bg-pattern

Pizzeria Rizzo Menu Ceny (SK)

Overené ceny

PriceListo nie je spojené s Pizzeria Rizzo (SK)

Upravil: Pracovníci redakcie
Aktualizované dňa: December 29, 2022

Menu

Beta Údaje o zmene ceny zobrazené nižšie predstavujú rozdiel medzi predchádzajúcim a posledným záznamom v našej databáze. Tieto dva záznamy môžu byť odvodené z rôznych zdrojov a ako také by sa mali používať len ako odhady.
Prezeráte si Pizzeria Rizzo (SK) ceny potvrdil PriceListo na nasledujúcom mieste:
Palatínová 47, Komarno, SK
Prejsť na sekciu
Šou Skryť
Vylúčenie zodpovednosti:

PriceListo zhromažďuje aktuálne informácie o cenách zo zdrojov, ako sú návštevy na mieste, obchodné webové stránky a telefonické rozhovory. Ceny uvedené na tejto webovej stránke pochádzajú z jedného alebo viacerých z týchto zdrojov. Prirodzene, ceny uvedené na tejto webovej stránke nemusia byť aktuálne a nemusia sa vzťahovať na všetky miesta danej obchodnej značky. Ak chcete získať aktuálnu cenu, kontaktujte konkrétnu obchodnú lokalitu, ktorá vás zaujíma.

Popular Reštaurácie