WoooW Matcha Мени Цене (RS)

Верифиед Прицес
ПрицеЛисто није повезан са WoooW Matcha (RS)
Ви гледате WoooW Matcha (RS) цене потврђене од PriceListo на следећој локацији:
Zmaj Jovina 15, belgrade, RS
Цене приказане у: RSD
Бета Подаци о промени цене приказани испод су разлика између претходног и последњег записа у нашој бази података. Ова два записа могу бити изведена из различитих извора и као таква треба да се користе само као процене.
Ставка Цена Промена

HOT COFFEE

Americano (Mini)
Odaberi mleko
Bez dodatnog mleka0
Sojino mleko mini 45
Sojino mleko standard75
Sojino mleko jumbo 120
Bademovo mleko mini 45
Bademovo mleko standard75
Bademovo mleko jumbo120
Soja vanila mleko mini 45
Soja vanila standard 75
Soja vanila jumbo 120
Ovseno mleko mini45
Ovseno mleko standard75
Ovseno mleko jumbo120
дин209,00 +дин27.00 +14.84%
Americano (Standard) дин297,00 +дин38.00 +14.67%
Americano (Jubmo) дин386,00 +дин50.00 +14.88%
Espresso дин209,00 +дин27.00 +14.84%
Espresso lungo дин209,00 +дин27.00 +14.84%
Macchiato дин221,00 +дин28.00 +14.51%
Cappuccino (Mini) дин259,00 +дин33.00 +14.60%
Cappuccino (Standard) дин322,00 +дин41.00 +14.59%
Cappuccino (Jumbo) дин385,00 +дин49.00 +14.58%
Caffe Latte (Mini) дин285,00 +дин37.00 +14.92%
Caffe Latte (Standard) дин348,00 +дин45.00 +14.85%
Caffe Latte (Jumbo) дин411,00 +дин53.00 +14.80%
Dupli espresso дин310,00 +дин40.00 +14.81%
Čokoladna moka (Mini) дин310,00 +дин40.00 +14.81%
Čokoladna moka (Standard) дин361,00 +дин47.00 +14.97%
Čokoladna moka (Jumbo) дин424,00 +дин55.00 +14.91%
Karamel moka (Mini) дин310,00 +дин40.00 +14.81%
Karamel moka (Standard) дин361,00 +дин47.00 +14.97%
Karamel moka (Jumbo) дин424,00 +дин55.00 +14.91%
Cinnamon latte (Mini) дин310,00 +дин40.00 +14.81%
Cinnamon latte (Standard) дин361,00 +дин47.00 +14.97%
Cinnamon latte (Jumbo) дин424,00 +дин55.00 +14.91%
Bounty moka (Mini) дин323,00 - -
Bounty moka (Standard) дин374,00 - -
Bounty moka (Jumbo) дин437,00 - -

COLD COFFEE

Ice latte (Standard) дин335,00 +дин43.00 +14.73%
Ice latte (Jumbo) дин399,00 +дин52.00 +14.99%
Ice americano (Standard) дин310,00 +дин40.00 +14.81%
Ice americano (Jumbo) дин437,00 +дин57.00 +15.00%
Ice cinnamon latte (Standard) дин360,00 +дин46.00 +14.65%
Ice cinnamon latte (Jumbo) дин424,00 +дин55.00 +14.91%
Ice karamel moka (Standard) дин360,00 +дин46.00 +14.65%
Ice karamel moka (Jumbo) дин424,00 +дин55.00 +14.91%
Ice dark chocolate moka (Standard) дин360,00 +дин46.00 +14.65%
Ice dark chocolate moka (Jumbo) дин424,00 +дин55.00 +14.91%

