Άχνη Κανέλα Τιμές μενού (GR)

Επαληθευμένες τιμές
Το PriceListo δεν σχετίζεται με Άχνη Κανέλα (GR)
Βλέπετε Άχνη Κανέλα (GR) τιμές που επιβεβαιώνονται από PriceListo στην παρακάτω τοποθεσία:
Γρηγορίου Λαμπράκη 242, Konstantinopolitika, thessaloniki, GR
Οι τιμές εμφανίζονται στο: EUR
Βήτα Τα δεδομένα αλλαγής τιμής που εμφανίζονται παρακάτω είναι η διαφορά μεταξύ της προηγούμενης και της τελευταίας εγγραφής στη βάση δεδομένων μας. Οι δύο εγγραφές θα μπορούσαν να προέρχονται από διαφορετικές πηγές, και ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως εκτιμήσεις.
Είδος Τιμή Αλλαγή

JUICES AND SOFT DRINKS

Fresh Orange Juice €2,50 - -
Smoothie Forest Melody
Strawberry, berries and gooseberry
€3,00 - -
Smoothie Tropical Sunset
Pineapple, mango and passion fruit
€3,00 - -
Smoothie Super Protein
Pomegranate, strawberry, bilberry, hemp seeds and protein pellets
€3,00 - -
Smoothie Caribbean Dream
Strawberry, pineapple and coconut
€3,00 - -
Life Juice Orange 0.4 l €1,90 - -
Life Apple, Orange and Carrot Juice 0.4 l €1,90 - -
Life Juice Grape, Apple, Orange and Pomegranate 0.4 l €1,90 - -
Juice Life Cherry 0.33 l €1,50 - -
Life Apple, Orange and Carrot Juice 0.33 l €1,50 - -
Life Juice Orange 0.33 l €1,50 - -
Life Cranberry, Rasberry and Bluebbery Juice 0.33 l €1,50 - -
Amita Motion 0.33 l €1,50 - -
Coca - Cola 0,5 l €1,80 - -
Coca - Cola Light 0,5 l €1,80 - -
Coca - Cola Zero 0,5 l €1,80 - -
Sprite 0,33 l €1,50 - -
Fanta Orange 0,33 l €1,50 - -
Fanta Lemon 0,33 l €1,50 - -
Soda 0,33 l €1,50 - -

ENERGY DRINKS

Monster Green 0,5 l €2,00 - -
Monster Blue 0,5 l €2,00 - -
Hell Classic 0,25 l €1,00 - -
Red Bull 0,25 l €2,00 - -

DAIRY

Milk Low Fat 1 l €1,60 - -
Milk Full Fat 1 l €1,10 - -
Milko 0,4 l €1,80 - -
Milko 0,25 l €1,30 - -
Milko Long Duration 0,5 l €1,90 - -
Milko Free Long Duration 0,5 l €1,90 - -
Cocoa Milk Koukaki 0,5 l €1,80 - -
Cocoa Milk Koukaki 0,5 l (DAIRY) €1,50 - -
Ariani Koukaki €1,70 - -

