Winghub מחירי תפריט (IL)

מחירים מאומתים
PriceListo אינו משויך ל Winghub (IL)
אתה צופה Winghub (IL) מחירים מאושרים על ידי PriceListo במיקום הבא:
This is a virtual venue, tel-aviv, IL
המחירים המוצגים ב: ILS
בטא נתוני שינוי המחירים המוצגים להלן הם ההבדל בין הרשומה הקודמת לרשומה האחרונה במסד הנתונים שלנו. ניתן להפיק את שני הרישומים ממקורות שונים, וככאלה, יש להשתמש בהם רק כהערכות.
פריט מחיר שינוי

‫שימו לב 💙

‫הערה חשובה ❗️
‫את מנות החלוקה למעל 16 סועדים ניתן להזמין בהזמנה עתידית בלבד 24 שעות מראש לפחות 🙏🏻
₪0.00 - -

🍽 COMBOS

קומבו כנפיים ברביקיו דבש
חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב ברביקיו דבש - מוגש עם צ'יפס או קולסלאו לבחירה ושתיה לבחירה
בחרו גודל - קומבו
‫8 כנפיים0
‫16 כנפיים 26
בחרו תוספת צד
צ׳יפס0
בחרו שתייה
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
פאנטה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו כפול
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
₪59.00 - -
‫קומבו צבע אדום 🚨
חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב צ׳ילי חריף - מוגש עם צ'יפס או קולסלאו לבחירה ושתיה לבחירה
בחרו גודל - קומבו
‫8 כנפיים0
‫16 כנפיים 26
בחרו תוספת צד
צ׳יפס0
בחרו שתייה
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
פאנטה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו כפול
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
₪59.00 - -
‫קומבו כנפיים חמוץ מתוק
חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב חמוץ מתוק - מוגש עם צ'יפס או קולסלאו לבחירה ושתיה לבחירה
בחרו גודל - קומבו
‫8 כנפיים0
‫16 כנפיים 26
בחרו תוספת צד
צ׳יפס0
בחרו שתייה
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
פאנטה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו כפול
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
₪59.00 - -
‫קומבו כנפיים צ׳ילי מתוק תאילנדי
חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב צ׳ילי מתוק תאילנדי - מוגש עם צ'יפס או קולסלאו לבחירה ושתיה לבחירה
בחרו גודל - קומבו
‫8 כנפיים0
‫16 כנפיים 26
בחרו תוספת צד
צ׳יפס0
בחרו שתייה
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
פאנטה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו כפול
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
₪59.00 - -
‫קומבו כנפיים נייקד
חצאי כנפיים מטוגנות ללא רוטב - מוגש עם צ'יפס או קולסלאו לבחירה ושתיה לבחירה
בחרו גודל - קומבו
‫8 כנפיים0
‫16 כנפיים 26
בחרו תוספת צד
צ׳יפס0
בחרו שתייה
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
פאנטה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו כפול
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
₪59.00 - -

‫NUGGETS 🐔

קריספי קורנפלקס צ׳יקן נאגטס
נתחי חזה עוף חבוטים ביד ומטוגנים. בחרו את גודל המנה ורטבים בצד.
בחרו גודל
‫5 יח׳0
‫9 יח׳79
‫12 יח׳99
‫24 יח׳195
בחרו רטבים
קטשופ0
מיונז0
חרדל 0
מיונז סרירצ׳ה0
חמוץ מתוק0
ברביקיו0
בחרו רטבים
קטשופ0
מיונז0
חרדל 0
מיונז סרירצ׳ה0
חמוץ מתוק0
ברביקיו0
בחרו רטבים
קטשופ0
מיונז0
חרדל 0
מיונז סרירצ׳ה0
חמוץ מתוק0
ברביקיו0
בחרו רטבים
קטשופ0
מיונז0
חרדל 0
מיונז סרירצ׳ה0
חמוץ מתוק0
ברביקיו0
₪45.00 - -

