bg-pattern

Taste of India Меню Цени (BG)

Проверени цени

PriceListo не е свързан с Taste of India (BG)

Редактиран от: Редакционен персонал
Актуализирано на: November 9, 2023

Menu

Бета Данните за промяна на цената, показани по-долу, са разликата между предишния и последния запис в нашата база данни. Двата записа могат да бъдат извлечени от различни източници и като такива трябва да се използват само като оценки.
Вие разглеждате Taste of India (BG) цени потвърдени от PriceListo на следното място:
Ul. "Ivan Aksakov" 47, Varna, 9002, BG
Опровержение:

PriceListo събира действителна информация за цените от източници като посещения на място, бизнес уебсайтове и телефонни интервюта. Цените, отчетени на тази уеб страница, произтичат от един или повече от тези източници. Естествено, цените, посочени на този уебсайт, може да не са актуални и да не важат за всички местоположения на дадена бизнес марка. За да получите текуща цена, свържете се с индивидуалното бизнес местоположение, което ви интересува.

Popular Ресторанти