Restaurants (เริ่มต้นด้วย Y)

Yam Ka Tum Lao (TH) Yam Ka-Nom Jeen Pee Money (TH) Yam Kai Zaap Nam Klang (TH) Yam Kanom Jeen Platoo Opposite Bangkok Bank (TH) Yam Kanomjeen Mae Supap (TH) Yam Khai Plamuek & Pla Sa Ba Yang The Ari Ya Ki (TH) Yam Khanom Jean Tai Soi (TH) Yam Khanom Jeen and Yam Sam Krop Mae Nai (TH) Yam Khanom Jeen Pak Raboet (TH) Yam Khanom Jeen Pla Tu by Khru Tai (TH) Yam Khanomchin (TH) Yam Khanomchin Ban Suan (TH) Yam Khanomchin Khun Miao (TH) Yam Khanomchin Pla Thu Khun O (TH) Yam Khanomchin Saeb Nua (TH) Yam Khanomchin Sakha Thanonkhondoen (TH) Yam Khanomchin Wiang Bua (TH) Yam Khanomjeen Sen Seed Yak Omsin (TH) Yam Khod Talay (TH) Yam Klang Soi (TH) Yam Klo (TH) Yam Kon Mueang Phree (TH) Yam Kon Tet (TH) Yam Krathaek Pak (TH) Yam Lai Mor (TH) Yam Lhao Je Oh (TH) Yam Lood Khong (TH) Yam Luem Phua & Ahan Tam Sang (TH) Yam Ma Muang Nam Pla Wan Pan Don (TH) Yam Ma Muang Pla Krop (TH) Yam Ma Ta (TH) Yam Mad Mi (TH) Yam Madam (TH) Yam Mamuang Pla Krob Khun James (TH) Yam Mamuang Pumar Zap Pak Jer Udomsuk (TH) Yam Moo Yor Pa Thiam Rot Det (TH) Yam Na Baan (TH) Yam Na Suay by Jae Bow (TH) Yam Naem (TH) Yam Naem Khao Thot Kew Rod Lek (TH) Yam Naem Khru Ann (TH) Yam Naem Mu In Di Mae Yim (TH) Yam Nai Soi (TH) Yam Nam Khao Thod (TH) Yam Nam Taek Krathaek Pak Poet (TH) Yam Neam Khao Tod (TH) Yam Nong Tle Kuaitiao Tom Yam (TH) Yam Nua Phua Long Na Chiang Mai (TH) Yam Nua Thai Lom (TH) Yam Nuar Aroi Sure by Jae Jang (TH) Yam Pak Burn & Guay Tiew Pata (TH) Yam Pak Choe (TH) Yam Pak Po Nui Kap Tan (TH) Yam Pak Raboet (TH) Yam Pak San (TH) Yam Pak Taek (TH) Yam Phanlan Zap Woe (TH) Yam Phonlamai Sot Phonlamai Dong Yai Dao (TH) Yam Pla Duk Fu Ban Suan (TH) Yam Plara Tam Thale Khao Khaichiao (TH)