Waffle House Harga Menu (MY)

Harga Disahkan
PriceListo tidak dikaitkan dengan Waffle House (MY)
Diedit oleh: Kakitangan Editorial
Dikemas kini pada: September 28, 2022
Anda sedang melihat Waffle House (MY) harga disahkan oleh PriceListo di satu atau lebih lokasi di Malaysia
Harga ditunjukkan dalam: MYR
Beta Data perubahan harga yang dipaparkan di bawah adalah perbezaan antara rekod sebelumnya dan terakhir dalam pangkalan data kami. Kedua-dua rekod boleh diperoleh daripada sumber yang berbeza, dan oleh itu, hanya boleh digunakan sebagai anggaran.
item harga Ubah

Waffle Stick

Sosej RM7.00 - -

A La Carte

Kaya Balls
10 Pcs
RM5.70 - -
Special Chocolate Kaya Balls RM6.50 - -
Special Mixed Cheese Kaya Balls RM8.00 - -

Savoury

Laksa Utara RM6.00 - -

Sweet Corn

Sweet Corn Cup (Butter Salt Creamer) RM4.05 - -
Sweet Corn Cup (Cheese) RM6.75 - -

Waffles

Chocolate Waffle RM6.00 - -
Peanut Waffle RM6.00 - -
Strawberry Waffle RM6.00 - -
Blueberry Waffle RM6.00 - -
Kaya Waffle RM6.00 - -
Butter Waffle RM6.00 - -

Donuts

Chocolate Rainbow Donut RM4.30 - -
Chocolate Peanut Donut RM4.30 - -
Chocolate Donut RM4.30 - -
Coffee Chocolate Chip Donut RM4.30 - -
Strawberry Donut RM4.30 - -
Cheese Donut RM4.30 - -

Waffle Special Series

Jagung Waffle RM7.50 - -
Chocolate Oreo Waffle RM7.50 - -
Peanut Oreo Waffle RM7.50 - -
Walls Ice Cream Rainbow Waffle RM7.50 - -
Horlicks Peanut Waffle RM7.50 - -
Chocolate Milo Waffle RM7.50 - -
Chocolate Almond Waffle RM7.50 - -
Chocolate Banana Waffle RM7.50 - -
Penafian: PriceListo mengumpulkan maklumat harga sebenar daripada sumber seperti lawatan di tapak, tapak web perniagaan dan wawancara telefon. Harga yang dilaporkan pada halaman web ini berasal daripada satu atau lebih daripada sumber tersebut. Sememangnya, harga yang dilaporkan di tapak web ini mungkin tidak terkini dan mungkin tidak digunakan untuk semua lokasi jenama perniagaan tertentu. Untuk mendapatkan harga semasa, hubungi lokasi perniagaan individu yang anda minati.
Back to Top