COFFEES

Greek (single)
Choose sugar
no sugar0
medium0
sweet0
Choose type of sugar
white0
brown0
saccharin0
stevia0
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
Choose size
single0
double1
Choose sugar
no sugar0
medium0
sweet0
Choose type of sugar
white0
brown0
saccharin0
stevia0
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
€1,00 - -
Greek (double) €1,50 - -
Filtered
Choose type of sugar
white1
brown1
saccharin1
stevia1
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
Choose sugar
no sugar1
medium1
sweet1
Choose type of sugar
white1
brown1
saccharin1
stevia1
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
€1,20 - -
Nescafe
Choose type of sugar
white0
brown0
saccharin0
stevia0
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
Add
decafeine0
Choose sugar
no sugar0
medium0
sweet0
Choose type of sugar
white0
brown0
saccharin0
stevia0
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
Add
decafeine0
€1,00 - -
Frappe €1,00 - -
Espresso (single)
Choose sugar
no sugar1
medium1
sweet1
Choose type of sugar
white1
brown1
saccharin1
stevia1
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
Add
decafeine0
Choose size
single1
double1
Choose sugar
no sugar1
medium1
sweet1
Choose type of sugar
white1
brown1
saccharin1
stevia1
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
Add
decafeine0
€1,20 - -
Espresso (double) €1,70 - -
Freddo Espresso (regular)
Choose sugar
no sugar1
medium1
sweet1
Choose type of sugar
white1
brown1
saccharin1
stevia1
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
Add
decafeine0
Choose size
regular1
grande2
Choose sugar
no sugar1
medium1
sweet1
Choose type of sugar
white1
brown1
saccharin1
stevia1
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
Add
decafeine0
€1,40 - -
Freddo Espresso (grande) €2,00 - -
Cappuccino (single)
Choose sugar
no sugar1
medium1
sweet1
Choose type of sugar
white1
brown1
saccharin1
stevia1
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
Add
decafeine0
Choose size
single1
double2
Choose sugar
no sugar1
medium1
sweet1
Choose type of sugar
white1
brown1
saccharin1
stevia1
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
Add
decafeine0
€1,50 - -
Cappuccino (double) €2,30 - -
Freddo Cappuccino (regular) €1,60 - -
Freddo Cappuccino (grande) €2,50 - -
Speciality Freddo Coffee
With whipped cream
Choose type of sugar
white1
brown1
saccharin1
stevia1
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
Add
decafeine0
Choose sugar
no sugar1
medium1
sweet1
Choose type of sugar
white1
brown1
saccharin1
stevia1
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
Add
decafeine0
€1,90 - -
Latte Chocolate
Choose sugar
no sugar2
medium2
sweet2
Choose type of sugar
white2
brown2
saccharin2
stevia2
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
Choose
hot2
cold2
Choose sugar
no sugar2
medium2
sweet2
Choose type of sugar
white2
brown2
saccharin2
stevia2
Add
milk0
Add extra
hazelnut syrup0
caramel syrup0
tiramisou syrup0
whipped cream0
whipped cream0
cinnamon0
chocolate sprinkle0
€2,50 - -

TEA

Tou Vounou
Choose
lemon0
Choose sugar
no sugar1
medium1
sweet1
Choose
lemon0
€1,20 - -
Chamomile €1,20 - -
Apple and Cinnamon €1,20 - -
Vanilla an Caramel €1,20 - -
Forest Fruits €1,20 - -
Green Tea €1,20 - -
Mint €1,20 - -
Kozani Yolk with Orange and Honey €1,20 - -

SNACKS

Hot Dog Single
Add extra
ketchup0
mustard0
potato sticks0
salt0
oregano0
fries0
€1,50 - -
Hot Dog Double
Add extra
ketchup0
mustard0
potato sticks0
salt0
oregano0
fries1
€2,50 - -
French Fries Portion €2,50 - -
Club Sandwitch Classic Giant
With square pie, mayonnaise, ham, gouda cheese, lettuce, tomato and french fries
€6,00 - -
Club Sandwitch Chicken Giant
With square pie, mayonnaise, ham, gouda cheese, chicken nuggets, lettuce, tomato and french fries
€7,00 - -
Club Sandwich Light Giant
With square pie, philadelphia, turkey, gouda cheese, lettuce, tomato and french fries
€6,00 - -

TOAST

Classic
Ham, gouda cheese, chips and mayonnaise
€3,50 - -
Traditional
Cheese gouda, feta, olive, tomato and pepper
€4,00 - -
Chef
Gouda cheese, chicken nuggets, egg, corn, lettuce and mayonnaise
€4,60 - -
Make your Own Toast (sesame bread)
Choose ingredients
gouda0
smoked yellow cheese1
feta0
manouri0
ham0
turkey0
salami0
beer salami0
stek0
egg0
chicken nuggets1
corn0
mushrooms0
olives0
green pepper0
tomato0
lettuce0
philadelphia0
cheese spread0
ougareza0
rosiki0
kopanisti0
mayo0
moustard and mayo0
cucumber and mayo0
potato sticks0
fries1
Choose
sesame bread1
Choose ingredients
gouda0
smoked yellow cheese1
feta0
manouri0
ham0
turkey0
salami0
beer salami0
stek0
egg0
chicken nuggets1
corn0
mushrooms0
olives0
green pepper0
tomato0
lettuce0
philadelphia0
cheese spread0
ougareza0
rosiki0
kopanisti0
mayo0
moustard and mayo0
cucumber and mayo0
potato sticks0
fries1
€1,00 - -

