Do you have a minute to take our survey to help us improve our website? Take a Quick Survey

Taste of India Jelovnik i Cijene (HR)

Provjerene cijene
PriceListo nije povezan s Taste of India (HR)
Uredio: Redakcija
Ažurirano na: July 25, 2022
Vi gledate Taste of India (HR) cijene potvrđene od PriceListo na jednoj ili više lokacija u Croatia
Cijene prikazane u: HRK
Beta Podaci o promjeni cijene prikazani u nastavku su razlika između prethodnog i posljednjeg zapisa u našoj bazi podataka. Dva zapisa mogu biti izvedena iz različitih izvora i kao takvi bi se trebali koristiti samo kao procjene.
Artikal Cijena Promijeniti

APPETIZERS

Prawn Pakora
Deep fried shrimp rolled in chickpea flour
kn60,00 - -
Honey Chilli Mushrooms
Deep fried champignons in honey and chilli sauce
kn38,00 - -
Honey Chili Cauliflower
Deep fried cauliflower in honey and chilli sauce
kn38,00 - -
Chicken Pakora
Deep fried chicken with chickpea flour
kn38,00 - -
Paneer Pakora
Fried Indian cheese covered with chickpea flour
kn35,00 - -
Vegetarian Pakora
Deep fried vegetables rolled in chickpea flour
kn30,00 - -
Samosa
An Indian specialty stuffed with potatoes, peas and mild spices. 2 pieces
kn18,00 - -
Papadam
Crispy, thin bread made from mung bean flour and Indian spices. 2 pieces
kn12,00 - -

GRILLED DISHES

Chicken Tikka
Chicken marinated with ginger, garlic, Indian masala and herbs
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Malai Tikka
Chicken marinated in salty cream
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Paneer Tikka
Homemade cheese with ginger, garlic, yogurt and grilled herbs
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Murg Kali Mirch
Marinated chicken in a sauce made of lemon and Indian spices
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Chicken Seekh Kebab
Chicken ćevapi with Indian spices in tandoori oven
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -

CHICKEN DISHES

Chicken Biryani
Slow cooked rice with chicken, mixed with dried fruit and Indian spices
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn60,00 - -
Chicken Tikka Masala
Chicken served with curry sauce
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Chicken Saagwala
Boneless chicken cooked in spinach sauce
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Butter Chicken
Cooked chicken pieces served in a rich sauce made of butter, tomatoes and exotic herbs
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Chicken Curry
Chicken pieces cooked in mild curry sauce with fresh tomatoes, ginger and garlic
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Chicken Karahi
Chicken cooked with green bell pepper, onion and tomato
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Chicken Manchurian
Deep fried chicken with bell pepper, onion and soy sauce
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -

LAMB DISHES

Mutton Biryani (risotto Jonathan)
Slow cooked rice with lamb, mixed with dried fruit and Indian spices
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn69,00 - -
Mutton Rogan Josh
Boneless lamb cooked in a delicious sauce
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn65,00 - -
Mutton Saagwala
Diced lamb in a delicious spinach sauce
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn65,00 - -
Mutton Karahi
Lamb with green bell peppers, onions and tomatoes cooked in a special curry sauce
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn65,00 - -
Mutton Masala
Lamb with onion, tomato and garlic cooked in a sauce with hot spices
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn65,00 - -

FISH DISHES

Prawn Curry
Prawns cooked in traditional Indian curry sauce
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn65,00 - -
Prawn Karahi
Prawns with green bell pepper, onions and tomatoes
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn65,00 - -
Prawn Makhani
Cooked prawns served in a rich sauce made of tomatoes and butter with exotic herbs
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn65,00 - -
Kadai Fish
Cooked fish with bell peppers, onions and tomatoes in a traditional sauce
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn60,00 - -

VEGETABLE DISHES

Mushroom Masala
Champignons with onions, tomatoes and garlic cooked in a sauce with hot spices
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Mushrooms Karahi
Champignon with green bell pepper, onions and tomatoes
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Paneer Butter Masala
Grilled cheese in a creamy sauce made of onions and tomatoes
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Palak Paneer
Homemade cheese with spinach cooked with traditional herbs and spices
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Paneer Karahi
Homemade cheese with green bell pepper, onions and tomatoes
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Dal Makhani
Punjabi red/black bean cooked with butter and Indian spices in cream
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Vegetable Biryani
Slow cooked rice with vegetables and Indian spices
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn50,00 - -
Dal Tadka
Cooked lentils with ginger, garlic, onion and fresh tomatoes
Do you want rice or naan?
No, thank you! 0
Basmati rice with mixed vegetables 20
Basmati rice 12
Naan with cheese 12
Naan with potatoes 12
Naan with garlic 12
Naan with butter 12
Regular naan 10
Do you want any dessert?
No, thank you! 0
Gulab Jamun 15
Kheer 15
kn48,00 - -

TANDOORI BREAD

Naan with cheese kn12,00 - -
Naan with potatoes kn12,00 - -
Naan with garlic kn12,00 - -
Naan with butter kn12,00 - -
Regular naan kn10,00 - -

SIDE DISHES

Basmati rice with mixed vegetables kn20,00 - -
Basmati rice kn12,00 - -

DESSERTS

Kheer
Cardamom flavored pudding sprinkled with cashews and rice
kn15,00 - -

BEER (18+)

The statutory minimum age for the purchase and consumption of alcoholic beverages in the Republic of Croatia is 18 years. Upon delivery, the courier has the right to request an ID card for the purpose of verifying age
Kingfisher Premium Lager Beer 0,33 l kn20,00 - -
Cobra World Beer 0,33 l kn20,00 - -
Odricanje: PriceListo prikuplja informacije o stvarnim cijenama iz izvora kao što su posjete na licu mjesta, poslovne web stranice i telefonski intervjui. Cijene objavljene na ovoj web stranici potječu iz jednog ili više tih izvora. Naravno, cijene navedene na ovoj web stranici možda nisu aktualne i možda se ne odnose na sve lokacije određene poslovne marke. Da biste dobili trenutne cijene, kontaktirajte pojedinačnu poslovnu lokaciju koja vas zanima.
Back to Top