Roti ລາຄາເມນູ (LA) (Phonpapao Village,Sisattanak District, Vientiane Capital, Vientiane City)

ລາຄາທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ
PriceListo ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Roti (LA)
ທ່ານກຳລັງເບິ່ງລາຄາທີ່ຢືນຢັນໂດຍ PriceListo ຢູ່ຕໍ່ໄປນີ້ Roti (LA) ສະຖານທີ່:
Phonpapao Village,Sisattanak District, Vientiane Capital, Vientiane City, 01000 LA
Beta Price change data displayed below is the difference between the previous and the last record in our database. The two records could be derived from different sources, and as such, should only be used as estimates.
ລາຍການ ລາຄາ ປ່ຽນແປງ % ປ່ຽນແປງ

ປະເພດໂລຕີ

ໂລຕີໃສ່ກ້ວຍ
1 ກ່ອງ
₭12,000.00 - -
ໂລຕີໃສ່ຊີສ
1 ກ່ອງ
₭22,000.00 - -
ໂລຕີໃສ່ຝອຍທອງ
1 ກ່ອງ
₭22,000.00 - -
ໂລຕີໃສ່ໄຂ່, ກ້ວຍ ແລະ ຊ໋ອກໂກແລັດ
1 ກ່ອງ
₭16,000.00 - -
ໂລຕີໃສ່ໄຂ່ ແລະ ຊ໋ອກໂກແລັດ
1 ກ່ອງ
₭14,000.00 - -
ໂລຕີໃສ່ກ້ວຍ ແລະ ຊ໋ອກໂກແລັດ
1 ກ່ອງ
₭14,000.00 - -
ໂລຕີໃສ່ຊີສ, ໄຂ່ ແລະ ຊ໋ອກໂກແລັດ
1 ກ່ອງ
₭25,000.00 - -
ໂລຕີໃສ່ກ້ວຍ (ປະເພດໂລຕີ)
1 ກ່ອງ
₭24,000.00 - -
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: PriceListo ລວບລວມຂໍ້ມູນລາຄາຕົວຈິງຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນການໄປຢ້ຽມຢາມ, ເວັບໄຊທ໌ທຸລະກິດແລະການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ. ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນຫນ້າເວັບນີ້ມາຈາກຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍແຫຼ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ຕາມທໍາມະຊາດ, ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນປະຈຸບັນ, ແລະອາດຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ກັບທຸກສະຖານທີ່ຂອງຍີ່ຫໍ້ທຸລະກິດ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຄາໃນປັດຈຸບັນ, ຕິດຕໍ່ສະຖານທີ່ທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານສົນໃຈ.
Back to Top