Do you have a minute to take our survey to help us improve our website? Take a Quick Survey

Kababchi Menyu Qiymətləri (AZ)

Təsdiqlənmiş qiymətlər
PriceListo ilə əlaqəli deyil Kababchi (AZ)
Baxırsan Kababchi (AZ) tərəfindən təsdiqlənmiş qiymətlər PriceListo bir və ya bir neçə yerdə Azerbaijan
Qiymətlər göstərilib: AZN
Beta Aşağıda göstərilən qiymət dəyişikliyi məlumatları verilənlər bazamızdakı əvvəlki və sonuncu qeyd arasındakı fərqdir. İki qeyd müxtəlif mənbələrdən əldə edilə bilər və buna görə də yalnız təxminlər kimi istifadə edilməlidir.
Maddə Qiymət Dəyişmək

KOFTA AND KEBAB

Each kebab order is served with 3 additional salads, depending on the choice of the restaurant
Chicken Wings Kebab
Marinated chicken wings, mixed spices, roasted vegetables with garnish
м6,50 - -
Chicken Kebab
Marinated chicken, mixed spices, roasted vegetables with garnish
м6,50 - -
Сhicken Kebab on Skewers
Marinated chicken fillet, mixed spices, roasted vegetables with garnish
м6,50 - -

WRAPS

Chicken Wrap
Chicken, lavash, special sauce, mixed salad
м3,00 - -

SOUPS

Lentil Soup
Lentill, carrot, potatoes, meat bouillon, butter, spices
м3,00 - -

SIDE DISHES

Pilaf
Rice, turmeric
м3,00 - -
French Fries
Potatoes, salt
м3,00 - -

SALADS

Suzma
Sour cream, mint, dill, salt
м2,00 - -
Pickles
Cabbage, beetroot, carrot, vinegar
м2,40 - -
White Cheese м2,40 - -
Mimoza Salad
Holland cheese, chicken, potatoes, carrot, walnuts, eggs, mayonnaise
м3,50 - -
Chicken Salad
Chicken, mayonnaise, pepper, parsley, carrot, cucumber
м3,50 - -
Stolichniy Salad
Green pea, potatoes, carrot, salt cucumber, fresh cucumber, dill, mayonnaise
м3,50 - -
Olive Paste
Mixed olives, coloured peppers, carrot, walnuts, special sauce
м3,50 - -
Mangal Salad
Eggplants, tomatoes, pepper, greens, olive oil, lemon juice
м3,50 - -
"Choban" Salad
Tomatoes, cucumber, pepper, greens, olive oil, lemon juice, onion for choice
м3,50 - -
Spicy Paste
Tomatoes, onion, spicy pepper, greens, olive oil, special sauce and spices
м3,50 - -
Chiy Kofta
Bulgur, onion, tomatoes, lattuce salad, chiy kofta, spices, narsharab (pomegranate sauce)
м4,00 - -

BREAKFAST

Eggs with Tomatoes
Tomatoes, eggs, butter, salt
м2,80 - -
Eggs with Sausages
Sausage, eggs, salt
м3,20 - -
Turkish Eggs
Tomatoes, eggs, salt, hot pepper
м3,20 - -

SOFT DRINKS

Badamlı Still Water м1,50 - -
Pepsi 250 ml м1,50 - -
Mirinda 250 ml м1,50 - -
7Up 250 ml м1,50 - -
Ayran м1,50 - -
Compote м1,50 - -
Old Tiflis Dushes м3,50 - -
Apple Juice м2,00 - -
Apricot Juice м2,00 - -
Peach Juice м2,00 - -

SNACKS

Khash м8,00 - -
İmtina: PriceListo yerli ziyarətlər, biznes vebsaytları və telefon müsahibələri kimi mənbələrdən faktiki qiymət məlumatlarını toplayır. Bu veb-səhifədə bildirilən qiymətlər həmin mənbələrdən bir və ya bir neçəsinə əsaslanır. Təbii ki, bu veb-saytda bildirilən qiymətlər cari olmaya bilər və müəyyən biznes brendinin bütün yerlərinə şamil olmaya bilər. Cari qiymətləri əldə etmək üçün sizi maraqlandıran fərdi biznes yeri ilə əlaqə saxlayın.
Back to Top