Unaangalia Pizza Inn (KE) bei iliyothibitishwa na PriceListo katika eneo moja au zaidi katika Kenya
Bei zilizoonyeshwa ndani: KES
Beta Data ya mabadiliko ya bei iliyoonyeshwa hapa chini ni tofauti kati ya rekodi ya zamani na ya mwisho katika hifadhidata yetu. Rekodi hizo mbili zinaweza kutolewa kutoka kwa vyanzo tofauti, na kwa hivyo, zinapaswa kutumiwa tu kama makadirio.
Jambo Bei Badilisha

Large Classic Pizza

Large Hawaiian Pizza K1,000.00 - -
Large Boerewors Pizza K1,000.00 - -
Large BBQ Steak Pizza K1,000.00 - -
Large Regina Pizza K1,000.00 - -
Large Margherita Pizza K1,000.00 - -
Large Chicken BBQ Pizza K1,000.00 - -
Large Peri Peri Chicken Pizza K1,000.00 - -
Large Chicken and Mushroom Pizza K1,000.00 - -
Large Chicken Tikka Pizza K1,000.00 - -

Medium Classic Pizza

Medium Hawaiian Pizza K840.00 - -
Medium Boerewors Pizza K840.00 - -
Medium BBQ Steak Pizza K840.00 - -
Medium Regina Pizza K840.00 - -
Medium Margherita Pizza K840.00 - -
Medium Chicken BBQ Pizza K840.00 - -
Medium Peri Peri Chicken Pizza K840.00 - -
Medium Chicken and Mushroom Pizza K840.00 - -
Medium Chicken Tikka Pizza K840.00 - -

?DEALicious Meals?

BBQ Steak Pizza Pie K210.00 - -
Boerewors Pizza Pie K210.00 - -
Chicken BBQ Pizza Pie K210.00 - -
Chicken and Mushroom Pizza Pie K210.00 - -
Meat Deluxe Pizza Pie K210.00 - -

?Terrific Week?

Large BBQ Steak Pizza (?Terrific Week?) K1,000.00 - -
Large Boerewors Pizza (?Terrific Week?) K1,000.00 - -
Large Chicken BBQ Pizza (?Terrific Week?) K1,000.00 - -
Large Chicken Tikka Pizza (?Terrific Week?) K1,000.00 - -
Large Chicken and Mushroom Pizza (?Terrific Week?) K1,000.00 - -
Large Hawaiian Pizza (?Terrific Week?) K1,000.00 - -
Large Margherita Pizza (?Terrific Week?) K1,000.00 - -
Large Peri Peri Chicken Pizza (?Terrific Week?) K1,000.00 - -
Large Regina Pizza (?Terrific Week?) K1,000.00 - -
Jambo Bei Badilisha

Picked For You

Large Chicken Macon BBQ Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Medium Pepperoni Deluxe Deep Pan Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Vegetarian Feast Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Mega Vegetarian Feast Pizza K1,440.00 +K180.00 +14.29%
Medium Chicken and Mushroom Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%

?DEALicious Meals?

BBQ Steak Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Boerewors Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Chicken BBQ Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Chicken and Mushroom Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Meat Deluxe Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%

?Festive Feast?

Large Classic Pizza + 4 Pcs Chicken + Mega Chips K1,400.00 - -
Mega Classic Pizza + 8Piecer Bucket + 2Ltr Soda K2,000.00 - -

Everyday Eats Under 550 Kshs

Regular Hawaiian Pizza K600.00 +K70.00 +13.21%
Regular Veggie Supremo Pizza K600.00 +K70.00 +13.21%
Regular BBQ Steak Pizza K600.00 +K70.00 +13.21%
Regular 4 Seasons Pizza K600.00 +K70.00 +13.21%
Regular Regina Pizza K600.00 +K70.00 +13.21%
Regular Margherita Pizza K600.00 +K70.00 +13.21%
Regular Chicken BBQ Pizza K600.00 +K70.00 +13.21%
Regular Peri Peri Chicken Pizza K600.00 +K70.00 +13.21%
Regular Chicken and Mushroom Pizza K600.00 +K70.00 +13.21%
Regular Chicken Tikka Pizza K600.00 +K70.00 +13.21%
Regular Spicy Hawaiian Pizza K530.00 - -
Regular Veggie Tikka Pizza K600.00 +K70.00 +13.21%
Regular Boerewors Pizza K600.00 +K70.00 +13.21%