🍗 BUFFALO WINGS

כנפיים ברביקיו דבש
חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב ברביקיו דבש
בחרו גודל - כנפיים
‫8 כנפיים0
‫16 כנפיים26
‫32 כנפיים82
‫64 כנפיים192
‫128 כנפיים406
‫256 כנפיים836
‫512 כנפיים1696
₪33.00 +₪4.00 +13.79%
‫כנפיים צבע אדום 🚨
חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב צ'ילי חריף
בחרו גודל - כנפיים
‫8 כנפיים0
‫16 כנפיים26
‫32 כנפיים82
‫64 כנפיים192
‫128 כנפיים406
‫256 כנפיים836
‫512 כנפיים1696
₪33.00 +₪4.00 +13.79%
‫כנפיים חמוץ מתוק
חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב חמוץ מתוק
בחרו גודל - כנפיים
‫8 כנפיים0
‫16 כנפיים26
‫32 כנפיים82
‫64 כנפיים192
‫128 כנפיים406
‫256 כנפיים836
‫512 כנפיים1696
₪33.00 +₪4.00 +13.79%
‫כנפיים צ׳ילי מתוק תאילנדי
חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב צ׳ילי מתוק תאילנדי
בחרו גודל - כנפיים
‫8 כנפיים0
‫16 כנפיים26
‫32 כנפיים82
‫64 כנפיים192
‫128 כנפיים406
‫256 כנפיים836
‫512 כנפיים1696
₪33.00 +₪4.00 +13.79%
‫כנפיים נייקד
חצאי כנפיים מטוגנות ללא רוטב
בחרו גודל - כנפיים
‫8 כנפיים0
‫16 כנפיים26
‫32 כנפיים82
‫64 כנפיים192
‫128 כנפיים406
‫256 כנפיים836
‫512 כנפיים1696
₪33.00 +₪4.00 +13.79%

