກາງ) ₭65,000.00 - -
ພິດຊ່າໜ້າໝູບົດໄສ້ກອກ (ຖາດໄຫ່ຍ) ₭85,000.00 - -
ພິດຊ່າໜ້າໄສ້ກອກເບຄ່ອນ (ຖາດກາງ) ₭65,000.00 - -
ພິດຊ່າໜ້າໄສ້ກອກເບຄ່ອນ (ຖາດໄຫ່ຍ) ₭85,000.00 - -
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: PriceListo ລວບລວມຂໍ້ມູນລາຄາຕົວຈິງຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນການໄປຢ້ຽມຢາມ, ເວັບໄຊທ໌ທຸລະກິດແລະການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ. ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນຫນ້າເວັບນີ້ມາຈາກຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍແຫຼ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ຕາມທໍາມະຊາດ, ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນປະຈຸບັນ, ແລະອາດຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ກັບທຸກສະຖານທີ່ຂອງຍີ່ຫໍ້ທຸລະກິດ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຄາໃນປັດຈຸບັນ, ຕິດຕໍ່ສະຖານທີ່ທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານສົນໃຈ.
Back to Top