Regular Deluxe Pizza

Regular Chicken Hawaiian Pizza K660.00 +K80.00 +13.79%
Regular Spicy Boerewors Pizza K660.00 +K80.00 +13.79%
Regular Pepperoni Pizza K660.00 +K80.00 +13.79%
Regular Meat Deluxe Pizza K660.00 +K80.00 +13.79%
Regular Spicy Mexican Pizza K580.00 - -
Regular Chicken Macon BBQ Pizza K660.00 +K80.00 +13.79%
Regular Beef Pepperonni Plus Pizza K580.00 - -
Regular Pepperoni Deluxe Pizza K660.00 +K80.00 +13.79%
Regular Roast Veg and Feta Pizza K660.00 +K80.00 +13.79%
Regular Vegetarian Feast Pizza K660.00 +K80.00 +13.79%
Regular Cheeseburger Pizza K580.00 - -
Regular Chicken and Beef Pepperoni Pizza K660.00 +K80.00 +13.79%
Regular Sticky Spare Ribs Pizza K580.00 - -
Regular Sweet and Sour Chicken Pizza K580.00 - -
Regular Meat Supreme Pizza with Chocolate K580.00 - -
Regular Tobasco Chicken Pizza K580.00 - -
Regular Butter Chicken Pizza K580.00 - -

Medium Classic Pizza

Medium Hawaiian Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Chicken Hawaiian Pizza (Medium Classic Pizza) K790.00 - -
Medium Chicken Hawaiian Pizza K960.00 +K170.00 +21.52%
Medium Boerewors Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Veggie Supremo Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium BBQ Steak Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Regina Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium 4 Seasons Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Margherita Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Veggie Tikka Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Butter Chicken Pizza K790.00 - -
Medium Chicken Tikka Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Sticky Spare Ribs Pizza K790.00 - -
Medium Chicken and Mushroom Pizza (Medium Classic Pizza) K900.00 - -
Medium Sweet and Sour Chicken Pizza K790.00 - -
Medium Peri Peri Chicken Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Meat Supreme Pizza with Chocolate K790.00 - -
Medium Chicken BBQ Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Tobasco Chicken Pizza K790.00 - -
Medium Spicy Mexican Pizza K790.00 - -

Medium Deluxe Pizza

Medium Spicy Boerewors Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Pepperoni Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Meat Deluxe Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Chicken Macon BBQ Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Beef Pepperonni Plus Pizza K840.00 - -
Medium Pepperoni Deluxe Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Spicy Hawaiian Pizza K900.00 +K60.00 +7.14%
Medium Roast Veg and Feta Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Vegetarian Feast Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Cheeseburger Pizza K840.00 - -
Medium Chicken and Beef Pepperoni Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%

Large Pizza

Large Hawaiian Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Chicken Hawaiian Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Boerewors Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Veggie Supremo Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Spicy Boerewors Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large BBQ Steak Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large 4 Seasons Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Regina Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Pepperoni Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Meat Deluxe Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Margherita Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Chicken BBQ Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Peri Peri Chicken Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Spicy Mexican Pizza K1,000.00 - -
Large Chicken and Mushroom Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Chicken Macon BBQ Pizza (Large Pizza) K1,200.00 - -
Large Chicken Tikka Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Beef Pepperonni Plus Pizza K1,050.00 - -
Large Pepperoni Deluxe Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Spicy Hawaiian Pizza K1,140.00 +K90.00 +8.57%
Large Roast Veg and Feta Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Vegetarian Feast Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Cheeseburger Pizza K1,050.00 - -
Large Chicken and Beef Pepperoni Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Veggie Tikka Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Sticky Spare Ribs Pizza K1,000.00 - -
Large Sweet and Sour Chicken Pizza K1,000.00 - -
Large Meat Supreme Pizza with Chocolate K1,000.00 - -
Large Tobasco Chicken Pizza K1,000.00 - -
Large Butter Chicken Pizza K1,000.00 - -