🥳 PARTY COMBOS

קומבו מסיבה ברביקיו דבש
חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב ברביקיו דבש - מוגש עם צ'יפס, קולסלאו ושתיה לבחירה
בחרו גודל - קומבו מסיבה
‫32 כנפיים (4 סועדים)0
‫64 כנפיים (8 סועדים)232
‫128 כנפיים (16 סועדים)696
‫256 כנפיים (32 סועדים)1624
‫512 כנפיים (64 סועדים)3390
בחרו שתייה
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
פאנטה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו כפול
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו מרובע
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
₪241.00 - -
‫קומבו מסיבה צבע אדום 🚨
חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב צ׳ילי חריף - מוגש עם צ'יפס, קולסלאו ושתיה לבחירה
בחרו גודל - קומבו מסיבה
‫32 כנפיים (4 סועדים)0
‫64 כנפיים (8 סועדים)232
‫128 כנפיים (16 סועדים)696
‫256 כנפיים (32 סועדים)1624
‫512 כנפיים (64 סועדים)3390
בחרו שתייה
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
פאנטה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו כפול
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו מרובע
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
₪241.00 - -
‫קומבו מסיבה חמוץ מתוק
חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב חמוץ מתוק - מוגש עם צ'יפס, קולסלאו ושתיה לבחירה
בחרו גודל - קומבו מסיבה
‫32 כנפיים (4 סועדים)0
‫64 כנפיים (8 סועדים)232
‫128 כנפיים (16 סועדים)696
‫256 כנפיים (32 סועדים)1624
‫512 כנפיים (64 סועדים)3390
בחרו שתייה
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
פאנטה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו כפול
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו מרובע
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
₪241.00 - -
‫קומבו מסיבה צ׳ילי מתוק תאילנדי
חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב צ׳ילי מתוק תאילנדי - מוגש עם צ'יפס, קולסלאו ושתיה לבחירה
בחרו גודל - קומבו מסיבה
‫32 כנפיים (4 סועדים)0
‫64 כנפיים (8 סועדים)232
‫128 כנפיים (16 סועדים)696
‫256 כנפיים (32 סועדים)1624
‫512 כנפיים (64 סועדים)3390
בחרו שתייה
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
פאנטה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו כפול
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו מרובע
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
₪241.00 - -
‫קומבו מסיבה נייקד
חצאי כנפיים מטוגנות ללא רוטב - מוגש עם צ'יפס, קולסלאו ושתיה לבחירה
בחרו גודל - קומבו מסיבה
‫32 כנפיים (4 סועדים)0
‫64 כנפיים (8 סועדים)232
‫128 כנפיים (16 סועדים)696
‫256 כנפיים (32 סועדים)1624
‫512 כנפיים (64 סועדים)3390
בחרו שתייה
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
פאנטה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו כפול
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
דיאט פיוז טי2
בחרו שתייה - קומבו מרובע
קוקה קולה0
קולה זירו0
דיאט קולה0
סודה0
מים מינרלים0
פיוז טי2
₪241.00 - -
* חבילת פארטי פרימיום
‫מיקס של 64 חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב ברביקיו דבש ורוטב צ׳ילי מתוק, ו-24 נתחי חזה עוף חבוטים ביד מצופים בקורנפלקס ומטוגנים עם רטבים לבחירה. מוגש עם צ'יפס, קולסלאו ושתייה לבחירה
₪749.00 - -
* חבילת פארטי דלוקס
‫מיקס של 64 חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב ברביקיו דבש ורוטב צ׳ילי מתוק, ו-24 נתחי חזה עוף חבוטים ביד מצופים בקורנפלקס ומטוגנים עם רטבים לבחירה. מוגש עם צ'יפס וקולסלאו
₪629.00 - -
* חבילת פארטי בייסיק
מיקס של 64 חצאי כנפיים מטוגנות ומוקפצות ברוטב ברביקיו דבש ורוטב צ׳ילי מתוק, ו-24 נתחי חזה עוף חבוטים ביד מצופים בקורנפלקס ומטוגנים עם רטבים לבחירה
₪379.00 - -

🍟 SIDES

צ׳יפס
צ'יפס בלגי עם מלח נורי מוגש עם קטשופ ומיונז
₪16.00 - -

🍯 DIPPING SAUCES

ברביקיו דבש ₪3.00 - -
צ׳ילי חריף ₪3.00 - -
חמוץ מתוק ₪3.00 - -
צ׳ילי מתוק תאילנדי ₪3.00 - -
סרירצ׳ה ₪3.00 - -
מיונז גבינה כחולה ₪8.00 - -
מיונז סרירצ׳ה ₪3.00 - -
חרדל ₪3.00 - -
קטשופ ₪3.00 - -
מיונז ₪3.00 - -

🍪 DESSERT

עוגייה
עוגיית שוקולד צ'יפס
₪17.00 - -

🥤 DRINKS

קוקה קולה - פחית
0,33
₪10.00 - -
קולה זירו - פחית ₪10.00 - -
דיאט קולה - פחית ₪10.00 - -
פאנטה - פחית ₪10.00 - -
ספרייט - פחית ₪10.00 - -
קינלי סודה
0,25
₪10.00 - -
מים מינרליים נביעות
0,5
₪10.00 - -
פיוז טי אפרסק ₪12.00 - -

🍺 BEER

טובורג ₪22.00 - -
קרלסברג ₪22.00 - -
כתב ויתור: PriceListo אוספת מידע על תמחור בפועל ממקורות כגון ביקורים באתר, אתרים עסקיים וראיונות טלפוניים. המחירים המדווחים בדף אינטרנט זה נובעים מאחד או יותר מאותם מקורות. מטבע הדברים, ייתכן שהמחירים המדווחים באתר זה אינם עדכניים, וייתכן שלא יחולו על כל המיקומים של מותג עסקי נתון. כדי לקבל תמחור עדכני, צור קשר עם מיקום העסק הבודד שמעניין אותך.
Back to Top