bg-pattern

Starbucks Mga Presyo ng Menu (PH)

Mga Average na Presyo

Hindi nauugnay ang PriceListo sa Starbucks (PH)

Inedit ni: Admir S., PriceListo Editor
Na-update noong: February 27, 2024

Menu

Beta Ang data ng pagbabago ng presyo na ipinapakita sa ibaba ay ang pagkakaiba sa pagitan ng nakaraan at huling tala sa aming database. Ang dalawang talaan ay maaaring makuha mula sa magkaibang pinagmulan, at dahil dito, dapat lamang gamitin bilang mga pagtatantya.
0.00
batay sa 0 items ratings
PHP prices currency
₱178.30
Average na Presyo ng Item

Ikaw ay tumitingin karaniwan Starbucks (PH) mga presyo mula sa 14 mga lokasyon sa aming database.

Disclaimer:

Kinokolekta ng PriceListo ang aktwal na impormasyon sa pagpepresyo mula sa mga mapagkukunan tulad ng mga pagbisita sa site, mga website ng negosyo, at mga panayam sa telepono. Ang mga presyong iniulat sa webpage na ito ay nagmula sa isa o higit pa sa mga mapagkukunang iyon. Natural, ang mga presyong iniulat sa website na ito ay maaaring hindi napapanahon, at maaaring hindi nalalapat sa lahat ng lokasyon ng isang partikular na brand ng negosyo. Upang makakuha ng kasalukuyang pagpepresyo, makipag-ugnayan sa indibidwal na lokasyon ng negosyo na interesado ka.

Tungkol sa Starbucks (PH)

What are the most popular items on the Starbucks (PH) menu?

Caramel Macchiato

Steamed milk, vanilla syrup, espresso, and a caramel drizzle for a sweet and bold flavor.

Java Chip Frappuccino

Mocha sauce, frappuccino chips, coffee, milk, and ice with a mocha drizzle for a cool chocolate treat.

White Mocha

Starbucks (PH) espresso with white chocolate sauce and steamed milk, offering a velvety, sweet coffee.

Dark Mocha Frappuccino

Dark cocoa, milk, ice, and coffee blend with dark mocha powder for a rich chocolate indulgence.

Chocolate Chip Cream Frappuccino

Mocha sauce, chocolatey chips, milk, and ice topped with a mocha drizzle for a heavenly mix of sweetness and texture.

Caramel Frappuccino

Caramel syrup blended with coffee, milk, and ice, topped with caramel sauce for a classic sweet indulgence.

Vienna Creamy Latte

Vanilla mascarpone cheese infusion, topped with mocha sauce, mascarpone foam, and burnt caramel powder.

What are the prices like at Starbucks (PH)?

Starbucks (PH) prices vary across categories. For instance, popular drinks like Caramel Macchiato and Java Chip Frappuccino start at ₱195, while Refreshers begin at ₱185. Brewed Coffee options range from ₱135 to ₱200, and Espresso beverages start at ₱160.

What are the operating hours of Starbucks (PH)?

Starbucks (PH) typically opens at 6:00 AM and closes around 9:00 PM or 10:00 PM. Exact hours may vary by location and day, so customers are advised to check the specific store or the Starbucks (PH) website for accurate details.

Does Starbucks (PH) have a kids' menu?

While Starbucks (PH) doesn't have a dedicated kids' menu, younger customers can enjoy items like the Spanish Chorizo, Egg & Cheese on Pandesal or the Glazed Doughnut.

Are there any vegan, vegetarian, or gluten-free options at Starbucks (PH)?

Starbucks (PH) caters to various dietary needs with options like the Plant-based Classic Lasagna for vegans, Acai Berry Bowl Cheesecake Slice for vegetarians, and gluten-free Fruit Cup.

Can they order Starbucks (PH) for delivery?

Yes, customers in the Philippines can order Starbucks (PH) online at https://www.starbucks.ph or through delivery providers like GrabFood and Foodpanda.

Are there any seasonal or limited-time offerings at Starbucks (PH)?

Starbucks (PH) regularly introduces seasonal delights and limited-time items, providing customers with fresh and exciting flavors throughout the year.

Do Starbucks (PH) stores offer non-dairy milk alternatives for their drinks?

Certainly, Starbucks (PH) accommodates diverse preferences by offering non-dairy milk alternatives like almond milk and soymilk.

Are there any promotions or loyalty programs available at Starbucks (PH)?

Yes, Starbucks (PH) has the Starbucks Rewards program, allowing customers to earn stars for every purchase and enjoy perks like birthday treats and exclusive offers.

Can they purchase Starbucks (PH) merchandise online, and what kind of items are available?

Customers can buy Starbucks (PH) merchandise online, featuring a variety of items such as tumblers, mugs, and coffee brewers on the official Starbucks Philippines website.

What are the best-selling Starbucks (PH) pastries or desserts?

Starbucks (PH) best-sellers include the Acai Berry Bowl Cheesecake Slice, Roasted Chicken Caesar On Focaccia, Sticky Cinnamon Bun, and Classic Chocolate Cake Slice.

Can they pre-order drinks or food at Starbucks (PH) for quick pick-up?

Yes, Starbucks (PH) offers the Mobile Order & Pay feature, allowing customers to pre-order and quickly pick up their drinks or food using the Starbucks Philippines mobile app.

Are there combo deals available at Starbucks (PH)?

Starbucks (PH) occasionally offers combo deals, providing customers with discounted combinations of popular drinks and food items.

Who are the competitors of Starbucks (PH)?

Seattle's Best Coffee - Manila Doctors Hospital (PH)

Seattle's Best Coffee at Manila Doctors Hospital boasts a popular menu with specialty coffee blends and comforting pastries, providing a cozy haven for medical staff and visitors.

Figaro - Ormoc (PH)

Figaro in Ormoc, Philippines, offers an inviting atmosphere with a popular menu featuring aromatic brewed coffee and delightful pastries, making it a perfect spot for a relaxing coffee break.

Bo's Coffee - Glorietta 5 (PH)

Nestled in Glorietta 5, Bo's Coffee in the Philippines charms visitors with its inviting ambiance and a popular menu that includes a range of local and international coffee blends, complemented by delightful snacks.

Tim Hortons (PH)

Tim Hortons in the Philippines brings Canadian warmth and flavor with a popular menu featuring iconic coffee, hearty sandwiches, and delectable donuts, winning the hearts of Filipino patrons.

Blugré Coffee - Koronadal (PH)

Blugré Coffee in Koronadal, Philippines, is renowned for its popular Durian Coffeeccino, blending the rich flavor of durian with the comforting goodness of coffee, a favorite among locals.

Coffee Buddy - Malolos (PH)

Coffee Buddy in Malolos, Philippines, offers a cozy ambiance and a popular menu featuring locally inspired coffee concoctions, making it a go-to spot for enjoying coffee with friends.

Coffee for Peace - Juna (PH)

Coffee for Peace in Juna, Philippines, stands out with a popular menu of specialty coffee and a commitment to social responsibility, promoting peace and sustainable practices through its offerings.

Coffee Project - Agro (PH)

Coffee Project in Agro, Philippines, provides a unique coffee shop experience with a popular menu of specialty coffee blends and sumptuous pastries in an enchanting garden-themed setting, creating an ideal spot for relaxation and indulgence.

 

 

Category Restaurants
Starbucks (PH) prices

Popular Mga restawran