Mega Pizza

Mega Hawaiian Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Mega Chicken Hawaiian Pizza K1,440.00 +K180.00 +14.29%
Mega Boerewors Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Mega Veggie Supremo Pizza K1,260.00 +K150.00 +13.51%
Mega Spicy Boerewors Pizza K1,440.00 +K180.00 +14.29%
Mega BBQ Steak Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Mega 4 Seasons Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Mega Regina Pizza K1,210.00 - -
Mega Pepperoni Pizza K1,440.00 +K180.00 +14.29%
Mega Meat Deluxe Pizza K1,440.00 +K180.00 +14.29%
Mega Margherita Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Mega Chicken BBQ Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Mega Peri Peri Chicken Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Mega Spicy Mexican Pizza K1,210.00 - -
Mega Chicken and Mushroom Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Mega Chicken Macon BBQ Pizza K1,440.00 +K180.00 +14.29%
Mega Chicken Tikka Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Mega Beef Pepperonni Plus Pizza K1,260.00 - -
Mega Roast Veg and Feta Pizza K1,440.00 +K180.00 +14.29%
Mega Vegetarian Feast Pizza (Mega Pizza) K1,440.00 - -
Mega Cheeseburger Pizza K1,260.00 - -
Mega Chicken and Beef Pepperoni Pizza K1,440.00 +K180.00 +14.29%
Mega Veggie Tikka Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Mega Sticky Spare Ribs Pizza K1,210.00 - -
Mega Sweet and Sour Chicken Pizza K1,210.00 - -
Mega Meat Supreme Pizza with Chocolate K1,210.00 - -
Mega Tobasco Chicken Pizza K1,210.00 - -
Mega Butter Chicken Pizza K1,210.00 - -

Medium Deep Pan Pizza

Medium Hawaiian Deep Pan Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Chicken Hawaiian Deep Pan Pizza (Medium Deep Pan Pizza) K840.00 - -
Medium Chicken Hawaiian Deep Pan Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Boerewors Deep Pan Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Veggie Supremo Deep Pan Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Spicy Boerewors Deep Pan Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium BBQ Steak Deep Pan Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium 4 Seasons Deep Pan Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Regina Deep Pan Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Pepperoni Deep Pan Pizza K840.00 - -
Medium Meat Deluxe Deep Pan Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Margherita Deep Pan Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Chicken BBQ Deep Pan Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Peri Peri Chicken Deep Pan Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Chicken and Mushroom Deep Pan Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Chicken Macon BBQ Deep Pan Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Chicken Tikka Deep Pan Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%
Medium Beef Pepperonni Plus Deep Pan Pizza K840.00 - -
Medium Pepperoni Deluxe Deep Pan Pizza (Medium Deep Pan Pizza) K960.00 - -
Medium Spicy Hawaiian Deep Pan Pizza K900.00 +K60.00 +7.14%
Medium Roast Veg and Feta Deep Pan Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Vegetarian Feast Deep Pan Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Cheeseburger Deep Pan Pizza K840.00 - -
Medium Chicken and Beef Pepperoni Deep Pan Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Veggie Tikka Deep Pan Pizza K900.00 +K110.00 +13.92%

Large Deep Pan Pizza

Large Hawaiian Deep Pan Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Chicken Hawaiian Deep Pan Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Boerewors Deep Pan Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Veggie Supremo Deep Pan Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Spicy Boerewors Deep Pan Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large BBQ Steak Deep Pan Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large 4 Seasons Deep Pan Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Regina Deep Pan Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Pepperoni Deep Pan Pizza K1,050.00 - -
Large Meat Deluxe Deep Pan Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Margherita Deep Pan Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Chicken BBQ Deep Pan Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Peri Peri Chicken Deep Pan Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Chicken and Mushroom Deep Pan Pizza K1,000.00 - -
Large Chicken Macon BBQ Deep Pan Pizza K1,200.00 +K200.00 +20.00%
Large Chicken Tikka Deep Pan Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%
Large Beef Pepperonni Plus Deep Pan Pizza K1,050.00 - -
Large Pepperoni Deluxe Deep Pan Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Spicy Hawaiian Deep Pan Pizza K1,140.00 +K90.00 +8.57%
Large Roast Veg and Feta Deep Pan Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Vegetarian Feast Deep Pan Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Cheeseburger Deep Pan Pizza K1,000.00 - -
Large Chicken and Beef Pepperoni Deep Pan Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Veggie Tikka Deep Pan Pizza K1,140.00 +K140.00 +14.00%

