Do you have a minute to take our survey to help us improve our website? Take a Quick Survey

Roti ລາຄາເມນູ (LA) (Phonsavarng Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Vientiane City)

ລາຄາທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ
PriceListo ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Roti (LA)
ທ່ານກຳລັງເບິ່ງລາຄາທີ່ຢືນຢັນໂດຍ PriceListo ຢູ່ຕໍ່ໄປນີ້ Roti (LA) ສະຖານທີ່:
Phonsavarng Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Vientiane City, 01000 LA
Beta Price change data displayed below is the difference between the previous and the last record in our database. The two records could be derived from different sources, and as such, should only be used as estimates.
ລາຍການ ລາຄາ ປ່ຽນແປງ % ປ່ຽນແປງ

ປະເພດໂລຕີ

ໂລຕີທຳມະດາ ₭10,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່ ₭11,000.00 - -
ໂລຕີກອບ ₭11,000.00 - -
ໂລຕີກ້ວຍ ₭11,000.00 - -
ໂລຕີຜົງໝາກພ້າວ ₭11,000.00 - -
ໂລຕີຊ໋ອກໂກແລັດ ₭11,000.00 - -
ໂລຕີໂອວັນຕິນ ₭11,000.00 - -
ໂລຕີຝອຍທອງ ₭16,000.00 - -
ໂລຕີຊີສ ₭16,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່ໃສ່ຜົງໝາກພ້າວ ₭13,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່ໃສ່ກ້ວຍ ₭13,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່ໃສ່ໂອວັນຕິນ ₭13,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່ໃສ່ຊ໋ອກໂກແລັດ ₭13,000.00 - -
ໂລຕີກ້ວຍໃສ່ຊ໋ອກໂກແລັດ ₭13,000.00 - -
ໂລຕີຝອຍທອງໃສ່ກ້ວຍ ₭17,000.00 - -
ໂລຕີຊ໋ອກໂກແລັດໃສ່ຊີສ ₭17,000.00 - -
ໂລຕີໄຂ່ໃສ່ຊີສ ₭17,000.00 - -
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: PriceListo ລວບລວມຂໍ້ມູນລາຄາຕົວຈິງຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນການໄປຢ້ຽມຢາມ, ເວັບໄຊທ໌ທຸລະກິດແລະການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ. ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນຫນ້າເວັບນີ້ມາຈາກຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍແຫຼ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ຕາມທໍາມະຊາດ, ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນປະຈຸບັນ, ແລະອາດຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ກັບທຸກສະຖານທີ່ຂອງຍີ່ຫໍ້ທຸລະກິດ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຄາໃນປັດຈຸບັນ, ຕິດຕໍ່ສະຖານທີ່ທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານສົນໃຈ.
Back to Top