Menu

Beta Ang data ng pagbabago ng presyo na ipinapakita sa ibaba ay ang pagkakaiba sa pagitan ng nakaraan at huling tala sa aming database. Ang dalawang talaan ay maaaring makuha mula sa magkaibang pinagmulan, at dahil dito, dapat lamang gamitin bilang mga pagtatantya.
0.00
batay sa 0 items ratings
PHP prices currency
₱151.12
Average na Presyo ng Item

Ikaw ay tumitingin karaniwan McDonald's (PH) mga presyo mula sa 52 mga lokasyon sa aming database.

Disclaimer:

Kinokolekta ng PriceListo ang aktwal na impormasyon sa pagpepresyo mula sa mga mapagkukunan tulad ng mga pagbisita sa site, mga website ng negosyo, at mga panayam sa telepono. Ang mga presyong iniulat sa webpage na ito ay nagmula sa isa o higit pa sa mga mapagkukunang iyon. Natural, ang mga presyong iniulat sa website na ito ay maaaring hindi napapanahon, at maaaring hindi nalalapat sa lahat ng lokasyon ng isang partikular na brand ng negosyo. Upang makakuha ng kasalukuyang pagpepresyo, makipag-ugnayan sa indibidwal na lokasyon ng negosyo na interesado ka.

Tungkol sa McDonald's (PH)

What are the most popular items on McDonald's (PH) menu?

McSpaghetti with Fries

Filipino-style pasta meets savory sausage and crispy fries.

1-pc. Chicken McDo with McSpaghetti

Classic Chicken McDo paired with hearty McSpaghetti.

1-pc. Spicy Chicken McDo with McSpaghetti

Zesty kick meets spicy chicken and McSpaghetti goodness.

McSpaghetti with Burger McDo

Fusion of McSpaghetti and savory Burger McDo.

McSpicy with Fries

Succulent, spicy chicken fillet with golden fries.

6-pc. Spicy Chicken McNuggets with Fries

Crispy, spice-infused McNuggets with fries.

BFF Fries

Share joy with fries—sizes for 10, 15, or 20.

What are the prices like at McDonald's (PH)?

McDonald's (PH) offers diverse pricing. Meals range from ₱95.00 to ₱219.00, McShare Boxes from ₱259.42 to ₱580.00, and individual items like burgers from ₱41.15 to ₱186.00. Rice Bowls and breakfast options fall within ₱95.00 to ₱236.00, and McCafé drinks range from ₱41.00 to ₱66.00.

What are the operating hours of McDonald's (PH)?

McDonald's (PH) locations usually open at 6:00 AM and close around 11:00 PM, with some 24-hour outlets in specific areas. Customers can check the official website or contact the local branch for precise operating hours.

Does McDonald's (PH) have a kids' menu?

Yes, McDonald's (PH) provides a kids' menu with options like the 1-pc. Chicken McDo with Hotcakes and Hash Browns Meal, 2-pc. Hotcakes and Sausage with Hash Browns Meal, and the Snack Burger McShare, tailored for younger customers.

Are there any vegan, vegetarian, or gluten-free options at McDonald's (PH)?

While McDonald's (PH) offers vegetarian options like Cheesy Eggdesal with Hash Browns, specific vegan or gluten-free choices may be limited. Customers with dietary restrictions should check the menu or contact McDonald's (PH) for allergen information.

Can I order McDonald's (PH) for delivery?

Yes, customers can order McDonald's (PH) for delivery through https://www.mcdonalds.com.ph and various providers like GrabFood, Foodpanda, and McDelivery.

What are the different sizes available for McDonald's (PH) fries?

McDonald's (PH) offers Regular, Large, and BFF Fries, with BFF Fries available in three sizes: Good for 10, Good for 15, and Good for 20.

Can they customize McDonald's (PH) Burgers with additional toppings?

Yes, customers can customize McDonald's (PH) burgers by adding extra cheese, lettuce, tomatoes, or special sauces for a personalized experience.

Can I order McDonald's (PH) desserts separately without a meal?

Absolutely! Customers can order McDonald's (PH) desserts like the Apple Pie, McFlurry with Oreo, or Hot Fudge Sundae independently of a full meal.

What are the most popular dipping sauces for McDonald's (PH) McNuggets?

The favored dipping sauces for McDonald's (PH) McNuggets include classic BBQ Sauce, Sweet and Sour Sauce, and the delectable 3-cheese dip.

Is McDonald's (PH) open 24 hours at certain locations?

Yes, some McDonald's (PH) locations operate 24 hours. However, not all branches follow this schedule, and customers should check with the local McDonald's (PH) or visit the official website for specific 24-hour outlets.

Can we request a special birthday package for a party at McDonald's (PH)?

Certainly! McDonald's (PH) offers special birthday packages for those celebrating at the restaurant, including party favors, decorations, and a choice of meals.

Who are the competitors of McDonald's (PH)?

BonChon (PH)

Known for its Korean-style fried chicken, BonChon (PH) offers a unique fusion of flavors with their crispy and flavorful chicken options, a menu favorite among Filipinos.

Subway (PH)

Subway (PH) stands out for its customizable sandwiches, allowing customers to create their own subs with a variety of fresh ingredients and bread choices.

KFC (PH)

A popular choice for fried chicken enthusiasts, KFC (PH) offers a Filipino twist to its menu, featuring the KFC Hot & Cheesy Chicken, Zinger and local-inspired sides.

Burger King (PH)

With a focus on flame-grilled goodness, Burger King (PH) attracts patrons with its Whopper and Flame-Grilled Chicken Sandwich, providing a satisfying bite for burger aficionados.

Wendy's (PH)

Wendy's (PH) is recognized for its square-shaped burgers, notably the Dave's Single, and their signature Frosty dessert, offering a distinctive fast-food experience.

Popeyes (PH)

With its Louisiana-inspired flavors, Popeyes (PH) has become a go-to for Cajun-spiced fried chicken, offering a unique and flavorful alternative in the Philippine fast-food scene.

Jollibee (PH)

Home to the beloved Chickenjoy, sweet-style Jolly Spaghetti, and Yumburger, Jollibee's Philippines branches bring joy through iconic Filipino flavors.

 

 

 

 

 

 

Category Restaurants
McDonald's (PH) prices

Popular Mga restawran