Pizza Pie

Hawaiian Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Chicken Hawaiian Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Boerewors Pizza Pie (Pizza Pie) K240.00 +K30.00 +14.29%
Veggie Supremo Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Spicy Boerewors Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
BBQ Steak Pizza Pie (Pizza Pie) K240.00 +K30.00 +14.29%
4 Seasons Pizza Pie K210.00 - -
Regina Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Pepperoni Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Meat Deluxe Pizza Pie (Pizza Pie) K240.00 +K30.00 +14.29%
Margherita Pizza Pie K330.00 +K120.00 +57.14%
Chicken BBQ Pizza Pie (Pizza Pie) K240.00 +K30.00 +14.29%
Peri Peri Chicken Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Chicken and Mushroom Pizza Pie (Pizza Pie) K240.00 +K30.00 +14.29%
Spicy Mexican Pizza Pie K210.00 - -
Chicken Macon BBQ Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Chicken Macon BBQ Pizza Pie (Pizza Pie)
With 330 mL drink.
K270.00 - -
Chicken Tikka Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Beef Pepperonni Plus Pizza Pie K210.00 - -
Pepperoni Deluxe Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Spicy Hawaiian Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Roast Veg and Feta Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Vegetarian Feast Pizza Pie (Pizza Pie) K240.00 - -
Cheeseburger Pizza Pie K210.00 - -
Cheeseburger Pizza Pie (Pizza Pie) K290.00 - -
Chicken and Beef Pepperoni Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Veggie Tikka Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Sticky Spare Ribs Pizza Pie K210.00 - -
Sweet and Sour Chicken Pizza Pie K210.00 - -
Meat Supreme Pizza Pie with Chocolate K210.00 - -
Tobasco Chicken Pizza Pie K210.00 - -
Butter Chicken Pizza Pie K210.00 - -

Double Stack Pizza

Hawaiian Double Stack Pizza K1,320.00 +K160.00 +13.79%
Chicken Hawaiian Double Stack Pizza K1,440.00 +K180.00 +14.29%
Boerewors Double Stack Pizza K1,320.00 +K160.00 +13.79%
Veggie Supremo Double Stack Pizza K1,320.00 +K110.00 +9.09%
Spicy Boerewors Double Stack Pizza K1,320.00 +K110.00 +9.09%
BBQ Steak Double Stack Pizza K1,320.00 +K160.00 +13.79%
4 Seasons Double Stack Pizza K1,320.00 +K160.00 +13.79%
Regina Double Stack Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Pepperoni Double Stack Pizza K1,210.00 - -
Meat Deluxe Double Stack Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Margherita Double Stack Pizza K1,320.00 +K160.00 +13.79%
Peri Peri Chicken Double Stack Pizza K1,160.00 - -
Chicken and Mushroom Double Stack Pizza K1,320.00 +K160.00 +13.79%
Chicken Macon BBQ Double Stack Pizza K1,320.00 +K160.00 +13.79%
Chicken Tikka Double Stack Pizza K1,320.00 +K160.00 +13.79%
Beef Pepperonni Plus Double Stack Pizza K1,210.00 - -
Pepperoni Deluxe Double Stack Pizza K1,440.00 +K230.00 +19.01%
Spicy Hawaiian Double Stack Pizza K1,320.00 +K110.00 +9.09%
Roast Veg and Feta Double Stack Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Vegetarian Feast Double Stack Pizza K1,440.00 +K180.00 +14.29%
Cheeseburger Double Stack Pizza K1,210.00 - -
Chicken and Beef Pepperoni Double Stack Pizza K1,380.00 +K170.00 +14.05%
Veggie Tikka Double Stack Pizza K1,320.00 +K160.00 +13.79%

