bg-pattern

Dairy Queen Mga Presyo ng Menu (PH)

Mga Average na Presyo

Hindi nauugnay ang PriceListo sa Dairy Queen (PH)

Inedit ni: Admir S., PriceListo Editor
Na-update noong: February 26, 2024

Menu

Beta Ang data ng pagbabago ng presyo na ipinapakita sa ibaba ay ang pagkakaiba sa pagitan ng nakaraan at huling tala sa aming database. Ang dalawang talaan ay maaaring makuha mula sa magkaibang pinagmulan, at dahil dito, dapat lamang gamitin bilang mga pagtatantya.
0.00
batay sa 0 items ratings
PHP prices currency
₱454.05
Average na Presyo ng Item

Ikaw ay tumitingin karaniwan Dairy Queen (PH) mga presyo mula sa 23 mga lokasyon sa aming database.

Disclaimer:

Kinokolekta ng PriceListo ang aktwal na impormasyon sa pagpepresyo mula sa mga mapagkukunan tulad ng mga pagbisita sa site, mga website ng negosyo, at mga panayam sa telepono. Ang mga presyong iniulat sa webpage na ito ay nagmula sa isa o higit pa sa mga mapagkukunang iyon. Natural, ang mga presyong iniulat sa website na ito ay maaaring hindi napapanahon, at maaaring hindi nalalapat sa lahat ng lokasyon ng isang partikular na brand ng negosyo. Upang makakuha ng kasalukuyang pagpepresyo, makipag-ugnayan sa indibidwal na lokasyon ng negosyo na interesado ka.

Tungkol sa Dairy Queen (PH)

What are the most popular items on the Dairy Queen (PH) menu?

Chocolate Kit Kat Blizzard®

Kit Kat® pieces and chocolate in creamy vanilla soft serve for a perfect crunch.

Choco Brownie Extreme

Rich blend of brownie pieces, choco chunks, and cocoa fudge in signature soft serve.

Mango Cheesecake Blizzard®

Tropical delight with mango topping and cheesecake in creamy DQ® soft serve.

Royal Ultimate Choco Brownie Blizzard® Treat

Decadent mix of brownie pieces, choco chunks, cocoa fudge, and fudge topping.

Double Dutch Blizzard®

Symphony of flavors with cashews, choco chunks, cone coating, and marshmallows.

Royal Oreo® Blizzard® Treat

Oreo® cookie pieces blended with soft serve, filled with fudge topping.

What are the pricing like at Dairy Queen (PH)?

Dairy Queen (PH) offers diverse pricing to cater to different preferences. Blizzard® Treats start at ₱149, Premium Blizzard® Cakes range from ₱1,035 to ₱1,495, while Traditional Blizzard® Cakes are priced at ₱865 to ₱1,379. Sundaes start at ₱105, and Frappes & Milkshakes are priced from ₱195. The limited-time offer of a Dilly Bar (Box of 6) is ₱350.

What are the opening hours of Dairy Queen (PH)?

Dairy Queen (PH) generally operates from 10:00 AM to 10:00 PM on weekdays, with extended hours on weekends (8:00 AM to 11:00 PM in some locations). It's recommended to check specific store locations for accurate operating hours.

Does Dairy Queen (PH) have a kids' menu?

While Dairy Queen (PH) doesn't have a dedicated kids' menu, children can enjoy treats like the Chocolate Chip Blizzard®, Strawberry Blizzard®, and Oreo® Blizzard®.

Are there any vegan, vegetarian, or gluten-free options at Dairy Queen (PH)?

Dairy Queen (PH) primarily focuses on dairy-based treats. Vegetarians can enjoy the Mango Cheesecake Blizzard® without brownie pieces. Unfortunately, vegan and gluten-free options are limited.

Can we order Dairy Queen (PH) for delivery?

Yes, Dairy Queen (PH) offers delivery through its website https://dairyqueen.com.ph and popular delivery platforms like Foodpanda, GrabFood, and LalaFood.

What is the best-selling ice cream cake at Dairy Queen (PH)?

The Oreo® Blizzard® Cake is Dairy Queen (PH)'s best-selling ice cream cake, featuring layers of Oreo® cookies, chocolate topping, fudge, and creamy DQ® soft serve.

What are the size options for Blizzards at Dairy Queen (PH)?

Blizzards at Dairy Queen (PH) come in a standard size, with no specific size options available.

What is the most iconic treat at Dairy Queen (PH)?

The most iconic treat at Dairy Queen (PH) is the Blizzard® Treat, known for its creamy soft serve blended with various delicious mix-ins.

Are there drinks available at Dairy Queen (PH)?

Yes, Dairy Queen (PH) offers beverages, including frappes and milkshakes. Options include Cappuccino Frappe, Oreo® Frappe, and Strawberry Oreo® Milkshake.

Who are the competitors of Dairy Queen (PH)?

Ice Giants - Damosa (PH)

Ice Giants at Damosa is famed for its generous portions of shaved ice desserts, offering a refreshing escape with its delightful cold treats.

IceCreamHouse - Bayan Bayanan (PH)

IceCreamHouse at Bayan Bayanan is a popular destination for classic and innovative ice cream flavors, offering a nostalgic experience with sundaes, shakes, and specialty desserts.

Selecta Ice Cream - Ever Masangkay (PH)

Selecta Ice Cream at Ever Masangkay, a beloved local brand, brings joy with its iconic flavors and diverse range of frozen treats, capturing the essence of Filipino ice cream preferences.

Ambassador's Ice Cream - Sampaloc (PH)

Ambassador's Ice Cream in Sampaloc exudes old-school charm, offering traditional Filipino flavors and timeless favorites in a nostalgic setting, making it a cherished local ice cream spot.

Gelatissimo - Cebu (PH)

Gelatissimo in Cebu is a popular gelato shop known for its wide range of delicious and creamy gelato flavors. With its commitment to quality ingredients and authentic Italian gelato-making techniques, Gelatissimo offers a delightful treat for gelato lovers in Cebu.

Cold Stone Creamery (PH)

Cold Stone Creamery is a well-known ice cream parlor chain in the Philippines, famous for its customizable ice cream creations prepared on a frozen granite stone. With its wide selection of premium ice cream flavors and mix-ins, Cold Stone Creamery offers a unique and indulgent ice cream experience for customers in the Philippines.

 

 

 

 

 

 

Category Restaurants
Dairy Queen (PH) prices

Popular Mga restawran