bg-pattern

Pizza Time | Rishon Lezion מחירי תפריט (IL)

מחירים מאומתים

PriceListo אינו משויך ל Pizza Time | Rishon Lezion (IL)

Menu

בטא נתוני שינוי המחירים המוצגים להלן הם ההבדל בין הרשומה הקודמת לרשומה האחרונה במסד הנתונים שלנו. ניתן להפיק את שני הרישומים ממקורות שונים, וככאלה, יש להשתמש בהם רק כהערכות.
אתה צופה Pizza Time | Rishon Lezion (IL) מחירים מאושרים על ידי PriceListo במיקום הבא:
החלמונית 22, ראשון לציון, Rishon-Lezion, IL
כתב ויתור:

PriceListo אוספת מידע על תמחור בפועל ממקורות כגון ביקורים באתר, אתרים עסקיים וראיונות טלפוניים. המחירים המדווחים בדף אינטרנט זה נובעים מאחד או יותר מאותם מקורות. מטבע הדברים, ייתכן שהמחירים המדווחים באתר זה אינם עדכניים, וייתכן שלא יחולו על כל המיקומים של מותג עסקי נתון. כדי לקבל תמחור עדכני, צור קשר עם מיקום העסק הבודד שמעניין אותך.

Popular מסעדות