Do you have a minute to take our survey to help us improve our website? Take a Quick Survey

Roti ລາຄາເມນູ (LA) (Anou Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Vientiane City)

ລາຄາທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ
PriceListo ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Roti (LA)
ທ່ານກຳລັງເບິ່ງລາຄາທີ່ຢືນຢັນໂດຍ PriceListo ຢູ່ຕໍ່ໄປນີ້ Roti (LA) ສະຖານທີ່:
Anou Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Vientiane City, 01000 LA
Beta Price change data displayed below is the difference between the previous and the last record in our database. The two records could be derived from different sources, and as such, should only be used as estimates.
ລາຍການ ລາຄາ ປ່ຽນແປງ % ປ່ຽນແປງ

ປະເພດໂລຕີ

ໂລຕີກອບ ₭12,000.00 - -
ໂລຕີໃສ່ໄຂ່ ₭14,000.00 - -
ໂລຕີໃສ່ກ້ວຍ ₭15,000.00 - -
ໂລຕີໃສ່ນູເທວລ້າ ₭20,000.00 - -
ໂລຕີໃສ່ໂອວັນຕິນ ₭14,000.00 - -
ໂລຕີໃສ່ຜົງໝາກພ້າວ ₭14,000.00 - -
ໂລຕີກອບ ແລະ ໂລຕີໃສ່ໄຂ່ ₭26,000.00 - -
ໂລຕີກອບ ແລະ ໂລຕີໃສ່ກ້ວຍ ₭27,000.00 - -
ໂລຕີກອບ ແລະ ໂລຕີໂອວັນຕິນ ₭26,000.00 - -
ໂລຕີກອບ ແລະ ໂລຕີນູເທວລ້າ ₭32,000.00 - -
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: PriceListo ລວບລວມຂໍ້ມູນລາຄາຕົວຈິງຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນການໄປຢ້ຽມຢາມ, ເວັບໄຊທ໌ທຸລະກິດແລະການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ. ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນຫນ້າເວັບນີ້ມາຈາກຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍແຫຼ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ຕາມທໍາມະຊາດ, ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນປະຈຸບັນ, ແລະອາດຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ກັບທຸກສະຖານທີ່ຂອງຍີ່ຫໍ້ທຸລະກິດ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຄາໃນປັດຈຸບັນ, ຕິດຕໍ່ສະຖານທີ່ທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານສົນໃຈ.
Back to Top