SWEET CREPA

White and Black
Merenda, white praline, biscuit and oreo biscuit
€3,30 - -
My Crepa (crepe dough)
Choose ingredients
merenda0
nutella0
strawberry praline0
white chocolate0
kinder bueno 0
biscuet0
biscuet oreo0
caprice0
almond0
banana fruit0
Choose
crepe dough1
Choose ingredients
merenda0
nutella0
strawberry praline0
white chocolate0
kinder bueno 0
biscuet0
biscuet oreo0
caprice0
almond0
banana fruit0
€1,60 - -

SALTY CREPA

Gianniotiki
Gouda cheese, chicken nuggets, french fries and Hungarian
€4,80 - -
Smoked
Smoked cheese, bacon, tomato, pepper and cheese salad
€5,00 - -
Special
Gouda cheese, ham, bacon, mushrooms, tomato and mustard mayonnaise
€5,20 - -
My Crepa (crepe dough) (SALTY CREPA)
Choose ingredients
gouda0
smoked yellow cheese1
feta0
manouri0
ham0
turkey0
salami0
beer salami0
stek0
egg0
chicken nuggets1
corn0
mushrooms0
olives0
green pepper0
tomato0
lettuce0
philadelphia0
cheese spread0
ougareza0
rosiki0
kopanisti0
mayo0
moustard and mayo0
cucumber and mayo0
potato sticks0
fries1
Choose
crepe dough1
Choose ingredients
gouda0
smoked yellow cheese1
feta0
manouri0
ham0
turkey0
salami0
beer salami0
stek0
egg0
chicken nuggets1
corn0
mushrooms0
olives0
green pepper0
tomato0
lettuce0
philadelphia0
cheese spread0
ougareza0
rosiki0
kopanisti0
mayo0
moustard and mayo0
cucumber and mayo0
potato sticks0
fries1
€1,60 - -

SWEET CROISSANT

Sweet Tooth
Merenda, kinder bueno, caprice and oreo cookie
€3,00 - -
My Croissant (plain croissant)
Choose ingredients
merenda0
nutella0
white chocolate0
kinder bueno0
biscuit0
oreo biscuit0
caprice0
banana fruit0
almond0
Choose
plain croissant1
Choose ingredients
merenda0
nutella0
white chocolate0
kinder bueno0
biscuit0
oreo biscuit0
caprice0
banana fruit0
almond0
€1,60 - -

SALTY CROISSANT

Old School
Cheese, chicken nuggets, turkey, lettuce and philadephia
€4,80 - -
My Croissant
Choose ingredients
gouda0
smoked yellow cheese1
feta0
manouri0
ham0
turkey0
salami0
beer salami0
stek0
egg0
chicken nuggets0
corn0
mushrooms0
olives0
green pepper0
tomato0
lettuce0
philadelphia0
cheese spread0
ougareza0
rosiki0
kopanisti0
mayo0
moustard and mayo0
cucumber and mayo0
potato sticks0
fries0
€1,60 - -

COLD SANDWICHES

Baguette with Smoked Turkey
Gouda, mayonnaise and tomato
€2,50 - -
Arabic Pie with Chicken
Mustard sauce and tomato
€2,90 - -
My Sandwich (sesame bread) €1,00 - -

PANCAKES

Choco Loco
Nutella, cookie and banana
Choose ingredients
merenda3
nutella3
marple syrup with honey0
biscuit0
oreo biscuit0
caprice0
almond 0
banana fruit0
€4,80 - -
My Pancakes (plain pancakes)
4 layers
Choose ingridients
merenda1
nutella1
maple syrup (with honeyι)1
biscuit0
oreo biscuit0
caprice0
almond0
nut0
banana0
Choose
plain pancakes2
Choose ingridients
merenda1
nutella1
maple syrup (with honeyι)1
biscuit0
oreo biscuit0
caprice0
almond0
nut0
banana0
€2,50 - -
Αποποίηση ευθυνών: Το PriceListo συλλέγει πραγματικές πληροφορίες τιμολόγησης από πηγές όπως επιτόπιες επισκέψεις, ιστότοπους επιχειρήσεων και τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Οι τιμές που αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα προέρχονται από μία ή περισσότερες από αυτές τις πηγές. Φυσικά, οι τιμές που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι τρέχουσες και ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις τοποθεσίες μιας συγκεκριμένης επωνυμίας επιχείρησης. Για να λάβετε την τρέχουσα τιμολόγηση, επικοινωνήστε με την τοποθεσία της μεμονωμένης επιχείρησης που σας ενδιαφέρει.
Back to Top