Roti ລາຄາເມນູ (LA) (Sengsavang Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Vientiane City)

ລາຄາທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ
PriceListo ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Roti (LA)
ທ່ານກຳລັງເບິ່ງລາຄາທີ່ຢືນຢັນໂດຍ PriceListo ຢູ່ຕໍ່ໄປນີ້ Roti (LA) ສະຖານທີ່:
Sengsavang Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Vientiane City, 01000 LA 8562057939966
Beta Price change data displayed below is the difference between the previous and the last record in our database. The two records could be derived from different sources, and as such, should only be used as estimates.
ລາຍການ ລາຄາ ປ່ຽນແປງ % ປ່ຽນແປງ

ປະເພດໂລຕີໄສ້ຫວານ

ໂລຕີໄຂ່ ແລະ ນົມ ₭16,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່, ນົມ, ຊ໋ອກໂກແລັດ, ໄມໂລ ແລະ ໝາກພ້າວຜົງ ₭18,000.00 - -
ໂລຕີຊີສ ແລະ ນົມ
ບໍ່ໃສ່ໄຂ່
₭20,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່, ກ້ວຍ, ນົມ, ຊີສ ₭25,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່, ສາລີ, ນົມ, ຊີສ ₭25,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່, ຝອຍທອງ, ນົມ ₭20,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່, ຝອຍທອງ, ນົມ, ຊ໋ອກໂກແລັດ, ໄມໂລ ແລະ ໝາກພ້າວຜົງ ₭25,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່, ຝອຍທອງ, ນົມ, ຊ໋ອກກະແລັດ ₭21,000.00 - -
ໂລຕີ+ຊີສ+ນົມ+ຊ໋ອກກະແລັດ
ບໍ່ໃສ່ໄຂ່
₭21,000.00 - -
ໂລຕີຊີສ, ໄຂ່, ນົມ, ຊ໋ອກກະແລັດ ₭23,000.00 - -
ໂລຕີກອບ+ນົມ
ບໍ່ໃສ່ໄຂ່
₭14,000.00 - -
ໂລຕີກອບ+ນົມ+ຊ໋ອກກະແລັດ
ບໍ່ໃສ່ໄຂ່
₭15,000.00 - -
ໂລຕີກອບ+ນົມ+ຊ໋ອກກະແລັດ+ໄມໂລ+ໜາກພ້າວຜົ້ງ
ບໍ່ໃສ່ໄຂ່
₭16,000.00 - -
ໂລຕີ+ໄຂ່+ກ້ວຍ+ນົມ+ຊ໋ອກກະແລັດ+ໄມໂລ+ໜາກພ້າວຜົ້ງ ₭19,000.00 - -
ໂລຕີ+ໄຂ່+ສາລີ+ນົມ+ຊ໋ອກກະແລັດ+ໄມໂລ+ໜາກພ້າວຜົ້ງ ₭19,000.00 - -
ໂລຕີ+ໄຂ່+ສາລີ+ນົມ+ຊ໋ອກກະແລັດ ₭18,000.00 - -
ໂລຕີ+ໄຂ່+ສາລີ+ນົມ ₭17,000.00 - -
ໂລຕີ+ໄຂ່+ກ້ວຍ+ນົມ ₭17,000.00 - -
ໂລຕີ+ຊີສ+ໄຂ່+ນົມ ₭22,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່, ນົມ, ຊ໋ອກກະແລັດ ₭17,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່, ກ້ວຍ, ນົມ, ຊ໋ອກກະແລັດ ₭18,000.00 - -
ໂລຕີ+ຝອຍທອງ+ຊີດ+ນົມ ₭30,000.00 - -
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: PriceListo ລວບລວມຂໍ້ມູນລາຄາຕົວຈິງຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນການໄປຢ້ຽມຢາມ, ເວັບໄຊທ໌ທຸລະກິດແລະການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ. ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນຫນ້າເວັບນີ້ມາຈາກຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍແຫຼ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ຕາມທໍາມະຊາດ, ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນປະຈຸບັນ, ແລະອາດຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ກັບທຸກສະຖານທີ່ຂອງຍີ່ຫໍ້ທຸລະກິດ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຄາໃນປັດຈຸບັນ, ຕິດຕໍ່ສະຖານທີ່ທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານສົນໃຈ.
Back to Top