MATCHA HOT

Matcha americano (Mini) дин260,00 +дин34.00 +15.04%
Matcha americano (Standard) дин310,00 +дин40.00 +14.81%
Matcha americano (Jumbo) дин360,00 +дин46.00 +14.65%
Matcha latte (Mini) дин297,00 +дин38.00 +14.67%
Matcha latte (Standard) дин347,00 +дин44.00 +14.52%
Matcha latte (Jumbo) дин397,00 +дин50.00 +14.41%
Energy matcha (Mini) дин348,00 +дин45.00 +14.85%
Energy matcha (Standard) дин411,00 +дин53.00 +14.80%
Energy matcha (Jumbo) дин462,00 +дин60.00 +14.93%
Coconut matcha (Mini) дин323,00 - -
Coconut matcha (Standard) дин373,00 - -
Coconut matcha (Jumbo) дин423,00 - -
Matcha soya vanilla (Mini) дин348,00 +дин45.00 +14.85%
Matcha soya vanilla (Standard) дин414,00 +дин45.00 +12.20%
Matcha soya vanilla (Jumbo) дин425,00 +дин45.00 +11.84%
Karamel matcha (Mini) дин323,00 +дин42.00 +14.95%
Karamel matcha (Standard) дин373,00 +дин48.00 +14.77%
Karamel matcha (Jumbo) дин423,00 +дин54.00 +14.63%
Organic choco matcha (Mini) дин335,00 +дин43.00 +14.73%
Organic choco matcha (Standard) дин385,00 +дин49.00 +14.58%
Organic choco matcha (Jumbo) дин435,00 +дин55.00 +14.47%

COLD MATCHA

Ice matcha latte (Standard) дин348,00 +дин45.00 +14.85%
Ice matcha latte (Jumbo) дин399,00 +дин52.00 +14.99%
Ice matcha soya vanilla (Standard) дин424,00 +дин55.00 +14.91%
Ice matcha soya vanilla (Jumbo) дин436,00 +дин56.00 +14.74%
Ice energy matcha (Standard) дин411,00 +дин53.00 +14.80%
Ice energy matcha (Jumbo) дин462,00 +дин60.00 +14.93%
Ice strawberry matcha (Standard) дин373,00 +дин48.00 +14.77%
Ice strawberry matcha (Jumbo) дин424,00 +дин55.00 +14.91%
Ice organic choco matcha (Standard) дин386,00 +дин50.00 +14.88%
Ice organic choco matcha (Jumbo) дин437,00 +дин57.00 +15.00%
Ice coconut matcha (Standard) дин373,00 - -
Ice coconut matcha (Jumbo) дин424,00 - -
Mint matcha frost (Standard) дин373,00 - -
Mint matcha frost (Jumbo) дин424,00 - -

ČAJEVI

Peach vibes tea дин272,00 +дин35.00 +14.77%
Cherry tea дин272,00 +дин35.00 +14.77%
Mint tea дин272,00 +дин35.00 +14.77%

SVEŽI SOKOVI

Sveža limunada (Standard) дин272,00 +дин35.00 +14.77%
Sveža limunada (Jumbo) дин323,00 +дин42.00 +14.95%
Sveža kokos limunada (Standard) дин297,00 - -
Sveža kokos limunada (Jumbo) дин348,00 - -
Sveža mint limunada (Standard) дин297,00 - -
Sveža mint limunada (Jumbo) дин348,00 - -
Ice tea peach (Standard) дин335,00 +дин43.00 +14.73%
Ice tea peach (Jumbo ) дин373,00 - -
Matcha peach ice tea (Standard) дин361,00 +дин47.00 +14.97%
Matcha peach ice tea (Jumbo ) дин399,00 - -
Watermelon lemonade (Standard) дин297,00 +дин38.00 +14.67%
Watermelon lemonade (Jumbo) дин348,00 +дин45.00 +14.85%

SMOOTHIES

Wooow smothie (Standard)
Matcha, banana, soja vanilla
дин449,00 +дин58.00 +14.83%
Wooow smothie (Jumbo) дин461,00 +дин37.00 +8.73%

LATTE

Golden milk
Odaberi mleko
Bez dodatnog mleka0
Sojino mleko mini 45
Sojino mleko standard75
Sojino mleko jumbo 120
Bademovo mleko mini 45
Bademovo mleko standard75
Bademovo mleko jumbo120
Soja vanila mleko mini 45
Soja vanila standard 75
Soja vanila jumbo 120
Ovseno mleko mini45
Ovseno mleko standard75
Ovseno mleko jumbo120
Odaberi veličinu
Mini0
Standard323
Jubmo361
дин285,00 - -
Одрицање од одговорности: ПрицеЛисто прикупља информације о стварним ценама из извора као што су посете на лицу места, пословне веб странице и телефонски интервјуи. Цене објављене на овој веб страници потичу из једног или више тих извора. Наравно, цене наведене на овој веб страници можда нису актуелне и можда се не односе на све локације датог пословног бренда. Да бисте добили тренутне цене, контактирајте појединачну пословну локацију која вас занима.
Back to Top