Mains

Roast Veg and Feta
With garlic roll.
K1,000.00 - -
Chicken Macon BBQ (Mains) K1,000.00 - -
Chicken Macon BBQ K1,000.00 - -
Chicken Hawaiian (Mains) K1,000.00 - -
Chicken Hawaiian K1,000.00 - -
Chicken and Beef Peperoni K1,000.00 - -
Vegetarian Feast K1,000.00 - -
Spicy Boerewors K1,000.00 - -
Beef Pepperonni Plus K1,000.00 - -
Cheeseburger K1,000.00 - -
Peppi's Meals K360.00 +K40.00 +12.50%
Peppi's Meal with 1 Topping K360.00 +K40.00 +12.50%

Drinks

500ml Soft Drink
500 mL bottle.
K140.00 +K20.00 +16.67%
Minute Maid
400 mL.
K180.00 +K20.00 +12.50%
Mineral Water
500 mL.
K110.00 - -
2 Ltr Soda
2 liter.
K360.00 +K40.00 +12.50%
Minute Maid Orange K180.00 +K20.00 +12.50%

Side Orders

BBQ Wings (Side Orders) K370.00 - -
BBQ Wings K370.00 - -
Sweet Chilli Sauce K30.00 - -
Jambo Bei Badilisha

Picked For You

Medium Margherita Pizza K900.00 +K60.00 +7.14%
Large Margherita Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Chicken Tikka Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Peri Peri Chicken Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Medium Boerewors Pizza K900.00 +K60.00 +7.14%

Large Classic Pizza

Large Hawaiian Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Boerewors Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large BBQ Steak Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Regina Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Margherita Pizza (Large Classic Pizza) K1,200.00 - -
Large Chicken BBQ Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Peri Peri Chicken Pizza (Large Classic Pizza) K1,200.00 - -
Large Chicken and Mushroom Pizza K1,200.00 +K150.00 +14.29%
Large Chicken Tikka Pizza (Large Classic Pizza) K1,200.00 - -

Medium Classic Pizza

Medium Hawaiian Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Boerewors Pizza (Medium Classic Pizza) K900.00 - -
Medium BBQ Steak Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Regina Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Margherita Pizza (Medium Classic Pizza) K900.00 - -
Medium Chicken BBQ Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Chicken BBQ Pizza (Medium Classic Pizza) K840.00 - -
Medium Peri Peri Chicken Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Peri Peri Chicken Pizza (Medium Classic Pizza) K840.00 - -
Medium Chicken and Mushroom Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%
Medium Chicken and Mushroom Pizza (Medium Classic Pizza) K840.00 - -
Medium Chicken Tikka Pizza K960.00 +K120.00 +14.29%

?DEALicious Meals?

BBQ Steak Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Boerewors Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Chicken BBQ Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Chicken BBQ Pizza Pie (?DEALicious Meals?) K210.00 - -
Chicken and Mushroom Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%
Chicken and Mushroom Pizza Pie (?DEALicious Meals?) K210.00 - -
Meat Deluxe Pizza Pie K240.00 +K30.00 +14.29%

?Festive Feast?

Large Classic Pizza + 4 Pcs Chicken + Mega Chips K1,400.00 - -
Mega Classic Pizza + 8Piecer Bucket + 2Ltr Soda K2,000.00 - -
Kanusho: PriceListo inakusanya habari halisi ya bei kutoka kwa vyanzo kama vile kutembelea tovuti, tovuti za biashara, na mahojiano ya simu. Bei zilizoripotiwa kwenye ukurasa huu hutokana na moja au zaidi ya vyanzo hivyo. Kwa kawaida, bei zilizoripotiwa kwenye wavuti hii zinaweza kuwa za sasa, na haziwezi kutumika kwa maeneo yote ya chapa ya biashara. Ili kupata bei ya sasa, wasiliana na eneo la biashara ya kibinafsi kwako.
Back to Top